Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

Ситуаційний аналіз. Антидемпінгові заходи в світовій практиці


З початку 1990-х рр.. в світі було ініційовано понад 2,5 тис. антидемпінгових процедур. У 2000 р., згідно з даними Всесвітньої організації торгівлі (WTO Annual Report 2001), у світі діяла 1121 процедура - майже втричі більше, ніж на початку минулого десятиліття. Незважаючи на гігантський зростання темпів глобалізації, демонтаж національних торгових бар'єрів та лібералізацію міжнародної торгівлі, масштаби антидемпінгових розслідувань в останнє десятиліття не тільки не зменшилися, але навпаки придбали небачений раніше розмах.
Найбільш активними ініціаторами антидемпінгових процедур в цей період були країни так званої «Великої четвірки» (Австралія, країни ЄС, Канада і США), на частку яких припало більше половини всіх розпочатих процедур. Однак від них не відставали як розвиваються, так і країни з перехідною економікою. Серед них найбільшою активністю відрізнялися Індія, ПАР, Аргентина, Республіка Корея, Мексика. Відносно Росії в 1990-і рр.. було розпочато 74 антидемпінгових розслідування. Найбільш часто в цей період об'єктами антидемпінгових розслідувань ставали також Китай, США, Республіка Корея, Японія, Бразилія, Тайвань (більше 100 розслідувань щодо кожної з перерахованих країн).
Підвищення частки країн та країн з перехідною економікою в якості як суб'єктів, так і об'єктів антидемпінгових процедур свідчить про зростання конкурентоспроможності їх експорту, що породжує різку захисну реакцію з боку імпортерів. Причому це стосується не тільки розвинених індустріальних країн. Характерною рисою антидемпінгу останнього десятиліття стало зростання числа взаємних претензій серед самих країн, що розвиваються.
Не останню роль у наростанні хвилі «нового протекціонізму», на гребені якої якраз і знаходяться антидемпінгові заходи, зіграли валютні кризи кінця 1990-х. Девальвація національних валют Росії, Бразилії, країн ПСА істотно підвищила ефективність їх експорту і привела до сплеску спрямованих проти них антидемпінгових розслідувань, хоча відповідно до ст. 2.4.1 Угоди про тлумачення ст. VI ГАТТ-94 (The Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994) зниження експортних цін в результаті девальвації не може розцінюватися як демпінг. Проте позитивна залежність між зниженням валютного курсу зазначених країн і кількістю ініційованих проти них антидемпінгових процедур очевидна. Ця залежність, до речі, простежується на більш загальному тлі активізації використання антидемпінгових і компенсаційних заходів у періоди економічного спаду (кінець 70-х, 80-х; початок 2000-х) і зниження їх числа в періоди пожвавлення (середина 80-х, кінець 90 -х). Кон'юнктура світового ринку, таким чином, надавала прямий вплив на міжнародну антидемпінгове активність.
Аналіз галузевої структури сучасних антидемпінгових розглядів свідчить про високий ступінь концентрації їх застосування. Лідером є продукція чорної металургії (близько 30% ініційованих в 1990-і рр..
Антидемпінгових процедур). Далі йдуть хімікати, вироби з пластмас, машинобудування і текстиль, причому рівень концентрації антидемпінгових процедур як в цілому, так і по окремих галузях був істотно вище в країнах «Великої четвірки». Наприкінці 1990-х рр.. в США і Канаді від 50 до 60% розглядів були зосереджені на продукції чорної металургії, в Австралії - на виробах з пластмас, у Новій Зеландії - на продуктах харчування. Звернемо увагу на те, що інтенсивність застосування антидемпінгових процедур виросла в тих галузях, продукція яких стала предметом багатосторонніх міжнародних переговорів у рамках Уругвайського раунду ГАТТ щодо зниження чи скасування імпортних тарифів і нетарифних обмежень, зокрема «добровільних».
Значно варіюється тривалість антидемпінгових розслідувань. За правилами СОТ тривалість антидемпінгового розслідування не повинна перевищувати 12 місяців (в особливих випадках цей строк може бути продовжений ще на 6 місяців), хоча на практиці відбувається їх систематичне порушення. Так, у країнах ЄС середня тривалість антидемпінгових розслідувань становила 589 днів, що майже на 2 місяці перевищує гранично допустимі строки. Деякі розслідування розтягувалися до 3-х і більше років, тому не дивно, що ЄС належить пальма першості за кількістю розслідувань, припинених без накладення остаточного процедури саме у зв'язку з перевищенням граничних термінів розгляду.
