Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
Л.П. Кураков, А.Г. Краснов, А.В. Назаров. ЕКОНОМІКА: інноваційні підходи, 1998 - перейти до змісту підручника

Промисловість.

Ситуацію в промисловості визначають два основні процеси: по-перше, що намітилося уповільнення темпів спаду в окремих галузях промислового виробництва, по-друге, збереження диспропорції в структурі економіки, що в основному визначалося різними обсягами спаду в паливно -енергетичному, машинобудівному комплексах, а також у хімічній промисловості та галузях, що забезпечують функціонування споживчого сектора економіки.
Інтенсивність зміни питомих ваг в основних галузях промисловості в обсязі виробленої продукції (лінійний коефіцієнт "абсолютних" структурних зрушень) склала за аналізований період 1,0%, що свідчить про вкрай нестабільну ситуацію в даному секторі економіки. На тлі загального скорочення виробництва збільшилася частка більш конкурентоспроможних на зовнішньому і внутрішньому ринках сировина виробляють галузей промисловості, в меншій мірі знизилося виробництво продукції.
Спостерігаються позитивні зміни в структурі окремих галузей. Виробництво все більше орієнтується на потреби ринку.
Якщо в 1994 р. тільки по 21 позиції найважливіших видів продукції (16,3 від загальної кількості) зафіксовано зростання обсягу виробництва, то в I півріччі 1998 р. - вже по 67 позиціях (39,6 % від загального числа). Глибина спаду промислового виробництва і продуктивності праці в республіці сильно диференційована по містах і районах.
Незважаючи на те, що на частку міст Чебоксари і Новочебоксарськ припадає більше 78% загального обсягу промислової продукції, необхідна більш активна політика розвитку промисловості в малих містах і районах Чувашії. Слід зазначити, що потенціал малих та спільних підприємств все ще залишається дуже низьким. І фондоозброєність їх на порядок нижче. Тому найближчим часом сфера малого бізнесу в промисловості ще не буде визначати вигляд і тенденції цього сектора економіки.
У Чувашії підприємництво зазнало чотири стадії розвитку. Наприкінці 80-х рр.. ним займалися вигнані за інакомислення з держсектора кооператори, на гребені реформ початку 90-х рр.. домінували вже колишні партдеятелі. На рубежі 1993 з'явилася третя хвиля - опинилися незатребуваними на великих промислових підприємствах фахівці.
Четверта хвиля почалася на рубежі 1996 р., ядро її складають ті, хто вижив в 1994 р.
У республіці, як і скрізь, переважає торгово-посередницький бізнес - більше 50% від загального числа МП. Близько 20% припадає на промисловість, понад 16% - на будівництво, порядку 3% - на науку, 2% - на транспорт і зв'язок, 1% - на сільське господарство. Малий бізнес в основному (дві третини) зосереджений в столиці республіки.
Зі створенням Міністерства з розвитку підприємництва та ремесел вдалося налагодити інформаційне забезпечення підприємців, організовані експертиза та облік бізнес-планів, в районах створені агентства підтримки малих підприємств, вдається залучати кошти з федеральних джерел. У 1997 р. головою Чебоксарской міської адміністрації А. Ігумнова підписано постанову про амністію по пені за несвоєчасну оплату оренди нежитлових приміщень муніципальної власності з метою подальшого розвитку та підтримки малого підприємництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Промисловість. "
 1. 3. Економічна теорія і практика людської діяльності
  Багато хто звик звинувачувати економічну науку в відсталості. В даний час цілком очевидно, що наша економічна теорія знаходиться не в кращій формі. У людському знанні немає стану досконалості, як немає його і у інших людських досягнень. Людина позбавлена всезнання. Найдосконаліші теорії, що задовольняють на перший погляд нашу спрагу знань, одного разу виправляються або замінюються на
 2. 9. Про ідеальному типі
  Історія займається унікальними і неповторними подіями, незворотнім потоком людських справ. Історична подія не можна описати, не посилаючись на залучені в нього особистості, на місце і дату його вчинення. Якщо про те, що трапилося можна розповісти без подібних посилань, то це не історична подія, а факт природних наук. Повідомлення про те, що професор Х 20 лютого 1945 провів певний
 3. 3. Праксиологической аспект полілогізма
  Ідеологія в марксистському розумінні цього терміна є теорія, яка, хоча і є хибною з точки зору правильної логіки пролетаріату, вигідна егоїстичним інтересам класу, її розробив. Ідеологія є об'єктивно порочної, але саме за рахунок цієї порочності вона служить інтересам класу, до якого належить мислитель. Багато марксисти вважають, що вони довели цей принцип,
 4. 4. Виробництво
  Успішно здійснена діяльність досягає шуканого результату. Вона виробляє продукт. Виробництво не акт творіння; воно не дає нічого, що б не існувало раніше. Воно являє собою трансформацію даних елементів шляхом упорядкування і поєднання. Виробник не творець. Людина творить тільки в думках і в світі уяви. У світі зовнішніх явищ він лише перетворювач. Він може
 5. 2. Договірні зв'язки і гегемонічні зв'язку
  Існує два види громадського співробітництва: співробітництво допомогою договорів та координації і співпраця допомогою команд та підпорядкування, або гегемонії. Там, де співробітництво засноване на договорі, відносини між співпрацюють індивідами є симетричними. Джон має таке ж відношення до Того, що і Том до Джона. Там, де співробітництво засноване на командах і підпорядкуванні,
 6. 5. Стан спокою і рівномірно функціонуюча економіка
  Єдиний спосіб вивчення проблеми діяльності це уявити, що в кінцевому рахунку діяльність прагне до такого стану справ, в якому більше не буде діяльності, чи то тому, що будь-яке занепокоєння буде усунуто , чи то тому, що подальше усунення занепокоєння неможливо. Таким чином, діяльність веде до стану спокою, до відсутності діяльності. Відповідно,
 7. 5. Конкуренція
  У природі переважає нерозв'язний конфлікт інтересів. Засоби до існування рідкісні. Розмноження має тенденцію перевищувати можливості прожитку. Виживають тільки самі пристосовані рослини і тварини. Антагонізм між тваринами, вмираючими від голоду, і тими, хто вириває у них їжу, непримиренний. Громадська співпраця в рамках поділу праці усуває цей антагонізм. Ворожість
 8. 6. Свобода
  Філософи і правознавці доклали чимало зусиль, щоб визначити концепцію особистої (freedom) і політичної (liberty) волі. Навряд чи можна стверджувати, що вони увінчалися успіхом. Концепція свободи має сенс тільки в тій мірі, в якій вона відноситься до міжлюдських стосунків. Були й такі, хто розповідав казки про початкової природній волі, якої імовірно володів людина
 9. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  В ідеальній конструкції стаціонарної економіки загальна сума прибутку всіх підприємців дорівнює сумі всіх збитків підприємців. Прибуток, що отримується одним підприємцем, в загальній економічній системі врівноважується збитком іншого підприємця. Збільшення витрат споживачів на придбання певного товару врівноважується зменшенням їх витрат на придбання інших
 10. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  Підприємці наймають фахівців, тобто людей, які володіють здібностями і навичками виконання певного виду та кількості роботи. Клас фахівців включає в себе великих винахідників, кращих представників прикладної науки, конструкторів і проектувальників, а також людей, що виконують найпростіші завдання. Підприємець зараховується до них, якщо сам бере участь у
© 2014-2022  epi.cc.ua