Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Р.П. Валевич, Г.А. Давидова. Економіка організації торгівлі, 2008 - перейти до змісту підручника

3.1. Товарообіг - кількісний показник стану ринку споживчих товарів і результат діяльності організації

Стратегічною метою економіки Республіки Білорусь є створення цивілізованих умов для розвитку вітчизняних суб'єктів, що в кінцевому підсумку призведе до підвищення конкурентоспроможності всієї країни. Орієнтир на власні сила і ресурси при розумному залученні іноземних інвестицій для вирішення національних завдань вимагає розробки і проведення цілеспрямованої роботи з підготовки бізнесу до нових умов.
Бізнес - це сукупність відносин між усіма учасниками, що утворюють команду однодумців з метою отримання доходу, прибутку, розвитку господарюючого суб'єкта. Учасниками бізнесу виступають колективи та індивідуальні підприємці, індивідуальні та колективні споживачі, працівники, що здійснюють трудову діяльність за наймом або іншій основі, державні органи, установи та організації. Бізнес наділений чотирма властивостями: доцільність, цілісність, суперечливість, активність. Відповідно із суттю ринкової економіки орієнтованої на розвиток бізнесу, суб'єкти господарювання (товаровиробники, торгівля) повинні так організувати діяльність, щоб продукти їхньої праці були визнані суспільством і реалізовані кінцевому споживачеві. Будь господарююча організація зацікавлена в ефективному просуванні своєї продукції або послуг. Термін «просування» в першу чергу розуміється як здійснення процесу продажів. Обсяг реалізованої продукції вимірюється показником - виручка від реалізації товарів, який за совій суті являє товарообіг.
В економіці існує три взаємопов'язаних між собою сфери руху матеріальних ресурсів: сфера товарного виробництва, сфера товарного обігу, сфера споживання товарів і послуг, які й стали об'єктом діяльності торгівлі, причому друга і третя сфери являють собою основу ринку споживчих товарів.
Опції учасників ринку споживчих товарів зводяться до наступних: товаровиробник продає товари, щоб відновити виробництво і купує товари для того, щоб їх спожити; оптовий посередник (оптовий і роздрібний) купує товари, щоб їх продавати, а продає для того, щоб знову купити товари. Для нього товарні операції є основним видом діяльності, оскільки він не є виробником товарів, які він продає, ні споживачем товарів, які він просуває зі сфери виробництва в сферу споживання товарів, звідси випливає, що справжнім об'єктом діяльності торгівлі є потреби людини і суспільства, а безпосередньою метою - забезпечення зростання товарообігу і прибутку, достатніх для економічного розвитку торговельної галузі і торговельних організацій.
Товарообіг як економічна категорія характеризує собою результат економічних відносин, що складаються між суб'єктами господарювання з приводу обміну коштів на товари та послуги. Як показник діяльності торгових організацій являє собою обсяг продажу товарів і послуг у грошовому вираженні за певний період часу.
Товарообіг одночасно характеризується наявністю двох ознак: товару як об'єкта продажу та продажу як форми руху товару від виробника до споживача.
Показник товарообігу характеризує собою результат соціально-економічного розвитку країни і організації торгівлі.
На рівні держави обсяг і структура товарообігу характеризують собою стан споживчого ринку, ефективність роботи суб'єктів господарювання (на всіх етапах руху товару), рівень матеріалізації купівельних фондів населення, стан грошового обороту, платіжної дисципліни, індикатор рівня і якості життя населення, ступінь участі торгівлі у формуванні доходів державного бюджету, зміцненні національної грошової одиниці.
Як результат діяльності організації торгівлі він показує, наскільки правильно організовано продаж товарів, ефективно використаний торговий потенціал, наявність економічних передумов для отримання необхідного обсягу доходу, розвитку ресурсного потенціалу, ступінь задоволення платоспроможного попиту покупців конкретного сегменту ринку. Від обсягу товарообігу залежать платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, рівень добробуту торгових працівників, можливості для подальшого розвитку, підвищення іміджу, конкурентоспроможності організації торгівлі.
Товарообіг враховується по регіону, галузі, народному господарству.
