Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Зміна цін на продукцію


Розглянемо тепер вплив зміни цін на ви-пускається продукцію фірми (P), реалізовану насовершенно конкурентному ринку. У чому состоітвоздействіе на оптимальний рівень зайнятості Длякаждого фірми при заданих ставках зарплати? Праця у фізичному вираженні залишився настільки жепроізводітельним, як і до зростання цін, але збільшен-ня випуску внаслідок зростання зайнятості тепер сто-
ит більше . Тим самим гранична прибутковість трудастала вище для будь-якого рівня зайнятості. Це показано на рис. 15-3 зрушенням кривої граничної до-прибутковості з MRPL0 до MRPL1.
При початковому значенні зайнятості E0 нова ве-личина граничної цінності праці перевищує уро-вень зарплати W0, так як крива MRPL1 проходітнад цією точкою. Отже, фірма находітпрібильним збільшення зайнятості. Прибуток будетвозрастать із зростанням зайнятості до точки E1, в кото-рій граничні витрати збільшення зайнятості, т.е.зарплата, знову опиняться дорівнюють величині пріростадохода в результаті залучення дополнітельнойедініци праці, тобто граничної прибутковості труда.Чісло зайнятих зросте, таким чином, з L0 до L1.
Ті ж принципи діють і в разі несовер-шенной конкуренції, незважаючи на те, що в етомслучае фірми при визначенні рівня занятостіне вважають ціни випуску заданими. Зростання спросана продукцію недосконало конкурентної фірми, взагалі кажучи, призведе до збільшення предельногодохода фірми при будь-яких значеннях випуску.
Всвою чергу збільшення граничного доходу Повло-чет за собою зростання рівня граничної доходностітруда при будь-якому обсязі виробництва продукціі.Следовательно, крива попиту фірми на працю сдві-нется вгору так, як це показано на рис 15-3 , чтовизовет зростання попиту на працю при будь-якому зростанні ставши-ки заробітної плати.
РЕАЛЬНІ ЦІНИ ФАКТОРІВ. Що відбудеться висловах досконалої конкуренції з велічінойспроса на фактори при дворазовому зростанні номі-нальних цін на продукцію фірми і такому ж уве-ліченіі рівня її витрат? Абсолютно нічего.Чтоби показати це, зауважимо для початку, що прісовершенной конкуренції граничний дохід равенриночной ціною випуску P. Замінивши MR на P в Урава-неніях (2), (3) і (4) і розділивши обидві частини в етіхуравненіях на P, отримуємо наступне соотношеніедля всіх факторів:
(9)
Іншими словами, абсолютно конкурентна фірмамаксімізірует прибуток, вибираючи такий рівень ис-користування факторів, при якому реальна ценакаждого фактора, рівна його номінальною ціною, де-ленній на величину ціни випуску, в точності равнавелічіне граничного продукту. Двократне збільшен-ня цін факторів і випуску залишає незмінні-ми обсяги попиту на реальні витрати кожного
6. При поточному рівні цін випуску, рівному P0, зарплати до W, спричинить за собою переміщення точки равнове-
крива кожної з конкуруючих фірм буде з-T "* (КМ ^ J?" * 0 * Не СНІЗІАась> Однак оскільки
r jr rj - »т г J« фірми розширили обсяги зайнятості і випуску, ціна випуску
зменшилася, скоротивши тим самим потребу в праці.
Нової
10 Це значною мірою збігається з тим, що ми говорили в гол. б, точкою рівноваги буде E1 'з ціною випуску P1, меншою, чемкогда відзначали, що подвоєння величини доходу і рівня всіх цін не з-рівень P0-Крива MVPL1 показує залежність отраслевогоменяет попиту даного споживача. попиту від рівня зарплати при ціні випуску P1. Щоб отримати
11 На відміну від кривої попиту на товари, введеної в гол б, яка є-криву галузевого попиту на працю D1, ми повинні соедінітьется простою сумою індивідуальних кривих для кожного з потреби-^ x T04101 такі як En і E '
телей.' '"0 1
фактора і тим самим не змінює попит на кіль-кість факторов10. Коротше кажучи, при совершеннойконкуренціі попит даної фірми на фактори про-виробництва залежить від рівня реальних цін на них, який у свою чергу дорівнює номінальній ценефактора, поділеній на номінальну ціну випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Зміна цін на продукцію"
 1. 620 Частина 10.
