Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Сім'я, особисті заслуги і везіння


Що стоїть за даними, представленими в табл.20-6? Ми можемо виділити три фактори: походжу-дення, особисті досягнення та успішність. До жалкую-нію, ми небагато можемо сказати про останню, атому сконцентруємо увагу на перших двухфакторах. Походження може визначати еконо-
ТАБЛИЦЯ 20-6. Економічна мобільність в разрезепоколеній в США
Імовірність (у%) для молодих людейоказаться в групі
Батьки нижніх середніх верхніх
з групи 40 % 20% 40%
Нижні 40% 59 18 22
Середні 20% 34 23 43
Верхні 40% 25 20 55
Джерело Hill and Ponza Pendence across Generations, EconomicOutbok, Summer 1983, p. 61, Table 1.Сумма рядків не дорівнює 100 через заокруглень.
Мический статус трьома шляхами. По-перше, важливезначення має спадковість. У тій же мірі, вкакой діти розумних і талановитих батьків з біль-шей ймовірністю розумні і талановиті, вони такжеімеют більше шансів на успіх, ніж інші іхсверстнікі.
По-друге, походження здатне вплинути надіндивідуального розвиток і реалізацію залаженнихв людині здібностей. Виховання в працьовитості-вої сім'ї, що належить до середнього класу, спо-собно розбудити в дитині такі сильні мотиву-ції та ініціативність, які, цілком можливо, і не проявилися б, будь він дитиною дуже відбутися у-ятельное, а тому непрацюючих батьків. B-третє, сімейні відмінності безпосередньо впливають навозможность вибору для дітей.
Діти багатих роди-телей майже завжди вступають до коледжу, несмотряна наявність або відсутність здібностей, тоді каклішь найбільш здібні вихідці з трущоб име-ют можливість продовжити освіту післязакінчення школи. Цей третій момент стосується ідругіх, менш формалізуються, але від того не стано-вящіхся менш відчутними переваг. Мова ідетоб відносинах між сім'ями та доступ до біль-шему кількості можливостей через семейниетрадіціі та зв'язку. Складатися в якому-небудь клубі, ра-зумеется, корисно з цієї точки зору. Точно також, як стверджують багато, США створили в послід-ня два десятиліття цілий культурний шар нище-ти, в рамках якої діти, які виросли в умовах за-лежно від системи соціального забезпечення, або велфер (welfare), і самі стають залежні-ми від неї.
Іншим важливим чинником, що визначає ступінь соціально-економічного успіху, є-ються особисті досягнення - результат сильних мо-мотивації і працьовитості. Зрозуміло, ці достіженіятрудно виміряти і ще важче відокремити від здібностей, що передаються у спадок, і впливу се-
Мейн оточення. Оскільки можливостей оце-нитка індивідуальні здібності не так багато, до-сягнення в області навчання залишаються одним з най-більш часто вживаних в нашому суспільстві поки-зателей потенціалу. Дійсно, якщо навіть хтось і не отримав ніяких знань в коледжі, самфакт, що людина його закінчив, демонструє не-кий рівень його мотивацій можливого роботодавцю (див.
обговорення в гол. 17). Ну і, по крайнеймере, ми тішимо себе надією, що навчання і на са-мом справі розвиває здібності. Таким чином, програми, спрямовані на надання детяміз бідних сімей доступу до освіти, являють со-бій один з найважливіших механізмів, забезпечую-щих більш чесну конкуренцію за економіческійстатус і більше рівні шанси на успіх.
