Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Технічні та соціальні зрушення

. Розглянутий період розвитку західних країн характеризується створенням нового технічного базису виробництва який створює можливості переходу до нової моделі економічного зростання. Вже створені важливі ланки нового технічного базису виробництва: автоматизовані системи проектування продукції та управління виробничими процесами; технологічне обладнання з програмним управлінням, ЕОМ і мікропроцесори, інформаційна техніка і технології. Їх з'єднання з діючою системою машин при нових формах організації виробництва дозволяє надати необхідну гнучкість технологічних процесів, урізноманітнити види продукції, підвищити продуктивність праці.

Технологічні зрушення супроводжуються підвищенням частки високопрофесійного праці. Складається масове виробництво, засноване на знанні найманої праці - «економіка знання». Вона включає високотехнологічні галузі промисловості, окремі сектори сфери послуг з висококваліфікованими працівниками, такі як охорона здоров'я та освіта. Оцінюється, що в підприємницькому секторі розвинених країн «економіка знання» забезпечує 51% виробництва товарів і послуг.
Складаються нові господарські та соціально-економічні структури. Виробнича структура стає ресурсозберігаючої, більш орієнтованою на застосування творчих елементів.
У цих умовах змінюється співвідношення між факторами виробництва.
Перехід до нового технологічного базису супроводжується перебудовою загальногосподарського накопичення. У єдине ціле об'єднуються три види накопичення: інвестиції в науку, виробниче нагромадження, відтворення робочої сили. Основна увага звертається на зрощування накопичень в науку і робочу силу. Відбувається перегляд історично панівної системи пріоритетів до прискорення економічного зростання на базі технічного вдосконалення. Зросло значення якості розвитку з урахуванням екологічних, соціальних, культурних цінностей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технічні та соціальні зрушення "
 1. ЕПОХА вузького ТИМЧАСОВОГО кругозір
  технічному сенсі багато урядів мають негативний тимчасової кругозір. Якщо бюджетні дефіцити уряду перевищують інвестиційну діяльність, закладену в його бюджет, як це відбувається з американським федеральним урядом, то уряду займаються простим вирахуванням з інвестиційних фондів. Насправді вони тим самим зменшують майбутнє зростання, щоб підтримати поточний
 2. відсутність складається - МАЙБУТНЄ
  технічний прогрес. Технологічні прориви створюються людиною, а не Богом. У капіталізмі повністю відсутня соціальний контекст формування індивідуальних переваг, не визнається важливість соціальної організації у визначенні складної природи раціональності, інтересів, мотивацій і переваг (53). Створення переваг вважалося головною або супутньою метою виховання дітей,
 3. Продуктивність праці
  технічних досягнень; розвиток методів організації та стимулювання праці, а також методів управління виробництвом; зрушення в якісних і кількісних характеристиках трудових ресурсів; чинники соціального
 4. антициклічного регулювання
  технічної революції, насамперед на базі масового поширення мікроелектроніки). Динаміка ВВП і зайнятості стали визначатися не стільки рухом попиту, скільки технологічним розвитком і світогосподарськими факторами. З цієї причини кон'юнктурна політика сконцентрувалася на її антиінфляційних аспектах - підтримці сформованих у першій половині 80-х рр.. і характерних також для 90-х
 5. Глосарій
  технічний прогрес - процес відкриття і використання нових знань в господарському житті Національний дохід - знову створена за рік вартість в країні «Національний ромб »- у теорії« національних конкурентних переваг »М. Портера характеризує систему детермінантів конкурентних переваг країни, які, перебуваючи у взаємодії, підсилюють або послаблюють потенційний рівень її
 6. 5.5. Реформи Петра I та їх наслідки
  технічними умовами і показате-лями якості. Громадська модернізація в Росії протікала в рамках імпер-ської моделі, яка характеризується наступними ознаками: * вибіркове запозичення техніко-технологічних (головним чином військово-промислових) досягнень розвинених країн в обмін на вивезення сировини; * посилення експлуатації власного народу архаїчними методами; * зростаюча
 7. 6.5. Господарський розвиток Росії в епоху промислового перевороту
  технічна підготовка кустарів. Ви-хід був знайдений спочатку в організованих кустарними музеями майстер-ських і пунктах збуту, потім в переході до системи артілей, удовлетво ряющіх потреби в короткостроковому кредиті в мережі губернських і зем-ських кас, а також за рахунок коштів приватного фонду ім. С. Т. Морозо-ва. Велику роль зіграла і фінансова реформа. До 1861 р. кредит-ная система країни була
 8. 9.3. Основні тенденції розвитку світової економіки в 50-70-і рр..
  Технічної револю-ції. НТР - якісний стрибок у розвитку суспільства, обумовлений використанням передових досягнень науки і техніки, технології в господарстві, у виробництві з метою підвищення ефективності та якос-ства виробничих процесів, кращого задоволення потреб-стей людей. НТР почалася в 40-50-х рр.. XX в. в результаті найбільших наукових і технічних відкриттів, зокрема
 9. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  технічною революцією), і НТР, яка почалася в 50-х рр.. XX в. і продовжується в наш час. У ході першої промислової революції з появою спеціалізованих машин відбувається поступовий перехід до другого етапу, розвитку техніки великого машинного виробництва, виникнення принципово нового технологічного способу виробництва. Спочатку машина складалася з тих же знарядь праці та
 10. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  технічною інформацією. Вищою формою розвитку корпоративної планомірності є створення широкої мережі багатогалузевих транснаціональних корпорацій (ТВК). У середині 90-х рр.. на 600 найбільш великих промислових ТНК припадало від 1/5 до 1/4 умовно чистої продукції капіталістичного світу, а на ТНК в цілому - від 1/4 до 1/3 ВНП, 2/3 експорту і понад 90% прямих зарубіжних інвестицій. В
© 2014-2022  epi.cc.ua