Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

1. Компроміс між равенствомі ефективністю


Перерозподіл доходів коштує дорого. Необ-хідно ввести податки, з тим щоб забрати кошти УОДН людей і передати їх іншим Як показано ВГЛ. 21, податки для суспільства в цілому зазвичай стоятбольше тієї величини, яку уряд напів-чає у вигляді доходів. Вплив трансфертів, какправіло, також носить спотворює характер, щоє предметом обговорення в п. 3 настоящейглави. Зокрема, індивідуальні стимули до тру-ду зменшуються у разі, якщо людина має гаран-тії задоволення своїх основних потреб, і особливо в ситуації, коли він, почавши працювати, втрачає право на отримання соціальних виплат іпособія з безробіття. Крім того, самі по себеналогообложеніе і трансфертні програми - до-
4 James Gwartney and Thomas S. McCaleb, «Have Antipoverty ProgramsIncreased Poverty?» Cato Journal, Spring / Summer 1985, p. 7.
5 У багатьох європейських країнах державні соціальні і перерозподілу подільному програми мають більший розмах, ніж у СоедіненнихШтатах.
Дорогої заходи: в 1984 р. в программахвелфера було зайнято більше 400 тис. державних-них службовців. Ця ситуація найбільш точно биласформулірована Артуром Окунем:
«.. ми можемо переносіть'деньгі від багатих до беднимтолько в дірявому відрі .. Враховуючи (1) предпочтеніеобществом рівності (або принаймні равенствав більшою мірою, чим забезпечує ринкове рас-пределеніе доходів), а також (2) витрати відхилений-ний від обумовленого ринком розподілу, гро-во стикається з дилемою: рівність або ефек-тивність . Оптимальним результатом, як правило, являють-ся компроміс »6.
Наскільки великі масштаби «витоку» з «ведраОкуня»? Це багато в чому залежить від того, в какоймере підвищення податків і зростання трансфертних пла-тежів зменшують обсяги пропозиції труда.Ключевим змінним фактором в определенііпоследствій податкових програм, обеспечівающіхтрансферти бідним верствам населення, є еластичності пропозиції праці по заробітній платі (за вирахуванням податків). У разі якщо ця еластічностьвисока, збільшення податків для здійснення пере-розподілу ресурсів в істотному ступені со-Крат пропозиція праці, що є об'ектомналогообложенія, що призведе до значітельномууменьшенію обсягів випуску.
Одночасно в слу-чаї високої еластичності пропозиції праці пре-доставлення доходів непрацюючим викличе суще-ственное скорочення обсягів пропозиції їх тру-так.
Вивчення цього питання поки не дало визначений-них результатів. В одному аж ніяк не безспірному ис-прямування робиться висновок, що використання піді-ходного податку з метою збільшення доходів най-леї бідних 40% населення за рахунок оподаткування подат-гом «верхніх» 60% викличе чисті втрати в розмі-рі 2,50 дол . на кожен долар трансфертов7. Дру-шими словами, «верхні» втрачатимуть по 3,50 долл. на кожен долар, одержуваний «нижніми».
Проте перерозподіл доходів і про-грами для бідних мають сенс. По-перше, в ис-прямування, про який ми щойно згадали, еластичність пропозиції праці приймається науровне більш високому, ніж той рівень, которийрассматрівается більшістю економістів в якос-стве найбільш правдоподібного, - майже визна-ленний можна сказати, що оцінені авторами з -тримки на долар трансфертів завищені. Взагалі
6 «Further Thoughts on Equality and Efficiency,» in Joseph A. Pechman (ed), economics for PoUcymahng, Selected Essays of Arthur M. Ohm, MXT. Press, Cambridge, 1983.
7 Edgar K. Browning and William R. Johnson, «The Trade-Off betweenEquality and Efficiency», Journal of Political Economy, April 1984.
ТАБЛИЦЯ 22-1. Програми державної соціальної допомоги і соціального страхованіяв Сполучених Штатах
Одержувачі Соціальне страхування
Грошова помоігь
Посібники в натуральній формі

