Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

ІНДЕКС ЦІН СПОЖИВЧИХ БЛАГ

. Ін-декс цін споживчих благ, або індекс споживчий цін (CPI - Consumer Price Index),-найбільш широко використовуваний індекс цін. Рассчи-Тува і публікується щомісяця федеральнимправітельством значення CPI визначається виходячиз ціни ринкового кошика товарів і послуг, кото-раю являє собою покупки типовою місто-ської родини. Кошик включає певні коли-пра товарів і послуг понад 250 різних Найме-нування. Таблиця 2-4 показує частки, або ваги, не-яких найважливіших категорій благ, що входять впотребітельскую корзину. Ці ваги відображають відносності значимість окремих благ у витратах го-
ТАБЛИЦЯ 2-4. Ваги для розрахунку індексу ценпотребітельскіх благ
Вага.%
Товари або послуги
42,618,717,86,54,84,45,1
Витрати на житло
Транспортні засоби
Едай напої
Предмети гардеробу і їх ремонт
Медичне обслуговування
Розваги
Інші товари і послуга
Джерело. Bureau of Labor Statistics.
Примітка. Ваги в сумі не дають 100% внаслідок округлення.
Родской сім'ї. Вони отримані на основі результатовобследованій типових витрат у 1982-1984 рр..
Якщо прийняти 1967 за базовий при ісчісленііCPI, то його значення, наприклад, в 1987 р. рассчіти-ється таким чином:
вартість потребітельскойкорзіни в 1987 р.
CPI=- XlOO (2)
вартість споживчого
кошика в 1967 р.
Значення CPI в різні роки наведені в табл.2-5. CPI за 1967 р. дорівнює 100, оскільки цей годпрінят за базу. ДО 1986 р. значення CPI зросла бо-леї ніж в 3 рази в порівнянні з 1967 р.; це означа-ет, що вартість типового товарного набору го-родского споживача більш ніж потроїлася за ці 19лет8. Якщо повернутися назад, то можна побачити, чтоіндекс в 1960 р. був менше 100; це означає, чтоуровень цін в 1960 р. був нижче рівня цін 1967
ВИКОРИСТАННЯ CPI. Чому навколо проблемісчісленія індексів цін піднімається така метушня? Один з відповідей, насамперед приходять у голову, пов'язаний з тим, що CPI часто називають індексомстоімості життя. Тут під «життям» мається на увазі стиль, або образ, життя (тобто покупки) типовий-ного міського споживача Сполучених Штатов.По змінам CPI можна судити про те, насколькоувеліченіе доходів або зарплати обесценіваетсявследствіе зростання цін.

Щоб це з'ясувати, ми використовуємо CPI дляоценкі змін реальних доходів у часі.
Про Номінальний дохід - це величина дохо-так в доларах. Реальний дохід - це велічінадохода, виміряна в термінах благ, коториеможно на нього придбати.
Чим вище рівень цін, тим менше благ можна ку-пити при будь-якому заданому номінальному доході, або доході в доларах.
Відповідно індекс цін використовується для при-ведення номінального доходу до реального путемустраненія змін у рівні цін, проісшедшіхпо порівнянні з заданим базовим періодом. У табл.2-6 наведені значення номінальних і реальнихдоходов на душу населенія9 в Сполучених Штатахв окремі роки, при цьому CPI був використаний дляпріведенія доходу в доларах до реального.
Наприклад, реальний дохід в 1977 р. розраховується
8 Або, що те ж саме, в 1986 р. на 1 дол купувалося менше 1Z3 того ко- личества товарів, яке купувалося на 1 дол в 1967 р.
9 Наведені дані про доходи відображають наявний душовою до-хід, тобто дохід, що залишився в розпорядженні індивідуумів після уплатиналогов.
27
ТАБЛИЦЯ 2-5. CPI для деяких років періода1960-1986 рр..
Роки 1960 1967 1972 1977 1982 1984 1986CPI 88,7 100 125,3 181,5 289,1 311,1 328,4
Джерело: Economic Report of the President, 1987, Table B-55.
Ється з урахуванням того, що ціни в 1977 р. перевищували в1, 815 рази їх рівень в 1967 р. Реальний дохід в1977 р. (виміряний в доларах 1967 р.) представля-ет собою дохід у доларах в 1977 р. (6262 дол), де-ленний на 1,815. Підсумкове значення реального до-ходу (3450 дол) - це реальний дохід у долларах1967 р., або, іншими словами, вартість товарів (вценах 1967 р.), які можна було купити в1977 р. на дохід 1977 Незважаючи на те що величи-на доходу в 1977 р. більш ніж удвічі перевищувала уро-вень номінального доходу в 1967 р., реальний доходза цей період збільшився тільки на 22% ([(3450 - 2828) / 2828] х 100%).
Коли необхідно порівняти реальну содержаніедоллара для двох різних років, то для пріведеніяетіх величин до загальної реальній базі іспользуетсяіндекс цін.
Величина загального обсягу виробництва встоімостном вираженні
Величина загального обсягу виробництва в економіці вартісному вираженні (у доларах), називаемаяВНП, оцінюється для кожного кварталу року федеральним урядом.

