Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 3. ІНДЕКСИ ЦІН ВИРОБНИКІВ

Система індексів цін виробників включає індекси цін на промислову, сільськогосподарську, будівельну та іншу продукцію.
Індекси цін виробників промислової продукції характеризують динаміку зміни цін виробників промислової продукції.
Вони визначаються на основі спостереження за зміною цих цін шляхом реєстрації цін на товари-представники, що випускаються підприємствами-виробниками. Спостереження за зміною цін виробників продукції здійснюється за вибірковою мережі базових підприємств. Для розрахунку зведених індексів по галузях промисловості і промисловості в цілому використовується галузева структура промислового виробництва за попередній рік.
Побудова індексів цін на промислову продукцію складається з наступних етапів:
1) відбір базових підприємств і товарів-представників для спостереження;
2) визначення порядку реєстрації цін;
3) вибір ваг і розрахункових формул.
У складі базових підприємств повинні бути представлені підприємства різних форм власності та організаційно-правових форм. У список рекомендується включати підприємства, найбільш типові для даної галузі промисловості. Поряд з великими підприємствами в списку повинні бути присутніми і невеликі підприємства, оскільки динаміка цін на дрібних і великих підприємствах може істотно відрізнятися.
Вибіркова мережу базових підприємств формується у два етапи. Централізовано відбирається мінімум великих підприємств, що мають значну вагу в промисловості країни, а регіональні статистичні органи додатково вносять до цього переліку підприємства, що відображають специфіку промисловості регіону.
Відбір товарів для реєстрації цін проводиться:
для спостереження за рівнем цін на конкретні види товарів;
для розрахунку індексів цін по товарних групам;
для розрахунку зведених індексів цін за галузями і підгалузями та промислової продукції в цілому.
В якості критеріїв репрезентативності відібраних для реєстрації товарів може служити питома вага (приблизно 50% вартості товарної продукції або доданої вартості) відібраних видів товарів.
З кожної товарної групи, що включає однорідні товари, відбирається 3-5 найбільш представницьких видів (марок, артикулів і т. п.), за якими будуть реєструватися ціни. До складу відібраних для спостереження видів товарів повинні входити тільки ті їх види, за якими доступна цінова інформація, а також товари, на які хоча і важко відслідковувати ціни, але складові значний обсяг у виробництві регіону.
У галузях з високим ступенем оновлення продукції, атакож з великою різноманітністю асортиментних груп допускається включення в набір не конкретних виробів, а малих однорідних товарних підгруп з приблизно однаковим рівнем цін.
Реєстрації підлягають, як правило, фактичні ціни на вироблену та отгружаемую в поточному місяці на російський ринок продукцію (без ПДВ, акцизів та інших податків, що не входять в оптову ціну, франко-станція відправлення). До складу реєстрованої ціни не повинні включатися додаткові витрати підприємств понад ціни виробництва, такі, як витрати на транспортування продукції та інші витрати, не передбачені оптовою ціною і оплачувані замовником окремо.
В якості базисної ціни для розрахунку індексів цін протягом поточного року приймається ціна за грудень попереднього року.
В якості базисних ваг за видами продукції і товарних групах на підприємствах використовуються дані про вартість цих видів продукції за рік, прийнятий за базисний, розраховані шляхом множення товарного випуску в натуральному вираженні на середньорічну ціну.
За підгалузей і галузям промисловості в якості базисних ваг використовуються вартісні дані про обсяг продукції в діючих цінах за рік, прийнятий за базисний.
Індивідуальні індекси цін розраховуються за такими формулами:Далі на основі індексів цін по конкретних товарах-представникам визначаються зведені індекси цін за укрупненими товарними групами, підгалузей і галузям промисловості в Загалом з промислової продукції з використанням ваг базисного року.

Для розрахунку зведених індексів використовується модифікована формула Ласпейреса з рекурсивної системою розрахунку вартісних ваг:

,
де wj0 - вартість продукції в базисному періоді, wj0=рj0qj0.
Наведена формула відображає наступну взаємозв'язок ланцюгових і базисних індексів:


Рекурсивна система расчетаіндексов полягає в тому, що для розрахунку індексів цін поточного місяця до попереднього як ваги використовуються ваги базисного періоду в цінах попереднього місяця (сумарна вартість).
Динаміка індексів цін на готову продукцію промисловості в 1996 р. представлена нижче:
(у% до попереднього місяця)


січня лютого березня квітні травні червні липня серпні вересні
103,3 102,8 102,6 102,3 101,1 101, 6 101,2 102,1 100,3

