Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви Р-C, 2013 - перейти до змісту підручника

репрезентативності

(франц. representatif - показовий)
представництво вибірки економічних показників (найчастіше статистичних), використовуваних для аналізу економічних процесів і явищ.
Репрезентативність залежить як від достовірності наявних показників, так і від достатності кількість показників у тій сукупності, яка обрана для аналізу (така сукупність іменується вибіркою, вибірковою сукупністю).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " репрезентативності "
 1. Індекси біржові
  репрезентативного набору цінних
 2. 1.5. Макроекономічні показники рівня цін
  репрезентативного набору (кошика) товарів, зважене за кількістю кожного товару. Види індексів цін: - індекс оптових цін (на всі товари, що реалізуються великими партіями); - індекс цін виробників (оптових цін на товари окремих галузей); - індекс роздрібних цін (цін на всі товари, що продаються в роздрібній торгівлі); - індекс вартості життя (цін "споживчого кошика"
 3. 3.3. Гістограми (Bar Charts)
  репрезентативністю і допомагають зробити найкращі прогнози за допомогою класичних трендових і поворотних фігур, що ковзають середніх і т . д. Для будь-якого методу, застосованого до чарту-гистограмме, ми отримаємо найбільшу кількість сигналів і найбільш точний збіг з розрахунковими ціновими рівнями. Для побудови палички гістограми (рис. 3.6) проводиться вертикальна лінія між вищою і нижчою ціною
 4. 2. СТАТИСТИЧНИЙ інституціоналізму У. К. Мітчелл
  репрезентативний збірник робіт свого вчителя «Чого навчав Веблен» (1936) і опублікував збірку власних статей «Відсталість у мистецтві витрачати гроші» (1937). Мітчелл прагнув показати, що мистецтво «роблення грошей» у сучасній цивілізації значно випередило вміння їх раціонально витрачати. Особливо нераціональна трата грошей в сімейних бюджетах, де характер витрат часто визначається
 5. 2. Статистичний інституціоналізм У. К. Мітчелла
  репрезентативний збірник робіт свого вчителя «Чому \ \ / hi блен» (1936) і опублікував збірку власних статей «От-I fn <ть в мистецтві витрачати гроші» (1937). М ітчелл стрем ілся по-\% \ \ що мистецтво «роблення грошей» у сучасній цивілізації Uli льно випередило вміння їх раціонально витрачати. Особен-I Н <- i нальних трата грошей в сімейних бюджетах, де характер рас-1 |) <мсто визначається
 6. § 3. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СТАТИСТИКИ
  репрезентативність всіх груп населення, неминуче виникають систематичні помилки. Іншими словами, середній індекс цін у цьому випадку буде систематично завищувати або занижувати динаміку цін. Як було зазначено вище, система показників економічної статистики повинна відповідати певним вимогам, щоб була можливість проводити опис та аналіз економічного розвитку. По-перше,
 7. 14.1 Сутність банкрутства та антикризового управ-ління
  репрезентативне з них таке: «Антикризовий ме-неджменту - така система управління підприємством, яка має комплексний, системний характер і спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки і реалі-ції на підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер,
 8. § 3. ІНДЕКСИ ЦІН ВИРОБНИКІВ
  репрезентативності відібраних для реєстрації товарів може служити питома вага (приблизно 50% вартості товарної продукції або доданої вартості) відібраних видів товарів. З кожної товарної групи, що включає однорідні товари, відбирається 3-5 найбільш представницьких видів (марок, артикулів і т. п.), за якими будуть реєструватися ціни. До складу відібраних для спостереження видів товарів
 9. 48.2. ФОРМИ І МЕТОДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  репрезентативність такої інформації і неспівмірність різних джерел статистичних даних. На загальноукраїнському рівні відсутні точні дані про структуру розподілу коштів між соціальними виплатами, встановленими нормативно-правовими актами Російської Федерації, суб'єктів РФ і органів місцевого самоврядування. Законодавча і нормативна база діючої системи соціальних
 10. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЇ
  репрезентативність товарів, тобто їх характерність для структури витрат у даній країні; порівнянність товарів з товаром-представником країни партнера. У ряді випадків важко досягти суміщення цих двох принципів, оскільки репрезентативні товари часто непорівнянні, а зіставні товари - нехарактерні для структури витрат у даній країні. Тому на практиці доводиться вдаватися до
