Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

§ 6.6. Узгоджені принципи податкової політики держав - учасниць СНД


1. Розпад СРСР і створення Співдружності Незалежних Держав (СНД) неминуче зажадали від нових суверенних країн узгодження своєї економічної і фінансової політики. Це було обумовлено в першу чергу високим ступенем інтегроване ™ і взаємозв'язку всіх господарських секторів країн - учасниць СНД. Не випадково перші
угоди в рамках СНД стосувалися саме фінансових питань.
13 березня 1992 в м. Москві було підписано Угоду між урядами держав - учасниць СНД про узгоджені принципи податкової політики. Усвідомлюючи необхідність проведення скоординованих радикальних економічних реформ, враховуючи у цьому зв'язку зростаючу роль податків в умовах розвитку повноцінних ринкових механізмів, а також прагнучи утримуватися від дій, що завдають економічної шкоди одна одній, Уряди держав - учасниць СНД взяли на себе зобов'язання проводити узгоджену податкову політику на основі уніфікації принципів і правил оподаткування і застосовувати єдиний перелік основних податків, які зачіпають інтереси всіх входять до Співдружності держав. Дане положення, на думку сторін, має забезпечити зацікавленість в інвестиційній та інших формах фінансово-господарської діяльності на території всіх держав - учасниць СНД.

Серед прямих податків країни - учасниці СНД домовилися застосовувати на своїй території податок на прибуток (доходи) підприємств, об'єднань, організацій та їх філій незалежно від форм власності, а також прибутковий податок з фізичних осіб, серед непрямих податків - податок на додану вартість та акцизи.
Крім того, відповідно до Угоди країни - учасниці СНД взяли на себе зобов'язання координувати на основі зближення та уніфікації принаймні такі положення законодавства про податки:
- в області податку на прибуток (доходи) підприємств, об'єднань, організацій та їх філій - правила визначення суб'єктів і об'єктів оподаткування та порядок обліку витрат на виробництво і реалізацію продукції;
- в області прибуткового податку з фізичних осіб - принципи визначення оподатковуваних доходів і доходів, що не підлягають оподаткуванню;
- в області податку на додану вартість - застосування єдиної ставки податку та уніфікованого порядку його обчислення і сплати.
Грунтуючись на положеннях Угоди про створення СНД від 8 грудня 1991 року, країни-учасники мали намір забезпечити виконання раніше укладених Радянським Союзом угод з іноземними державами про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна.
Однак нові угоди з цих питань між собою і з іншими державами кожна з країн - учасниць СНД надалі повинні укладати і виконувати самостійно.
Для реалізації Угоди від 13 лютого 1992 року в ньому було передбачено утворити спільні групи експертів, яким було доручено внести відповідні пропозиції Раді Глав Урядів.
Дана Угода була підписана представниками Російської Федерації, Республіки Вірменія, Республіки Таджикистан, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Узбекистан, Республіки Киргизстан та Республіки Молдова.
2. Надалі, 15 травня 1992 року в м. Ташкенті Рада Глав Урядів підписав Протокол про уніфікацію підходу до укладення угод про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна. Згідно з цим документом, Глави Урядів держав - учасниць СНД домовилися використовувати між собою і з третіми країнами типову угоду з цього питання. Типова угода визначає уніфіковані підходи та умови при підготовці відповідних угод і має в основному рекомендаційний характер.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6.6. Узгоджені принципи податкової політики держав - учасниць СНД "
 1. Грошовий ринок
  узгоджених умовах іншим страховикам (перестраховикам) з метою створення по можливості збалансованого страхового портфеля та забезпечення фінансової стійкості та прибутковості страхових операцій. Крім того, перестрахування проводиться для того, щоб витримувати встановлене законом співвідношення між власними коштами страховика і прийнятими ним на себе зобов'язаннями.
 2. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
  узгоджені відносини співпраці, в яких виникають відносини найму. Такий тип економічних відносин - основа виникнення сучасної промисловості. У той же час їх пережитки збереглися в чистому вигляді поза індустріальних секторів економіки. Їх формою, найчастіше, виявляються кооперативи. У Європі найбільш сильні кооперативи в Італії, Швеції, Австрії, Іспанії, Португалії, в основному
 3. Глосарій
  узгоджені проміжки часу протягом дії ліцензійної угоди. Тантьема - комісія з прибутку. Застереження про Тантьєми міститься в більшості перестрахувальних договорів, є формою заохочення перестраховиком перестрахувальника за надання участі в перестрахувальних договорах і обачне ведення справи. Тантьема виплачується щорічно в певному відсотку з суми
 4. § 6.2. Податкові реформи в зарубіжних країнах після Другої світової війни і в 80-90-і роки. Сучасні тенденції розвитку податкових систем зарубіжних країн та їх гармонізація
  узгодження податкової політики різних держав світу дали підстави говорити про нову хвилю гармонізації основних показників податкових систем і національного податкового права в зарубіжних странах4. Даному процесу, безсумнівно, сприяло і розвиток інтеграційних контактів між виробничими, банківськими та Науково-дослідними структурами на міждержавному рівні, а
 5. Коментарі
  принципи і аналітичний інструментарій, і назвали себе економістами. Фізіократи досліджували сферу виробництва, поклали початок аналізу відтворення і розподілу суспільного продукту. Вони вважали, що чистий продукт створюється тільки сільськогосподарською працею. Виступали проти меркантилізму, були прихильниками вільної торгівлі. Ідеї фізіократів проклали шлях, по якому йшли Адам
 6. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ПЕРЕД ОБЛИЧЧЯМ глобальних загроз
  узгоджених способів регулювання. Якщо цей хтось не згоден, то відповідний вид економічної діяльності просто переміститься в його юрисдикцію і збільшить його економічний успіх. Можна на теоретичному рівні визнавати, що певне регулювання допомогло б світовій економіці, але не приймати чи не застосовувати її у своїй юрисдикції, підвищуючи тим самим доходи власних громадян.
 7. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  принципом і відрізняється від інших європейських партій. За даними 1949 р., в лейбористської партії Англії налічувалося, приблизно, 5600000 членів, з них у по-рядку індивідуального членства тільки близько 600 тис., а 5 млн. входять в порядку так званого колективного член-ства. Це означає, що цілі організації входять до лейборист-ську партію. Такий принцип колективного членства є
 8. 4. Соціальна політика держави
  узгоджені акції », в рамках яких при безпосередній участі уряду представники об'єднань підприємців та лідери профспілок приймають рішення з питань економічної політики країни. Соціальне партнерство активно використовується в промислово розвинених і перехідних до ринкової економіки країнах для вироблення і проведення політики доходів. Інструментом такої взаємодії
 9. Глосарій
  принцип саморегулювання, вільного від зайвої регламентації Недосконалості ринку - відхилення від умов, що забезпечують досконалу конкуренцію НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи) - організований процес відкриття нових знань Номінальна заробітна плата - сума грошей, отримана найманим працівником за певний проміжок часу (тиждень, місяць, рік і
 10. 9.2. Національні програми відродження економіки
  узгоджені на Берлінській (Потсдамській) конференції 1945 принципи післявоєнного устрою Німеччини передбачали її повне роззброєння і демілітаризацію. У порядку часткового відшкодування збитків країнам антигітлерівської коаліції Німеччина повинна була виплатити репарації в обсязі 20 млрд. дол, в тому числі у вигляді обладнання. Джерела репарацій: - вилучення з національного багатства;
© 2014-2022  epi.cc.ua