Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

20. Теорія заробітної плати, прибутку і капіталу


Дохід робітників, заробітна плата, за твердженням Адама Сміта (1723-1790) знаходиться в прямій залежності від рівня національного багатства країни.
Перевагою теорії заробітної плати є те, що:
1) вона заперечує закономірність зниження величини оплати праці до рівня прожиткового мінімуму;
2) за наявності високої заробітної плати робочі завжди будуть більш освіченими і кваліфікованими, ніж за низькою.
Прибуток як дохід на капітал визначається вартістю спожитого у виробничий процес капіталу і буде більше або менше в залежності від розмірів цього капіталу. Сума прибутку «підприємця, що ризикує своїм капіталом», - це частина створеної робітниками вартості, що спрямовується «на оплату прибули їхні підприємця на весь капітал, який він авансував у вигляді матеріалів і заробітної плати».
Ще один вид доходів - рента, основною ідеєю якої виступають харчові продукти.
У свою чергу, являють собою єдиний сільськогосподарський продукт, який завжди і в необхідній кількості дає ренту землевласнику.
У теорії капіталу А. Сміта безперечна його передова позиція полягає в тому, що капітал характеризується ним як одна з двох частин запасів:
1) від якої належить отримати дохід ;
2) яка йде на безпосереднє споживання.
Продуктивною є капітал, зайнятий не тільки в сільському господарстві, а й в усій сфері матеріального виробництва, який ділиться на основний і оборотний капітал, тобто показується відмінність у співвідношенні між цими частинами капіталу залежно від галузі господарства.
Основні положення теорії доходів А. Сміта спираються виключно на класовий підхід, тобто на розподіл річного продукту між трьома класами (робітники, капіталісти і землевласники), при цьому благополуччя країни залежить від діяльності землевласників.

