Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Г.П. Журавльова. Економіка: Підручник, 2001 - перейти до змісту підручника

Валовий національний продукт (ВНП)


Центральним показником, що характеризує величину суспільного продукту і визнаним у світовій господарській практиці, є валовий національний продукт.
Валовий національний продукт (ВНП) являє собою ринкову цінність призначених для кінцевого споживання товарів і послуг, вироблених протягом року за допомогою факторів виробництва, що належать даній країні.
За своїм економічним змістом ВНП близький до показника КОП, але перевищує його на вартість послуг нематеріального виробництва.
Всі ресурси, задіяні в національному господарстві, і всі фактори, що впливають на їх використання, зрештою позначаються на результатах суспільного виробництва, і насамперед - на валовому національному продукті.
При розрахунку ВНП виключають повторний рахунок і беруть до уваги тільки кінцевий продукт, тобто товари і послуги, які купуються для різних форм споживання. ВНП можна оцінити різними методами: через витрати, через доходи і через виробництво. Сума, отримана в результаті розрахунків по різних методах, повинна бути однаковою. Пов'язано це з тим, що завжди в ринковому господарстві витрати одних суб'єктів господарювання одночасно є доходами для інших.
2. Показники функціонування національної економіки 303
ВНП, оцінений через витрати, складається з товарів і послуг, придбаних окремими людьми, підприємствами та урядом. Сюди включаються також інвестиції в основні фонди і залишки нереалізованої продукції. По суті це загальна грошова вартість всіх потоків спожитих у суспільстві продуктів:
ВНП=С + I + G + X,
де С - споживання; / - інвестиції; G - державні закупівлі товарів; X - чистий експорт.

Споживання (С) - включає поточне споживання всіх товарів і послуг. Відповідно до особливостей статистичного підрахунку усі товари короткочасного користування (або разові), тривалого користування, і окремо виділяються послуги. Необхідно мати на увазі, що витрати населення на купівлю житла не входять в товари тривалого користування, вони ставляться до інвестицій.
Інвестиції (/) - це сума витрат підприємств на придбання будівель, обладнання, сирья'енергіі і пр., а також витрати окремих громадян по покупку житла. У ВНП відображаються валові інвестиції, але якщо з них виключити амортизаційні відрахування, то вони не перетворяться на чисті інвестиції. Чисті інвестиції показують наявність вкладеного капіталу на початок і кінець року.
Державні закупівлі товарів і послуг (G) включають те, що закуплено не тільки центральним урядом, але і місцевою владою. Сюди входять всі витрати від закупівлі озброєння до будівництва доріг і житла, обладнання лікарень, інтернатів, шкіл. Але в ВНП не включаються виплати відсотків по державному боргу і трансфертні платежі.
Таким чином, споживання, інвестиції та державні закупівлі характеризують витрати на придбання товарів і послуг всередині країни. Але у відкритій економіці частина вироблених товарів продається за межами країни, оскільки товари експортуються. У той же час частина грошей всередині країни витрачається на покупку ввезеного з Інших країн імпортного товару. Різниця між експортом та імпортом становить чистий експорт (X), сума якого включається до В Н П.
Другий спосіб оцінки ВНП - через доходи. Дохідна частина складається з доходів населення від трудової діяльності (заробітна плата) та доходів власності (прибуток, відсоток, рента):
ВНП=W + R + i + P, де W - заробітна плата; R - рента; / - відсоток; Р - прибуток.

