Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Ціна і випуск


Якщо зображена на рис 11-4 галузь являетсяконкурентной, то рівноважний обсяг випуску зада-ється величиною Qc, а рівноважна ціна - Рс. У етойточке (з координатами Qc, Рс) обсяг предложеніяравен обсягом попиту. Після того як галузь моно-полізіруется, обсяг випуску, що дозволяє максі-мізіровать прибуток, вибирається таким чином,
щоб граничні витрати (MC) дорівнювали пре-ремого доходу (MR). Отже, монополіявибірает обсяг випуску Qn і призначає ціну? Т та-кую, щоб попит, який пред'являється покупцями, вточності відповідав цьому кількістю продукції (QJ.
Як показано на рис. 11-4, в тому випадку, коли імонополія, і конкурентна галузь стикаються содінаковим попитом і однаковими условіяміформірованія витрат, то в умовах монополіівипуск нижче, а ціна вища, ніж в умовах конкуренції.
Це і є основне обвинувачення, висувайте -моє проти монополії.
О-Монополія в порівнянні з совершеннойконкуренціей обмежує випуск і підви-щує ціну.
Чому монополіст розширює випуск за МЕЖАХ-ли обсягу Qm? B Зрештою покупці готовиплатіть більше величини граничних витрат задополнітельние одиниці блага, принаймні дотех пір, поки загальний обсяг випуску не достігаетQc. Однак монополіст не може збільшити своіпрібилі за рахунок задоволення цих запитів, таккак для збільшення обсягу продажів він змушенийбув б знизити ціну для всіх покупців. Якщо онснізіт ціну заради збільшення випуски продукції на1 одиницю понад обсяг Qn, то його дохід від прода-жи цієї додаткової одиниці перевищить пре-слушні витрати її виробництва, так як ценавише величини граничних витрат.
Однак по-скільки граничний дохід нижче граничних іздер-жек для обсягів випуску, що перевищують Qn, поті-ри в доході від продажу початкового об'емавипуска, викликані зниженням ціни, перевесіліби цей виграш (від продажу додаткової оди-ниці). Таким чином, різниця між монополіейі досконалої конкуренцією виникає в силу то-го, що граничний дохід нижче ціни.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Ціна і випуск"
 1. Заробітна плата в умовах досконалої і недосконалої конкуренції
  ціна, що виплачується за використання праці найманого працівника. Залежно від методів оцінки трудових витрат у господарській практиці використовують погодинну (місячну, тижневу, погодинну, річну), відрядну (за кількість вироблених товарів), акордну та інші види оплати праці. Розрізняють також розуміння заробітної плати в широкому і вузькому сенсі слова. У широкому сенсі слова цей
 2. ЦЕНОПРОІЗВОДІТЕЛІ І ценополучателем (Оголошуємо ЦІНУ І ПРІНІМАЮЩІЕЦЕНУ
  ціна і монопольний випуск определяютсясоотношеніем попиту та пропозиції. Але в умовах-ях монополії, як і в умовах досконалої кон-куренції, ціна і. випуск визначаються условіяміспроса і умовами формування витрат. Пре-слушні витрати є ключовим елементоміздержек в обох
 3. Зміна цін на продукцію
  ценакаждого фактора, рівна його номінальною ціною, де-ленній на величину ціни випуску, в точності равнавелічіне граничного продукту. Двократне збільшен-ня цін факторів і випуску залишає незмінні-ми обсяги попиту на реальні витрати кожного 6. При поточному рівні цін випуску, рівному P0 , зарплати до W, спричинить за собою переміщення точки равнове-крива кожної з конкуруючих фірм
 4. Крива попиту для галузі
  ціна випуску. Крива ж MVPL0, зображена виходячи з припущення про неизмен-ності цін випуску, не відображає впливу цих вимірюв-нений на величину попиту на працю. Припустимо, що економіка спочатку нахо-Масштаби найму в галузі РІС. 15-4. Попит на працю, пропонований совершенноконкурентной галуззю. При рівні зарплати W0 і ціною ви-пуску P0 абсолютно конкурентна галузь знаходиться в
 5. Еластичність галузевої функції попиту
  ціна випуску залишається незмінною, коливін реагують на зміни зарплати. Другімісловамі, D1 на рис 15 - 4 в цьому випадку буде практи-но збігатися з кривою MVPL0, зображеної впредположеніі про сталість цін випуску З іншого боку, якщо попит на кінцеві това-ри надзвичайно нееластичний, зсув кривої запропонованого-вання вправо спричинить вельми значні ве падіння цін. В результаті P1
 6. 3. Людська праця як засіб
  ціна р враховує сім одиниць а. C іншого боку, b не є економічним благом і його ціна не враховується. Певна кількість b залишається невикористаним. Ми можемо спробувати уявити світ, в якому всі матеріальні чинники виробництва використовуються настільки повно, що немає можливості зайняти всіх людей або зайняти всіх людей в тій мірі, в якій вони готові працювати. У такому світі
 7. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  цінами. У грошовому обчисленні прибуток виявляється як надлишок отриманих грошей у порівнянні з витраченими, а збиток як надлишок витрачених грошей у порівнянні з отриманими. Прибуток і збиток можуть бути виражені в певних сумах грошей. Мовою грошей можна встановити, який прибуток індивід витягнув або який збиток поніс. Однак це не є твердженням про психічні прибутку або збитку
 8. 3. Ціни на товари вищих порядків
  цінами на товари першого, або нижчого порядку, тобто споживчі товари. Внаслідок цього в кінцевому рахунку вони визначаються суб'єктивними оцінками всіх членів ринкового суспільства. Однак важливо розуміти, що ми стикаємося зі взаємними зв'язками цін, а не зі зв'язками між оцінками цінності. Ціни на компліментарні чинники виробництва обумовлені цінами на споживчі товари. Оцінка вартості
 9. 6. Монопольні ціни
  ціна, за якою монополіст продає товар, буде монопольної ціною. монопольних є тільки ціни, при яких монополісту вигідніше обмежити обсяг продажів, ніж розширювати продажу до рівня конкурентного ринку. Вони є наслідком обдуманого задуму, спрямованого на обмеження торгівлі. 4. Припущення про те, що існує третя категорія цін, які не є ні монопольними , ні
 10. 4. Визначення купівельної спроможності грошей
  ціна, виражена в різних товарах і послугах, частково визначається попитом тих, хто бажає придбати його в якості засобу обміну. Якщо люди перестають використовувати дане благо як засіб обміну, то цей додатковий специфічний попит зникає і відповідно падає його ціна. Таким чином, попит на засіб обміну являє собою з'єднання двох часткових попитів:
© 2014-2022  epi.cc.ua