Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

2. Вимірювання економіческіхпеременних


У більшості своїй економічні переменниепредставлени швидше кількістю тракторів ілікурсамі акцій, ніж споживчими установкамі.Оні легко і вичерпним чином можуть битьохарактерізовани за допомогою чисел. Государствен-ні агентства збирають і публікують щорічно го-ри числової інформації, так само як і приватні дже-рел, наприклад American Newspaper PublishersAssociation і American Association of Manufacturers.Статістіческій огляд США (Statistical Abstract ofthe United States), видаваний щорічно міністер-ством торгівлі США, містить величезний діапазонсведеній про джерела додаткової інформації-ції. Економісти не спираються у своїх досліджень-пах виключно на дані, що публікуються други-ми. Вони отримують необхідні їм дані з мно-гих джерел, включаючи річні звіти корпора-цій, старовинні церковні архіви, інтерв'ю з де-ловимі людьми, обстеження споживачів і-час від часу - експерименти.
Неупереджені і повні відповіді на питання обоб'емах виробничих витрат і випусках това-
рів і послуг, про ціни на окремі блага і уровняхсемейних доходів, як правило, можуть бути отри -ни за допомогою чисел. Найбільш поширені векономічній науці показники - це ціни, коли-пра і вартісні показники (в доларах).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Вимірювання економіческіхпеременних "
 1. 3. Порівняння економіческіхпеременних
  Щоб використовувати економічні дані для най-більш точного опису дійсності, для пої-ска зв'язків між економічними переменниміілі для перевірки економічних моделей, часто вже не-12 В основі формули для дефлятора ВНП лежить узагальнена версія урав -нання (1): ціна х кількість - вартість у доларах. НомінальнийВНП - це вартість (у доларах) загального обсягу виробництва: ре-альний ВНП -
 2. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 3. 4. Діяльність та обмін
  Діяльність є спробою привести менш задовільний стан справ до більш задовільного. Ми називаємо таке навмисно викликане зміна обміном. Менш бажане стан обмінюється на більш бажане. Від того, що задовольняє менше, відмовляються для того, щоб досягти чогось, що подобається більше. Те, від чого відмовляються, називається ціною, що сплачується за
 4. 2. Минуле, сьогодення і майбутнє
  Саме діяльність забезпечує людину поняттям часу і змушує усвідомити хід часу. Ідея часу праксеологічна категорія. Дія завжди спрямоване в майбутнє; завжди життєво важливо і необхідно планувати і діяти заради кращого майбутнього. Його мета завжди полягає в тому, щоб привести обставини майбутнього в більш задовільний стан в порівнянні з тим, яке
 5. 4. Співвідношення дій у часі
  Два дії індивіда ніколи не є синхронними; їх тимчасове відношення це відношення раніше і пізніше. Дії різних індивідів можуть вважатися синхронними лише у світлі фізичних методів вимірювання часу. Синхронність є праксиологической поняттям тільки щодо узгоджених зусиль різних діючих людей [Щоб уникнути будь-яких непорозумінь, має сенс підкреслити, що ця
 6. 1. Закон граничної корисності
  Діяльність сортує і ранжує; спочатку вона знає тільки порядкові, а не кількісні числівники. Але зовнішній світ, до якого діючий людина повинна пристосовувати свою поведінку, це світ кількісної визначеності. У даному світі існують кількісні зв'язки між причиною і наслідком. В іншому випадку, якби певні речі могли приносити необмежену користь, в
 7. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  Розробка економічної теорії в такій мірі евристично залежить від логічних процесів обчислення, що економісти не завжди усвідомлюють фундаментальні проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш
 8. 3. Проблема економічного розрахунку
  Діюча людина використовує знання, отримані природничими науками, для розробки технології, прикладної науки про дії, можливих у світі зовнішніх подій. Технологія показує, чого можна досягти, якщо хтось бажає цього досягти, і як це може бути досягнуто в тому випадку, якщо люди готові застосувати зазначені кошти. З прогресом природничих наук технологія також прогресує.
 9. 4. Економічний розрахунок і ринок
  Неприпустимо змішувати кількісну трактування економічних проблем з кількісними методами, застосовуваними при обговоренні проблем зовнішнього світу фізичних і хімічних подій. Відмінна риса економічного розрахунку полягає в тому, що він не пов'язаний з чим-небудь, що можна охарактеризувати як вимір. Процес вимірювання полягає у встановленні чисельної залежності об'єкта щодо
 10. 4. Стабілізація
  Продуктом всіх цих помилок є ідея стабілізації. Вади урядового грошового регулювання і катастрофічні наслідки політики, спрямованої на зниження ставки відсотка і стимулювання ділової активності шляхом кредитної експансії, викликали до життя ідеї, які врешті-решт породили гасло стабілізації. Можна пояснити його виникнення і його привабливість, можна
© 2014-2022  epi.cc.ua