На основі цих даних можна визначити загальну зміну (зростання) цін на готову продукцію промисловості за 9 місяців 1996р., яке склало: (1,033? 1,028? 1,026? 1,023? 1,011? 1,016? 1,012? 1,021? 1,003 - 1)? 100=18,7%.
У набір товарів-представників входить 750 укрупнених товарних позицій 105 галузей і підгалузей промисловості, у тому числі 80 позицій металургійного комплексу, 200 - галузей машинобудування, 150 - хіміко-лісового комплексу. Список базових підприємств містить близько 4 тис. провідних об'єднань і підприємств промисловості.
Особливу складність представляє реєстрація цін на підприємствах легкої промисловості внаслідок часто оновлюваного асортименту своєї продукції, сезонності виробництва, зміни використовуваного сировини та ін
Одним з підходів до реєстрації цін, дозволяють уникнути впливу структурних зрушень при виробництві різних моделей на індекс цін, є розрахунок ціни на типову модель. Під типовою моделлю розуміється умовно розрахована модель, ціна на яку визначається розрахунковим шляхом підприємством, виходячи з цін і нормативів, що діють на підприємстві у звітному місяці. Наприклад, на підприємствах швейної промисловості в якості моделі по групі «жіноче плаття бавовняне» може бути обрана модель 48 розміру III зростання. Ціна на неї визначається умовно, як сума витрат виробництва, розрахована за нормативами витрати тканини, фурнітури, ниток, витрат часу на пошиття, і рентабельності, фактично складається з даного асортименту.
Ціни на вироблену продукцію можуть різнитися і за споживачам продукції. У табл. 14.8 наведені для міжнародних порівнянь ціни на електроенергію в деяких країнах.
Таблиця 14.Цени на електроенергію *
(в дол. За 1 кВт - год)


  Для промисловості Для домашніх господарств
Країна 1992р. 1993р. 1992 1993р.
США 0,048 0,049 0,083 0,083
Японія 0,142 0,162 0,203 0,231
Великобританія 0,076 0,067 0,132 0,113
Німеччина 0,093 0,089 0,172 0,168

* Статистичний бюлетень / / Статкомітет СНД. 1995. № 8 (лютий). С. 32-33.
З таблиці. 14.8 видно, що відпуск електроенергії на виробничі потреби здійснюється в перерахованих країнах за цінами, приблизно вдвічі меншим, ніж для домашніх господарств.

Визначення середніх цін на однорідну продукцію і їх динаміки також є одним із завдань статистики. При цьому треба скористатися індексами цін змінного складу, що показують зміна середніх цін на однорідну продукцію. Індекс цін змінного складу обчислюється за формулою:


При цьому зміна середньої ціни може бути обумовлено зміною цін у різних формах торгівлі та структурними зрушеннями, тобто перерозподілом обсягу продажів між торговими підприємствами різних організаційно-правових форм .
Для цього обчислюються індекс цін фіксованого складу та індекс структурних зрушень:Між зазначеними індексами існує наступна взаємозв'язок:


Індекси цін на реалізовану сільськогосподарську продукцію
Індекси цін реалізації сільськогосподарської продукції - показники динаміки рівня цін реалізації сільськогосподарської продукції у звітному періоді в порівнянні з періодом, прийнятим за базу. Індекси розробляються виходячи з обсягів реалізації продукції по різних каналах і видам продукції (без урахування податку на додану вартість, з урахуванням дотацій, надбавок до закупівельних цін і без них).
Індекс цін реалізації сільськогосподарської продукції складається з двох групових індексів: індексу цін реалізації продукції рослинництва та індексу цін реалізації продукції тваринництва. Перший індекс складається з 14 індексів (зернові, олійні культури, картопля, овочі (за видами) тощо), а другий - з 6 індексів (худоба і птиця (за видами), молоко і молочні продукти та ін.)
При розрахунку індексів цін по товарній групі в цілому по сільському господарству використовується агрегатна формула індексу цін Пааше:У табл. 14.9 наведено ціни реалізації продукції тваринництва заготівельним організаціям (без урахування дотацій).
Таблиця 14.Цени реалізації продукції тваринництва заготівельним
організаціям


Продукція 1994р. 1995р.
Закупівельна ціна, тис. руб. за 1 т В разах до попереднього періоду Закупівельна ціна, тис. руб. за 1 т В разах до попереднього періоду
Худоба та птиця (у живій масі) 986,1 2,8 3230 3,3
Молоко 156 , 2 3,2 740,7 4,7