Залежно від специфіки операції купівлі-продажу товарів виділяють наступні види товарообігу:
валовий товарообіг - сума продажів при багатоланкові товародвижении;
чистий товарообіг - звільнений від повторного рахунку;
оптовий товарооборот - продаж товарів на оптовому ринку;
роздрібний товарообіг - продаж товарів населенню;
зовнішньоторговельний товарообіг - продаж товарів на експорт і покупка імпортних товарів;
товарообіг з біржового ринку - обсяг продажів товарів на товарній біржі.
Найважливішим показником, що характеризує розвиток внутрішньої торгівлі, є товарообіг, що підрозділяється на оптовий і роздрібний.
Оптовий товарообіг означає початковий рух товарів від виробника до споживача і через його посередництво товари водяться в середу звернення, а роздрібний - заключне ланка руху товарів, виражаючи їх переміщення зі сфери обігу в сферу споживання.
Оптовий і роздрібний товарообіг взаємопов'язані. Зростання оптового товарообігу обумовлюється систематичним зростанням роздрібного товарообігу.
Оптовий товарообіг являє собою продаж товарів торговими організаціями іншим організаціям для подальшої реалізації або для виробничого споживання в якості сировини і матеріалів або для матеріального забезпечення господарських потреб. Залежно то призначення оптовий товарообіг підрозділяється на оптовий товарообіг з реалізації та внутрішньосистемний оптовий товарообіг. Оптовий товарообіг з реалізації включає продаж товарів роздрібним суб'єктам, поставку позаринкові споживачам на експорт. Внутрішньосистемний - відпустка товарів однієї оптової організації - інший.
Залежно від організації руху товару розрізняють складської (продаж товарів зі складів оптових організацій) і транзитний (організована оптової організацією поставка товарів від виробників до роздрібної мережі минаючи склади оптових баз), який в свою чергу поділяється на транзитний оптовий товарооборот з участю в розрахунках і без участі в розрахунках (який організовується). Сума складського і транзитного товарообігу з участю в розрахунках становить оптовий товарообіг з участю в розрахунках.
Роздрібний товарооборот - кількісний показник, що характеризує продаж споживчих товарів кінцевому споживачеві за готівку незалежно від каналів їх реалізації. Як економічна категорія, він виражає економічні відносини, що виникають на заключній стадії руху товарів зі сфери обігу в особисте споживання. Основою роздрібного товарообігу служать товари, вироблені для реалізації та грошові доходи покупців.

З точки зору системного підходу, роздрібний товарообіг необхідно розглядати в трьох аспектах: як систему відносин суспільного виробництва; як систему обміну грошових доходів населення на товари народного споживання; як систему зворотного зв'язку з виробництвом. Через роздрібний товарообіг відбувається зміна форм вартості споживчих товарів, виготовлених в процесі виробництва. Продаж товарів дозволяє товаровиробникам покрити витрати на виробництво і тим самим створити умови для його подальшого розвитку в розширених масштабах. У роздрібному товарообороті проявляються найважливіші народногосподарські пропорції: співвідношення темпів зростання виробництва засобів виробництва і предметів споживання, розподілу національного доходу на фонд споживання і фонд накопичення, частку індивідуальної оплати праці в національному доході, масштаби і рівень задоволення попиту населення на товари і т.п.
Населення Республіки Білорусь на купівлю товарів витрачає до 0% грошових доходів, отримуючи, таким чином, приблизно 90% фонду особистого споживання.
Роздрібний продаж товарів може здійснюватися:
- юридичними особами, які здійснюють роздрібну торгівлю і громадське харчування, для яких торгова діяльність є основною (магазини, кіоски, аптеки, автозаправні станції , ресторани, кафе тощо);
- юридичними особами, які здійснюють торгівлю, але для яких торгова діяльність не є основною (фірмові магазини та ін.);
- підприємці (колективними та індивідуальними), що здійснюють продаж товарів на речових, змішаних та продовольчих ринках.
Роздрібний товарообіг підрозділяється на товарообіг роздрібної торгівлі та громадського харчування, враховується в роздрібних цінах (у торгівлі), фактичних продажних (громадське харчування), що включають торговельну надбавку (торгівля), торгову надбавку і націнку (громадське харчування), акциз, податок на додану вартість і податок з продажів (торгівля), податок на послуги (громадське харчування).
