Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПодатки та оподаткування → 
« Попередня Наступна »
А. В. Бризгалін. Податки і податкове право, 1998 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 7 ПОДАТКОВЕ ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО ОСНОВНІ СТАДІЇ


1. Найважливішою юридичною обов'язком платника податків виступає його обов'язок щодо сплати податків (п. 1 ст. 11 Закону про основи податкової системи). Вона є основною і первинною по відношенню до всіх інших зобов'язаннях платника. Правове регулювання сплати податків здійснюється як загальними нормами податкового законодавства, так і спеціальними, присвяченими конкретним податковим платежам. Суть виконання податкового зобов'язання полягає у вчиненні зобов'язаною особою певних дій або їх сукупності, спрямованих на фактичне фінансування державного бюджету.
Однак відмінною особливістю виконання зобов'язань по сплаті податків виступає та обставина, що конкретний їх зміст, тобто міра належної поведінки зобов'язаної особи, починається з моменту визначення розміру зобов'язань і закінчується реальним внесенням коштів до бюджету або позабюджетний фонд. Таким чином, обов'язок по сплаті податків складається з двох самостійних, але одночасно послідовних і нерозривно пов'язаних частин: обчислення податку та його сплати.
2. Іншою особливістю виконання зобов'язань по сплаті податків є те, що світова наука і практика оподаткування протягом всієї історії свого існування виробили величезна кількість найрізноманітніших способів, засобів, технічних прийомів, методів і методик, за допомогою яких платник податків виконує свій обов'язок. Ці способи, прийоми і методи носять як чисто облік-
ний і розрахунково-арифметичний, так і фактологічний характер, що визначає образ і види дій, умови і порядок (процедуру) здійснення тих чи інших операцій та актів , пов'язаних із сплатою податків.
Різноманіття і багатство цих прийомів і способів об'єктивно вимагають своєї систематизації та аналізу, що дозволяє нам у системі податкових відносин виділити певну самостійну підсистему, якою можна дати найменування податкове виробництво.
Термін «виробництво» в даному випадку обрано не випадково, оскільки, позначаючи за своїм змістом «вчинення, виконання чого-небудь» ', він комплексно охоплює всі можливі аспекти, пов'язані з обчисленням і сплатою податків.

3. Податкове виробництво є результатом не тільки суто теоретичного аналізу порядку виконання податкового зобов'язання з фінансування державного бюджету. Дана категорія обумовлена і нормативної практикою оподаткування - Закон про основи податкової системи говорить про «численні і сплаті» як про двуедином процесі в п'яти статтях: абз. 4 п. 1 ст. 11; абз. 5 ст. 12; абз. 2 подп. «Б» п. 1 ст. 13;
подп. «А» п. 2 ст. 14 і подп. «В» п. 2 ст. 14.
З юридичної точки зору, податкове виробництво являє собою податково-правової субинститут, що поєднує норми, що регламентують порядок обчислення і сплати податків. Крім того, податкове виробництво не носить чисто технічного характеру, як може здатися деяким. Всі прийоми, способи і методи обчислення і сплати податків безпосередньо закріплені чинним податковим законодавством. Дане положення встановлено в п. 2 ст. 11 Закону про основи податкової системи: «З метою визначення обов'язків платника податків законодавчі акти встановлюють і визначають: платника податків (суб'єкт податку); об'єкт і джерело податку; одиницю оподаткування; податкову ставку (норму податкового оподаткування); строки сплати податку; бюджет або позабюджетний фонд, до якого зараховується податковий оклад. Крім того, і правозастосовна практика виходить з того, що для встановлення податку і точного визначення податкового зобов'язання закони повинні містити істотні елементи податкових обязательств2.
Іншими словами, податкове виробництво являє собою встановлену законодавством сукупність прийомів, способів і методик, що визначають порядок виконання юридичних зобов'язань платників податків та інших осіб щодо обчислення та сплати (внесенню) податку до бюджету або позабюджетний фонд, т. е. це встановлений податковим законодавством порядок виконання податкового зобов'язання.
4. Податкове виробництво виникає з моменту появи об'єкта оподаткування, проходить всі стадії обчислення і сплати податку і завершується зарахуванням податку до відповідного бюджету.

