Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
С.К. Ашванян. ЕКОНОМІКА. Частина 2: Макроекономіка, 2009 - перейти до змісту підручника

1. Зміст і причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат


Однією з важливих макроекономічних проблем сучасності, яка визначає поведінку господарюючих суб'єктів і впливає на різні сторони соціально-економічного життя суспільства, виступає інфляція.
Термін інфляція («inflatio») має латинське походження і в буквальному розумінні означає здуття. У сучасних умовах під інфляцією розуміється збільшення загального рівня цін, що приводить до падіння купівельної спроможності кожної грошової одиниці. Інфляція передбачає нерівновагу між сукупним попитом і сукупною пропозицією.
Інфляція є багатофакторним явищем. Вона визначається безліччю причин і факторів як монетарного характеру, тобто залежать від величини грошової маси, так і немонетарного характеру. Інфляція може диктуватися внутрішніми причинами, тобто причинами, що лежать на стороні власної національної економіки. Однак інфляцію також можуть визначати і причини зовнішнього характеру, тобто причини, що лежать на стороні світової економіки. У цьому випадку мова ведеться про імпортованої інфляції.
Як основні причини, що визначають інфляцію, як правило, виділяють наступні:
1. Монополія держави на випуск грошових знаків. В умовах дефіциту державного бюджету, коли витрати держави перевищують його доходи, це дефіцит нерідко покривається державою шляхом емісії надлишкових грошових коштів.
2. Монополізація численних товарних ринків і ринків факторів виробництва. В умовах недосконалої конкуренції великі фірми мають можливість диктувати ціни, встановлюючи монопольно високі ціни як на інвестиційні ресурси, так і на споживчі товари.
3. Мілітаризація економіки або зростання ролі ВПК в рамках народного господарства. Подібна ситуація може призвести до істотних диспропорцій в народному господарстві, зокрема, до диспропорції між попитом на споживчі товари (а також інші товари цивільного призначення) і пропозицією даних товарів. Так як акцент в інвестиціях робиться на галузі військового призначення, то при цьому спостерігається дефіцит багатьох інших товарів і, отже, підвищується рівень цін на них.

4. Політика профспілок, яка спрямована на підвищення заробітної плати. Це може призвести до випереджаючим темпам зростання заробітної плати порівняно з темпами зростання продуктивності праці.
5. Підвищення світових цін. В умовах відкритої економіки зростання світових цін на товари, які в масовій кількості імпортуються в дану країну, наводить тут до збільшення загального рівня цін.
6. Збільшення зовнішнього боргу. Дана ситуація може призводити до нарощування в поточному періоді експорту товарів і послуг з метою заробляння валюти для покриття зовнішнього боргу. Результатом цього може бути зменшення насичення внутрішнього ринку необхідними економічними благами, численні дефіцити і підвищення рівня цін.
7. Сприятлива кон'юнктура світового ринку по товарах, що є основними статтями експорту певної країни. Це призводить до збільшення іноземної валюти на валютному ринку країни, і в даних умовах Центральний банк (ЦБ), скуповуючи цю валюту, «викидає» в канали грошового обігу надлишкову грошову масу в національній валюті.
У Росії діють фактори як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, як монетарного, так і немонетарного властивості.
Залежно від того, визначається інфляція факторами, що лежать на стороні сукупного попиту або на стороні сукупної пропозиції, розрізняють інфляцію попиту та інфляцію витрат (пропозиції).
Інфляція попиту виникає в результаті перевищення темпів зростання грошової маси на руках у ринкових суб'єктів (яка призначена для покупки товарів і послуг), над темпами зростання товарної маси. Отже, інфляція попиту пов'язана з перевищенням темпів зростання сукупного попиту над темпами зростання сукупної пропозиції (Рис.1). Такого роду інфляцію можна виразити наступною фразою: «занадто велику кількість грошей полює за малою кількістю товару».

Рис.1. Інфляція попиту
Інфляція витрат пов'язана із зростанням загальних і середніх економічних витрат у переважної кількості фірм в рамках національної економіки.