Дані збираються по місяцях, кварталах, а також в цілому за календарний рік за основними видами продукції в натуральному і вартісному виразах від сільськогосподарських підприємств відповідно до чинної державної звітністю.
Аналогічно описаним вище зведеним індексам розраховуються індекси цін у капітальному будівництві та індекси тарифів на вантажні перевезення основними видами транспорту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. ІНДЕКСИ ЦІН ВИРОБНИКІВ "
 1. 1.5. Макроекономічні показники рівня цін
  індекси цін. Вони призначені для визначення середнього зміни цін в економіці. Всі індекси цін описують зміна вартості репрезентативного набору (кошика) товарів, зважене за кількістю кожного товару. Види індексів цін: - індекс оптових цін (на всі товари, що реалізуються великими партіями); - індекс цін виробників (оптових цін на товари окремих галузей); - індекс
 2. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  індексів. Принципова модель цінового індексу: Існує безліч цінових індексів, найбільш загальним з них є дефлятор
 3. Вимірювання інфляції
  індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих цін), індекс зростання цін Пааше (індекс цін виробників), індекс зростання цін Фішера (див. докладніше гол. 12, п. 2). Якщо індекс споживчих цін враховує тільки вартість споживчого кошика, то в цілому по економіці судити про динаміку цін правильніше по дефлятора ВНП, бо він охоплює всі види товарів -
 4. Вимірювання інфляції
  індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих цін), індекс зростання цін Пааше (індекс цін виробників), індекс зростання цін Фішера (див. докладніше гол. 12, п. 2). Якщо індекс споживчих цін враховує тільки вартість споживчого кошика, то в цілому по економіці судити про динаміку цін правильніше по дефлятора ВНП, бо він охоплює всі види товарів -
 5. ВІДСТЕЖЕННЯ NASDAQ-КОМПОЗИТ
  індексу. Він надзвичайно волатильним і схильний до захоплюючих дух підйомів і спустошливим розпродажів за зниженими цінами, навіть коли Індекси Доу і S & P залишаються
 6. Дефлятор ВНП та індекс цін
  індекси цін для обчислення реального ВНП. Відношення між номінальним і реальним ВНП - показник, званий дефлятором ВНП: Номінальний ВНП Дефлятор ВНП=- Реальний ВНП 2. Показники функціонування національної економіки 305 Дефлятор ВНП вимірює інтенсивність інфляції або зворотного процесу - дефляції. Якщо величина індексу цін більше 1, то сталося дефлювання
 7. 2. Вимірювання і показники інфляції
  індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 8. Терміни і поняття
  цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 9. Тема 40. ІНДЕКСИ ЦІН
  індексу цін. {Foto83} 2. Споживчий кошик. Державні статистичні органи ведуть облік зміни рівня цін за допомогою цілої системи індексних показників. Зокрема, індекси розрізняються за охопленням товарів, включених в набір, тобто порівнянної «кошика», за якою йде порівняння цін. Існують: а) індекс споживчих цін (ІСЦ), що враховує зміну у споживанні основних
 10. 6. Як читати біржові індекси, котирування і рейтингові оцінки
    індекси і котирування) залишається досить точним індикатором стану справ у
 11. Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера
    індексувати) зростання цін, то це не складе особливих труднощів. Ціни базового року можна прийняти за 100%, а ціни наступних років перерахувати по відношенню до цього року. Так, якщо середня ціна бензину в звітному 1998 р. становило 1100 руб. за тонну, а в базовому 1997 1000 руб. за тонну, то індекс цін на бензин склав: (1100:1000). 100==110%. Таким чином, середня ціна в звітному році по
 12. Ключові терміни
    індекс споживчих цін (CPI) Номінальний валовий національний продукт (ВНП) Реальний валовий національний продукт 38 Поточні та постійні доллариДефлятор BH П Відносні і реальні цениПроцентние ізмененіяТемп пріростаТемп інфляцііВременной рядПространственная виборкаДіаграмма
 13. Питання 61 Біржові індекси
    індекси являють собою агреговані показники руху біржових курсів акцій. Індекс ММВБ є зваженим щодо ефективної капіталізації показником ринку найбільш ліквідних акцій російських емітентів, допущених до обігу в ЗАТ «ФБ ММВБ». Індекс перераховується в реальному часі при вчиненні в режимі основних торгів кожної угоди з акціями, включеними до бази розрахунку індексу.
 14. Торгуємо В РИТМІ РУХУ РИНКОВИХ ІНДЕКСІВ
    індексів ринку. Розглянемо такий приклад. Пізнього літа та ранньої восени 1998 року я торгував IBM, однієї з найбільших і найвпливовіших паперів індексу Доу-Джонса. Таблиця 12.1 відображає, як виглядають акції при їх однобічному русі в тандемі з широкими ринковими індексами. Ринок IBM охоплений в проміжку тривалістю близько 45 секунд. Моя точка зору заснована на тому, що все це
© 2014-2022  epi.cc.ua