Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

2. Форми інфляції. Вимірювання інфляції


Інфляція може виявлятися в різних формах. В економічній літературі даються різні класифікації інфляції в залежності від тих чи інших ознак, за якими характеризується інфляція.
1. За формою прояву різниться:
- відкрита інфляція;
- прихована інфляція (в тому числі, пригнічена інфляція).
При відкритої інфляції спостерігається дійсне підвищення загального рівня цін і можна реально розрахувати це підвищення через різні показники інфляції.
Прихована інфляція проявляється не через зростання цін, а через зростання товарного дефіциту і значне зменшення товарних запасів, а також через істотне збільшення вкладів населення в ощадні установи.
2. За ступенем збалансованості росту цін виділяється:
- збалансована інфляція;
- незбалансована інфляція.
При збалансованій інфляції спостерігається рівномірне зростання цін на всі групи товарів.
При незбалансованої інфляції зростання цін істотно розрізняється по різних товарних групах, в тому числі спостерігається значне розходження роса цін на кінцеві товари і на фактори виробництва. При цьому по деяких товарах може взагалі не спостерігатися підвищення цін або навіть мати місце падіння цін.
3. По можливості прогнозування розмежовується:
- прогнозована інфляція;
- непрогнозована інфляція.
При прогнозованої інфляції уряд може передбачити і розрахувати параметри інфляції, вжити певних заходів для стабілізації рівня цін та зменшення її негативних наслідків.
При непрогнозованою інфляції уряд не має можливості прорахувати і врахувати всі фактори, які визначають інфляційні процеси.

4. За темпами зростання рівня цін різниться:
- помірна або повзуча інфляція, коли ціни ростуть до 10% на рік (виділяють також нормальну інфляцію зі зростанням цін до 3-5% на рік; подібна інфляція спостерігається в економічно розвинених країнах);
- галопуюча (стрибкоподібна) інфляція, коли ціни ростуть до декількох сотень відсотків на рік;
- гіперінфляція супроводжується різким збільшенням рівня цін як в рамках кожного місяця, так і в цілому за рік; економісти вважають, що слід говорити про гіперінфляцію, якщо в місяць ціни ростуть на 50% і більше, а в рік - на кілька тисяч відсотків.
Якщо інфляція носить відкритий характер, то її можна виміряти за допомогою різних показників:
1. Індекс Ласпейреса IL. Для розрахунку цього показника за основу береться певна усталена корзина з певних товарів. Індекс цін Ласпейреса найчастіше використовується для розрахунку індексу споживчих цін. Цей показник визначається як відношення грошової оцінки певного набору товарів Qо (споживчого кошика), розрахованого у цінах поточного року (Р1) до грошової оцінки цього набору, розрахованого у цінах базового року (Р0):

2. Індекс Пааше IP. Цей показник визначається як відношення грошової оцінки обсягів продажів певних груп товарів у поточному році (Q1), виражених в поточних цінах (Р1), до грошової оцінки цього ж обсягу товарів, розрахованого у цінах базового року (Р0):

Індекс Пааше, розрахований за всіма товарними групами в рамках країни за певних рік, називається дефлятор ВВП (DP).
3. Рівень або темп інфляції за рік П:

- дефлятор досліджуваного року;
- дефлятор попереднього року
Рівень або темп інфляції визначаються як відношення різниці дефлятора (індексу цін) досліджуваного року і дефлятора (індексу цін) попереднього року до дефлятора (індексу цін) попереднього року.

Темп інфляції розраховується або в десяткових дробах, або у відсотках.
Наприклад, якщо дефлятор досліджуваного року (наприклад, 2007р.) Дорівнював 118% (у десяткових дробах 1,18), а дефлятор попереднього року (2006р.) дорівнює 113% (1,13) , то за умови, що 2000 був обраний базовим, це означає, що товарна кошик, що стоїть в 2000р. 100 у.о., в 2006р. стала коштувати 113 у.о. (Тобто рівень цін збільшився на 13%), а в 2007 році - 118 у.о. (Рівень цін збільшився на 18%). Отже, рівень інфляції дорівнює 4,4% (0,044).

