Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Еластичність попиту


У гол. 5 ми ввели поняття еластичності попиту E як
заходи чутливості обсягу попиту до змін-ям ціни. Згадайте, що якщо E більше 1, так чтокрівая попиту є еластичною, то сніженіецени настільки збільшує обсяг попиту, що сово-Купний дохід зростає. Іншими словами, дляпріроста обсягу продажів потрібно тільки невеликі-шое зниження ціни, так що дохід збільшується сростом випуску. З іншого боку, якщо E менше1, і, отже, крива попиту є нееліт-стичного, то зниження ціни збільшує сукупність-ний попит на таку малу величину, що сукупність-ний дохід зменшується. Це якраз і означає, чтодля приросту обсягу продажів потрібно значні ве скорочення ціни, так що дохід зменшується сростом випуску. А оскільки граничний дохід-це показник зміни величини совокупногодохода при збільшенні випуску, то ці результатиозначают наступне
Про Якщо попит еластичний (E> 1), то предель-ний дохід позитивним. Якщо попит нееласті-чен (E <1), то граничний дохід отріцателен.Предельний дохід дорівнює нулю при обсязі ви-пуску, для якого E «1; це точка, в которойсовокупний дохід максимальний.
Це співвідношення між еластичністю і предель-ним доходом має цікаве слідство.

Про Монополіст, що максимізує прибуток, завжди вибирає такий обсяг випуску, при ко-тором попит є еластичним.
Це можна довести двома способами. По-перше, тому що для монополіста-виробника предельниеіздержкі дорівнюють граничному доходу, а велічінапредельних витрат є позитивною, топредельний дохід також повинен бути положитель-ним при обсязі випуску, максимизирующем при-бувальщина. Тоді з попереднього обговорення випливає, що в даній точці попит еластичний. По-друге, прілюбілось обсязі випуску, при якому попит нееліт-Стіч, граничний дохід є від'ємним, так що скорочення випуску збільшило б доход.Поскольку скорочення випуску призвело б такжек зниженню витрат, то воно завжди повинно при-водити до збільшення прибутку в умовах нееліт -стичностью попиту. Але якщо прибуток може битьувелічена, значить, її початкове значення не биломаксімальним.
Цей результат означає, що для продукції мо-нополіста при ціні, максимизирующей прибуток, су-існуючих, як правило, хороші замінники. Пред-покладемо, що тільки одна фірма «Диско» вироб-дила програвачі для компакт-дисків і що еепредельние витрати становили 20 дол Якби «Диско» встановила ціну на свої програвачі в
20 дол
, то мало хто став би виявляти цікавість ктрадіціонним програвачів для пластінок.Спрос на продукцію «Диско» був би нееластичний-ним при даній ціні Якби вона підвищила ціну, то поступилася б лише малу частину обсягу своіхпродаж на користь виробників традиционныхпроигрывателей і, таким чином, могла б повели-чить свої прибутки за рахунок підвищення ціни. Одна-ко якби «Диско» підняла ціну на свою продук-цію до 500 дол або близько до цього рівня, тотрадіціонние програвачі стали б привлека-котельної альтернативою для багатьох покупателей.Прі цій більш високій ціні попит, ймовірно, Сталб еластичним і зниження ціни призвело б до суттєвого збільшення обсягу продажів.
Ми відзначали в гл. 5, що еластичність попиту намилується продукт, по всій ймовірності, тим вище, чемлучшімі виявляються наявні замінники дан-ного продукту. І чим вище ціна будь-якого продуктаотносітельно цін можливих продуктів-замініть-
лей, тим більш привабливими стають ці за-менітелі. Цей принцип Иллюс * ріруется примі-ром, поміщеним у вікні 11-1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Еластичність попиту "
 1. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 2. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  Проблема цін і витрат досліджується і за допомогою математичних методів. Завжди існували економісти, які вважали, що єдиним підходящим методом вивчення економічних проблем є математичні методи, і що висміювали економістів-логіків як літературних економістів. Якби антагонізм між економістами прихильниками логіки і математики представляв собою просто розбіжності
 3. Коментарі
  [1] хитрість природи Мізес має на увазі І. Канта [см. Кант І. Ідея загальної історії у всесвітньо-цивільному плані / / Соч. Т. 6. С. 523] і Г. Гегеля, якому належить вираз хитрість розуму (List der Vernft) [Гегель Г. Філософія історії / / Соч. Т. VII. М., 1935. С. 32.]. [2] праксиология Supplement to Oxford English Dictionary (1982) повідомляє, що англійське слово praxeology (вар. praxiology,
 4. 4.6. Додаткова інформація
  В даний час зросло значення освіти та самоосвіти. Розумні люди живуть довше. Смертність людей з високим рівнем освіти в чотири рази нижче, ніж у малоосвічених. До останнього часу вважалося, що на тривалість життя людини в основному впливають три чинники: спадковість, спосіб життя і екологія. Проте вчені прийшли до висновку, що розумні живуть довше і менше хворіють.
 5. 2. Попит: індивідуальний і ринковий. Фактори попиту і закон його зміни. Еластичність попиту
  Попитом у західній економічній літературі називають кількість товару, яке буде куплено за прийнятну ціну і певний проміжок часу. Попит на ринку виступає з боку споживача, вірніше, покупця і відображає потреби людей. Тому під попитом варто розуміти представлену на ринку потребу в товарах. Але не всяка потреба, а лише підлягає задоволенню і
 6. Крива попиту і закон падаючого попиту
  Кількість речей, яке купується людьми, завжди залежить від цін на товари. Між ринковою ціною товару і тим його кількістю , на яке пред'являється попит, завжди існує певне співвідношення. Висока ціна товару обмежує попит на нього, зменшення ціни на цей товар, як правило, обумовлює зростання попиту на нього. Цю взаємозв'язок між ціною і кількістю товару, що купується
 7. Величина і характер зміни попиту
  Отже, попит - величина змінна. При цьому слід розрізняти зміну величини попиту, або обсягу попиту, і зміна характеру попиту. Величина попиту змінюється тоді, коли переменна тільки ціна даного товару . Характер же попиту змінюється тоді, коли змінюються фактори, що мали раніше постійні величини. Графічно зміна обсягу попиту виражаються в «рух» по кривій попиту вниз або
 8. Висновки
  1 . Ринок - це конкурентна форма зв'язку між господарюючими суб'єктами, це громадська форма організації та функціонування економіки. 2. Ринкова економіка - це така економічна система, в якій переважає ринок як самостійна підсистема. 3. Суть ринкових відносин зводиться до відшкодування витрат продавців, отриманню ними прибутку, задоволенню платоспроможної потреби
 9. Терміни і поняття
  Ринок Ринковий механізм Функції ринку (регулююча, контролююча, інтегруюча, стимулююча, ценообразующая, посередницька, інформаційна, економічності, реалізації інтересів ринкових суб'єктів) Суспільний поділ праці Спеціалізація Економічна відособленість Кон'юнктура ринку Попит Індивідуальний і ринковий попит Ендогенний і екзогенний попит 'Крива
 10. Види конкуренції
  Розрізняють конкуренцію: 1) функціональну (це конкуренція певного товару), 2) видову (за ціною і якістю); 3) межфирменную (серед окремих підприємств, фірм), 4) внутрігалузеву і міжгалузеву, механізм яких досить докладно досліджено К. Марксом в томі III «Капіталу». Залежно від співвідношення між кількістю виробників і кількістю споживачів розрізняють
© 2014-2022  epi.cc.ua