Причиною інфляції витрат може бути монополістична практика ціноутворення на економічні ресурси з боку бізнес-структур, а також зростання цін на імпортовані економічні ресурси в умовах зростання світових цін на них. Якщо ростуть транспортні витрати, тарифи на послуги зв'язку та комунальні послуги, ціни на сировину, паливо, електроенергію та інші ресурси, то всі фірми, що використовують ці більш дорогі ресурси, переносять їх вартість на вартість своїх товарів і в подальшому на ціну своєї продукції. А зростання цін на економічні ресурси є чинником зменшення сукупної пропозиції (Рис.2).
Однією з причин інфляції витрат може бути політика профспілок, воплощающаяся у вимогах про підвищення рівня заробітної плати працівників. У цьому випадку інфляція виникає за умови випередження темпів зростання заробітної плати над темпами росту продуктивності праці.
.
Рис.2. Інфляція витрат
У зв'язку з дією багатьох факторів, що впливають на інфляцію, може виникнути так звана «інфляційна спіраль». Її можна представити у вигляді наступного механізму. Наприклад, діють фактори, що визначають інфляцію витрат, які призводять до зростання загального рівня цін. На цьому тлі починають пред'являтися вимоги до уряду щодо підвищення заробітної плати бюджетним працівникам, щодо підвищення пенсій, стипендій, допомог, субсидій тощо Якщо для задоволення цих вимог в умовах низьких темпів економічного зростання, а тим більше при економічному спаді держава збільшує державні витрати, то вони породжують інфляцію попиту, і рівень цін ще більше зростає.
На практиці інфляція попиту і інфляція витрат між собою тісно пов'язані. Зокрема, зростання заробітної плати може викликати як інфляцію попиту, так і інфляцію витрат. Однак заробітна плата в цьому випадку має зростати швидше, ніж зростає продуктивність праці.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Зміст і причини інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат "
 1. Коментарі
  вмістом економічного поняття витрат. Виксель Кнут (Wicksell, Knutt) (1851-1926) - шведський економіст, лідер стокгольмської школи в політекономії, прихильник дирижизму (интервенционизма). Займався проблемами грошового обігу, кредиту, циклічних коливань. Вільгельм II Гогенцоллерн (1859-1941) - німецький імператор і Прусський король в 1888-1918 рр.. Вільсон Вудро (Wilson, Woodrow)
 2. Процентна ставка
  змісту капітальних вкладень. Витратний підхід грунтується на запереченні значущості грошової форми кругообігу основного капіталу, обгрунтуванні переваг продуктивної стадії. Ресурсний же підхід базується на пріоритеті фінансових коштів, призначених для простого і розширеного відтворення основних фондів. У західній економічній літературі інвестиції розглядаються як
 3. Глосарій
  зміст (паритет) національної грошової одиниці Зона вільної торгівлі - форма економічної інтеграції, в рамках якої скасовуються торгові обмеження між країнами- учасницями, і перш за все митні збори І Імміграція - в'їзд в країну на постійне місце проживання Інвестиційні пільги - пільги, що надаються переважно у вигляді субсидій, зниження та відстрочення сплати
 4. § 3. ЗМІШАНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ
  зміст збиткового, але необхідного для суспільства виробництва (на виготовлення суспільних благ, на військово-промисловий комплекс та ін.) Проведений тут порівняльний аналіз ринкового та державного макрорегулятора дозволяє зробити важливий висновок. З метою поліпшення управління національним господарством найрозумніше не змінювати поперемінно один регулятор на інший, а перейти до
 5. § 2. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ
  утримання державного апарату. Дефіцит федерального бюджету зріс з '6% ШП в 1992 р. до 7% у 1993 р. У 1993 р. внутрішній державний борг дорівнював 35500000000000. рублів, або 21,8% валового внутрішнього продукту. Витрати на обслуговування внутрішнього боргу цього року склали 1032 млрд. рублів, тобто 1/3 витрат федерального бюджету на фінансування народного господарства. Таблиця
 6. Питання до іспиту
  зміст, причини, форми і місце в ринковій системі. 7. Макроекономічна рівновага як центральна проблема економіки та його моделювання. 8. Сукупний попит. Нецінові фактори сукупного попиту. 9. Сукупна пропозиція. Нецінові фактори сукупної пропозиції. 10. Проста модель макроекономічної рівноваги AD-AS. Ефект храповика. 11. Класична теорія
 7. 5. Проблема Юма і Мілля і рушійна сила грошей
  зміст і масштаб яких їм точно не відомі. У той час як існування грошей можна уявити тільки в змінюється економіці, вони самі по собі є елементом подальших змін. Будь-яке економічне зміна приводить їх в рух і перетворює на рушійну силу нових змін. Будь зрушення в структурі мінових відносин негрошових товарів не тільки викликає зміни в
 8. 15. Міжрегіональні курси валют
  причин, по яким існує потік бавовни з південної частини Сполучених Штатів до Європи, із золотодобувних країн типу Південної Африки золото тече в Європу. Давайте пренебрежем тристоронньої торгівлею і випадком золотодобувних країн і припустимо, що індивіди і фірми, які торгують між собою на основі золотого стандарту, не мають наміру змінювати величину своїх залишків готівки. Їх купівлі та продажу
 9. 3. Цінова премія як компонента валової ринкової ставки відсотка
  зміст кредитних угод. (Друга причина буде обговорюватися в наступному параграфі.) Цінова премія завжди відстає від змін купівельної спроможності, тому що її породжують не зміни в пропозиції грошей (у широкому сенсі), а неминуче трапляється пізніше вплив цих змін на структуру цін. І тільки безперервна інфляція змінює стан справ. Паніка валютної катастрофи,
 10. 6. Вплив інфляції та кредитної експансії на валову ринкову ставку відсотка
  причиною відхилення. Тоді кінцева ставка первинного відсотка, що визначає кінцеву ринкову ставку, мета коригуючого процесу, це не та ж сама ставка, яка переважала напередодні неузгодженості. Це явище може вплинути на специфіку процесу коригування, але не на його сутність. Феномен, що підлягає вивченню, полягає в наступному: ставка первинного відсотка визначається
© 2014-2022  epi.cc.ua