Дані, наведені в табл. 20-6, говорять про те, тго, незважаючи на існування багатьох факторів, що сприяють відповідності доходів дітей рівнях-ню доходів їхніх батьків, економічна мобільність в США все ж таки знаходиться на вельми високомуровне8. Але оскільки дані засновані на занадто-ком загальному характері передумов, цілком можли-но, що вони ігнорують існування проблемихроніческой залежності від системи соціальногообеспеченія9. Можна також привести в качестведоказательства дані про економічну мобільно-сти, але не в розрізі поколінь, а на протяженііотносітельно невеликих проміжків времені.Табліца 20-7 показує, що третина сімей, знаходить-шихся в числі нижніх 40% в 1971 р., через семьлет зайняла місце в більш високоприбуткових группах.Аналогічно близько третини тих, хто в 1971 р. знаходив-ся у верхніх 40% сімей, протягом семи років опусти-лися на нижчі сходинки економічної ле-стніци.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сім'я, особисті заслуги і везіння "
 1. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  особисті фінансові інтереси змушують його максимально використати всі свої здібності для виконання підприємницьких функцій, відведених йому в обмеженою і строго певній галузі діяльності. Саме система бухгалтерського обліку на основі подвійного запису дозволяє функціонувати керуючої системі. Завдяки їй підприємець у стані так розділити розрахунки по кожному
 2. Глава 11
  везіння. Я просто хотів розповісти, як в результаті спекуляції липневим бавовною газетярі зробили мене знаменитим чоловіком. Якби не вони, я б не перетнувся з цією чудовою людиною. Персі
 3. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  заслугою чартизма було те, що він породив першу політичну організацію робочого класу, висунув певні політичні завдання, виступив від імені пролетаріату . Основні вимоги цього руху зводилися до встановлення загального виборчого права. Чартисти ще не дійшли до гасла знищення капиталисти-чеського ладу. Але за ними назавжди залишилася заслуга створення першої
 4. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  особисті методи боротьби з марксизмом. Ці методи можна звести до трьох груп. Перший метод, найбільш поширений, полягав у по-тортури протиставлення марксизму такої економічної теорії, яка була б заснована на діаметрально протилежний принципах. Найбільш яскравим прикладом такого на-правління і є австрійська школа. Інший метод, який обрали буржуазні
 5. § 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
  особисті рівні оплати праці визначаються за допомогою тарифної системи - сукупності нормативів, які регулюють рівень заробітної плати робітників і службовців (рис. 10.2.). Тарифна система включає перш за все тарифні ставки - розміри оплати праці працівників за годину або день. Ці величини заробітку розподіляються у тарифній сітці - шкалою, визначальною ставлення тарифних ставок робітників другого,
 6. ВІД АВТОРА
  родина не просто профінансували бізнес, вони зробили це, не висуваючи ніяких додаткових умов. Я отримав повну свободу розвивати бізнес в будь-якому напрямку, який вважав за необхідне, без будь-якого тиску з боку Улларда. Якщо хтось і висловлював упевненість у тому, що підприємство очікує успіх, то це був Уллард. Ця людина (як і моя дружина) зіграв головну роль у написання книги
 7. Резюме
  родина не в змозі підтримувати потреб-ня їжі та інших предметів першої необхідно-сти на розраховується особливим чином мінімальнонеобходімом рівні. Чорта відносної бідності, як правило, встановлюється на рівні, рівному поло-вини медіанного доходу, і відображає существованіетех, кому не загрожує голод, але хто «бідний серед бога-тих». 11. Близько 14% населення США проживають в умовах
 8. Глосарій
  сім'ями чи домашніми господарствами. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС Balance of payments. Систематизовані-рова облік всіх операцій між резидентами даннойстрани (домашніми господарствами, фірмами та правитель-ством) і зовнішнім світом. КОРИСНІСТЬ. Utility. Задоволення або задоволення, кото-рої домашнє господарство отримує від споживаних їм това-рів і послуг. ПОЛІТИКА ДОХОДІВ. Incomes policy.
 9. Глава 12. Ваше головне завдання
  сім'я, ваші партнери по бізнесу. Ви можете собі уявити таке? Стіни задрапіровані золотистої тканиною. У кімнаті м'яке освітлення. На підлозі золотистий килим. Крісло гостей в золотистих накидках. У кімнаті є платформа, а на платформі великий гарно прикрашений стіл зі свічками. На столі в центрі лежить велика сяюча оздоблена коробка. А в коробці ... ви самі! Ви можете уявити себе в
 10. 1. Цілеспрямована дія і тваринна реакція
  заслуга психоаналізу якраз в тому і полягає, що він показав, наскільки багатозначним є навіть поведінка невротиків і психопатів, що вони теж ведуть себе цілеспрямовано, хоча ми, які вважають себе нормальними і розсудливими, називаємо міркування, що визначають їх вибір цілей, безглуздими, а вони вибирають засоби досягнення цих цілей суперечать намірам. Термін
© 2014-2022  epi.cc.ua