Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Програми велфері


Головне звинувачення на адресу соціальних програм, що викликає найбільші суперечки, полягає в тому, що вони заохочують руйнування сім'ї. AFLX! виділяється-ється в якості основної програми, несучої за етоответственность. Звинувачення полягає в тому, що, пре-доставляючи допомогу дітям, що живуть лише з одним ізродітелей, AFDC тим самим заохочує іншого роди-теля покинути сім'ю або ніколи в неї не входити.
Без сумніву, відсоток дітей, воспітивающіхсяв сім'ях, очолюваних жінкою, або в сім'ях, вкоторих живе лише один з батьків, зростає, Якщо в 1970 р. 12% дітей виховувалися в сім'ях, очолюваних жінкою, то , до 1982 р. ця ціфравозросла до 19%. Хоча багато хто і вважає цю тенденцію викликає занепокоєння, лише дуже ма-гавкоту частка цього зростання в 1970-х роках пов'язана з AFLX1поскольку число дітей, що виховувалися в сім'ях, які отримують AFLX, і в 1972 р., і в 1982 р. знаходь- лось приблизно на рівні 11%. Більше того, платежі AFDC широко варіювалися по штатах, проте в штатах, де посібники AFDC більш щедрі, частка дітей, що живуть з одним з батьків, які не ви-ше. Не існує і особливих доказів того, чтоAFDC значно скорочує бажання працювати уполучающіх пособія18.
Більшість реципієнтів AFDC отримують по-міць за цією програмою протягом лише короткоговремені. Проте велика частина расходовAFDC йде хронічно залежним від велфері ре-ціпіентам. Незрозуміло, як вирішити цю проблему, оскільки, як зазначають Еллвуд і Саммерс, «дляматерей-одинаків є тільки два шляхи само-беспеченія: робота і заміжжя, - і для обох ізетіх шляхів наявність маленьких дітей створює пре-пятствія» 19.
Як показує табл 22-3, 40% сімей, на чолі яких знаходиться жінка, живуть зачертой бідності. Навіть з урахуванням допомог у нату-ральної формі майже чверть таких родин живе вбедності, причому в них налічується прімерно4 млн. дітей віком до 18 років.
Деякі в якості звинувачення на адресу про-грам велфері висувають той факт, що в останніроки частка безробітних серед чорних тінейджеровпо принаймні в 2 рази вище, ніж серед їхніх белихсверстніков. Наприклад, в 1984 р. 42,6% чорних чоловік-чин у віці від 16 до 19 років, що входять до катего-рію робочої сили, були безробітними, в той час
18 Еллвуд і Саммерс (Ellwood and Summers), цитовані вище (смсноску 6), дають короткий огляд свідоцтв про наслідки AFDC
19 Там же. С. 97.
ТАБЛИЦЯ 22-5. Система велфері і граничні податки
Доходи, Посібники, Доходи + по помоги, Податки, Доходи + посібника - податки, Гранична ставка дол дол дол дол дол оподаткування,% 0 5000 5000 0 5000 50 5000 2500 7500 0 7500 50 10000 0 10000 0 10000 15 30 000 0 30 000 4500 25 500 15 1000000 0 1000000 280000 720000 28 Примітка. Граничні податкові ставки на доходи в розмірі 10 000 дол і вище наведені відповідно до Закону про податкову реформу 1986 р. Для доходів на рівні 0 - 10000 дол передбачається, що реципієнт на кожному доларі зароблених доходів втрачає 50 центів посібників велфераі платить нульові податки до тих пір, поки його доходи не досягнуть рівня 10 000 дол

як серед білих того ж віку цей показник со-ставив 16,8%. Однак безробітна молодь, какчерная, так і біла, не є реципієнтом допомог велфері у великих обсягах, отримуючи головним об-разом талони на продовольство Але талони на про-постачання Чи не здаються фактором, адекватно пояснити його-няющая існування проблеми значною іустойчівой безробіття серед чорної молоді.
