Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

3. Порівняння монополіями конкуренції


Використовуємо тепер вже побудовану нами модельвибора монопольного обсягу випуску для того, що-б показати, чому влада монополій призводить кнееффектівному розподілу ресурсів. Восполь-зуемся рис 11-4, щоб зрозуміти, що відбувається, ес-Чи конкурентна галузь стає монополіей.Ми припускаємо, що крива попиту D остаетсятой ж самої незалежно від того, монополізації рован чи ринок або він є конкурентним Митакже припускаємо, що витрати для монополі-ста є тими ж самими, що і для конкурен-тної галузі. Тут необхідно дати короткий роз'ясню-

Вікно 11-1. Целофанова монополія?
У ході важливого судового розгляду з приводу на-рушення антитрестівського законодавства в 1956 г.Верховний суд США дійшов висновку, що незважаючи нато, що фірма «Дюпон» контролювала практично всепроізводство целофану в Сполучених Штатах, вона небила монополістом. Суд встановив, що відповідаю-щий ринок не був «ринком целофану», на чому на-стаивает уряд, а швидше представляв собою «ри-нок гнучких пакувальних матеріалів», що включають во-щеную і жиронепроникним папір, різні відифольгі, плівки «Пліофілм» , пергамент, поліетилен, ис-штучного пакувальну плівку «Саран» та інші ма-теріали. На целофан доводилося тільки 18% обсягувиробництва цього широко розуміється ринку - ледве достатньо, щоб вважати «Дюпон» монополістом.
Суд зазначив, що, «незважаючи на переваги целофан.-фана, йому доводиться витримувати конкурецію зі сто-ку інших матеріалів по кожному з напрямків йоговикористання». Суд стверджував, що в силу цього покупці-тели чуйно реагували на зміну ціни (їх спросбил чутливим до ціни) і обсяг попиту на целлофанрезко впав би, якби «Дюпон» зробила попиткуповисіть на нього ціну.
Противники даного решеніявидвінулі три аргументи на користь твердження, чтофірма «Дюпон» була монополією.! По-перше, багато хто звернув увагу на те, що «Дюпон» отримував дуже високі прибутки від свого цілий-лофанового бізнесу. Але це не доводить, що суд оши-бался. Якщо все гнучкі обгорткові матеріали предостав-лялі покупцям в основному одні й ті ж послуги, топатенти «Дюпон» на целофан можна було б просторассматрівать як дають їй дешевший способобеспеченія цими послугами. Навіть в умовах здійснений-ної конкуренції фірми, що мають більш низькі з-
держки виробництва кінцевого продукту, можуть одержувати дуже високі прибутки. Хотілося б знати, була ліцена фірми «Дюпон» вище її граничних витрат, нонікакіх доказів по даному пункту, здається, не було зібрано.
По-друге, ціна целофану не завжди змінювалася при з-трансформаційних змін цін на інші гнучкі обгорткові матеріали, як це мало відбуватися, будь фірма «Дюпон» ценополучателем, а всі ці матеріали - практіческіідентічнимі. Насправді целофан у розрахунку наквадратний фут був взагалі набагато дорожче остальнихматеріалов, і суд відзначив численні «переважно-ства» його використання в порівнянні з іншими мате-ріалами.
Нарешті, той факт, що покупці целофану були го-тови і могли переключитися на інші вироби, якщо бицени злегка змінювалися, міг би бути симптомом моно-поліі, а не конкуренції. Якщо при діючій ценепокупателі не чутливі до змін ціни, такчто їх попит є нееластичним, то ринок не можетбить монопольним, оскільки в цьому випадку монополістповисіл б ціну, з тим щоб збільшити прибутки. Якщоб фірма «Дюпон» була монополістом, то вона підвищується-ла б ціну на целофан, поки попит на нього не став биеластічним за ціною, тому що висока ціна целлофанасделала б попит на нього чутливим до возможномуіспользованію інших обгорткових матеріалів, т.
е імелаби місце саме та ситуація, яку і виявив суд
Примітка. Для обговорення цього випадку см: George Stockingand Willard Mueller, «The Cellophane Case and the NewCompetition», American Economic Review, March 1955; та RichardPosner, Antitrust Law: An Economic Perspective, University ofChicago Press, 1976.

