Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Ю. Н. Іванов. Економічна статистика, 2002 - перейти до змісту підручника

§ 4. ІНДЕКСИ ЦІН В СТАТИСТИКОЮ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ

Індекси цін зовнішньої торгівлі будуються на основі загально методологічні принципів і конкретизуються з урахуванням інформаційної бази, застосовуваної в розрахунках системи індексів.
З 1996 р. в якості інформаційної бази при обчисленні індексів використовуються дані митної статистики, що містяться у вантажних митних деклараціях.
Зведений індекс питомих цін в цілому і по окремих товарах розраховується поетапно:
1) визначається зведений індекс питомих цін по кожній товарній групі, включаючи зіставні країни;
2) визначається зведений індекс питомих цін за сукупністю укрупнених товарних позицій.
Обчислені індекси за порівнянними країнам поширюються на обсяг експорту по всіх країнах. Зведений індекс питомих цін розраховується в основному по середньої гармонійної формулою Пааше:Слід зазначити, що в індексах цін і при самій докладної деталізації товарних позицій відображаються не тільки цінові зміни, а й зміни якості товару, умов угод (видів розрахунків) та інших факторів.
Індекси середніх експортних цін (а також фізичного обсягу) розробляються за наступними категоріями: всього; розвинені країни; країни, що розвиваються і т. д.
Індекси цін визначаються при використанні вартісної оцінки в доларах США, тому в динаміці відбивається не тільки зміна цін, а й зміна співвідношення між національними валютами і доларом.
По експорту та імпорту в цілому (сукупними показниками зовнішньоторговельної діяльності) обчислюється і публікується також індекс умов торгівлі, який визначається як співвідношення між індексами цін експорту та імпорту (наприклад, в цілому по країнах Європи; в% До 1980 р. або іншому році, прийнятому за базу порівняння).
Індекси умов торгівлі - це оцінка того ступеня, в якої ціни за експорт товарів даної групою країн перевищують ціни за імпорт товарів тими ж країнами за будь-який період в порівнянні з базисним періодом. Їх можна розглядати як індекси купівельної спроможності (в одиницях імпорту) фіксованого обсягу експорту.
У табл. 14.10 наведені умовні дані про ціни та вартості експорту двох видів продукту в різні країни, на основі яких можна визначити питомі ціни та їх динаміку.
Таблиця 14.Рассчітаем зведені індекси за порівнянними країнам:
по продукту А:


або 86б9%

де j - число країн в групі;
по продукту Б (так як імпорт в базисному і звітному періодах був тільки в одну країну) індивідуальний індекс цін складе:


Зведений індекс питомих цін за двома товарними групами:


Обчислені індекси питомих цін далі використовуються для визначення індексів фізичного обсягу експорту шляхом ділення індексу вартості експорту на індекс середніх (питомих) цін (табл.
14.11).


Таблиця 14.11
Індекси вартості, цін та фізичного обсягу експорту


На основі цих даних розрахуємо середні експортні ціни і визначимо вплив на них змін експортних цін і структурних зрушень. Розрахунок можливий тільки роздільно по продукту А (однорідному) і продукту Б.
Так, зміна середніх експортних цін по продукту А складе:


Таким чином, середні ціни експорту продукту скоротилися на 10%. Вихідні дані для розрахунків наведені в графах 1-4 табл. 14.10. Середні ціни експорту продукту Б також змінилися:


тобто вони зросли на 31,3%.
Порівняння індексів середніх цін та індексів цін фіксованого складу за порівнянними країнам (0,90 і 0,869 по продукту У! І 1,313 і 1,106 по продукту Б) свідчить про те, що у звітному періоді змінювалися експортні ціни , а також спостерігалася, хоча і незначна, змінюваність країн призначення експорту. Цей фактор, так само як і зміна частки експорту за порівнянними країнам, відбивається на динаміці середніх цін.
Для того щоб об'єднати дані індекси алгебраїчно, розрахуємо індекси цін на однорідний товар А за порівнянними країнам. Тоді середні експортні ціни отримають інше значення:


тобто середні ціни експорту знизилися на 13,3%. ,


У середньому ціни знизилися на 13,1%.
Вплив структурних зрушень незначно:

або 99б8%.
Даний індекс можна також отримати шляхом порівняння частки експорту країн за звітний і базисний періоди. Тоді індекс структурних зрушень буде мати наступний вигляд:


У табл. 14.12 наведені розрахункові величини для обчислення індексу
Iст СДВ. Значення q1, q2 взяті з граф 1 і 3 табл. 14.10.
Таблиця 14.Середні ціни по обидва товарними позиціями розраховуються тільки в тому випадку, якщо це однорідні товарні групи.
Розрахунки можна перевірити, використовуючи алгебраїчну зв'язок обчислених індексів:

.
Контрольні питання
1. У чому полягає відмінність індексів цін Ласпейреса і Пааше і які чинники впливають на розбіжність в цих індексах?
2. У чому полягає відмінність індексів цін змінного і фіксованого складу?
3. Що характеризує індекс структурних зрушень?
4. Як за допомогою індексу-дефлятора визначити випуск продукції галузі в порівнянних цінах?
5. Як проводиться розрахунок індексу цін за період з початку року на основі місячних і квартальних індексів цін?
6. У 1995 р. населенню надані платні послуги через всі канали реалізації на суму 114500000000000. руб., що у фактичних цінах вище рівня 1994 р. у 3,37 рази, у порівнянних цінах - зниження на 16,4%. Визначте: 1) індекс тарифів на послуги; 2) зміна вартості платних послуг в абсолютному вираженні за рахунок: а) зміни тарифів; б) зміни обсягу платних послуг.
7. Що відображає ефект Гершенкрона?
Література
1. Торв Р. Індекси споживчих цін: Метод. керівництво / Пер, з англ. - М.: Фінанси і статистика, 1993. 248 с.
2. Кьовеш П. Теорія індексів і практика економічного аналізу. - М.: Фінанси і статистика, 1980. 303 с.
3. Аллен Р. Економічні індекси / Пер, з англ. - М.: Статистика, 1980.
4. Методологічні положення зі статистики: Вип. 1/Госкомстат Росії - М., 1996. 674с.
5. Копилова О. До питання використання індексного методу в статистиці зовнішньої торгівлі / / Питання статистики. 1996. № 7. С. 33-37.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. ІНДЕКСИ ЦІН В СТАТИСТИКОЮ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ "
 1. Види цін.
  Індекси середніх фактичних цін, або індекси питомих цін. Світові ціни по ряду сировинних товарів характеризуються різноманітністю і множинністю. Це пояснюється тим, що в рамках загального світового ринку виділяються окремі, що зберігають значну специфіку свого ціноутворення зони. Множинність світових цін на сировинні товари посилюється за рахунок використання різних валют для
 2. § 1. ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ ЦІН
  індекси цін, які обчислюються на певних ринках, та зведені індекси, розраховані на їх основі, а також індекси, використовувані для дефлятірованія агрегатів національного рахівництва. Застосовувані в статистиці індекси цін представлені в табл. 14.1. Основні формули розрахунку індексів, наведені в табл. 14.1, застосовуються при узагальненні даних по одиницях сукупності (наприклад, по підприємствах,
 3. Тема 14 Міжнародна торгівля
  зовнішньої торгівлі. Зовнішньоторговельна політика держави. Фритредерство і протекціонізм. Методи регулювання зовнішньої торгівлі. Стан зовнішньої торгівлі Росії. Закони Російської Федерації «Про державне регулювання зовнішньоторговельної діяльності» та «Закон Російської Федерації про митний
 4. 1.5. Макроекономічні показники рівня цін
  індекси цін. Вони призначені для визначення середнього зміни цін в економіці. Всі індекси цін описують зміна вартості репрезентативного набору (кошика) товарів, зважене за кількістю кожного товару. Види індексів цін: - індекс оптових цін (на всі товари, що реалізуються великими партіями); - індекс цін виробників (оптових цін на товари окремих галузей); - індекс
 5. Вимірювання інфляції
  індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих цін), індекс зростання цін Пааше (індекс цін виробників), індекс зростання цін Фішера (див. докладніше гол. 12, п. 2). Якщо індекс споживчих цін враховує тільки вартість споживчого кошика, то в цілому по економіці судити про динаміку цін правильніше по дефлятора ВНП, бо він охоплює всі види товарів -
 6. Вимірювання інфляції
