Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.К. Ломакін. Світова економіка, 2002 - перейти до змісту підручника

Позиції в світовому виробництві

. Неоднозначно змінювалося становище промислово розвинених країн у світовому виробництві . Підрахунок ВВП в поточних цінах показував зниження їх частки у світовому виробництві в 70-ті роки і зростання в 80-90-е (1960 р. - 67,8% ВМП, 1980 р. - 68, 1990 р. - 72,3 , 1998 р. - 78,0% ВМП). Зміна частки цієї підсистеми світового господарства показує не тільки регіональні зрушення у світовому виробництві, воно відображає різке підвищення цін на сировинні товари в 70-ті роки, просування країн, що розвиваються на шляху індустріалізації, різке зменшення частки східно-європейських країн.
Положення промислово розвинених країн значно змінюється при підрахунку їх сукупного ВВП на базі паритету купівельної спроможності валют. Але і в цьому випадку їх частка у світовому виробництві перевищує половину обсягу ВМП (1990 г . - 55,7%, 2000 р. - 57% ВМП). Даний підрахунок відображає велику частку товарів і послуг країн, що розвиваються, що не потрапляє в канали міжнародного обміну.
Двигуном економічного зростання індустріальних країн Заходу виступала сфера послуг, в якій вони домінують, особливо в ділових послугах. Розвинені країни утримують свої позиції у випуску оброблених товарів, зміцнивши їх у виробництві засобів виробництва.
У деяких галузях виробництва засобів виробництва і проміжних товарів, таких, як продукція чорної металургії, загального машинобудування, металообробки, побутової електронної техніки, мікрокомп'ютерів, суднобудування, відбулося скорочення відносної конкурентоспроможності. Більшість цих виробництв відноситься до категорії середнього технологічного рівня, які все ширше розвиваються в нових індустріалізующіхся країнах. Приріст у цих галузях, по Мабуть, і надалі буде повільним, що призведе до подальшого зменшення частки розвинених країн.

