Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Величина агрегованого обсягувиробництва в натуральному вираженні


Оскільки загальна вартість виробництва, або но-мінальної ВНП, може змінюватися як вследствіеізмененій цін, так і внаслідок змін кількостей, то ВНП не є зручним показником з вимірювання загального фізичного обсягу товарів іпослуг. Наприклад, номінальний ВНП збільшився б, якби виросли всі ціни навіть при неізменномоб'еме виробництва кожного товару.
Щоб отримати міру фізичного обсягу вироб-ництва в економіці, ми розраховуємо стоімостьвипуска в постійних цінах.
Про Реальний ВНП - це вартість усіх про-програвання в економіці товарів і послуг вданий період, обчислена в цінах фік-сировать базового року.
Оскільки для оцінки обсягів виробництва в раз-особисті роки використовується один і той же набір цін, то зміни реального ВНП відображають тільки з-трансформаційних змін фізичних обсягів. Таким чином, ре-
5 Точне визначення ВНП буде дано в гл. 24.
ТАБЛИЦЯ 2-7. Номінальний і реальний ВНП вмілліардах доларів і дефлятор ВНП
Номінальний Реальний ВНП,
ВНП ВНП Дефлятор
я поточних дол в дол 1982 1982=100
Роки
1972 1213 2609 46,5 1980 2732 3187 85,7 1982 3166 3166 100, 0 1984 3765 3490 107, 9 1986 4209 3677 114, 5 Джерело: Economic Deport of the President, 1987, Tables BI - B-3.
Альний ВНП є показником агрегірованногоуровня виробництва в економіці у фізичному ви-вираженні.
В даний час для обчислення реальногоВНП уряд використовує ціни 1982 Такимобразом, вартість кожної виробленої в 1987 г.машіни дорівнює вартості еквівалентної машини (з тією ж потужністю та іншими параметрами), виробленої в 1982 р.
11, і кожна стрижка, зро-Ланна в 1987 р., дається в цінах на даний відуслуг 1982 Вартість виробництва кожного това-ра або виду послуг розраховується в цінах 1982 р. Це величини складаються , і в результаті ми получаемзначеніе реального ВНП в доларах 1982 Номі-нальний ВНП, навпаки, складається з оценокстоімості виробництва, розрахованих на базі дей-ціалу в кожному році цін. Кажуть, що номі-нальний ВНП виміряно у поточних доларах, а ре-альний ВНП - у постійних.
У табл. 2-7 наведені значення номінального іреального ВНП для ряду останніх років. Зауважте, що значення номінального і реального ВНП в1982 р. збігаються, оскільки в якості базовихцен при обчисленні реального ВНП прийняті цениіменно 1982 За період з 1972 по 1982 рік величи-на номінального ВНП майже потроїлася, в той времякак реальний ВНП навіть не подвоївся . Це свід-чить про істотне зростання рівня цін за дан-ве десятиліття З 1980 по 1982 р. відбувався ростномінального ВНП, а реальний ВНП снізілся.Ето означає, що ціни в середньому росли значною але, тоді як загальний обсяг виробництва в физиче-ському вираженні насправді знижувався. Та-ким чином, реальний ВНП дає краще представ-
11 На практиці це надаєте »не так просто, оскільки з временемпродукція зазнає змін. Наприклад, деякі електронниедеталі в машинах 1987 р. були просто неможливі в 1982 г, і нетполностью задовільного способу з'ясувати, яка могла бибить їх вартість в тому році. Міністерство торгівлі США проявляетмассу винахідливості, намагаючись отримати якомога кращі опенкіреального ВНП.

29
ня про рівень випуску, або рівні економіч-ської активності, ніж номінальний BH П.
дефлятор ВНП. Відмінності між номінальним іреальним ВНП обумовлені використанням раз-особистих цін для оцінки рівня випуску в данномгоду. Наприклад, якщо ціни зросли, то номіналь-ний ВНП буде вище реального. Комбінація дан-них про номінальному і реальному ВНП може, такимобразом, дати альтернативний показник виміру ня рівня цін - дефлятор ВНЛ12:
Дефлятор ВНП - х 100 (3)
Значення дефлятора для ряду останніх років наведено у табл 2-7.