На адресу мінімальної заробітної плати, встановлює урядом, також іноді висувають-ся звинувачення у зв'язку з високим безробіттям средічерной молоді. Дійсно, економіческійаналіз говорить про те, що мінімальна заработнаяплата збільшує безробіття, особливо серед тих, хто в іншому випадку отримував би більше нізкуюзаработную плату20. Але мінімальна заработнаяплата не росла з 1981 р., що призвело до сокращеніюуровня останньої щодо ринкового рівня; однак норма зайнятості серед чорної молодежіповисілась лише незначною мірою. Висо-кий рівень безробіття серед чорної молодежіпредставляет собою не тільки соціальну проблему, а й взагалі важкозрозумілі феномен.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Програми велфері "
 1. Система соціального захисту (страхувальна мережа)
  програм велфері, покликаних забезпечувати бідних посібниками в розмірах, що залежать від ступеня їх бідності. Як зрозуміло з назви, програми системи соціального захисту існують для захисту тих, хто по тійабо іншої причини не заробляє в умовах ринкової економіки досить для поддержаніяопределенного рівня життя, нормативи которогоустанавліваются даними програмами. Система соціальної
 2. Отргща-тельіий прибутковий податок
  програми велфер негативним піді вихідним податком. Негативний прибутковий налогпредполагает два основних моменти. По-перше, кожне домашнє господарство регулярно, возможноежемесячно, отримувало б від уряду чек назначітельно суму, достатню для покритіяосновних потреб. Ці чеки, названі в одному ізпредложеній демогрантамі (demogrants), могліби помістити кожне домашнє господарство в
 3. Приватна благодійність
  програм велфері, які прави-будівництві прагнуло скоротити. Сполучені Шта-ти мають більш значні в порівнянні з ін-шими країнами традиції приватних пожертвувань. В1984 р. приватні вклади досягли величини 74 млрд.дол., Склавши більше 2% ВНП. Майже половина етойсумми була віддана релігійним інститутам і ор-ганізації; наступними великими реціпіентамібилі освітні установи та
 4. 5. Уряд і распределеніедоходов: реальна практика
  програми, проаналізовані у цій главі, являютсяпочті повністю перерозподільними. У гол. 21ми розглядали прогресивність податкової систе-ми. Тепер, коли ми закінчуємо обговорення про-процесів перерозподілу, задамося підсумковим во-просом; який чистий результат впливу діяльно-сти уряду на розподіл доходів? Це питання може бути заданий двояким образомв ідеальному
 5. Резюме
  програм со-ставляют майже 12% BH П, і протягом чверті століття, що передувала 1985 г, це був самий бистрора-стущій компонент державних витрат. 2. У 1973 р. офіційно вимірюваний рівень бедностідостіг свого мінімуму 11,1%, але з тих пір виріс до14-15% Це зростання значною мірою стався врезультаті уповільнення економічного зростання, а також деякої міри внаслідок скорочення
 6. СІМ'Ї: ЕКОНОМІЧНА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ
  програми, що заважають утворенню сімей (хоча є такі програми), і не передачі засобів масової інформації, принижающие сім'ю (хоча є такі передачі); їм загрожує сама економічна система. Ця система попросту не дозволить родинам існувати на старий лад, з батьком, який доставляє більшу частину заробітків, і матір'ю, яка виконує більшу частину роботи по вихованню дітей. середнього класу з
 7. МРІЯ?
  Програм. Що ж означає демократія, коли політичні партії не здатні запропонувати різні ідеологічні переконання - різні мрії про природу майбутньої політичної системи, про направлення до обітованої землі, - щоб можна було обговорювати альтернативні шляхи в майбутнє? Вибори перетворилися на опитування громадської думки, що крутяться навколо тривіальним і залежні від того, як хто-небудь
 8. Сім'я, особисті заслуги і везіння
  програми, спрямовані на надання детяміз бідних сімей доступу до освіти, являють со-бій один з найважливіших механізмів, забезпечую-щих більш чесну конкуренцію за економіческійстатус і більше рівні шанси на успіх. Дані, наведені в табл. 20-6, говорять про те, тго, незважаючи на існування багатьох факторів, що сприяють відповідності доходів дітей рівнях-ню доходів їхніх батьків,
 9. Глава 22: велфері, бідність і розподіл доходів
  програм для бідних, частка на-селища, що живе нижче офіційної риси бідно-сті, досягла своєї мінімальної позначки - 11,1% (див. рис 20-7). Надалі цей показник, рас-тущій під час спадів і снижающийся під времяпод'емов, так і не опустився нижче позначки 14% в1985 р., що відбувся за трирічним періодом по-піднесення. Офіційно визнана бідність так і небила знищена після 1965 р., а в
 10. 1. Компроміс між равенствомі ефективністю
  програми - до-4 James Gwartney and Thomas S. McCaleb, «Have Antipoverty ProgramsIncreased Poverty?» Cato Journal, Spring / Summer 1985, p. 7. 5 У багатьох європейських країнах державні соціальні і перерозподілу подільному програми мають більший розмах, ніж у СоедіненнихШтатах. дорогої заходи: в 1984 р. в программахвелфера було зайнято більше 400 тис. державних-них
© 2014-2022  epi.cc.ua