У положенні про сталість вартості праці, яка стверджує, що виробництво кожної одиниці товару при постійних витратах і залежить від обсягу виробництва, а питомі витрати схильні до зміни.
Теорія відтворення характеризує те, з чого складається підлягає розподілу вся ціна річного продукту праці, цілком зводить її до доходів, з яких і складається ціна товару. При цьому ціна будь-якого товару в кінцевому рахунку повинна все ж зводитися до всіх трьох частинах, т.к. всяка частина ціни повинна по необхідності виявитися прибутком.
Згідно з положеннями теорій А. Сміт стверджував, що люди діючи у власних інтересах, сприяють примноженню загального багатства, а держава покликана створювати правові основи для економічної діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20. Теорія заробітної плати, прибутку і капіталу "
 1. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип, підкреслюючи, що люди не жадають знання заради нього
 2. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  теорія, за певними ознаками, зараховує до того ж класу, що і його. У живому, що безперервно змінюється ринковому суспільстві завжди існує прибуток, що заробляється ефективними підприємцями. Те, що в ринковій економіці загальна сума збитків перевищує загальну суму прибутків, не зупиняє людини, впевненого у своїй більшої ефективності. Потенційний підприємець не займається
 3. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  теорія циклу виробництва неявно припускає або за логікою повинна припускати, що кредитна експансія явище, супутнє буму [Cм.: Хаберлер Г. Процвітання і депресії. М.: Изд-во іноз. літ-ри, 1960. С. 39.]. Вона не може не визнати, що за відсутності кредитної експансії бум не може виникнути і що збільшення пропозиції грошей (у широкому сенсі) є необхідною умовою загального
 4. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  теорія передбачає, зростання цін, викликаний додатковими інструментами, що не мають покриття, в один і той же час і в одній і тій же мірі надасть вплив на всі інші товари, а власники надлишкових запасів і безробітні задовольняться тими номінальними цінами і зарплатами, які вони запитують зрозуміло, марно сьогодні. Якби все сталося саме так, то реальні ціни і
 5. 2. Ціна обмеження
  теорія. Емоційні розмови не мають ніякого відношення до справи. Вони є поганий маскуванням того, що лицемірні захисники обмежувальних заходів не здатні висунути ніяких здорових заперечень проти обгрунтованої аргументації економістів. Те, що рівень життя середнього американського робітника незрівнянно більш задовільний, ніж середнього індійського робочого, що в Сполучених Штатах
 6. 3. Мінімальні ставки заробітної плати
  теорія зайнятості, відсотка і грошей / / Кейнс Дж.М. Вибрані твори. М.: Економіка, 1993. С. 427. Критичне дослідження цієї ідеї див.: Hahn A. Deficit Spending and privatе Entеrprise. Postwar Reajustments Bulletin. No. 8. U.S. Chamber of Commerce. P. 2829; Hazlitt H. The Failure of the New Economics. Princeton, 1959. P. 263295. Про успіх кейнсіанської стратагеми в 30-х роках див. с. 742743.].
 7. 3. Нерівність
  теорія добробуту, яким вони описують свою доктрину. Той, хто не враховує рідкість капітальних благ, є не економістом, а казкарем. Він має справу не з реальністю, а з казковим світом достатку. Всі виливу сучасної школи добробуту, подібно роботам соціалістичних авторів, засновані на неявному припущенні про існування рясного пропозиції капітальних благ.
 8. Коментарі
  теорія пізнання. У російській традиції для позначення теорії пізнання з XIX в. утвердився термін гносеологія. [5] спір про методи (Methodenstreit) полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він
 9. ЗНИКНЕННЯ КЛАСИЧНИХ порівняльних переваг
  теорія порівняльної переваги була розвинена для пояснення географічного розташування галузей промисловості в дев'ятнадцятому та двадцятому століттях. У теорії порівняльної переваги Розташування виробництва залежало від двох факторів - від наявності природних ресурсів і від фактора пропорцій (відносного наявності капіталу або праці) (1). Країни з хорошим грунтом, кліматом і достатніми
 10. ХТО змінив структуру ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  теорія вирівнювання факторів цін не пояснює це розбіжність заробітків всередині груп. Втім, при падінні заробітної плати некваліфікованих робітників фірми мали б вживати менше кваліфікованих робітників, замінюючи їх дешевшими некваліфікованими. Але якщо використовувати в якості міри кваліфікації освіту, то частка кваліфікованих робітників у промисловості США повсюди
 11. Генезис економічної науки
  теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси економічна наука відгукується появою меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до визначення джерела походження багатства (і в цьому їх заслуга,
 12. 4. Розподіл доходів. Нерівність
  теорія розподілу включає аналіз «соціальних доходів», т . е. доходів, наданих економічним суб'єктам незалежно від їх внеску у створення сукупного суспільного продукту. Держава за допомогою податкової системи вилучає частину винагород виробників до держбюджету, а потім перерозподіляє ці ресурси через статті державних витрат або витрат на соціальні потреби. Довгий
 13. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  теорія використовує різні індекси цін для обчислення реального ВНП. Відношення між номінальним і реальним ВНП - показник, званий дефлятором ВНП: Номінальний ВНП Дефлятор ВНП=- Реальний ВНП Дефлятор ВНП вимірює інтенсивність інфляції або зворотного процесу - дефляції. Якщо величина індексу цін більше 1, то сталося дефлювання ВНП, якщо індекс цін менше 1, то сталося
 14. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  теорія зростання) Розчарування в традиційних неокласичних моделях посилилося в кінці 1980 - початку 1990-х років з поглибленням боргової кризи і міжкраїнових відмінностей у темпах зростання. Традиційна теорія не могла дати задовільного пояснення цим явищам. Адже відповідно до неї дефіцит капіталу в «третьому світі» повинен вести до підвищеної рентабельності інвестицій. І саме на зростання інвестицій
 15. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  теорія вартості має і соціальний зміст: визначення вартості працею припускає загальність і рівність (в якісному сенсі) усіх видів праці. Це можна трактувати як визнання рівності всіх людей: якщо в обміні товари рівні, значить праця виробників цих товарів однаковий, і вони рівнозначні як особистості. o Друга концепція зводиться до того, що вартість визначається тим
© 2014-2022  epi.cc.ua