304 Глава 12. Національна економіка в цілому та її найважливіші показники
Але в цьому випадку слід мати на увазі, що у складі ВНП є частини, які не беруть форму доходу: це амортизація і непрямі податки. До останніх відносять загальний податок з продажу, акцизи, податки на майно, ліцензійні платежі і мита.
Третій спосіб оцінки ВНП - через виробництво. За допомогою цього способу визначається внесок кожного з виробників у створення ВНП. У цьому випадку визначається додана вартість, тобто те, що кожне підприємство додало до вартості виробленого продукту. Додана вартість визначається як різниця між виручкою від продажу продукції і витратами на речові фактори виробництва. По суті, в цьому випадку визначається вся новостворена вартість, до якої додається амортизація.
Від валового національного продукту слід відрізняти валовий випуск.
Валовий випуск являє собою вартість всіх товарів і послуг, вироблених в економіці за певний проміжок часу. Валовий випуск включає в себе абсолютно всі товари, вироблені в економіці, в тому числі і призначені для виробництва інших товарів і послуг. Останні становлять проміжне споживання на відміну від кінцевого споживання. ВНП на відміну від валового випуску очищений от.промежуточного споживання.
Рівень валового випуску, який забезпечується в умовах повної зайнятості, називається рівнем природного випуску.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Валовий національний продукт (ВНП) "
 1. НАЙНИЖЧІ ПОДАТКИ
  валовий національний продукт (ВНП) в цих країнах знижувався, і лише одній країні з високими податками, а саме Марокко, вдалося домогтися якогось економічного зростання. У п'яти країнах, що розвиваються: Гонконгу, Індонезії, Маврикії, Сінгапурі та Малайзії, - граничні податкові ставки були значно нижче, і там спостерігалося швидке економічне зростання. Реальний ВНП на душу населення в
 2. Система національних рахунків
  валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). До кінця 1980-х рр.. основним показником, що характеризує сукупний обсяг виробництва, був показник ВНП. У сучасних умовах у зв'язку з інтернаціоналізацією економічних і
 3. Співвідношення показників у системі національних рахунків.
  Валовий внутрішній продукт (ВВП), валовий національний продукт (ВНП), чистий внутрішній продукт (ЧВП) і три показника сукупного доходу - національний дохід (НД), особистий дохід (ЛД), наявний особистий дохід (РЛД). Змістовне відміну ВНП від ВВП вже було розглянуто раніше. Нагадаємо: величина ВНП відрізняється від величини ВВП на величину чистого доходу іноземних факторів (ЧДІФ): ВНП=ВВП -
 4. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  валовий національний продукт. Валовий національний продукт (ВНП) являє собою ринкову цінність призначених для кінцевого споживання товарів і послуг, вироблених протягом року за допомогою факторів виробництва, що належать даній країні. За своїм економічним змістом ВНП близький до показника КОП, але перевищує його на вартість послуг нематеріального виробництва. Всі ресурси,
 5. Висновки
  валовий суспільний продукт (ВОП) - сума всіх створених за рік товарів у сфері матеріального виробництва; - кінцевий суспільний продукт (КОП) - різниця між валовим і проміжним продуктом. Останній (ПП) є продукт, існользуемий протягом року в процесі виробництва; - валовий національний продукт (ВНП) - сума товарів і послуг кінцевого споживання, вироблена протягом року
 6. Запитання для самоперевірки
  валовий національний продукт; д) наявний дохід; е) прибуток підприємства; ж) національний дохід. 7. Валовий національний продукт - це показник: а) рівня цін проданих товарів і послуг; б) загальних витрат уряду і муніципальних органів; в) кількості товарів і послуг, вироблених приватним бізнесом; г) ринкової вартості національного валового випуску кінцевих
 7. Тема 37. ВАЛОВИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРОДУКТ І СПОСОБИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ
  валового національного продукту (ВНП) є показник валового внутрішнього продукту (ВВП): якщо показник ВНП враховує діяльність громадян країни не тільки на її території, а й за кордоном, то валовий внутрішній продукт - всіх людей на території країни незалежно від громадянства. Для більшості розвинених країн відмінності ВНП і ВВП незначні і не перевищують 2-3%, а динаміка
 8. Тема 43. Циклічність ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ
  валового національного продукту (ВНП). {Foto89} Рис. 43.1. Різновиди економічного зростання R - постійний темп економічного зростання; R1 - замедляющийся темп зростання; R2 - прискорюється темп зростання; R3-коливальний темп зростання; ВНП - валовий національний дохід. Економічне зростання, тобто поступальний розвиток національної економіки, в цілому може відбуватися не тільки шляхом постійного
 9. Тема 49. ТЕОРІЯ мультиплікатора
  валового національного продукту (ВНП). Мультиплікатор інвестицій - це числовий коефіцієнт, що показує збільшення ВНП на 1 + nпрі зростанні інвестицій на 1. Мультиплікаційний ефект є своєрідним економічним луною, яке, подібно до його акустичному аналогу, багаторазово повторює вихідний імпульс. Дохід складається з споживання і заощадження. Тому ефект мультиплікатора можна
 10. Тема 57. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ І РОЗВИТОК
  валового національного продукту (ВНП) за певний період (рік). 2. Збільшенням реального ВНП на душу населення за певний період (рік). Для визначення темпів зміни економічного зростання застосовуються показники: {foto130} Високі темпи економічного зростання не завжди виправдані, якщо вони досягаються на шкоду якості продукції. У цих випадках економічне зростання здійснюється на
© 2014-2022  epi.cc.ua