 11. 2.4. ЕМПІРИЧНА ПЕРЕВІРКА МОДЕЛІ ХЕКШЕРА-ОЛИНА. ПАРАДОКС ЛЕОНТЬЄВА
  репрезентативної групи експортних товарів в обсязі 1 млн дол і такого ж обсягу імпортозамінних товарів для 1947 Очікуючи побачити підтвердження теорії X-О, так як США експортує капіталомісткі товари в обмін на трудомісткі, він виявив зворотну картину: американське импортозамещающее виробництво виявилося на 30% більше капіталомістким, ніж експорт. Це було рівносильно твердженням про більшу
 12. § 4. Фондові індекси
  репрезентативність, З одного боку, в сукупність повинні входити акції компаній, що представляють основні галузі економіки (при цьому з'являється можливість розраховувати галузеві індекси), а з іншого - необхідно враховувати рівень цін, що складається на основних торгових майданчиках. Наприклад, сукупність, що складається з акцій 500 компаній, яка використовується для розрахунку індексу Standard &
 13. 48.1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ: СУТНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, НАПРЯМКИ
  репрезентативність такої інформації і неспівмірність різних джерел статистичних даних. В основу реформ у сфері соціальної підтримки населення має бути покладений принцип надання соціальної допомоги переважно в адресному формі і лише тим домогосподарствам, фактичне споживання яких знаходиться на рівні нижче прожиткового мінімуму. Механізми, покликані забезпечити адресність
 14. § 2. ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН
  репрезентативно включені товари та послуги масового споживчого попиту, а також окремі товари і послуги необов'язкового користування (легкові автомобілі, ювелірні вироби з золота). Набір складається з трьох великих груп: продовольчі товари (100), непродовольчі товари (201) і платні послуги (81 найменування) - всього 382 товарів і послуг. Кожна група представлена конкретними
 15. 10.3. ТЕОРІЯ паритетом купівельної спроможності
  репрезентативним для отримання уявлення про цінову ситуацію в країні в цілому. У 1916 р. шведським вченим Густавом Касселем була запропонована теорія, що передбачає можливість визначення обмінного курсу на базі загального рівня цін у країні. Вона отримала назву «паритет купівельної спроможності» (ПКС). Відповідно до цієї теорії обмінний курс між валютами двох країн дорівнює співвідношенню рівнів цін
 16. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  репрезентативних цін на акції. Найбільш відомими є котирування російської торгової системи, проте рівень їх репрезентативності недостатній, оскільки відсутня задовольняє більшість учасників ринку джерело інформації про поточні ціни на акції. Таким джерелом можуть бути біржі або торгова система, здатна давати достовірну інформацію про котирування, ціни та обсяги угод,
 17. 5.6.2. Структура ринку цінних паперів
  репрезентативних цін на акції. Найбільш відомими є при-ляють котирування російської торгової системи, проте рівень їх репрезентативності недостатній, оскільки відсутня задовольняю-щий більшість учасників ринку джерело інформації про поточні ціни на акції. Таким джерелом можуть бути біржі або торгова система, здатна давати достовірну інформацію про котирування, ціни та обсяги угод,
 18. 14.1. Нова Росія у світовому поділі праці: об'єкт «трофейного освоєння»
  репрезентативного набору критеріїв. Однак не з формальної, а з змістовної точки зору це не виправляє положення: виходить, що в економічному сенсі такого місця, як Росія, просто не існує (як, втім, не існує і багатьох інших слабких і не здатних проводити самостійну політику держав). Таким чином, реальне становище Росії в міжнародному поділі праці
 19. 6.2. Функціонування податкових органів та організація перевірок
  репрезентативного відбору всех Категорій платників податків для перевірок. Спеціальний відбір Забезпечує цілеспрямований вибір платників податків, про якіх є інформація відносно вісокої вірогідності податкових порушеннях. Відбір Вказаним способом здійснюється відділамі контрольних перевірок податкових інспекцій на Основі АНАЛІЗУ Даних картотеки предприятий, яка містіть необхідну інформацію про
 20. Словник основних понять
  репрезентативних міжнародних зіставлень (за найважливішими показниками) . Платіжний баланс - співвідношення грошових платежів, що надходять до країни з-за кордону, і її платежів за кордон протягом якогось певного періоду часу (як правило, за місяць, квартал, півріччя, рік). При перевищенні надходжень з-за кордону над власними платежами країни її платіжний баланс вважають активним,
© 2014-2022  epi.cc.ua