Товарообіг організацій живлення (громадського та внедомашней) складається з обороту з реалізації продукції власного виробництва та покупних товарів через обідні зали, буфети, а також продаж цієї продукції через роздрібну та дрібнороздрібну мережу, що належить організації, через пересувну мережу, а також відпуск харчування працівникам організації за пільговими цінами. До складу товарообігу громадського харчування крім роздрібного включається і оптовий товарообіг - продаж напівфабрикатів, борошняних та кондитерських виробів іншим організаціям громадського харчування та роздрібної торгівлі.
Сума роздрібного та оптового товарообігу утворюють валовий товарообіг організації харчування.
До складу роздрібного товарообігу, відповідно до Інструкції з обліку роздрібного товарообігу, товарних запасів у торгівлі (затв. Постановою Міністерства статистики та аналізу Республіки Білорусь від 02.07.2002 № 59 із змінами. І додатк.) Включається:
Продаж товарів населенню за готівку; за безготівковим розрахунком, а саме: за банківськими пластиковими картками, чеками, електронними картками, по перерахунках грошових коштів з рахунків вкладників банків, по кредитах банків тощо (що також враховується як продаж за готівку); в кредит - включається в роздрібний товарооборот по моменту відпуску товарів покупцям за цінами фактичної реалізації; поштою - включається в роздрібний товарооборот по моменту здачі посилки відділенню зв'язку; в магазинах безмитної торгівлі, комісійних магазинах (відділах) , на аукціонах - включається в роздрібний товарооборот за цінами їх реалізації; за зразками і з використанням електронних засобів зв'язку - включається в роздрібний товарооборот за часом доставки їх покупцю; на борту літаків, на суднах річкового флоту, в пасажирських поїздах - враховується в роздрібному товарообігу по моменту здачі грошової виручки в касу своєї організації; зі складів і безпосередньо з лісових ділянок лісоматеріалів і деревного палива, лісу на корені - включається в роздрібний товарооборот по моменту їх відпустки;
- продаж робітникам і службовцям форменого одягу зі складів матеріально-технічного постачання організації - враховується в роздрібному товарообороті за часом її видачі у розмірі оплачуваної працівником вартості;
- вартість товарів, виданих населенню за всіма видами виграшів (грошово-речовими лотереями тощо) - включається в роздрібний товарооборот по їх фактичної вартості по моменту відпуску товарів;
- вартість проданих за передплатою друкованих видань (книг, газет, журналів), видань відео - включається в роздрібний товарооборот по моменту оформлення передплати без урахування вартості доставки;
- вартість упаковки, яка не входить в ціну товару, і вартість проданої населенню порожньої тари;
- вартість скляного посуду, проданої населенню з товаром, за вирахуванням вартості повернутої населенням порожньої скляного посуду та вартості скляного посуду, прийнятої від населення в обмін на товар;
- продаж за безготівковим розрахунком продовольчих і непродовольчих товарів виправно-трудовим установам для відпуску спецконтингенту за рахунок їх особистих грошових засобів.
Продаж товарів, прийнятих на реалізацію від юридичних і фізичних осіб, індивідуальних підприємців, включається в роздрібний товарооборот в цінах їх реалізації.
При продажу окремим категоріям населення із знижкою деяких товарів (лікарських засобів, палива, транспортних засобів та інших товарів) в роздрібний товарообіг включається та частина вартості товарів, яка оплачена населенням.
Виручка від продажу товарів населенню за іноземну валюту враховується в роздрібному товарообігу в перерахунку на білоруські рублі за курсом, встановленим Національним банком Республіки Білорусь на день продажу товарів.
Організації сільського господарства в обсяг роздрібного товарообігу включають продаж населенню сільськогосподарських продуктів, квітів, розсади, худоби, живої птиці, концентрованих кормів, фуражу, сіна, соломи, продовольчих і непродовольчих товарів, як вироблених в цих організаціях , так і отриманих по товарообмінних (бартерних) операцій або в порядку взаєморозрахунків між організаціями, а також відпуск продуктів для харчування населення, залученого на сільськогосподарські роботи, з подальшим утриманням їх вартості із заробітної плати.
