Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

59. Теорія індустріального суспільства Дж. Гелбрейта


Джон Гелбрейт (1908) - один з відомих представників сучасного інституціоналізму, ввів термін «техноструктура» і розробив теорію техноструктури і врівноважують сил (індустріального суспільства).
У роботі Гелбрейта «Нове індустріальне суспільство» з різних сторін аналізуються зміни, що відбуваються в суспільстві. На перший план висуваються проблеми економічної влади, управління економікою, проблеми еволюції соціально-економічних систем.
З посиленням влади техноструктури, до яких відносяться керуючі, фахівці, вчені, що забезпечують функціонування великих корпорацій, змінюються мотиви економічної діяльності.
У його теорії спонукальних мотивів виділяються наступні: примус, грошову винагороду, пристосування або ототожнення своїх цілей з цілями фірми, збільшення продажів як засіб зростання корпорації.

Відзначається «парадокс грошової винагороди»: чим вище рівень оплати, тим менше значення чисто грошових стимулів; сильніше виявляються інші мотиви; значення грошей у порівнянні з іншими мотивами знижується. Парадокс грошового мотиву полягає в тому, що чим вище рівень оплати, тим менше його значення щодо інших мотивів ».
Перед суспільством і економічною наукою виникають нові завдання. Воно здатне виробляти значну кількість предметів першої необхідності, і виробництво матеріальних благ в якості першої мети стає все менш важливим. На перший план висуваються інші, не чисто матеріальні потреби, а медичне обслуговування, освіта, транспорт, екологія.
Гелбрейт є автором теорії врівноважуючих сил. Основний зміст цієї теорії - погасити соціальні катаклізми, забезпечити економічну ефективність і дотримуватися такі принципи:
1) необхідно протиставити силу монополій - держпланування;
2) змінити природу держави;
3) контроль над урядом переключити від техноструктури до вчених і професорам;
4) підвищити роль «третьої сили» (профспілок, інших організацій).