Незважаючи на зміну порівняльних переваг, промислово розвинені країни утримують достатньо сильні позиції у виробництві продукції легкої та харчової промисловості. На їх частку припадає понад 60% світового випуску (69% - 1965 р., 60% - 1985 р.,). Окремі країни, наприклад Італія, навіть зміцнили свої позиції у виробництві виробів легкої та харчової промисловості.
Дані показують, що в багатьох галузях обробної промисловості компанії західних країн утримують свої лідируючі і домінуючі позиції в світовому виробництві. При цьому в 90-ті роки їх частка зросла не тільки з цілої низки високотехнологічних, але і традиційних товарів. Загальна тенденція у зміні їхнього положення у світовому виробництві полягає в тому, що вони поступово скорочують випуск традиційних товарів, зосереджуючи основні зусилля на новітніх і модифікованих товарах. Позиції розглянутої підсистеми у виробництві високотехнологічних товарів - результат їх домінування в науково-технічній сфері.
Розглянута підсистема займає положення провідного виробника сільськогосподарської продукції, особливо м'ясних продуктів. Механізація аграрної сфери, підвищення спряженості у використанні всіх факторів виробництва зробило вирішальний вплив на зростання ефективності випуску продукції, який обганяв приріст населення.
Промислові країни володіють найбільш розвиненою інфраструктурою. У країнах ОЕСР налічується 50 телефонних номерів на 100 жителів, а в усьому світі - 10. На їх частку припадає 70-80% транспортних послуг.
Положення промислово розвинених країн у світовому виробництві знаходить відображення у функціонуванні міжнародних ринків капіталів. Всі основні фінансові центри розташовані в економічно розвиненій частині світу - 21 з 31 фінансового світового центру.
Майже всі кредитно-фінансові об'єднання розвинених країн входять до числа найбільших у світі. Середні за величиною банки в цій підсистемі значно перевершують найбільші банки країн, що розвиваються. Наприклад, 29 найбільших банків, що діють на території розвинених країн, зосереджують 30% сукупних активів тисячі найбільших банків світу.
Не дивно, що промислово розвинені країни займають провідні місця за показниками конкурентоспроможності національних економік - 16 серед перших 20 місць. Європейський форум керуючих проводить порівняльний аналіз конкурентоспроможності країн на основі 340 показників, які зводяться в 10 груп (динамічність економіки, промислова ефективність, динамічність ринку, фінансова динамічність, людські ресурси , роль держави, природні ресурси та інфраструктура, орієнтація на зовнішні зв'язки, передові нововведення, соціально-економічний злагода і стабільність). Принципове значення має взаємовплив всіх умов, що створює динамічну і стимулюючу середу.
У розвинених країнах склалася техносфера - штучна середу життєдіяльності людини. Її утворює поєднання промисловості, техніки і обслуговуючих галузей. Техносфера надає значної частини населення розвинених країн високий рівень і якість життя. Її розвиток і підтримку базується на все збільшується використанні ресурсів і капіталу усього світу. Для утримання свого привілейованого становища у світовому господарстві Захід після розпаду соціалістичної системи шукає протистояння і стимули до розвитку, використовуючи цивілізаційний підхід, чому служить концепція зіткнення цивілізацій Хаттінгтона.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Позиції в світовому виробництві"
 1. Позиції в світовому виробництві
  світового випуску, сталь - 4%, а також напівпровідники - 14%, телевізори, автомобілі. Відстає у своєму розвитку сільське господарство. Після проведення аграрної реформи та ліквідації феодальних пережитків воно залишилося дрібнотоварним, збереглася система парцельное землеволодіння та землекористування. Законом про земельну реформу 1948 р. було встановлено стелю землеволодіння не більше 3 га, заборонялася
 2. Позиції в світовому виробництві
  позиції у виробництві традиційних товарів, вона поступається лише США в випуск наукомістких товарів, зокрема, у виробництві інформаційної техніки, і галузей, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності
 3. Позиції США у світовому виробництві
  позиції у світовому виробництві, США домінують в розвитку багатьох наукомістких галузей. Вони випереджають інші країни як за часткою, так і за обсягом наукомісткої продукції, зосереджуючи більше 1/3 її об'єму. Так, у світовому авіакосмічному виробництві на їх частку припадає 55% обсягу продажів (Японія - 2%, Німеччина - 3%), у виробництві комп'ютерного обладнання - 34% (Японія - 27%, Німеччина - 4%, КНР -
 4. 4. Виробництво
  позицію; влада більшості є диктаторською владою найчисленнішою партії, а правляча більшість не повинно само обмежувати себе, здійснюючи свою владу і проводячи в життя свою політику. Як тільки фракції вдається отримати підтримку більшості громадян і таким чином стати біля керма державної машини, вона вільна відмовити меншості в усіх демократичних правах , за допомогою
 5. 2. Світогляд і ідеологія
  позиція, неможливе ніяке громадське співробітництво. Нічим не краще дуже популярна в наші дні схильність наклеювати прихильникам чужих ідеологій ярлик душевнохворих. Психіатри коливаються , проводячи чітку межу між душевним здоров'ям і психічною хворобою. Звичайно, безглуздо неспеціалісту вторгатися в фундаментальні проблеми психіатрії. Проте ясно, що якщо людину вважають
 6. 16. Процентні ставки і грошове відношення
  позиції банку і не загрожують стабільності курсів іноземних валют. Не потрібно ніякого захисника для захисту грошової системи країни. Більше того, неправда, що центральний банк країни та її приватні банки утримують від пониження внутрішніх процентних ставок міркування збереження золотого стандарту і стабільності курсів іноземних валют, а також розбудові махінацій міжнародних об'єднань
 7. 3. Обмежувальні заходи як привілей
  позиції малого бізнесу. Якщо воно обмежує діяльність великих універмагів і торговельних роздрібних мереж, то радіють дрібні крамарі. Важливо усвідомити те, що виграли від цих заходів вважають для себе вигідним, триває тільки протягом обмеженого періоду часу. У довгостроковій перспективі привілеї, надані певній групі виробників, втрачають свою здатність приносити
 8. 3 . Війна і автаркія
  позицію в зовнішній торгівлі. Їх панацеєю був ерзац, замінник. Замінник це товар, який або менш придатний, або дорожчий, або і менш придатний, і дорожчий, ніж той товар , який він призначений замістити. Коли ж технології вдається зробити або відкрити щось, що є або більш відповідним, або більш дешевим, ніж річ, що використовувалась до цього, така нова річ
 9. 4.5. Кредитний консалтинг
  позицій на ринку і створення необхідного іміджу в очах потенційних партнерів, звертається до послуг консультанта (наприклад, аудитора), проводить ревізію своєї діяльності (наприклад, аудиторську перевірку) і потім робить її результати надбанням гласності. По - третє , в тих випадках, коли підприємство знаходиться в критичному положенні (або навіть на межі краху) і своїми силами з цього
 10. Глава 15
  позиція, хоча і була технічно грамотна , не володіла такою комерційною переконливістю, як операція з кавою. Здійснюючи спекулятивні операції, ніколи і ні в чому не можна бути впевненим до кінця. Саме цей досвід подвиг мене в списку спекулятивних ризиків додати до непередбаченого непередбачені. Після цього епізоду з кавою мені настільки щастило з іншими видами сировини й з акціями, що про мене
© 2014-2022  epi.cc.ua