У роздрібний товарообіг торгівлі не включаються:
- продаж за безготівковим розрахунком продовольчих і непродовольчих товарів юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, індивідуальним підприємцям, включаючи продаж продовольчих товарів організаціям соціального призначення (лікувальним і лікувально-оздоровчим закладам, дитячим дошкільним та позашкільним установам, будинкам (інтернатам) для інвалідів та людей похилого віку), організаціям громадського харчування, організаціям, які забезпечують лікувально-профілактичним харчуванням працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці , геолого-пошукових партіям, судам річкового флоту;
  - Видача товарів робітникам і службовцям своєї організації в рахунок заробітної плати та в погашення заробітної плати;
  - Вартість повернутих покупцями товарів;
  - Відпустка товарів по товарообмінних (бартерних) операцій або в порядку взаєморозрахунків між організаціями, а також між організаціями і населенням при закупівлях у населення сільськогосподарських продуктів;
  - Видача товарів (включаючи новорічні подарунки) робітникам і службовцям за рахунок прибутку і коштів профспілкової організації;
  - Вартість реалізованих проїзних квитків і талонів на всі види транспорту, лотерейних квитків, телефонних карток;
  - Продаж поштових марок, конвертів, листівок, телефонних карток, інтернет-карт відділеннями зв'язку.

  У роздрібний товарообіг громадського харчування включаються:
  - Продаж населенню за готівку продукції власного виробництва, покупних товарів через обідній зал або буфет, через магазини і відділи кулінарії, намети, ларьки, кіоски, развозную, розносну та іншу торгову мережу, що знаходиться на балансі організації громадського харчування, а також вартість харчування, доставленого на будинок за замовленнями населення;
  - Відпустка харчування працівникам своєї організації з подальшим утриманням його вартості із заробітної плати - включається в роздрібний товарооборот по моменту відпустки харчування в цінах фактичної реалізації;
  - Відпустка харчування працівникам інших організацій, учням, студентам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям населення за абонементами, талонами, списками і тому подібному з подальшою її оплатою за безготівковим розрахунком відповідними організаціями - включається в роздрібний товарооборот в обсязі фактичної вартості харчування по моменту його відпустки. При відпустці харчування працівникам своєї організації в роздрібний товарообіг включається та частина його вартості, яка оплачена працівником;
  - Вартість харчування, що входить в ціну проживання в готелі і в ціну вхідного квитка в організацію громадського харчування, - включається в роздрібний товарооборот по моменту його відпустки;
  - Продаж квітів, сувенірів, тютюнових виробів та інших непродовольчих товарів.
  У роздрібний товарообіг громадського харчування не включаються:
  - Продаж за безготівковим розрахунком продукції власного виробництва, покупних товарів безпосередньо юридичним особам та їхнім відокремленим підрозділам, індивідуальним підприємцям, включаючи продаж цієї продукції і товарів організаціям соціального призначення, а саме: лікувальним і лікувально-оздоровчим закладам, дитячим дошкільним та позашкільним установам, будинкам (інтернатам) для інвалідів та престарілих;
  - Відпуск продукції власного виробництва, покупних товарів по товарообмінних (бартерних) операцій або в порядку взаєморозрахунків між організаціями;
  - Вартість харчування та обслуговування на банкетах, презентаціях та інших подібних заходах, сплаченого за безготівковим розрахунком юридичними особами та їх відокремленими підрозділами, індивідуальними підприємцями;
  - Вартість харчування, відпущеного безкоштовно (за рахунок коштів бюджету) учням організаціями громадського харчування, підвідомчими Міністерству освіти Республіки Білорусь;
  - Вартість харчування, що входить в ціну путівок в санаторії, санаторії-профілакторії, табори праці та відпочинку, дитячі оздоровчі табори та інші організації соціального призначення;
  - Виручка за виготовлення обідньої продукції із сировини замовника і вартість сировини замовника (давальницька сировина);
  - Внутрішній відпуск продукції власного виробництва, покупних товарів у межах організації громадського харчування (внутрішньосистемний відпуск);
  - Вартість повернутої постачальникам тари;
  - Виручка за перегляд концертних програм, виручка більярдних, танцювальних, ігрових залів, відеосалонів;
  Склад товарообігу складається з різних видів продажів, а величина - із сум торгової виручки, зданої в банк або касу, обсягу дрібнооптових продажів (за безготівковим розрахунком), документованих витрат, вироблених за рахунок касової виручки. - Вхідна плата в ресторани, бари та інші організації громадського харчування, крім вартості страв, що входять у ціну вхідного квитка.