Джон Гелбрейт попереджав про те, що варіанти переходу до економіки «вільного підприємництва», що пропонувалися нам західними експертами, не можуть бути здійснені, тому що не відповідають реальності.
Пропоновані конструкції «існують тільки в умах і навіть надіях їх авторів», довів про помилковість західних «фахівців», про необхідність дуже обережного і ретельного підходу до проведення соціальних реформ і підкреслював важливість збереження в країні соціальних завоювань .
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 59. Теорія індустріального суспільства Дж. Гелбрейта "
 1. Інституціоналізм
  теорія прав власності (Рональд Коуз, США), теорія суспільного вибору (Джеймс Бьюкен-нен, США) і ін На основі цих поглядів змінюється й економічна політика розвинених країн, результати якої дозволяють говорити про «соціалізації капіталізму». Головна ідея сучасного інституціоналізму - в утвердженні не просто зростаючої ролі людини як основного економічного ресурсу
 2. 2. Інституціоналізм. Економічні погляди Т. Веблена
  теорія, що дає задовільну трактування економічної поведінки людини, повинна включати і позаекономічні фактори, пояснювати поведінку у його соціальному аспекті. Звідси випливало важливе для институционалистов вимога застосовувати до економічної теорії дані соціальної психології. Треба сказати, що Веблена з повним правом можна віднести до засновників такої науки, як економічна
 3. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  теорія. Монетаризм. Неолібералізм. Інституціоналізм. Кейнсіанство та його еволюція. Неокласичний синтез. Ліворадикальна політична економія Неокласична економічна теорія. В останній третині XIX в. з розвитком внутрішніх економічних і соціальних суперечностей капіталізму починається стадія, що характеризується виникненням монополій і активним втручанням держави у розвиток
 4. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  теорія ринкової економіки зазнала суттєвих змін. Так, концепція соціального ринкового господарства, основоположниками якої є Л. Ерхард та В. Ойкен, значно відрізняється від теорії класичного ліберального господарства - концепції ринкової економіки, де державі відводилася роль «нічного сторожа». Л. Ерхард та В. Ойкен вважають, що перед сучасною державою стоять сьогодні
 5. Список рекомендованої літератури
  теорія (політекономія): Підручник / За ред. В.І. Відяпіна і Г.П. Журавльової. - М., 1995 90. Окунєва Л.П. Податки та оподаткування в Росії. - М.: АТ "Фінстат-інформ», 1996. 91. Основні тенденції перехідної економіки (вступний курс): Учеб. Посібник. - Кіров, 1996. 92. Основи підприємницької справи. - 2-вид. / За ред. Ю. М. Осипова. - М.: ВІК, 1996. 93. Основи ринкового господарства / За ред.
 6. 1. Дихотомії Т. Веблена
  індустріальної системи, не зацікавлені в її] циональном функціонуванні, оскільки витягують доходи 'збоїв процесу суспільного виробництва. Підпорядкування индустр »цілям зростання грошового багатства деформує индустриал! У статті« Ефект повального захоплення, ефект сноба і ефект] лена в теорії споживчого попиту »(1950) американського економлячи Харві Лаібенстайна , який
 7. § 1. З ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ
  теорія, що претендувала на повну істинність. Але через свою половинчастості її положення було нестійким. Тому не випадково з часом відбувався переворот в усталених поглядах - свого роду революція, яка приводила до панування альтернативну точку зору. В історії економічних вчень відзначають, наприклад, революцію в трактуванні істоти вартості товару (на зміну трудової теорії
 8. § 2. МОНОПОЛІЯ : МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  теорія недосконалої конкуренції "(1933 р.) вона заявила:" Дослідження різних закономірностей економічної теорії прийнято починати розглядом умов досконалої конкуренції, трактуючи потім монополію як відповідний особливий випадок ... правильніше починати дослідження розглядом монополії, трактуючи умови досконалої конкуренції як особливий випадок ".1 Істотний внесок у розуміння
 9. 1. Причини циклічного розвитку економіки. Економічний цикл і його фази
  теоріях не враховувався поступальний рух економіки, тобто аналізовані у попередній темі рівноважні моделі є статичними. Ні в одній з них не враховується фактор часу і зміна ресурсного потенціалу. Однак економічна історія переконливо показує, що економіка знаходиться в постійному русі: спостерігаються певні коливання, періоди зростання змінюються спадом. При
 10. Висновок
  теорія конвергенції, авторами якої є Ян Тінберген, Дж. Гелбрейт та ін Вона визнавала відносні переваги різних соціально-економічних систем, що вимагало їх інтеграції, об'єк-єднання для створення найбільш ефективних моделей, які долали б їх колишнє протиставлення як несумісних і вза-імоісключающіх. На цій основі почався пошук різноманітних моделей
 11. 4. ОНОВЛЕНИЙ інституціоналізму Дж.К. Гелбрейт
  теорія, на його думку, перетворилася на ширму, що прикриває влада корпорацій, штучно відірвавши теорію фірми, віднесену до мікроекономіки, від проблем загального керівництва економікою, віднесених до макроекономіки. «Проте такий поділ стає безглуздим, якщо макроекономічна політика відображає інтереси сучасної корпорації, а це має місце ». Категорію техноструктури Гелбрейт,
 12. Інституціоналізм
  теорія прав власності (Рональд Коуз, США), теорія суспільного вибору (Джеймс Бьюкен-нен, США) та ін На основі цих поглядів змінюється й економічна політика розвинених країн, результати якої дозволяють говорити про «соціалізації капіталізму». Головна ідея сучасного институ-3. Стан економічної теорії на межі третього тисячоліття 37 націоналізму - в затвердженні не
 13. 4. Сучасні моделі економічного зростання
  теорія розглядає його як результат дії екзогенного, тобто абсолютно незалежного від економічної системи, фактора - технічного прогресу. Можна було б прийняти таке спрощення, але воно має два серйозних вади. По-перше, в неокласичної схемою неможливо побачити причини самого технічного прогресу, оскільки він абсолютно не залежить від рішень економічних суб'єктів. І,
 14. ГЛАВА 9 . ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  теорія зайнятості, відсотка і грошей ". Зокрема, він сформулював знаменитий основний психологічний закон, в існуванні якого можна бути цілком упевненими не тільки з апріорних міркувань, але і на підставі детального вивчення минулого досвіду. * Суттю даного закону є положення про те, що в міру зростання доходів окремого індивіда зростає в їх складі питома вага заощаджень.
 15. Додаток 7 ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ: імена ДАТИ
  теорія зайнятості, відсотка і грошей (1936 р.). Кене Ф. Економічна таблиця (1758-1759 рр..). Кондратьєв Н.Д. Великі цикли кон'юнктури (1925 р.). Ленін В.І. Імперіалізм , як вища стадія капіталізму (1917 р.). Леонтьєв В. Майбутнє світової економіки (1977 р.). Маркс К. Капітал. Т. 1 (1867 р.). Маршалл А. Принципи економікса (1890 р.). Менгер. , Підстави політичної економії (1871
 16. спадну спіраль
  індустріальному світі. Не дивно, що коли загроза соціалізму зникає, то підвищується рівень безробіття, що допускається для боротьби з інфляцією, швидко розширюється нерівність у доходах і багатстві і росте люмпен-пролетаріат, відкинутий економічною системою. Такі були проблеми капіталізму при його народженні. Вони складають частину системи. Вони привели до народження соціалізму, комунізму і
 17. Генезис економічної науки
  теорія виникла в XVI-XVII ст. Це період становлення капіталізму, зародження мануфактури, поглиблення суспільного розподілу праці, розширення зовнішніх і внутрішніх ринків, інтенсифікації грошового обігу. На ці процеси економічна наука відгукується появою меркантилізму. Сутність вчення меркантилістів зводиться до визначення джерела походження багатства (і в цьому їх заслуга,
© 2014-2022  epi.cc.ua