Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

5. Проблема безробіття


У 1982 р. рівень безробіття в СоедіненнихШтатах досяг 10,6%. Серед молодих людей в віз-расте від 16 до 19 років рівень безробіття був ще
РІС. 23-6. Реальний випуск продукції на душу населення-ня в Японії і у Великобританії. Японія, країна з високі-ми темпами економічного зростання, порівнюється з Велікобріта-нией. Хоча Японія починала з низького рівня випуску продук-ції на душу населення, швидке економічне зростання дав ейвозможность наздогнати і перегнати Великобританію. (ІсточнікR. Summers and AHeston «Improved International Comparisons ofReal Income and Its Composition, 1950-1980», Review of Incomeand Wealth, June 1984, оновлений авторами.)
Вище і склав 20%. Про що говорять ці дані? 6
Рівень безробіття визначається не тільки длявсей населення, а й для окремих підгруп, та-ких, як тінейджери (до 20 років), люди 20 років істарше, жінки і глави сімейств. Рівень безра-ботіци обчислюється виходячи із загальної численноститрудоспособного населення і щотижневих даних числі зайнятих.
Людина вважається безробітним, ес-чи він здатний працювати протягом даного тижня, але насправді не працює і якщо протягом
6 Уряд фактично обчислює два показники рівня безработ -ці. Загальний рівень бееработтщи показує кількість безробітних ввідсотках від загального працездатного населення старше 16 років. Рівеньбезробіття серед цивільного населення - це число безробітних> відсотках до працездатного населення, яка не перебуває на службі ввооруженних силах. Надалі якщо не обмовляється особливо, то име-ється на увазі загальний рівень безробіття.
Чотирьох попередніх тижнів він робив по-тортури знайти роботу. У число безробітних включа-ються також тимчасово безробітні: ожідающіевозвращенія на свою колишню роботу і ті, комуобещана нова робота в наступному місяці.
У табл. 23-7 показаний рівень безробіття в раз-них групах населення в 1982 і в 1986 рр.. Отметімбольшую різницю серед груп усередині даного року між двома роками.
Зазвичай безробіття гораздовише серед не білого населення і молоді. Без безробіттю також вище в періоди, коли економікана спаді.
Чим більше розрив ВНП, тим вище частка безра-Ботного. У 1982 г, коли спостерігався спад, рівеньбезробіття був значно вище в кожній груп-пе, ніж в 1986 р. Ця різниця зумовлена тим фак-том, що 1986 був роком, що послідував за че-тирьмя роками значного зростання випуску про-дукції та зайнятості. Під час сильного под'емафактіческій випуск продукції наздоганяє потенційний випуск, і, отже, розрив ВНП исче-зает, безробіття падає до рівня повної зайнято-сті. Чим вище початковий рівень безработ-ці, тим тривалішим і сильніше повинне бути збільшен-ня обсягу виробництва і зайнятості, щоб уро-вень безробіття зменшився до рівня повної за-нятості.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 5. Проблема безробіття "
 1. Предмет макроекономіки
  проблеми, загальні для всієї економіки, і оперує сукупними величинами, такими як валовий внутрішній продукт, національний дохід, сукупний попит, сукупне пропозиція, сукупне споживання, інвестиції, загальний рівень цін, рівень безробіття, державний борг та ін У коло основних проблем, які вивчає макроекономіка, входять економічне зростання і його темпи, економічний цикл і
 2. По-третє , із зростанням числа працюючих дружин-щин все більше батьків залишаються вдома, щоб виховувати дітей. Таким чином, зниження
  проблему працевлаштування, наприклад випускники коледжів. Проте біль-шую частина цієї групи складають дорослі люди, що вийшли зі складу рабо-чий сили і знову поповнили її лави в пошуках роботи. Крім цього, не всім безробітним вдається працевлаштуватися і майже половина з них залишає лави робочої сили, так і не знайшовши роботу. глава 26. Природний рівень безробіття Оскільки
 3. Три основні ідеї
  проблем. Питання про соціальні гарантії зайнятості може стати важливіше питання про рівень заробітної плати. Проблема безробіття стає, насамперед, проблемою структурної незбалансованості, і тут все більше проявляється взаємозв'язок економіки і політики. На думку Дж. Гелбрейта, ринок аж ніяк не нейтральний і не універсальний механізм розподілу ресурсів. Саморегулюючий ринок
 4. Регулювання ринку праці в Росії
  проблем зайнятості та безробіття в Російській Федерації здійснює Міністерство праці і соціального розвитку Росії, а також його органи на місцях - центри та служби зайнятості (біржі праці). Це ж відомство розробляє і реалізує загальну державну політику в галузі праці, розвитку трудових відносин на основі соціального партнерства, запобігання та вирішення трудових конфліктів, охорони
 5. 3. Теорія загальної рівноваги в XX в.: Вклад А, Вальда, Дж. фон Неймана, Дж. Хікса, К. Ерроу і Ж. Дебре
  проблеми існування рівноваги; найбільш помітні досягнення були зроблені в період з jtrrw 20-х до початку 60-х років. Другий напрямок - умовно макроекономічне - виникло jttvc впливом загального інтересу до макроекономічних проблем і | режде всього до проблем безробіття і грошей, аналіз яких нераз-iliti [про пов'язаний з найважливішою для представників цього напряму ме-йдологіческой
 6. Додаток 1 Відгуки на «Загальну теорію»
  проблемою безробіття. Вони (пли згодні назвати його теорію окремим випадком класики, але вважали саме цей випадок практично важливим і цікавилися рекомендаціями Кейнса для вирішення найважливішої проблеми - безробіття. Що каса-| 'ц я теорії, то вони більшу увагу приділяли проблемі недосконалості ринків, зокрема жорсткості цін та існування монополій. Пред-| 1.шітелі Чиказької школи (Ф.
 7. Макроекономіка
  проблемі ісчісленіянаціонального доходу на основі діаграми кругоо-боротися, викладеної в гол 2 і 23. Концепція націо-нального доходу не тільки корисна при інтерпретації-ції даних про функціонування економіки, алеодночасно є і відмінним інструментомдля вивчення взаємодій між ринками, атакож взаємозв'язків доходів, виробництва і витрат, в кінцевому рахунку і представляють собою серце-вину
 8. 7. Міжнародні зіставлення
  проблеми безробіття іжелательності альтернативних заходів для її скорочений-ня, бо безробіття має такі різні за своейдраматічності наслідки для різних людей ігрупп суспільства. Це зауваження, як буде показань гл . 33, відноситься і до
 9. Завдання
  проблемою безробіття, або ж з тим, що малоеколічество людей стають безробітними. 6. Узгодьте два наступних ключових факту про безробіттю в США: (а) є часті переміщення в без-робітні і з безробітних, а також на ринок праціїх назад; (Ь) більшість безробітних в США со-ставляют люди, які не мають роботи в теченіебольшей частини року. 7. Чому б пособиям по безробіттю не
 10. Циклічність розвитку
  проблема безробіття в країнах. Поєднання інфляції і безробіття створює проблеми для економічного зростання. Індекс «дискомфорту» (сума відсотка безробіття і темпів інфляції) залишався високим. У промислово розвинених країн він становив у 90-ті роки 10%, в країн - 23%. 3. Величезний вплив на динаміку відтворювального процесу надав різке зростання цін на нафту і
© 2014-2022  epi.cc.ua