  індексів цін. Відомі індекс зростання цін Ласпейраса (це індекс споживчих цін), індекс зростання цін Пааше (індекс цін виробників), індекс зростання цін Фішера (див. докладніше гол. 12, п. 2). Якщо індекс споживчих цін враховує тільки вартість споживчого кошика, то в цілому по економіці судити про динаміку цін правильніше по дефлятора ВНП, бо він охоплює всі види товарів -
 7. ЗАСТОСУВАННЯ ф'ючерси на S & P 500 Як індикатор стійкого підйому
  цінами, у той час, як Доу продовжує зростати, це вірна ознака того, що підйом Доу
 8. ВВП І ЗАГАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ЦІН
  індексів. Принципова модель цінового індексу: Існує безліч цінових індексів, найбільш загальним з них є дефлятор
 9. ВІДСТЕЖЕННЯ NASDAQ- КОМПОЗИТ
  індексу. Він надзвичайно волатильним і схильний до захоплюючих дух підйомів і спустошливим розпродажів за зниженими цінами, навіть коли Індекси Доу і S & P залишаються
 10. § 6. ТОРГІВЛЯ
  індексів фізичного обсягу продукції промисловості. 2. Перерахуйте основні елементи продукції промисловості. 3. У чому полягає метод валового обороту, використовуваний при обчисленні продукції сільського господарства? 4. Чим відрізняються капітальні вкладення в статистиці капітального будівництва від валового нагромадження основного капіталу? 5. Дайте визначення продукції будівництва. 6. Як
 11. Темпи інфляції представляють собою процентне зміна рівня цін за певний пе-ріод часу. Як ми побачимо в наступних розділах,
  індекс споживчих цін Коли Бюро статистики праці визначає ІСЦ і темпи інфляції, воно використовує відомості про ціни на багато тисяч товарів і послуг. Щоб краще зрозуміти, як обчислюються ці показники, розглянемо ситуацію в найпростішої гіпотетичній економіці, в якій споживачі набувають тільки два виду продукції - хот-доги і гамбургери. В табл. 23.1 наведена послідовність
 12. 2. Вимірювання і показники інфляції
  індекси цін, у тому числі індекси цін в споживчому секторі
 13. Терміни і поняття
  цін Індекси Ласпейреса, Пааше і Фішера Повзуча інфляція Галопуюча інфляція Гіперінфляція «Імпортується» інфляція Інфляційні очікування Дефляційна
 14. ТРИМАЙТЕ руку на пульсі РИНКУ
  індексах ринку. З ринком високоволатильних акцій справа йде зовсім інакше. Якщо ви хочете торгувати рушійними акціями, необхідно завжди тримати руку на пульсі ринку. Що це означає? - Це означає, що потрібно завжди точно знати, на якому рівні в даний момент знаходяться індекси Доу-Джонса, S & P 500, NASDAQ-композит. Чому? - Тому що тут ви маєте справу з впливовими цінними паперами. В
 15. 6. Як читати біржові індекси, котирування і рейтингові оцінки
  індекси і котирування) залишається досить точним індикатором стану справ у
 16. Контрольні питання і завдання
  зовнішньої торгівлі від внутрішньої? Які показники характеризують зовнішню торгівлю? 5. У чому суть принципу абсолютних переваг у зовнішній торгівлі? 6. Що являє собою принцип порівняльних переваг? Як визначається рівень відносних витрат на виробництво продукції відповідно до принципу порівняльних переваг? 7. У яких випадках країнам вигідно торгувати один з
 17. НА ХВИЛІ ІМПУЛЬСУ
  індексів. Якщо ринкові індекси, такі як Індекс Доу-Джонса або Фью-286 Черс на S & P 500, припиняють підніматися після того, як ви купили акцію, значить ваші акції в біді, і слід скоріше їх продати. Якщо ви тільки що купили IBM, а Доу почав розпродаватися за зниженими цінами, то продати акції потрібно негайно. У дев'яти випадках з десяти, IBM стане продаватися нижче, якщо ринок буде
 18. Умови торгівлі
  індекс експортних цін; Pim - імпортні ціни, індекс імпортних цін. За 1980-1998 рр.. вартість одиниці експортної продукції розвинених країн збільшилася в 1,3 рази, а країн, що розвиваються знизилася в 1,4 рази. У 80-і роки відбулося відносне скорочення дефіцитів платіжних балансів по поточних операціях, а в 90-і роки вони в цілому стали зводитися з позитивним сальдо. При цьому в групі
© 2014-2022  epi.cc.ua