Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Порівняння економіческіхпеременних


Щоб використовувати економічні дані для най-більш точного опису дійсності, для пої-ска зв'язків між економічними переменниміілі для перевірки економічних моделей, часто вже не-
12 В основі формули для дефлятора ВНП лежить узагальнена версія рівняння (1): ціна х кількість - вартість у доларах. НомінальнийВНП - це вартість (у доларах) загального обсягу виробництва: ре-альний ВНП - кількість, або фізичний обсяг виробництва. Деф-лятор ВНП, будучи показником вимірювання рівня цін, відповідно суравненіем (3) являє собою відношення вартості в доларах кколічеству.
13 Існує еше одна важлива причина відмінностей у динаміці цих двухіндексов. В основі розрахунків CPI лежить динаміка ціни постійною, фіксованого кошика товарів, тоді як в основі річного значеніядефлятора ВНП - кількість товарів і послуг, вироблених в етомже році. Таким чином, дефлятор ВНП для 1986 розраховується наоснове кошика товарів, вироблених в 1986 г, дефлятор 1987-відповідно на основі кошика 1987 р. і ТА
обходимо здійснювати порівняння в часі або в просторі, наприклад, між фірмами, домаш-ними господарствами або країнами.
У даному параграфа фе представлені два ключових інструменту, ис-пользуемих для порівнянь такого роду, - це відно-ності і процентні зміни.
Відносини в економіці
Ставлення будь-яких двох змінних залишається нез-менним, якщо обидві змінні одночасно удваі-вають або зменшуються вдвічі, т.е ставлення незалежить від факторів, які призводять до збільшен-нію або зменшення обох змінних. Напри-заходів, що часто використовується при дослідженні схил-ності до заощадження показник - це норма сбе-реження, яка представляє собою отношеніесбереженій до доходу. Якщо ми хочемо дізнатися, на-скільки типовий житель Швейцарії бережливее, ніж середній американець, ми досліджуємо норму, ілідолю, заощаджень в кожній з цих країн. Долясбереженій в Швейцарії вище, ніж у Сполучений-них Штатах. Це означає, що середній швейцарецвкладивает в заощадження більш значну частинусвоїх доходу, ніж середній американець. Але по-скільки економіка США набагато більше, общійоб'ем заощаджень в Сполучених Штатах значно перевищує загальний обсяг заощаджень вШвейцаріі. Використовуючи відношення, ми можемо битьуверени, що вплив розміру більш великої еконо-міки США при порівнянні схильності до збережемо-нию враховано.

ДОЛІ. При обговоренні витрат на оборону в США в гл 1 використовувалися дані про частку расходовна оборону в ВНП, тобто відношення витрат на обо-рону до ВНП, а не дані про абсолютне уровнеоборонних витрат. Ця методика служить для авто-матической коригування змін, походячи-щих в розмірах економіки в часі, і дає мож-ливість зосередитися саме на тій частині об-щенаціонального випуску, яка виділена наоборону.
Частки використовуються також при порівняннях, про-ізводімих для одного і того ж моменту времені.Напрімер, порівняння витрат на оборону в Сполуче-наних Штатах з витратами на оборону в Бельгіімало про що говорить, оскільки розміри США НЕ-порівнянно більше. Однак порівняння часткою оборон-них витрат у ВНП цих двох країн може битьвесьма корисним. Точно так само ми не були биудівлени, дізнавшись, що більш забезпечені люди в це-лом витрачають на продукти харчування більше грошей, не-Желі бідні, але більш цікавим є тотфакт,, що в середньому багаті витрачають на пітаніеменьшую частку своїх доходів, ніж бідні .
30
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Порівняння економіческіхпеременних"
 1. 3. Людська дія як кінцева даність
  порівнянні з дією великих космічних сил. З погляду вічності і нескінченного Всесвіту людина нескінченно мала піщинка. Але для самої людини діяльність цілком реальна. Діяльність суть його природи та існування, засіб збереження життя і піднесення над рівнем розвитку тварин і рослин. Незважаючи на тлінність і скороминущість життя, людські зусилля мають першорядне
 2. 11. Обмеженість праксиологических понять
  порівняння. Але абсолютність це не ступінь, а обмежує поняття. Абсолют невизначений, немислимий і невиразім. Це химерне поняття. Не існує досконалого щастя, досконалих людей, вічного блаженства. Будь-яка спроба опису країни достатку, життя ангелів кінчається парадоксами. Там, де є умови, є й обмеження, але не досконалість; є спроби подолання перешкод,
 3. 4. Расистський полілогізм
  порівнянні з нашим прогрессизму. Етнографи абсолютно праві, підкреслюючи, що не справа істориків (а етнографи теж історики) давати суб'єктивні оцінки. Але вони вкрай помиляються, вважаючи, що інші раси керуються в своїй поведінці мотивами, що відрізняються від спонукань білої раси. Азіати і африканці не менше, аніж європейські народи, прагнули до успіху в боротьбі за виживання, і самим
 4. 4. Діяльність та обмін
  порівнянні з попереднім станом справ; в цьому випадку прибуток також з'являється, хоча і менша в порівнянні з очікуваною. Але може статися, що діяльність призвела до стану, менш бажаного, ніж те, яке мали намір змінити на краще. Тоді різниця між оцінкою результату і понесених витрат називається
 5. 2. Минуле, сьогодення і майбутнє
  порівнянні з тим, яке склалося б у відсутність втручання. Занепокоєння, що спонукає людину діяти, викликане незадоволеністю очікуваними обставинами майбутнього, які складуться, якщо нічого не робити для їх зміни. У будь-якому випадку діяльність може вплинути тільки на майбутнє, але ніколи не на сьогодення, яке з кожною нескінченно малою часткою секунди йде у
 6. 4. Співвідношення дій у часі
  порівняння реальної діяльності з попередніми начерками і планами майбутньої поведінки. Те, що вчорашні цілі, встановлені для сьогоднішньої діяльності, відмінні від тих, до яких прагнуть сьогодні, може бути вельми цікавим. Але вчорашні плани не дають нам ніяких більш об'єктивних і менш довільних стандартів для оцінки сьогоднішнього реальної дії, ніж будь-які інші уявлення
 7. 5. Чисельна оцінка і вірогідність події
  порівняння його з добре знайомим, значною мірою вони полягають в ототожненні чогось абстрактного з добре знайомим конкретним. Відмінна риса нашого випадку полягає в тому, що він є спробою роз'яснити складну ситуацію зверненням до аналогії, взятої з розділу вищої математики, теорії ймовірності. Так уже склалося, що ця математична дисципліна є більш
 8. 6. Парі, азартні ставки і ігри
  порівнянні з конкурентами. У ділових операціях стратегія присутній тільки в метафоричному
 9. 1. Закон граничної корисності
  порівняння оцінок різних людей не існує. Метод Бернуллі також не годиться для оцінок одного і того ж індивіда з різними величинами доходу. Він не зрозумів, що в цій ситуації можна було б сказати тільки одне: при зростаючому доході кожне нове прирощення використовується для задоволення потреби менш нагальною, ніж найменш нагальна потреба, задоволена, перш ніж
 10. 5. Поділ праці
  порівнянні зі своїм партнером, вони справлять 6р + 8q. Але що станеться, якщо А в порівнянні з В більш ефективно виробляє не тільки р, а й q? Саме цю проблему поставив і вирішив
© 2014-2022  epi.cc.ua