Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЕкономіка країн → 
« Попередня Наступна »
В.П. Колесов, М.В. Кулаков. Міжнародна економіка, 2004 - перейти до змісту підручника

4.3. ДЕМПІНГ


Ринок недосконалої конкуренції, що дає фірмам можливість будувати стратегію розвитку на отриманні внутрішньої економії на масштабі за допомогою монополії на диференційований продукт і сегментації ринку, відкриває перед ними й іншу можливість збільшення доходу і прибутків - з допомогою цінової дискримінації, тобто шляхом встановлення різних цін на одну і ту ж продукцію, призначену для різних сегментів ринку. Коли мова йде про внутрішньому і зовнішньому ринках, перелив товару між якими утруднений з яких-небудь причин (через протекціоністських бар'єрів або навіть з причин суто технічним, начебто відмінностей в електричному напрузі або формі штепселя), ця дискримінація приймає форму демпінгу. Класичним його видом є практика встановлення більш низьких цін на експортну продукцію в порівнянні з внутрішніми цінами.
Для того щоб фірма стала вдаватися до демпінгу, необхідно не тільки, щоб ці два ринки були досить ізольованими один від одного, але і траєкторії попиту на продукцію на цих ринках повинні мати різну ступінь еластичності, т. е. щоб на одному сегменті ринку, наприклад на зовнішньому ринку, обсяг продажів сильніше залежав від зниження цін, ніж на іншому. Це цілком досяжно, коли питома вага продажу на зовнішньому ринку відносно невеликий і попит більш чуйний на ціни. Припустимо, фірма продає на внутрішньому ринку 500 виробів за ціною 20 дол за одиницю, а на зовнішньому 100 виробів за 18 дол Подальше зростання обсягу продажів можливий при зниженні ціни на будь-якому з ринків на 2 центи. Зниження ціни збільшило б вартісний обсяг продажів за кожну додаткову одиницю на 19,98 дол
на внутрішньому ринку і на 17,98 дол на зовнішньому. Але при цьому виручка від зниження цін на всі інші товари на внутрішньому ринку скоротилася б на 10 дол (500 х 0,02), а на зовнішньому на 2 дол (100 х 0,02). Граничний дохід від такого зниження ціни збільшився б на внутрішньому ринку на 9,98 дол (19,98 - 10), а на зовнішньому на 15,98 дол (17,98 - 2). Ясно, що в цьому випадку вигідніше зниженням ціни стимулювати продаж товарів на зовнішньому ринку, де виручка більше залежить від зміни ціни, ніж на внутрішньому ринку.
Графічно така ситуація відображена рис. 4.5, на якому на внутрішньому ринку крива попиту є менш еластичною (пологішою), ніж крива попиту зовнішнього ринку. При рівності граничних доходів граничним витратам фірма встановлює таку ціну продажів на кожному з ринків, яка забезпечує найбільший прибуток.

