Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Відмінності між країнами


У табл 23-6 показані великі відмінності в средніхтемпах приросту реального ВНП на душу населеніядля ряду країн у період 1965 -1984 рр.. За цей 20-річний період у всіх країнах, за винятком За-ира, спостерігався деякий економічний рост.Другой крайністю був дуже швидке зростання ВНП вкоре та Сінгапурі. Між ними знаходиться рядстран, таких, як Сполучені Штати, де билустойчівий, але відносно повільне зростання. Еко-номістів давно намагалися зрозуміти причини разлічійв довготривалих темпах зростання. Ми будемо детальноізучать це питання в гол 35.
Однак на цьому етапі важливо зрозуміти, що разли-чия в темпах росту мають фундаментальне зна-чення в довгостроковій перспективі. Якщо рік за годомв якійсь країні темп росту вище, ніж в іншій, нехай навіть різниця і невелика, то в кінцевому рахунку країна з більш високим темпом зростання ока-жется попереду і буде мати більш високий уро-
5 Залежність між ВНП та економічним добробутом детальнообсуждается в гол 24.
426 Частина 6: Сукупний попит і фактори, що його визначають

1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987
Роки
вень реального ВНП на душу населення і більш ви-сокий рівень життя.
На рис 23-6 показаний реальний випуск продук-ції на душу населення в Японії і Велікобріта-ванні за період 1963-1986 рр.. Дані уявлення доларах США 1975 У 1963 р. дохід на душунаселення у Великобританії був на 63% вище, чемв Японії. Протягом наступних 23 років дохід на ду-шу населення в Японії зростав у середньому з годовимтемпом 5Д%, в той час як у Великобританії -2% на рік. Більш швидке економічне зростання вЯпоніі дозволив їй наздогнати і зрештою пе-регнать Великобританію. У 1986 р. дохід на душунаселення в Японії був на 25% вище, ніж у Велі-кобрітаніі. Лідерство Японії з випуску продук-ції на душу населення означає більш високійуровень життя в Японії, якщо вимірювати його в тер-мінах, виробництва товарів і послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Відмінності між країнами "
 1. ЯПОНІЯ: ВЕЛИКА лінія розлому У СВІТОВІЙ ТОРГІВЛІ ТА ТИХООКЕАНСЬКИЙ РЕГІОН
  У глобальній торгівлі домінує лінія розлому, з японськими торговими профіцитами з одного боку і американськими торговими дефіцитами з іншого. Подібно реальним лініях розлому, вона давно відома - вона існує вже більше двох десятиліть, - і з часом тиск на розлом зростає. Американський поточний бюджетний дефіцит (145 мільярдів доларів в 1994 р.) і японський поточний бюджетний профіцит
 2. § 1. РИНОК ПРАЦІ: ЙОГО СУЧАСНА СТРУКТУРА І ЦІНА ТОВАРУ
  Ринок праці Ринок праці - особлива область ринкових відносин де відбуваються угоди з купівлі-продажу робочої сили. Цей вид ринку існував не завжди. Він з'явився в масовому масштабі тільки в умовах класичного капіталізму. Тоді, з одного боку, основні засоби виробництва зосередилися у приватній власності бізнесменів, а з іншого - переважна частина працівників була відчужена
 3. 1. Міжнародний поділ праці та міжнародна спеціалізація
  . Світове господарство являє собою складний механізм, здатний до швидкого зміни під впливом багато-чисельних факторів науково-технічного, економічного, політичного, соціального, інституційного та іншого характеру. Науково-технічна революція визначила якісні перетворення в продуктивних силах, вихід розвинених країн на постіндустріальну щабель розвитку, зумовила
 4. Інструменти економічної політики
  . Забезпечення та підтримка економічного розвитку, виконання поставлених соціальних завдань вимагали координації дій всіх господарюючих суб'єктів. Багато країн в цих цілях використовували інструментарій економічного планування. Успіхи Радянського Союзу, досягнуті на основі п'ятирічних планів, зробили певний вплив на західні країни. Це напрям почав розвиватися в 40-і і
 5. Мотиви заощаджень та накопичення в розвинених країнах
  . Динаміка різних джерел заощаджень формується під впливом превалирующих особливих факторів і умов. Зміна заощаджень домашніх господарств розглядається з позицій концепції «циклу життя» (Ф. Модільяні), коли головною причиною заощаджень є підтримання споживання на рівні протягом певного часу на основі доходу, який можна передбачити в житті. Модель «циклу життя»
 6. 8. Концептуалізація і розуміння
  Завдання наук про людську діяльність полягає в розумінні сенсу і значущості людської діяльності. Вони застосовують з цією метою дві різні пізнавальні процедури: концептуалізація (сonception) і розуміння-інтерпретація (understanding). Концептуалізація розумовий інструмент праксиологии; розуміння специфічний засіб історії. Праксеологічне пізнання понятійно.
 7. 6. На захист розуму
  Розсудливі раціоналісти не претендують на те, що коли-небудь розум може зробити людину всезнаючим. Вони повністю усвідомлюють той факт, що, як би не збільшувалося знання, завжди залишаться якісь кінцеві даності, непіддатливі подальшому поясненню. Але поки людина здатна осягати знання, він повинен покладатися на розум. Доступне пізнанню, наскільки це вже відомо, необхідно
 8. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 9. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  Для того щоб продемонструвати наслідки поділу праці в тому випадку, коли більш ефективні у всіх відносинах індивід або група співпрацюють з індивідом або групою, в усіх відношеннях менш ефективними, Рікардо розробив закон утворення зв'язків (law of association). Він піддав дослідженню наслідки розвитку торгівлі між двома регіонами, в нерівній ступеня обдарованими природою,
 10. 2. Світогляд і ідеологія
  Теорії, направляючі діяльність, часто недосконалі і незадовільні. Вони можуть бути суперечливими і непридатними для вбудовування у всеосяжну і логічно струнку систему. Якщо ми представимо всі теореми і теорії, направляючі поведінка окремих індивідів і груп, у вигляді логічно зв'язного комплексу і спробуємо, наскільки це можливо, привести їх у систему, тобто під
© 2014-2022  epi.cc.ua