  зміна цін на продукцію фірм вимагає додаткових витрат, які називаються витратами «меню». Цей термін прийшов в економіку з ресторанної практики, так як необхідність надрукувати нове меню призводить до додаткових витрат. Недоліки «меню» включають в себе вартість виготовлення нових прейскурантів і каталогів, розсилки їх дилерам і покупцям, витрати, пов'язані з прийняттям
 2. 3. праксиологической аспект полілогізма
  зміни інституційного оточення. Але ці зміни не мають однакового за силою і змістом впливу на всі галузі економіки і всі підприємства. Заходи, вигідні одній галузі або підприємству, можуть завдавати шкоди іншим галузям і підприємствам. Для конкретного комерсанта представляє важливість лише обмежений перелік митних зборів. А от відносно цих переліків інтереси
 3. 1. Невизначеність і діяльність
  змін однозначно зумовлені вічними незмінними законами, які керують становленням і розвитком всього Всесвіту. Ми можемо вважати всі необхідні зв'язки і взаємозалежність всіх явищ, тобто їх причинний зв'язок, фундаментальним і вихідним фактом. Ми можемо повністю відкинути поняття невизначеного випадку. Але як би то не було або не здавалося мислителю з досконалим інтелектом, фактом
 4. 6. рікардіанську закон утворення зв'язків
  змін. Воно дає нам можливість досліджувати проблеми, породжувані будь-якими припущеннями , які можна тільки
 5. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  зміни в оцінках хоча б одного боку. Деякі стверджують, що поняття простого стану спокою незадовільно. Воно, мовляв, відноситься до визначення цін на товари, запас яких вже є, і нічого не говорить про те, який вплив ці ціни нададуть на виробництво. Це заперечення необгрунтовано. Теореми, що містяться в понятті простого стану спокою, дійсні для всіх угод без
 6. 8. Підприємницькі прибутки і збитки
  змінам реальному світі постійно виникає різниця між сумою цін компліментарних чинників виробництва і цінами вироблених виробів. Саме ця різниця створює грошову прибуток і грошовий збиток. Впливом цих змін на продавців праці та природних факторів виробництва, а також на капіталістів, позичають гроші, ми займемося нижче. Тут ми розглянемо підприємницькі прибуток і збиток
 7. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  зміни технологічних методів виробництва, або в результаті удосконалень в технології, що не були можливі в колишніх умовах нестачі капітальних благ. Саме з цього додаткового багатства випливає надлишок загальної суми підприємницьких прибутків порівняно із загальною сумою підприємницьких збитків. Однак легко можна показати, що цей надлишок ніколи не може
 8. 1. Процес утворення ціни
  зміні ринкової інформації відбуватиметься одномоментно. Без втручання надлюдських сил неможливо собі уявити подібного єдності точного знання і оцінок змін у вихідних даних. Ми повинні будемо припустити, що кожній людині допомагає ангел-охоронець, інформує його про зміни, у вихідній інформації та яка радить, яким чином слід привести своє
 9. 3. Ціни на товари вищих порядків
  змін. Таким чином, вказавши позитивно на те, що приводить його в дію, і негативно на те, що припинить його рух, ми повно і адекватно описали цей процес. Особливу важливість слід надати позитивному опису . Оскільки завданням є вивчення не ідеальних концепцій, які ніколи не з'являються в житті і діяльності, а ринкових цін, за якими товари вищих порядків реально
 10. 4. Облік витрат виробництва
  змін. Він неусвідомлено керується упередженням, що рівномірно функціонуюча економіка є нормальним і найбільш бажаним станом людських справ. У цій схемі прибутку місця немає. Він оперує плутаними уявленнями про справедливу норму прибутку і справедливої віддачі на вкладений капітал. Однак нічого подібного не існує. В рівномірно функціонуючої економіці немає
© 2014-2022  epi.cc.ua