За тривалістю ж дії остаточних процедур (тобто конкретних санкцій, що тягнуть введення антидемпінгових мит, укладання угод за цінами і т.д.) безумовне лідерство залишається за США, де їх середня тривалість в 1990 -і рр.. склала близько 9 років (у Канаді та ЄС 6 і 3,5 року відповідно). Практично жодна країна - член СОТ не дотримувалася її вимоги, що свідчить про дуже низьку ефективність встановлених угодами СОТ правил регулярних (раз на 5 років) переглядів діючих процедур.
Самим болючим для країн, щодо яких приймаються рішення про введення остаточних процедур, є рівень антидемпінгових мит. У 1990-і рр.. останній мав явно виражену тенденцію до зростання. Діяли в ці роки мита перевищували ставку імпортного тарифу по режиму «найбільшого сприяння» у торгівлі в 10-20, а іноді і в 100 (!) Разів. Лідером тут також є США, де середній рівень антидемпінгових мит становить 30-35% (у ЄС 20 - 25%). Максимальне мито, введена США в результаті антидемпінгового розслідування, склала більше 350% (на імпорт з КНР кистей з натуральної щетини). В ЄС найвищими виявилися мита на імпорт телекамер з Японії - 200%.
Факти новітній історії антидемпінгу призводять до досить парадоксальних висновків. Боротьба за лібералізацію економічних відносин між країнами в післявоєнний період привела не стільки до зниження рівня протекціонізму в міжнародній торгівлі, скільки викликала до життя його зовсім нові форми - жорсткі, а часом навіть агресивні за своєю суттю.
Антидемпінгові заходи практично вже замістили собою традиційні форми торговельних обмежень, успадкувавши при цьому саме їх початкове призначення - висхідний до часів меркантилізму «класичний» протекціонізм, втрачаючи при цьому свою головну функцію - вирівнювання умов міжнародної конкуренції. Статистично цей висновок підтверджується тим, що в 1990-і рр.. лише в 5% випадків антидемпінгових розслідувань підставою для них послужили підозри у недобросовісній конкуренції. В інших же випадках в їх основі лежали мотиви захисту національних виробників.
Навіть якщо для закріплення на якому ринку фірма продає свій продукт за ціною нижче рівня витрат у розрахунку на майбутні прибутки, покриваючи збиток прибутковістю роботи на інших ринках, це може розглядатися цілком нормальною практикою, допустимої з економічної точки зору. Так чинять в дійсності багато фірм, а сам прийом неодноразово описаний у підручниках як приклад успішного менеджменту. Таким же прийомом успішного ведення справ вважається, наприклад, позасезонні зниження тарифів на авіаперевезення. Навіть якщо тариф тимчасово не покриває витрати, в тривалому періоді його зниження дозволяє забезпечити більш вигідне середнє співвідношення витрат і прибутків, ніж якби було прийнято рішення про припинення польотів взагалі, тобто відхід з ринку. З економічної точки зору антидемпінгові заходи не мають аргументованого виправдання, вони виступають скоріше інструментом політичної боротьби. Та обставина, що юридичне тлумачення їхнього змісту разюче відрізняється від економічного, лише підтверджує правоту цього твердження.
У практиці торгових відносин може виникати ситуація так званого зворотного демпінгу, коли ціна внутрішнього ринку виявляється нижче ціни закордонних поставок. Так сталося в Росії в період падіння курсу рубля після дефолту 1998 р., коли власники доларів могли користуватися заниженою доларової ціною номінованих в рублях цін товарів, наприклад автомобілів. Рублева ціна товарів внутрішнього ринку, хоча і росла, але повільніше темпу знецінення рубля і відповідно зростання курсу долара. І поки доларові ціни не вирівнялися, фактично діяв зворотний демпінг. Однак ця ситуація не типова, оскільки причиною її виникнення була не стільки цінова політика фірм-виробників, скільки безладна курсова політика грошової влади.
