Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера


Індекси цін - це відносні показники, що характеризують співвідношення цін у часі. Якщо треба розрахувати (проіндексувати) зростання цін, то це не складе особливих труднощів. Ціни базового року можна прийняти за 100%, а ціни наступних років перерахувати по відношенню до цього року. Так, якщо середня ціна бензину в звітному 1998 р. становило 1100 руб. за тонну, а в базовому 1997 1000 руб. за тонну, то індекс цін на бензин склав:
(1100:1000). 100==110%.
Таким чином, середня ціна в звітному році по відношенню до базового зросла на 10%, інакше кажучи; вартість грошей по відношенню до даного товару знизилася на 9%.
Якщо нам треба розрахувати співвідношення цін по набору товарів, то вибір і розрахунок відповідних показників (індексів) ускладниться. У цьому випадку треба спочатку визначити, який склад набору товарів і як розрахувати середні ціни, бо зі зміною структури реалізованих товарів зміняться їхні частки (ваги) в наборі, а потім обрати найбільш прийнятний метод підрахунку цінових індексів (від методу підрахунку залежать показники зростання цін) .
При підрахунку цінових зрушень зазвичай використовують два методи.
Один з них грунтується на застосуванні індексу (формули) Ласпейреса: порівнюються ціни поточного періоду (р1) і базового (р0) на однаковий набір товарів (товарну кошик) (q0,).
Формула Ласпейреса показує, на скільки фіксована товарна кошик стає дорожче в поточному періоді.

,
Інший метод спирається на використання індексу (формули) Пааше. Цінові індекси за формулою Пааше показують, на скільки фіксована товарна кошик поточного періоду дорожче або дешевше, ніж у базовому періоді:

.
Обидва розглянутих індексу мають недолік: у них не враховуються зміни номенклатури споживчих товарів а значить, не відображаються зрушення в товарних кошиках споживачів. Якщо індекс Ласпейреса кілька завищує зростання цін, то індекс Пааше його занижує. Щоб точніше відобразити за допомогою цінових індексів динаміку цін і відповідно динаміку вартості життя (реальні витрати споживачів на придбання певних наборів товарів і послуг), використовують індекс Фішера:

.
Індекс Фішера представляє собою геометричну середню з індексу Ласпейреса і індексу Пааше. Цей індекс певною мірою усереднює показники, тим самим нівелює недоліки того і іншого індексу.
На основі формули Ласпейреса в Росії розраховується індекс споживчих цін за регіонами та Федерації в цілому за тиждень, місяць, квартал і рік.
До товарної кошик входить до 559 товарів і послуг, розділених на три групи: продовольчі товари, непродовольчі, платні послуги.
Також на основі формули Ласпейреса в країні розраховується зведений індекс цін підприємств-виробників на промислову продукцію в цілому і по окремих групах вироблених промисловістю товарів.
З 1996 р. в Росії введено щоквартальне обчислення дефлятора ВВП. Дефлятор - індекс цін, який використовується для визначення реального обсягу ВВП і відповідного коректування економічної політики. Дефлятор ВВП дорівнює відношенню номінального ВВП (обчисленого в поточних цінах) до реального (у незмінних цінах) в поточному періоді:

В якості непрямого показника рівня інфляції використовуються дані про ставлення товарних запасів до суми грошових внесків населення. Скорочення запасів і зростання вкладів свідчать про підвищення ступеня інфляційного напруги.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера "
 1. Терміни і поняття
  Інфляція Інфляція попиту Інфляція витрат Дефлятор ВВП Індекс цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція« Імпортується »інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 2. Запитання для самоперевірки
  індекси цін? Як підраховуються індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера? 4. У чому особливості інфляційного процесу, що протікає в Росії? 5. Поясніть відмінність між інфляцією витрат і інфляцією попиту. 6. Які зв'язки відображає крива Філліпса? Яку роль ця крива грає при виробленні економічної політики? 7. Як відомо, інфляція веде до перерозподілу доходів: одні групи
 3. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Індекс цін дорівнює 100%). У наведених формулах індексом t позначений поточний (даний) рік, а індексом 0 - базовий рік, тому рt - ціни кожного виду товарів, що входять в ринкову корзину, в поточному році, р 0 - ціни цих товарів у базовому році, qt - кількості (ваги) кожного виду товарів, що входять в ринкову корзину, в поточному році, а q 0 - кількості (ваги) цих товарів у базовому році. І
 4. Три групи найважливіших макроекономічних показників
  індекс цін Інфляція і дефляція ускладнюють розрахунок ВНП, так як даний показник характеризує грошове, тимчасове і кількісний стан виробництва. Первинними даними для розрахунку ВНП є обсяги продажів, але останні залежать як від кількості проданих виробів, так і від рівня цін на них. ВНП, розрахований за діючими цінами, називається номінальним ВНП, а скоригований на
 5. Висновки
  індекси цін для обчислення ВНП: - індекс споживчих цін. Індекс Ласпейраса, - індекс цін виробників. Індекс Пааше, - індекс Фішера - середньогеометричні індексів Ласпейраса і Пааше. Терміни і поняття Агреговані поняття Макроекономіка Нова макроекономіка Суспільне відтворення Суб'єкти національної економіки Агреговані ринки макроекономіки Теорія
 6. Вимірювання інфляції
  індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих цін), індекс зростання цін Пааше (індекс цін виробників), індекс зростання цін Фішера (див. докладніше гол. 12, п. 2). Якщо індекс споживчих цін враховує тільки вартість споживчого кошика, то в цілому по економіці судити про динаміку цін правильніше по дефлятора ВНП, бо він охоплює всі види товарів -
 7. 3.2. Номінальний і реальний ВВП. Індекси цін.
  Індекс цін. Індекс цін - це співвідношення між сукупною ціною певного набору товарів і послуг (званого ринкової кошиком) в даний період і сукупною ціною такого ж набору товарів і послуг у базовому періоді: Індекс цін у Ціна ринкової корзини в даному році даному році=х 100% Ціна ринкового кошика в
 8. 2. Форми інфляції. Вимірювання інфляції
  індексу споживчих цін. Цей показник визначається як відношення грошової оцінки певного набору товарів Qо (споживчого кошика), розрахованого у цінах поточного року (Р1) до грошової оцінки цього набору, розрахованого у цінах базового року (Р0): 2. Індекс Пааше IP. Цей показник визначається як відношення грошової оцінки обсягів продажів певних груп товарів у поточному
 9. 4. Стабілізація
  індексних методів. Не має значення, що обмежене число товарів вищих порядків (особливо металів і хімічних сполук, які можна описати лише за допомогою формул) відповідає суворим описам їх характерних властивостей. Вимірювання купівельної спроможності буде залежати від цін на товари та послуги першого порядку, причому на все. Використання цін на товари виробничого призначення
 10. Коментарі
  індексів. Вніс значний внесок у математичну економічну теорію, теорію цінності і ціни, теорію капіталу, грошову теорію і статистику. Один із творців і перший президент Міжнародного економетричного товариства. Флобер Гюстав (Flaubert Gustave) (1821-1880) - французький письменник. Фома Аквінський (Aquinas, Thomas) (Фома Аквінат) (1225/1226-1274) - середньовічний філософ і теолог,
© 2014-2022  epi.cc.ua