Дефлятор ВНП є найбільш широко викорис-зуемое після CPI показником рівня цін в еконо-Міці в цілому. Головна відмінність CPI від дефлятораВНП полягає в тому, що дефлятор ВНП рассчи-розробляються на основі всіх вироблених у економікетоваров і послуг, а не тільки тих, які форміруюттіпічние покупки міського жителя. Таким обра-зом, ринкова кошик, використовувана для расчетадефлятора ВНП, включає будівлі з офісами, локо-мотиви, керовані ракети та інші види продукції, які не охоплюються індексом споживчих цін (CPI) 13. Відповідно CPI нескольколучше підходить для вимірювання вартості життя, тоді як дефлятор ВНП є кілька лучшімпоказателем загального рівня цін в економіці. Одна-ко за річний період або трохи більше вони дають вобщем схожу картину змін у рівні цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Величина агрегованого обсягувиробництва в натуральному вираженні "
 1. 4. Макроекономічний аспект моделі загальної рівноваги
  величин - пропорцій, так що сама постановка питання про її макроекономічної інтерпретації і про надання їй грошового виміру може здатися логічно неспроможною. Причому обидва питання тісно взаємопов'язані, так як гроші - особливий товар, що виражає деякі загальні властивості системи. Цю ж саму проблему можна представити й інакше - як проблему переходу від відносних цін, визначених у
 2. 5. Коріння ідеї стабілізації
  величин і тому неминуче неточний. Економічна наука, як було показано вище (с. 41), є точною наукою про реальні речі. Але як тільки в ланцюг міркувань вводиться інформація про ціни, ми відмовляємося від точності і економічна теорія поступається місцем економічної історії.]. Будуючи свої плани, ділова людина неминуче використовує дані, що відносяться до невідомого майбутнього; він
 3. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  величини, які нам відомі, є даними економічної історії. Жодна розумна людина не буде наполягати на тому, що зв'язок між ціною та пропозицією в цілому або пропозицією конкретного товару є постійною. Навпаки, нам відомо, що зовнішні явища надають різний вплив на різних людей, що реакції одних і тих же людей на одні й ті ж зовнішні події змінюються і що
 4. 3. Попит на гроші і пропозиція грошей
  величина визначається осмисленої потребою в готівки. І подібно всім іншим товарам, зміни у співвідношенні попиту та пропозиції грошей викликають зміни мінових відносин грошей і товарів. Всі гроші знаходяться у володінні людей, складових ринкову економіку. Перехід грошей з-під контролю однієї діючої особи під контроль іншого в часі відбувається миттєво і постійно. Чи не
 5. Коментарі
  величина, 496-498; обчислення, 500-501; грошове ставлення, 418-421, 520-524; депресії, 524-528; дефляція , 528-532; дивіденди, 283; змінюється економіка, 498-500; інфляція, 531; класична теорія, 489; кредитна експансія та цикл виробництва, 502-547; кредитна експансія, 502-547; визначення, 491; первісний, змінюється економіка і, 498-500; поняття, 224, 402; проблеми, 502-503;
 6. 3.4. Аналіз складу і структури витрат
  величину касових та фактичних видатків, проведених прокуратурою за 2002 р. Так, КР=Он.г + П - Ок.г, (3.1) де Он.г - залишки грошових коштів на поточних рахунках установи на початок року (1,3 млн руб.); П - сума отриманих коштів з бюджету (50 423 400 000 руб.); Ок.г - залишки грошових коштів на поточних рахунках установи на кінець року (0 , 2 млн руб.). КР=1,3 + 50 423,4 -
 7. 6.4. Аналіз ефективності використання основних засобів
  величиною по порівнянням з абсолютним значенням середньорічної вартості основних засобів. Тому для того, щоб розрахований показник фондовіддачі відбивав ціле число контингенту, а не його десяту або навіть соту частину, використовується більш великий вимірювач. Причому в даному випадку при розрахунках доцільно було б приймати фондоотдачу в якості цілої величини (тобто без десяткових знаків
 8. 7.2. Аналіз забезпеченості установи матеріальними цінностями
  величини витрат впливає ще й такий фактор, як зміна обсягу послуг або стану мережі. Вплив цих факторів на зміну результативного показника - величини витрат - можна розрахувати, використовуючи методи елімінування. Як було зазначено вище, витрати матеріальних цінностей у ТМО в 2001 р. склали 335 807,9 дол. США., що на 8 242,5 дол. США більше, ніж у 2000 р. Проведемо
 9. 7.3. Аналіз ефективності використання матеріалів
  величину норми з урахуванням забезпечення можливості отримання економії витрат без шкоди якості надаваних послуг. Методику розробки прогресивних норм витрати наведемо на прикладі аналізу витрати прального порошку в пральні ЦРЛ, а також у деяких господарських пунктах дільничних лікарень (УБ). Насамперед, на підставі відомостей на видачу матеріалів (прального порошку) на потреби
 10. Валовий внутрішній продукт
  величини ВВП, не проводиться нічого нового (ні товару, ні послуги), і сукупний дохід лише перерозподіляється; а по-друге , щоб уникнути подвійного рахунку, оскільки трансфертні платежі включаються в споживчі витрати домогосподарств (це частина їх наявного доходу) і в інвестиційні витрати фірм (в якості субсидій). До фінансових операцій відносяться купівля і продаж цінних паперів (акцій і
© 2014-2022  epi.cc.ua