Отже, внутрішня економія, породжувана ефектом масштабу, виникає на ринку недосконалої конкуренції, зокрема, але особливо на ринку, організованому за типом монополістичної конкуренції. Зовнішня торгівля, відкриваючи можливість збільшення масштабів ринку за рахунок внутрішньогалузевого обміну диференційованим товаром, сама отримує імпульс до розширення. А що привносить в ринок зовнішня економія?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ситуаційний аналіз. Антидемпінгові заходи в світовій практиці "
 1. 4.5. Кредитний консалтинг
  Круг проблем, що вирішуються консалтингом, досить широкий. А спеціалізація компаній, що надають консалтингові послуги, може бути різною: від вузької, що обмежується яким - або одним напрямком консалтингових послуг (наприклад, аудит), до найширшої, що охоплює повний спектр послуг у цій галузі. Відповідно цьому, кожен фахівець (або кожна фірма), що працює в даній області,
 2. НЕ ДІЛИТИ, А ЗАРОБЛЯТИ
  * - Не знаю, погодьтеся ви зі мною чи ні , Леонід Іванович, але створення Державної комісії з економічної реформи викликало, судячи з усього, далеко не однозначну реакцію. Чотири з половиною роки всі ми бачимо, як все більше погіршується економічний стан країни, знижується рівень життя населення. Трохи не кожного місяця до переліку дефіцитних товарів додаються нові. М'ясо - по
 3. ГЛАВА 4. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПРОГНОЗУВАННЯ В СУЧАСНІЙ ЕКОНОМІЦІ
  Ринкова економіка, незважаючи на високий ступінь саморегулируемости, передбачає цілеспрямоване зовнішній вплив на механізм власного функціонування з боку всіх суб'єктів ринкових економічних взаємовідносин, якими можуть виступати окремий індивід, підприємство і держава (в особі різних державних організацій). У свою чергу, цілеспрямований вплив взагалі і
 4. Ситуаційний аналіз. Квотування імпорту цукру в Росії
  В останнє десятиліття минулого століття цукрова промисловість Росії переживала важкі часи. З 93-х залишилися на території Російської Федерації цукрових заводів лише три заводи і один цех переробляли цукор-сирець в рафінадний пісок і кусковий цукор-рафінад. В останні роки за рахунок власної сировинної бази Росія задовольняє менше третини своїх внутрішніх потреб у цукрі. Країна
 5. Ситуаційний аналіз Суперечливі підсумки захисту автопрому в Росії
  На початку 2003 р., через 3 місяці з моменту введення підвищених тарифів на старі іномарки у віці понад 7 років всупереч очікуванням російські заводи скоротили виробництво або навіть простоювали через перевиробництво. Урядова постанова про відсікання імпортних "бабусь", прийняте під тиском вітчизняного автомобільного лобі, призвело до несподіваного результату. Вибудовування
 6. 2. Економічна нестабільність і безробіття
  Безробіття - це вимушена незайнятість, що виникає внаслідок постійного порушення рівноваги між попитом і пропозицією праці як на інтегрованому ринку праці, так і в різних його сегментах. Термін «безробіття» вперше з'явився в Британській енциклопедії в 1911 р., потім вжитий в 1915 р. у звіті Мінпраці США. В даний час безробіття присутній у всіх країнах світу в
 7. Лекція 14-я Американські апологети найманого рабства. Д. Б, Кларк
  Буржуазна економічна література США віддавна відрізнялася низкою особливостей. Перш за все як перша особливості слід зазна-тить, що в американській буржуазній літературі переважає 192 відкритий захист економічної і політичної реакції. У цьому відношенні американська економічна література має мно-го спільного з німецькою літературою. В економічній літературі
 8. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  Критика економічних поглядів правих лейбористів становится все більш актуальною тому, що лейбористи в настою-ний час грають провідну роль в Соціалістичному інтерна-ціонале. Вони, приблизно, грають зараз таку ж роль, яку німецька соціал-демократія грала в II Інтернаціоналі перед першою світовою війною і в 20-х рр.. поточного сторіччя. За типом англійської лейбористської партії
 9. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, т.е . на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 10. § 15. Сутність грошей і грошових систем та їх еволюція
  Грошова форма вартості і сутність грошей. Функції грошей. Еволюція грошей у XX ст. Грошові системи год їх розвиток Грошова форма вартості і сутність грошей. Засобом вираження вартості всіх товарів в умовах ринкового виробництва є гроші, що символізують грошову форму вартості. Попередніми, менш розвинутими, були проста, розгорнута і загальна форма вартості. Проста форма
 11. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  Еволюція ринкової економіки. Основні риси та критерії класифікації сучасних економічних систем Еволюція ринкової економіки і основні риси сучасних економічних систем. Ринкова економіка (або ринкове господарство) - це система господарювання, що базується на економічному відокремленні її суб'єктів, які користуються свободою вибору способів реалізації своїх економічних інтересів.
 12. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
    Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Торгівля послугами на світовому ринку. Державне та наддержавне регулювання міжнародної торгівлі Закономірності розвитку міжнародної торгівлі. Основними формами міжнародних економічних відносин (МЕВ) є міжнародна торгівля, міжнародний рух капіталів, міжнародна трудова міграція та міжнародна економічна
 13. 4.1. ТЕОРІЇ ІНФЛЯЦІЇ
    Сучасна інфляція виступає однією з найважчих бо-лезней економіки ХХ в. Її симптоми виявлялися як в ринкових ном господарстві, виступаючи у вигляді підвищення загального рівня цін, так і в економіках, де діяли неринкові сили (командно-адміністративні системи та перехідні від державної до ринкових господарствам). В останньому випадку інфляція виявлялася в та-ких процесах, як товарний
© 2014-2022  epi.cc.ua