  Роздрібна реалізація товарів здійснюється в різних формах і відображається у різних видах роздрібного товарообігу (рис. 3.1.1).
  Склад товарообігу складається з різних видів продажів, а величина - із сум торгової виручки, зданої в банк або касу, обсягу дрібнооптових продажів (за безготівковим розрахунком), документованих витрат, вироблених за рахунок касової виручки.

 Рис. 3.1.1. Ознаки класифікації роздрібного товарообігу  Товарна структура роздрібного товарообігу включає продовольчі і непродовольчі товари, що містять асортиментні групи і підгрупи, а ті, в свою чергу, деталізуються за видами, сортами, моделями.
  Ступінь розвитку роздрібного товарообігу характеризується системою показників:
  - обсяг товарообігу в поточних і порівнянних цінах і натуральних одиницях виміру (грн., шт., Кг);
  - темпи зміни товарообігу в порівнянні з минулим періодом і планом,%%;
  - асортиментна структура товарообігу (грн.,%);
  - товарообіг у розрахунку на душу населення (грн.);
  - одноденний обсяг товарообігу (грн.);
  - обсяг товарообігу на одного торгового, торгово-оперативного працівника, працівника конкретної секції, відділу (грн.);
  - обсяг товарообігу на 1 кв.м. загальної площі, в тому числі на 1 кв.м. торгової площі (грн.);
  - забезпеченість товарообігу товарними запасами (дні);
  - час обігу товарів (дні);
  - швидкість товарообігу (число оборотів);
  - обсяг товарообігу при розрахунках електронними Ластикову картками та його питома вага в загальному товарообігу (грн.,%);
  - обсяг продажу товарів вітчизняного виробництва (грн.), частка продажів товарів вітчизняного виробництва (соціально-значущих) у загальному обсязі товарообігу (%);
  - обсяг продажів товарів різними торговельними організаціями з різними формами власності (грн.,%);
  - середня вартість покупки (грн.);
  - частка товарообігу в грошових доходах (купівельних фондах) (%);
  - частка товарообігу в обсязі споживання (%);
  - рентабельність товарообороту (%);
  - інвестиції на 1 рубль товарообігу (грн.).
  Сучасний стан економіки Республіки Білорусь характеризується як стійке, стабільно розвивається, що позначилося на розвитку роздрібного товарообігу. Спостерігається тенденція високих темпів зростання фізичного обсягу товарообігу і товарообігу у вартісному вираженні і в порівнянних цінах, збільшується частка непродовольчих товарів у загальному обсязі товарообігу, зближується структура покупок міського та сільського населення, поліпшується якісна структура продовольчих і непродовольчих товарів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "3.1. Товарообіг - кількісний показник стану ринку споживчих товарів і результат діяльності організації"
 1. 9.3 Показники, що характеризують стан і динаміку витрат на реалізацію, і фактори, що впливають на їх величину.