4. Рівень інфляції за певне число місяців RIn (вимірюється в десяткових дробах):
а) Якщо відомий рівень інфляції за кожен місяць, то рівень інфляції за деякий (сумарне) число місяців n розраховується наступним чином:

б) Якщо відомий середньомісячний рівень інфляції, то рівень інфляції за кілька місяців n, в тому числі за рік, розраховується наступним чином:

5. Правило величини 70. Цей показник визначає кількість років t, необхідних для подвоєння рівня цін. Зазвичай він використовується в умовах помірної інфляції, а точніше коли середньорічна інфляція не перевищує 30% (у даному випадку RI вимірюється у відсотках):

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "2. Форми інфляції. Вимірювання інфляції"
 1. Коментарі
  форми валюти. Закон Грешема діє там, де існує одночасне звернення неполновесних монет з повновагими монетами цього ж металу; там, де обертаються два метали, і один недооцінений в порівнянні з іншим, і там, де поряд з металевою валютою в обіг вводяться нерозмінні паперові гроші. [58] Латинський монетний союз укладений в 1865 р. Францією, Бельгією, Швейцарією,
 2. ФІНАНСОВА СТАБІЛЬНІСТЬ
  інфляція спотворює цінові сигнали і підриває ринкову економіку Гроші, і це саме головне, є засобом обміну. Вони скорочують витрати обміну, оскільки являють собою той загальний знаменник, до якого приведені всі товари і послуги. Гроші дозволяють людям вступати у відносини обміну на строк, що включають отримання доходу та оплату покупки через тривалий час, відкладання
 3. Процентна ставка
  форми додаткової вартості, які приховують неоплачений працю робітників , і звідси випливає висновок про неминучість експропріації цього неоплаченої праці у капіталістів - висновок, який виходить за рамки дослідження чисто економічної теорії та ринкових відносин. Західні теоретики обмежуються аналізом ринку і не роблять політичних висновків. К. Маркс припускав, що з розвитком технічного
 4. Тіньова економіка
  форми його прояви спостерігаються практично у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Подальше посилення тіньової економіки загрожує підпорядкуванням їй «всього і вся». Це означає, що проблема вироблення ставлення до неї вийшла за відомчі рамки силових структур і перетворилася на загальнодержавну. Масштаби тіньової економіки величезні. Виміряти її точно практично неможливо. Тіньова економіка
 5. Глосарій
  форми власності - форми власності, що розрізняються юридичними особливостями свого функціонування Основний капітал (основні фонди) - засоби праці Відкрита валютна позиція - незбалансованість вимог і зобов'язань (активів і пасивів), виражених в тій чи іншій валюті в даний момент часу Відкрита економіка - економіка країни з високим ступенем включеності у світові
 6. § 21. Еластичність попиту і пропозиції та їх основні види
  форми тощо), прагнуть не допустити значного перевищення цінами попиту. Враховуючи негативний вплив монополій на механізм ринкової рівноваги, навіть представники неокласичного напряму політичної економії вважають за доцільне втручання держави у монополізовані галузі економіки. У таких галузях держава, на їх думку, має контролювати процес
 7. § 54. Соціальний захист населення
  форми зайнятості. Безробіття. Концепції безробіття. Закон капіталістичного накопичення. Закон капіталістичного народонаселення. Поточне перенаселення. Аграрне перенаселення. Застійне перенаселення. Технологічна безробіття. Функціональна безробіття. Структурна безробіття. Конверсійна безробіття. Соціальна політика. Напрями соціальної політики. Диференціація доходів. Ступінь
 8. 2.4. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ. ТИПИ І ФАКТОРИ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ
  форми політичної системи, ха-рактер проведеної економічної політики тощо Для розвинених країн характерні низькі (1-4%) темпи економі-чного зростання. Ці країни вже не можуть вільно залучати до вироб-ництво додаткові трудові та природні ресурси. Розвиток виробництва здійснюється шляхом вдосконалення наявних технологій. Крім того, високий рівень розвитку цих країн ставить
 9. 3.1. БЕЗРОБІТТЯ: СУТНІСТЬ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ. ВИМІР БЕЗРОБІТТЯ
  форми навчання, 2) домогосподарки; 3) пенсіонери; 4) бездомні; 5) зневірені знайти роботу і припинили її пошуки; 6) особи, які перебувають тривалий час в інституціональних установах (психіатричних лікарнях, в'язницях). {Foto17} Рис. 3.2. Класифікація працездатного населення Зайняті - особи, які мають оплачувану роботу на повний, чи не-повний робочий день, тиждень, а також
 10. § 3. ІНФЛЯЦІЯ
  форми інфляції. Локальна: зростання цін відбувається в межах однієї країни. Світова: інфляція охоплює групу країн або всю глобальну економіку. 3. Інфляцію підрозділяють за темпами підвищення цін на такі види. Повзуча: ціни піднімаються поступово, але неухильно, при помірному темпі - приблизно на 10% на рік. Галопуюча: швидке зростання може викликати важкі економічні та соціальні
© 2014-2022  epi.cc.ua