Про Номінальний валовий національний про-дукт, або номінальний ВНП, - це вар-тість всіх вироблених товарів і послуг векономіке в даний період, обчислена вценах цього періоду.
Тут, як ми вже пояснили, «номінальний» озна-чає «виміряний в доларах». Зверніть увагу використанню в даному визначенні термінів «товари» та «послуги». Товари матеріальні, а послуги оф-
ТАБЛИЦЯ 2-6. Номінальний і реальний доходи вСоедіненних Штатах за окремі голи
1960р. 1967р. 1977р. 1986р. Дохід (в дол) 1986 2828 6262 1231 2 CPI 88,7 100 181,5 328,4 Реальний дохід 2239 2828 3450 3749 (в дол 1967р.) Джерело: Economic Report of the President, 1987.
Примітка. Під доходом розуміється наявний душовий дохід.
28
ги - ні. Обсяг виробництва автомобілів включається до ВНП, як і виробництво хліба, одягу, електростанцій та інших товарів. ВНП включаеттакже вартість усіх стрижок, зроблених амери-канц. Стрижка - це послуга, як і лекції поекономіке, телевізійні програми, банковскіеуслугі або послуги маклерів за операціями з нерухо-жімостью10.
Номінальний ВНП розраховується шляхом підсумовування вартісних обсягів виробництва (це-ни, помноженої на кількість) всіх мільйонів то-варів і послуг, вироблених в економіці. Величи-на ВНП може змінитися внаслідок двох прічін.Во-перше, може змінитися фізичний обсяг виробництва залежно від більшої або меншої зайнятості, від більшої чи меншої вироб-дітельності кожного працівника. По-друге, величи-на ВНП може змінитися внаслідок ізмененіяцен на товари при незмінному фізичному об'емепроізводства товароо
На практиці, звичайно, і ціни, і фізіческійоб'ем змінюються з часом. Любойопределенний зростання номінального ВНП можетозначать, що або було більше вироблено, лібоповисілісь ціни, або одночасно мало для картограф те, і інше. Як показано в заключній ча-сти цього параграфа, загальноекономічна версіяуравненія (1) використовується для того, щоб розмежувати наслідки змін в обсягах виробниц-ства і наслідки змін цін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ІНДЕКС ЦІН СПОЖИВЧИХ БЛАГ "
 1. Ключові терміни
  індекс споживчих цін (CPI) Номінальний валовий національний продукт (ВНП) Реальний валовий національний продукт 38 Поточні та постійні доллариДефлятор BH П Відносні і реальні цениПроцентние ізмененіяТемп пріростаТемп інфляцііВременной рядПространственная виборкаДіаграмма
 2. Коментарі
  індексів. Вніс значний внесок у математичну економічну теорію, теорію цінності і ціни, теорію капіталу, грошову теорію і статистику. Один із творців і перший президент Міжнародного економетричного товариства. Флобер Гюстав (Flaubert Gustave) (1821-1880) - французький письменник. Фома Аквінський (Aquinas, Thomas) (Фома Аквінат) (1225/1226-1274) - середньовічний філософ і теолог,
 3. Висновки
  індекси цін для обчислення ВНП: - індекс споживчих цін. Індекс Ласпейраса, - індекс цін виробників. Індекс Пааше, - індекс Фішера - середньогеометричні індексів Ласпейраса і Пааше. Терміни і поняття Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія
 4. Сукупний попит і сукупна пропозиція
  індексу цін на кінцеві товари і послуги. Сукупний попит може бути представлений як використаний національний дохід, а сукупна пропозиція - як вироблений національний дохід. Залежність реального обсягу національного виробництва (продукту) від рівня цін називається кривою сукупного пропозиції. Характер впливу рівня цін на обсяг національного виробництва і, отже,
 5. Тіньова економіка
  індексацію доходів і трансфертні платежі. Державний вплив на заробітну плату здійснюється через встановлення мінімального розміру оплати праці. У сфері приватного підприємництва діють двосторонні (тристоронні) спеціальні угоди між працівниками і роботодавцями (і державою), що отримали назву соціального партнерства. Наступним, не менш важливим
 6. Тема 40. ІНДЕКСИ ЦІН
  індексу цін. {Foto83} 2. Споживчий кошик. Державні статистичні органи ведуть облік зміни рівня цін за допомогою цілої системи індексних показників. Зокрема, індекси розрізняються за охопленням товарів, включених в набір, тобто порівнянної «кошика», за якою йде порівняння цін. Існують: а) індекс споживчих цін (ІСЦ), що враховує зміну у споживанні основних
 7. Глосарій
  індекс цін) Адміністративно-командна система (централізована планова, комуністична) - економічна система, що панувала раніше в СРСР, країнах Східної та Центральної Європи і ряді азіатських держав. Її відмітні особливості - «громадська» (в реалії державна) власність на всі види виробничих ресурсів, монополізація і бюрократизація економіки в
 8. § 10. Розвиток сутнісних сил людини - вирішальний фактор соціально-економічного прогресу
  індекс людського розвитку, що вимірюється показниками середньої тривалості життя, рівнями доходу на душу населення і грамотності. Економічні потреби тісно пов'язані з виробництвом, обміном, споживанням. Необхідність їх задоволення спонукає виробників створювати потрібні життєві блага, а поява нових товарів та послуг стимулює розвиток потреб людини. Наприклад,
 9. § 40. Результати суспільного виробництва і його ефективність
  індексу цін) і визначають реальний показник ВНП. Так, в США в 1994 р. ВНП у поточних цінах становив 6900000000000 дол., А в постійних цінах 1992 р. - 6600000000000 дол. Ставлення номінального ВНП до реального називається дефлятором ВНП і відображає зростання даного показника за рахунок зростання цін. Так, в економіці, при розрахунку ВНП за витратами, дається грошова оцінка кінцевих продуктів і послуг, вироблених за
 10. 2.2. ВНП І ВВП, МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ
  індекс цін: Реальний ВНП=номінальний ВНП / індекс цін. Індекси цін використовуються для оцінки зміни темпів інфля-ції та динаміки вартості життя. Крім ВНП і ВВП використовуються інші показники доходу та продукту економічної діяльності суб'єктів макроекономіки-ки. ЧНП (чистий національний продукт) - різниця між ВНП і амортизаційними відрахуваннями, НД (національний дохід) -
© 2014-2022  epi.cc.ua