    товарообігу за цей же період; 2) розмір зміни рівня витрат на реалізацію:? Урр=УРротч-УРрбаз де УРротч-рівень витрат на реалізацію у звітному періоді, УРрбаз-рівень витрат на реалізацію в базисному періоді (минулий рік або за планом); 3) темп зміни рівня витрат на реалізацію: УРротч Турра=--- х100; УРрбаз 4) сума абсолютної (Еа) і відносної
 2. Питання 56. Показники оборотності товарів. Статистичне вивчення динаміки швидкості товарного обігу
    товарообігу вважається час, протягом якого реалізується кількість товарів, відповідне середній величині товарного запасу. До показників швидкості товарообігу відносяться: 1) число оборотів товарних запасів (коефіцієнт оборотності), що характеризує число оборотів, яке здійснює товар за певний період, тобто скільки разів оновлюється товарний запас: {foto148} де Т -
 3. 2. Вимірювання і показники інфляції
    кількісну оцінку дефляційних процесів. Одними з широко використовуваних показників служать індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 4. Питання 54. Поняття товарообігу. Статистичне вивчення динаміки товарообігу
    товарообігом розуміється обсяг продажів товарів у вартісному вираженні в усіх ланках в процесі їх економічного руху від виробника до кінцевого споживача. Виділяють наступні напрямки статистичного вивчення товарообігу: 1) оцінка результатів діяльності торгової фірми товарообіг використовується як показник виручки від реалізації товарів, 2) у статистиці рівня життя
 5. Питання 55. Показники статистики товарних запасів
    товарообігу товарними запасами; 4) аналіз стану і динаміки товарних запасів. Показники обсягу товарних запасів (у натуральному і вартісному вираженні) можуть бути розраховані як в цілому, так і по підприємствам, фірмам, регіонам: 1) резервний або страховий обсяг товарних запасів; 2) мінімально допустимий обсяг товарних запасів; 3) максимальний обсяг товарних запасів . До основних
 6. Темпи інфляції представляють собою процентне зміна рівня цін за певний пе- риод часу. Як ми побачимо в наступних розділах,
    кількісного складу споживчого кошика. Першим кроком в обчисленні ІСЦ має бути визначення товарів, що користуються найбільшим попитом у споживачів, та обсягів їх покупок. Так, якщо середній споживач набуває хотдогов в енну кількість разів більше, ніж Гамбура-геров, це співвідношення, яке Бюро статистики праці визначає шляхом спе-ціальних досліджень, знаходить своє
 7. § 6. ТОРГІВЛЯ
    товарообіг. Він відображає одночасно вартість реалізованої покупцям товарної маси, грошову виручку продавців і витрати покупців на придбання товарів. Загальний обсяг товарообігу (исчисляемого окремо для оптової та роздрібної торгівлі) складається з обсягів товарообігу по різних каналах реалізації, основними з яких є торгові підприємства (державні і
 8. Рівень нормування та обгрунтованості величини і асортиментної структури товарообігу.
    товарообігу і середніх товарних запасів. Вплив структури товарообігу на товарооборотність обчислюється за допомогою прийому ланцюгових підстановок, як різниця між умовним оборотністю (при фактичній структурі товарообігу і плановому часу звернення окремих товарів і товарних груп) і плановою. Якщо віднімемо з фактичної товарооборачиваемости умовну, то розрахуємо вплив
 9. Глава 19. СВІТОВИЙ РИНОК І МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ
    товарообігу на світовому ринку менше, ніж сума товарооборотов всіх національних ринків. Кожен національний ринок є складовою частиною світового ринку тільки в тій мірі, в якій товарні потоки пов'язані з міжнародним розподілом праці, валютними відносинами. Відмінність світового ринку від сукупності національних ринків стане більш виразним при порівнянні світового ВНП з об'ємом
 10. 3.8. Оцінка надійності плану товарообігу
    товарообігу можна перевірити і за допомогою визначення критичної точки продажів, яку іноді називають порогом рентабельності. Вона збігається не з тим періодом, коли підприємство починає зазнавати збитків, а з тим відрізком часу, коли отриманий дохід не покриватиме постійні витрати. Критичну точку продажів (Кт) можна розрахувати за формулою Кт=Т * РПС / (Рпр + РПС), або Кт=РПС /
 11. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ
    кількісний показник, що характеризує значимість експорту для економіки, окремих галузей і виробництв з тих чи інших видах продукції. ІМПОРТНА КВОТА - кількісний показник чи інструмент адміністративно-кількісного регулювання імпорту, що характеризує значимість імпорту для економіки, окремих галузей і виробництв з різних видів продукції. МИТНІ МИТА -
 12. 6.8 План по праці і заробітної плати, його зміст і вихідні передумови для складання
    товарообігу, випуску продукції, робіт і послуг, витрати на заробітну плату, розрахункові завдання з продуктивності праці, відповідно план містить такі показники: середньооблікова чисельність працівників; середній оборот на одного працівника (продуктивність праці); фонд заробітної плати (в сумі і відсотках до товарообігу); середня заробітна плата на одного працівника. Всі ці
© 2014-2022  epi.cc.ua