Додатковий дохід з системи Медікейд *;
соціального забезпечення продовольчі талони;
житлові послуги
Додатковий дохід з системи Медікейд
Літні люди Соціальне забезпечення: для літніх
і сімей, які втратили годувальника;
для вийшли на пенсію службовців
державних установ
і залізниць;
Медіхейр ** Інваліди Соціальне забезпечення для інвалідів;
МедікейрПрочіе Страхування по безробіттю ; виплати
працівникам у зв'язку з нещасним
випадком
соціального обеспеченіяПомощь сім'ям з маленькімідетьмі (AFDC); загальна допомога (GA)
Медікейд;
продовольчі талони; житлові послуги
* Російська транскрипція терміна Medicaid - офіційної назви державної програми безкоштовної або пільгової медичної допомоги
в США.
(Прим. пер.) "Російська транскрипція терміна Medicare, прийнятого в США для позначення державної програми безкоштовної медичної допомоги
престарілим. (Прим. пер.)
оцінка суспільством перерозподілу доходів пів-ністю визначається індивідуальними перева-нями членів суспільства Ті, хто високо цінує ра-венство, цілком імовірно, із задоволенням заплатят3, 50 дол для того, щоб дати долар бідним, якщо, звичайно , не існує більш дешевого способу осу-суспільством трансферт.
Втрати і спотворення, що виникають в результатереалізаціі соціальних програм, налогообложе-ня, переважна стимули до праці, тобто ті дірки, ко-торие має «відро Окуня», а також просте неже-ланіе ділитися з бідними, на яких часто смот-рят не як на нещасних, а як на ледачих і незаслужівающіх кращої долі, постійно визиваютк житті кроки, метою яких є реформу-вання соціальних програм і податкової сістеми.Такая спроба була зроблена в 80-х роках. В1981 р., а потім в 1986 р. податкові ставки биліуменьшени, вимоги ж до отримують транс-Ферт на початку 80-х років були посилені.
Рішення зменшити податки і посилити доступк велфері ясно демонструють, що суспільство сдела-ло вибір на користь терпимого ставлення до неравен-ству, сподіваючись на те, що скорочення податків і державних витрат зменшить масштаб втрат ііскаженій в економіці. Противники політікісніженія податків і скорочення соціальних про-грам заявляли тоді, що ці спотворення пре-збільшені, а також що головним результатом еконо-мічної політики адміністрації Рейгана станетрост нерівності. Прихильники ж проведеної по-літики відповідали їм, що поліпшення стану еко-номіки - економічний, інноваційний і інве-стіціонного зростання - зробить для бідних більше,
ніж будь-яку кількість соціальних програм. Звер-тімся тепер до цих програм і спробам оце-нитка їх наслідки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Компроміс між равенствомі ефективністю "
 1. 2. Світогляд і ідеологія
  компромісу. Вони виходять з найглибших схованок людської душі і висловлюють природну спільність людини з надприродними і вічними силами. Між людьми , розділеними різними світоглядами, не може бути ніякої співпраці. Однак якщо ми згадаємо програми всіх партій (як талановито розроблені і опубліковані, так і ті, яких партії реально дотримуються, перебуваючи у
 2. Коментарі
  компромісів, не визнає прихильності ніяким ідеям. [51] меліорізма вчення про удосконалення світу. [52] фаланстер (фаланга) у Фур'є первинний осередок нового суспільства, що поєднує сільськогосподарське і промислове виробництво. [53] numeraire товар лічильна одиниця в системі рівнянь загальної рівноваги Вальраса, теоретичний аналог грошей у Вальраса. [54] Sozialpolitik (нім.
 3. МРІЯ?
  компромісів і сприяє утворенню більшості. Підходить до кінця епоха політичного діалогу, і настає епоха мобілізації сил для ефективної підтримки спеціальних інтересів. Вето меншини замінює голос більшості. Є ще одна економічно необхідна передумова, хоча і недостатня для повного вирішення проблеми; в нашому суспільстві вона майже ніколи не виконується. Якщо суспільство
 4. 1. Необхідність державного втручання в економіку
  компромісу, що чимало сприяло її швидкому успіху. Сісмонді, виходячи з аналізу економічного укладу того часу, стверджує, що вся економічна життя - не тільки сфера виробництва , а й розподілу благ, - повинна бути піддана громадському контролю і реформована згідно інтересам всього суспільства, а не окремих його класів. Таким чином, ми бачимо, що державі відводиться
 5. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  компроміс між покупцем і продавцем, в якому виявляється механізм дії закону попиту і пропозиції. Представники неокласичної школи виступають за нормативний характер економічної науки, тобто за націленість її на розробку економічної політики, конкретних практичних заходів і рекомендацій. Монетаризм (від англ. money - гроші) - економічна теорія, згідно з якою
 6. § 47. Сутність і методи державного регулювання економіки
  компромісів між ринковим регулюванням і програмуванням . В якості такого компромісу була використана певна лібералізація механізму регулювання. Це проявилося у частковій приватизації державної власності на засоби виробництва, наданні фінансової автономії державним компаніям, відмові від різних форм цінового контролю, послабленні антитрестівського
 7. § 58. Сутність економічних законів світового господарства
  компромісів. Таким чином, світове господарство слід розглядати як цілісну і взаємозалежну систему національних господарств, які взаємодіють на Основі спільних економічних інтересів, потреб і цілей. Процес утворення світового господарства не завершився, він триватиме ще певний час. Ця обставина зумовлює характер дії економічних законів
 8. 3. Правовий інституціоналізм Дж.Р. Коммонс
  компромісу між підприємцями і робітниками, орг нізованной Б профспілки , при арбітражної функції правителем ^ ства і Верховного суду. Майже 30 років Коммонс брав активну участь ^ політичного життя Вісконсіна, був радником двох губернато рів штату і пишався проведеними заходами в області робочого ЕК давства. Багатий практичний досвід ліг в основу разрабкал свою теоретичну систему в
 9. 3. Основні напрями та дискусійні питання еволюційної економіки
  між еволюційним підходом і вме-ельством можливий, якщо розглядати останнє не як стрем-ні реалізувати ідеальний проект і нав'язати еволюції некото -жорсткі рамки, а як пошук кращого рішення з можливих у конкретних умовах. 1 Hodgson G. Evolution and Optimally / / The Elgar Companion to Institu-m, il and Evolutional Economics. Aldershot, 1994. Vol. IP 209. 637 Остання з
 10. § 2. ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
  компроміс між підтримкою стимулу до війська нового місця праці і позбавленням людей від жорстокої економічної потреби. Не менш складною є й інша проблема: на який термін виготовляти виплату допомоги з безробіття? Чим коротше час отримання матеріальної допомоги, тим менше можливостей у безробітного знайти нову роботу (особливо при структурній безробіттю) або придбати іншу
© 2014-2022  epi.cc.ua