Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Дефлятор ВНП та індекс цін


Інфляція і дефляція ускладнюють розрахунок ВНП, так як даний показник характеризує грошове, тимчасове і кількісне стан виробництва. Первинними даними для розрахунку ВНП є обсяги продажів, але останні залежать як від кількості проданих виробів, так і від рівня цін на них. ВНП, розрахований за діючими цінами, називається номінальним ВНП, а скоригований на зміну цін, або розрахований за базовими цінами, - реальним ВНП.
Макроекономічна теорія використовує різні індекси цін для обчислення реального ВНП.
Відношення між номінальним і реальним ВНП - показник, званий дефлятором ВНП:
Номінальний ВНП
Дефлятор ВНП=-
Реальний ВНП
2. Показники функціонування національної економіки 305
Дефлятор ВНП вимірює інтенсивність інфляції або зворотного процесу - дефляції. Якщо величина індексу цін більше 1, то сталося дефлювання ВНП, якщо індекс цін менше 1, то сталося Інфлювання.
Дефлятор ВНП враховує ціни всіх товарів і послуг, вироблених в країні. Дефлятор не враховує ціни імпортних товарів. Дефлятор допускає зміни в наборі товарів і послуг відповідно до зміною складу ВНП.
Індекс цін - це відношення ціни поточного року до ціни базисного року, помножене на 100%.

Розрізняють такі основні види індексів цін:
- індекс споживчих цін;
- індекс оптових цін;
't \ - індекс цін - неявний дефлятор ВНП;
, ь - індекс експортних та імпортних цін.
Найбільш часто використовується показник рівня цін - індекс споживчих цін - це відношення ціни споживчого кошика в поточному році до її ціни в базисному році. При обчисленні цього індексу беруть до уваги не всі кінцеві товари та послуги, а тільки ті, які становлять так звану споживчу корзину, придбану типовим домашнім господарством. Сюди входять основні продовольчі товари, набір непродовольчих товарів (одяг, взуття, побутові товари) і основних послуг (медичні, транспортні послуги, зв'язок, відпочинок, культура, особиста гігієна).
Індекс цін, що розраховується для незмінного набору товарів, отримав назву індексу Ласпейраса. Він обчислюється за формулою
I, 14-Qb
14 * / - *-i _ ---: -.
Де IL - індекс Ласпейраса; Р, - ціна поточного року; Рь - ціна базисного року; Qb - кількість товару базисного року.
Цей індекс враховує ціни імпортних товарів і не враховує можливість заміни більш дорогих товарів більш дешевими, т.
тобто відбувається недооцінка можливої зміни товарної структури.
20-3558
306
Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
L ^ J
Індекс, що розраховується для мінливого набору, тобто враховує можливість взаємного заміщення товарів, називається індексом Пааше. Він обчислюється за формулою
Дефлятор ВНП являє собою індекс Пааше. Іноді цей індекс називають індексом цін виробників, де як ваги цін використовується кількість товарів і послуг, вироблених в поточному році. Індекс оптових цін - типовий набір товарів, придбаних фірмами.
Але в індексі Пааше не відбивається те, що відбувається при цьому зниження рівня добробуту. Формула Фішера усуває недоліки обох індексів:
або
де Q, - обсяг продукції поточного року (інші позначення вказані вище).
Таким чином, індекс Фішера, який отримав широке застосування в останні роки, являє собою середньогеометричні значення з індексів Ласпейраса і Пааше.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дефлятор ВНП та індекс цін "
 1. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  дефлятором ВНП: Номінальний ВНП Дефлятор ВНП=- Реальний ВНП Дефлятор ВНП вимірює інтенсивність інфляції або зворотного процесу - дефляції . Якщо величина індексу цін більше 1, то сталося дефлювання ВНП, якщо індекс цін менше 1, то сталося Інфлювання. Дефлятор ВНП враховує ціни всіх товарів і послуг, вироблених в країні. Дефлятор не враховує ціни імпортних товарів. Дефлятор
 2. ТОРГОВИЙ ДЕФІЦИТ АМЕРИКИ
  дефлятора цін для ВВП) (17). Якби ті ж імпортні покупки були зроблені в американській промисловості (де середнє зростання цін за десятиліття склав 31%), то ці продукти додали б до загального темпу інфляції 3,7%, так що американський темп інфляції був би на 2,5% вище , ніж він був насправді. Отже, імпорт не підвищував, а знижував внутрішні ціни, незважаючи на падіння вартості долара.
 3. ІНФЛЯЦІЯ: згаслої ВУЛКАН
  дефлятор цін для валового внутрішнього продукту, впала з 2,2% в 1993 р. до 2,1% в 1994 р. У третьому кварталі 1995 р. вона дорівнювала 0,6% (3). Індекс цін виробника на готові споживчі товари, що впав протягом попереднього спаду, в грудні 1994 р. був нижче, ніж у квітні 1993 р., причому річний відсоток його зростання впав з 1,2% в 1993 до 0,6% в 1994 г . Витрати на робочу силу в 1994 р. зростали
 4. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Дефлятор ВВП. Індекс споживчих цін (ІСЦ) розраховується на основі вартості ринкової споживчого кошика, яка включає в себе набір товарів і послуг, споживаних типовою міською сім'єю протягом року. У розвинених країнах споживчий кошик включає 300-400 видів споживчих товарів і послуг. Індекс цін виробників (ІЦВ) розраховується як вартість кошика товарів
 5. Інфляція та її показники
  дефлятор ВВП. Процесом, протилежним інфляції, є дефляція - стійка тенденція зниження загального рівня цін. Існує також поняття дезінфляції, що означає зниження темпу інфляції. Головним показником інфляції виступає її темп (або рівень), який розраховується як процентне відношення різниці загального рівня цін (дефлятора ВВП) поточного року (P t) і загального рівня цін
 6. Висновки
  дефлятор ВНП. 8. Макроекономічна теорія використовує різні індекси цін для обчислення ВНП: - індекс споживчих цін. Індекс Ласпейраса, - індекс цін виробників. Індекс Пааше, - індекс Фішера - середньогеометричні індексів Ласпейраса і Пааше. Терміни і поняття Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти
 7. Вимірювання інфляції
  дефлятора ВНП, бо він охоплює всі види товарів - споживчих і інвестиційних. Однак зібрати щомісяця дані по ньому дуже складно, тому в щомісячної статистикою в багатьох країнах воліють використовувати індекс споживчих цін. У довгостроковій перспективі ці показники зближуються. Для оцінки інфляції використовується також показник - темп інфляції. Він визначається як відношення
 8. Тема 35. НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ЯК ЦІЛЕ
  дефлятор ВНП; - показники, що характеризують запозичення фінансових ресурсів: процентна ставка, ставка рефінансування Центрального банку країни; - показники
 9. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  дефлятор валового національного продукту. {Foto82} 2. Витратний метод підрахунку ВНП. Циркулярна макроекономічна модель кругообігу ресурсів показує зустрічний рух витрат на виробництво фірм і доходів населення, а основне макроекономічне тотожність (у=C + I + G+ X) визначає їх рівноважний стан. При цьому ліва частина тотожності (у) - це загальна величина доходів у суспільстві,
 10. Тема 40. ІНДЕКСИ ЦІН
  дефлятор ВНП являє собою найбільш загальний з перерахованих індексів цін, так як в якості «Корзо - ни» передбачає всі кінцеві товари та
© 2014-2022  epi.cc.ua