Обсяг випуску
РІС 11-4. Цінуючи і випуск в умовах конкуренції і мо-монополії. D - це галузева крива попиту. Крива MC-крива пропозиції в умовах конкуренції і крива предель-них витрат в умовах монополії. В умовах конкуренцііпена (Рс) і випуск (Q1.) визначаються перетинанням крівихспроса та пропозиції. В умовах монополії випуск (Q111) вибирається на такому рівні, при якому MR - MC, а значення ціни (P111) задається кривої попиту при даному обсязі випуску. Заменаконкуренціі монополією призводить до зростання ціни і сніженіювипуска
яснень з приводу кривої пропозиції. У гол. 9 мивіделі, що крива пропозиції абсолютно конку-рентної галузі являє собою отраслевуюкрівую граничних витрат (JWQ. Інакше кажучи, крива пропозиції галузі при кожному об'емевипуска показує величину приросту витрат врезультаті збільшення галузевого випуску на 1 об'єкту. Подібно до цього крива MC монополії по-показувала приріст витрат в результаті виробниц-ства ще однієї одиниці продукції. Таким обра-зом, якщо конкурентна галузь монополізується, а ціни використовуваних ресурсів і производственныетехнологии залишаються незмінними, то крива-позиції (і крива MC) конкурентній галузі становится кривої граничних витрат монополіста
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Порівняння Монополію конкуренції "
 1. 5. Конкуренція
  порівнянні з іншими менш ефективними системами. Вони дивляться на проблему з точки зору суспільної доцільності та суспільного добробуту, а не з точки зору уявних , уявних і нездійсненних природних прав кожного індивіда володіти рівними можливостями в конкуренції. Щоб реалізувати це право, треба було б помістити в несприятливе становище тих, хто народився з більш
 2. 6. Монопольні ціни
  порівнянні з можливою виручкою від продажу за ціною s є їх специфічно монопольним доходом. Неважливо, як саме власники магазинів домоглися обмеження пропозиції, що виставляється на продаж. Класичним прикладом монополістичної діяльності є фізичне знищення частини наявного запасу. Зовсім недавно це практикувалося бразильським урядом, спалювати більше
 3. 6. Вплив минулого на діяльність
  порівняння ступеня переваги, забезпечується технологічно більш ефективним обладнанням або більш сприятливим розташуванням, з додатковими витратами на перебудову. Це відношення залежить від адаптованості відповідних капітальних благ. Різниця між технологічним досконалістю і економічною доцільністю не є, як запевняють нас романтики-інженери, відмінною
 4. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  порівняно з виборчою кампанією. Відображенням цих тоталітарних міфів в області економічної демократії ринку є твердження про те, що окремий споживач безсилий проти виробників, а окремий працівник проти роботодавця. Зрозуміло, характеристики виробів масового виробництва визначаються не смаками окремої особи, єдиного у своєму роді, а бажаннями і смаками
 5. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  порівнянні інший це ніяка не альтернатива. Соціалізм неможливо здійснити, тому що поза владою людини організувати його як громадську систему. Вибір стоїть між капіталізмом і хаосом. Людина, яка вибирає між тим, щоб випити склянку молока або склянка ціаністого калію, робить вибір не між двома напоями; він вибирає між життям і смертю. Суспільство, яке вибирає між
 6. Коментарі
  порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші. [58] Латинський монетний союз укладений в 1865 р. Францією, Бельгією, Швейцарією, Італією, пізніше до нього приєдналася Греція. Згідно з угодою кожна країна, що бере участь в союзі, вибравши власну назву грошової одиниці (відповідно, франк, ліра, драхма), могла начеканіть з
 7. Кейнсіанська макроекономічна модель
  порівнянні з початковим рівні цін. Точка С (як і точка А) - це точка довгострокової рівноваги (перетин кривої сукупного попиту з кривою довгострокового сукупної пропозиції). Тому слід відрізняти рівноважний ВВП і потенційний ВВП. На нашому графіку рівноважний ВВП відповідає всім трьом точкам: А, В і С, в той час як потенційний ВВП відповідає тільки точкам А і С, коли
 8. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  порівнянні з ринковою, незважаючи на їх природне прагнення придбати матеріальні блага за меншою ціною. У боротьбі між продавцями (прагнуть продати подорожче) і покупцями (прагнуть купити дешевше) виграють ті, хто більше згуртований і має можливість нав'язати свою (вигідну для них) ціну . Конкуренція - двигун економічного прогресу. Це пояснюється тим, що ринкове
 9. Форми власності
  порівнянні з іншими формами власності, обумовлені її функціями: здатністю здійснювати макрорегулювання, формувати стратегію економічного розвитку суспільства в цілому, оптимізувати структуру національної економіки за критерієм досягнення найвищої ефективності, орієнтованої в кінцевому рахунку на людину. Водночас незалежно від економічного і соціального ладу
 10. 3. Теорія недосконалої конкуренції Дж.Робинсон
  порівнянні з простою монополією, не практикує такої поведінки), підвищує обсяг випускається. З іншого боку, цінова дискримінація, зберігаючи монопольно-високі ціни, веде до неправильного розподілу ресурсів і до їх загального недоиспользованию. Крім того, монополізація виробництва, на думку Дж.Робинсон, в будь-якому випадку несприятливо впливає на розподіл багатства між людьми.
© 2014-2022  epi.cc.ua