В цілому все податкове виробництво умовно можна розділити на дві великі стадії:
1) обчислення податків;
2) сплата податків.
В якості додаткового і допоміжного компонента можна виділити блок відносин з документування (фіксації) виконання податкового зобов'язання як при обчисленні, так і при сплаті податку.
Податкове виробництво розглядається в першу чергу як на-Лігво-правова дефініція. Разом з тим хотілося б відзначити, що дане поняття може бути розглянуте як категорія адміністративно-правового регулювання податкового правовідносини. У цьому випадку предметом дослідження будуть виступати не тільки фінансово-правові елементи податку (об'єкт оподаткування, база, пільги, порядок сплати податку і т. д.), а й повноваження податкових органів на кожній стадії податкового виробництва (тобто повноваження з визначення об'єкта, з надання пільг, встановлення строків сплати податку і т. д.).
Податкове виробництво слід відрізняти від податкового діловодства, яке здійснюється в податкових органах з метою обліку платника податків та контролю за виконанням ним його податкових зобов'язань. Крім того, податкове виробництво не можна ототожнювати з провадженням у справах про податкові правопорушення, яке пріменяегся виключно при накладення стягнень на платника податків при порушенні ним норм податкового законодавства.
1. Словник сучасної російської літературної мови. М.: Изд-во АН СРСР, 1961. Т. 11. С. 1105.
2. Див: Постанова Конституційного Суду РФ від 18 лютого 1997 р. № 3-П «У справі про перевірку конституційності Постанови Уряду Російської Федерації від 28 лютого 1995 року« Про введення плати за видачу ліцензій на виробництво, розлив, зберігання та оптову продаж алкогольної продукції »/ /« Російська газета »від 26 лютого 1997
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Глава 7 ПОДАТКОВЕ ВИРОБНИЦТВО І ЙОГО ОСНОВНІ СТАДІЇ"
 1. 1.1.16. СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЕКОНОМІКИ, РИНКУ
  глава ХII. Що таке соціалізація?) [См.: 154]. Її суттю можна вважати деяке подолання відчуження, як головного слідства розвитку ринку. Її змістом можна вважати закономірний процес самозаперечення буржуазної економіки [см.: 79, Т.46, Ч. II, с.224]. Її називали «кроками до соціалізму» [см.: 68, Т.34, с.113] або «мирної еволюцією капіталізму до нового ладу» [см.: 68, т.44, с.407]. «...
 2. § 4.4. Принципи податкового права
  податкового права, безперечно, повинні ставитися до числа його основних механізмів, несучих конструкцій. Податкового права як складової частини російської правової системи притаманні загальногалузеві принципи, які знаходять своє відображення у всіх галузях: верховенство закону, єдність, доцільність і реальність законності і т. д. Що стосується спеціальних (галузевих) принципів, то одні з них
 3. § 6.1. Податкові системи зарубіжних країн: спільне і особливе
  податкових систем зарубіжних країн дає можливість усвідомити загальні закономірності розвитку і функціонування податкового механізму, а також враховувати досвід оподаткування держав зі сформованою ринковою економікою. За допомогою податків розвинені країни мобілізують від 27 - 29% валового національного продукту (ВВП) в США до 53% у Швеції. Найбільш вагомий внесок у податкові доходи державного
 4. § 16.1. Податок на додану вартість
  податків. Його важко віднести до якоїсь однієї категорії податків. Виходячи з існуючих нині умов стягнення ПДВ є змішаним, многооб'ектним податком. Тягар сплати ПДВ переноситься на кінцевих споживачів, тому його відносять до розряду непрямих. Однак при реалізації товарів (робіт, послуг) усередині підприємства для потреб власного споживання, при оподаткуванні
 5. Коментарі
  глава німецького фашистського держави (з 1933 р. - рейхсканцлер, з 1934 одночасно - президент). Гобіно Жозеф Артюр де (Gobineau Joseph Arthur de) (1816-1882) - французький соціолог і письменник, один із засновників ідеології расизму і расово-антропологічної школи соціології. Гогенцоллерни (Hogenzollern) - династія бранденбургських курфюрстів в 1415-1701 рр.., Прусських королів у
 6. Валовий внутрішній продукт
  податковими органами. Обсяг виробництва цього «сектора» економіки складає в розвинених країнах від третини до половини сукупного випуску. Під тіньовою економікою розуміються ті види виробництв і діяльності, які офіційно не зареєстровані і не враховуються національними статистичними та податковими службами. До тіньовій економіці, таким чином, відносяться не тільки незаконні види
 7. Господарська діяльність. Блага і потреби
  виробництво, розподіл, обмін і споживання. Виробництво - це процес створення матеріальних і духовних благ, необхідних для існування і розвитку людини. Розподіл - це процес визначення частки, кількості, пропорції, в якій кожен господарюючий людина приймає участь у виробленому продукті. Обмін - процес руху матеріальних благ і послуг від одного суб'єкта до іншого
 8. Величина і характер зміни попиту
  виробництва, а також тією часткою товарів, що спрямовується на ринок, бо частина виробленої продукції споживається у виробництві. До товарному пропозицією відносяться всі товари, що знаходяться на ринку, включаючи товари в дорозі. Воно формується за рахунок обсягу та структури товарної продукції виробництва, товарних запасів і імпорту. На нього впливають відшкодування природного убутку в торгівлі,
 9. 2. Становлення політичної економії як науки. Економічні погляди А. Сміта
  глава книги і дає відповідь на дане питання. Багатство нації, за Смітом, являє собою продукти матеріального виробництва, а величина останніх, залежить від двох чинників: - частки населення, зайнятого продуктивною, працею - і продуктивності праці: При цьому під продуктивною працею Сміт розумів усю працю, зайнятий у сфері матеріального виробництва, саме той труд, який
 10. Лекція 7-я. Пізні роботи основоположників марксизму
  глава 3-й частині, де Енгельс дає узагальнюючий аналіз економічних криз. Саме в «Анти-ДюрІнгу» була дана класична характеристика основної суперечності капіталізму, проти-воречія між суспільним характером виробництва і част-нокапіталістіческім способом привласнення. Енгельс не тільки дав узагальнюючу формулювання основ-ного протиріччя капіталізму, але показав, що анархія
© 2014-2022  epi.cc.ua