Рис. 4.5. Графічне відображення моделі демпінгу. Для отримання можливості демпінгу дві ринку повинні бути ізольовані, а еластичність попиту на них різною. Прн рівності граничних доходів граничним витратам фірма встановлює на кожному з ринків ціни, що забезпечують найбільший прибуток. Більш низькі ціни поставок на зовнішній ринок зачіпають інтереси зарубіжних виробників аналогічної продукції. Відомо, що виробники більш організовано захищають свої інтереси, і хоча шкода демпінгу добробуту країни-імпортера в цілому не доведений, практика цінового демпінгу вважається ганебною, тому в громадській думці вважаються цілком виправданими застосування антидемпінгових заходів.
Враховуючи, що закордонні сегменти ринків будь-яких товарів, як правило, більш конкуренти, часто з причин, не пов'язаних з ціною (співвідношення ціна / якість, дизайн і т.п.), ці заходи проти імпортерів виявляються надлишковими, тобто не так компенсують цінову дискримінацію, скільки служать засобом обмеження конкуренції взагалі.
Процедури докази необхідності застосування антидемпінгових заходів настільки громіздкі і тривалі, що сам факт їх застосування, навіть свідомо без очевидної перспективи довести наявність умислу дискримінації, говорить про проведення протекціоністської політики. Це тим більше очевидно, коли більш низькі ціни імпортних поставок мають джерелом факторне перевагу. Наприклад, відносно низький рівень цін на імпортну російську сталь на ринку США (не більше низький, ніж на внутрішньому російському ринку) пов'язаний з відносним достатком факторів (енергії, руди, робочої сили), отже, з низьким рівнем витрат і свідчить про наявність відносної переваги . Однак стала звичною в багатьох країнах практика антидемпінгових заходів вже давно виконує не стільки функцію придушення демпінгу, скільки функцію обмеження імпорту взагалі, проведену під тиском лобі виробників. У наявності двозначна, але досить зручна позиція борця з протекціонізмом, що дозволяє практикувати протекціонізм під виглядом боротьби з недобросовісним конкурентом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3. ДЕМПІНГ "
 1. 1. Конкуренція: поняття і види. Ефективність конкурентних ринків
  демпінг - продаж товарів за надзвичайно низькими (так званим викидними) іенам. У конкуренції серед покупців перемагає той, хто купує більше або за вищою ціною в порівнянні з ринковою, незважаючи на їх природне прагнення придбати матеріальні блага за меншою ціною. У боротьбі між продавцями (прагнуть продати подорожче) і покупцями (прагнуть купити дешевше)
 2. Механізм підготовки і здійснення прямих інвестицій
  демпінгу, податкове законодавство, імміграційний режим, неформальні обмеження і т.д. Особлива увага приділяється оцінці інвестиційного клімату та обліку ризиків. Визначається організаційно-правова форма створюваної фірми (товариство, суспільство і т.д.) і підбираються потенційні зарубіжні її засновники, якщо в них є потреба. Останні, до речі, залучаються до опрацювання вищевказаних
 3. § 60. Міжнародна торгівля та особливості її розвитку в сучасних умовах
  демпінгових та компенсаційних податків, імпортні депозити, компенсаційні збори, система мінімальних імпортних цін тощо), по-друге, заходи, які безпосередньо не спрямовані на обмеження зовнішньої торгівлі (митні формальності, технічні стандарти і норми, санітарні та ветеринарні норми, екологічні стандарти і норми, вимоги до маркування товарів, їх упаковці тощо);
 4. 9.2. ЗОВНІШНЬОТОРГОВА ПОЛІТИКА
  демпінг. Субсидії - грошові виплати, спрямовані на підтримку національних екс-портерів і непряму дискримінацію імпорту. Бувають внутрішні та експортні. Субсидування національного виробництва вважається кращою формою торгової політики в порівнянні з ним-кравцем тарифом або квотою. Експортні субсидії стимулюють вітчизняні експортні галузі за допомогою пільгового
 5. § 1. КОНКУРЕНЦІЯ: ЇЇ ВИДИ І ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ
  демпінг - продаж продуктів за надзвичайно низькими (як їх називають, "викидними") цінами. Про подібний суперництві розповів О.Купрін в романі "Яма". Виникли два нових пароплавства, і вони разом зі старими несамовито конкурували один з одним. У конкуренції вони дійшли до того, що знизили ціни за рейси з сімдесяти копійок для пасажирів третього класу до п'яти, трьох і навіть однієї копійки. Нарешті,
 6. § 2. МОНОПОЛІЯ: МІСЦЕ І РОЛЬ НА РИНКУ
  демпінг) для підриву позицій конкурентів, застосування фальшивої реклами продовольчих товарів, ліків і косметичних засобів, медичних інструментів. Антимонопольне законодавство в країнах Заходу переслідує двояку мету. По-перше, в якійсь мірі обмежити процес монополізації ринку. По-друге, захистити конкуренцію і ввести "правила" цивілізованого ринкового суперництва. Це
 7. § 2. СУЧАСНІ МІЖНАРОДНІ ТОРГОВІ І ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ
  демпінг, що послабляє позиції конкурентів на всесвітньому ринку. Товарний демпінг - вивезення продукції за кордон за цінами, значно нижчими, ніж ціни всередині даної країни або на світовому ринку, для усунення конкурентів і захоплення зовнішніх ринків. Іноді агресивна торгова політика використовується для втручання у внутрішні справи інших держав і як знаряддя тиску, що ставить за
 8. Іноземні субсидії і демпінг
  демпінгу. Про Демпінг має місце, коли фірми про-дають товар за кордоном за ціною нижче його се-собівартості. Демпінг зазвичай відбувається під час економіч-ських спадів, коли галузь не хоче скорочувати про-ництво, але продати весь товар у своїй країні неможуть. Тоді галузь звертається до іностраннимринкам, підриваючи виробництво за кордоном, чтобистабілізіровать своє власне. На демпінг не Використання влади над національнимринком
 9. демпінг, іноземних-ві субсидії експорту й недотримання іностранцаміамеріканскіх торгових знаків або патентів. Зусилля повиявленію неправомірних дій можуть ініційована-вать приватні компанії, яким іноземний експортнаносіт збиток. Якщо претензії підтверджуються, то пра-вительство США вводить компенсаційні заходи. У слу-чаях демпінгу або іноземних субсидій правітельствовводіт антидемпінгові, або
  Глосарій
 10. АВТОМАТИЧНІ СТАБІЛІЗАТОРИ. Automatic stabiliz-ers. Економічні механізми, такі, як прибутковий податок, які автоматично пом'якшують реакцію рівня ВНП назміна сукупного попиту. Акордна ПОДАТКИ. Lump-sum taxes. Податки, встановлювали-емие державою на рівні, не що залежить від розмірів до-ходів або покупок. АЛЬТЕРНАТИВНА ВАРТІСТЬ. Opportunity costs.Альтернатівная вартість товару
  АВТОМАТИЧЕСКИЕ СТАБИЛИЗАТОРЫ. Automatic stabiliz-ers. Экономические механизмы, такие, как подоходный налог,которые автоматически смягчают реакцию уровня ВНП наизменение совокупного спроса. АККОРДНЫЕ НАЛОГИ. Lump-sum taxes. Налоги, устанавлива-емые государством на уровне, не зависящем от размеров до-ходов или покупок. АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ. Opportunity costs.Альтернативная стоимость товара
© 2014-2022  epi.cc.ua