Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

велфері і податкова система


До 1986 р. при оподаткуванні доходу у Сполуче-наних Штатах гранична податкова ставка рославместе з доходом, варіюючись від 15% для домашніххозяйств з низькими доходами до 50% для наіболеесостоятельних. Однак через існування систе-ми велфері бідні часто змушені платітьналогі за вищою граничною ставкою, ніж та, за якою платять податки дуже багаті.
У табл. 22-5 ілюструється ця проблема з по-міццю податкових ставок, введених після 1986 г.Предположім, що хтось, не заробляє ні-чого, одержує допомоги в сумі 5 тис дол Сума, що забезпечується талонами на продовольство і дру-
20 Див про це гл. 16.
Шими виплатами велфері, зменшується в міру ро-ста ринкових («зовнішніх») доходів. Отже, на кожен долар, зароблений на ринку, реціпі-ент велфері отримує чистими менше тієї величини ни, яку складає додатковий долар до-ходів. У табл. 22-5 ми припускаємо, що реціпіентвелфера втрачає 50 центів посібників на кожен дол-лар зароблених «зовнішніх» доходів. Коли його до-ходи досягають 10 тисдолл., Він перестає получатьпособія взагалі. Припустимо також, що опо-ші пільги для цієї людини такі, що він неплатити прибуткового податку на доходи до 10 тис.дол., Але при перевищенні цієї суми повинен пла-тить по 15%-й граничної податковій ставці, а потім-по 28 %-й21.
Оскільки людина відповідно до даннимітабл. 22-5 швидко втрачає посібники велфері по меревозрастанія його заробітків, гранична налоговаяставка на перші 10 000 долл. доходів вельми висо-ка - 50%. Насправді гранична налоговаяставка на «зовнішні» доходи може бути гораздовише, якщо тільки в розрахунок приймається втрата по-собій від декількох програм Для деяких про-грам і окремих географічних точок імеютсядаже прецеденти, коли «зовнішні» доходи людей «оподатковуються» (у сенсі втрати допомог) за ставкою, що перевищує 100% ^.
Ці високі пре-слушні податкові ставки в першу чергу сільносокращают стимули до праці у тих, хто перебуває на грані входження в сукупну робочу силу.
На жаль, високі граничні налоговиеставкі неминучі, якщо посібники виплачіваютсяглавним чином бідним. Це випливає з простойаріфметікі. Припустимо, що межа бідності для
21 Як підкреслювалося в гол. Zl, середня гранична ставка становить 33%.
22 Гертні і МакКалеб (Gwartney and McCaleb, див. виноску [4J) пріводятпрімер матері-одиначки з двома дітьми в Пенсільванії, у которойпредельная податкова ставка на ринкові доходи до 10 000 дол перевищувати 50 % для всіх доходів і 100% - для доходів на рівні 4000-6000 дол Це означає, що її сукупні доходи фактично знизив-лись б, якби вона, заробляючи 4000 дол / ц отримала підвищення насвоіх роботі.
Родини, що складається з матері-одиначки і двох ма-леньких дітей, знаходиться на рівні річних дохо-дов в 10000 дол Припустимо також, що в слу-чаї, якщо мати має нульові доходи, суспільство ре-щує, що ця сім'я повинна отримувати 8000 дол вденежной і натуральній формах - суму, яка, ймовірно, цілком достатня для того, щоб хаті-жати недоїдання. Що дало б родині пристрій ма-тери на роботу, що приносить 10 000 дол на рік? Як-що відповідь становить 10 000 дол, то гранична на-Лігво ставка дорівнює 80%: збільшення до 10 000долл. доходу до виплати податків піднімає доходсемьі за вирахуванням податків (включаючи допомоги) лішьна 2000 дол Податок приймає форму сокращеніяпособій на 8000 дол (80% від 10 000 дол).
Подивимося на цю проблему з іншого сторони.Зададімся питанням: яка гранична ставка подат-га може вважатися прийнятною? Якщо вона равна50%, т.
е. найвищою ставкою в прибуткової податковою системі до 1986 р., то працююча мати в на-шем прикладі буде втрачати тільки 5000 дол допомог, оскільки вона заробляє 10 000 долл. Її по-сленалоговие доходи (включаючи допомоги), коли оназарабативает 10 000 дол, становитимуть 13 000долл; 10 000 дол - зароблений дохід і 3000долл. - Соціальні допомоги. Але якщо предельнаяналоговая ставка не піднімається вище 50% і 8000долл. - Базисний рівень допомоги, то вона будетпродолжать отримувати соціальні допомоги до техпор, поки не стане заробляти більше 16 000долл. Таким чином, в цьому прикладі всі сім'ї, за-работок яких не перевищує 16 000 долл., у томучислі і зовсім не бідні, отримуватимуть соціальниепособія. У разі ж, коли гранична налоговаяставка дорівнювала 80%, тільки сім'ї з заработкомменее 10 000 дол отримували соціальні допомоги.
Скорочуючи граничну податкову ставку в етомпрімере з 80 до 50%, ми зробили роботу більш при-розважальні для бідних людей. Це, ймовірно, уве-лічіт ефективність економіки. Однак послід-наслідком цього полягають у тому, що соціальні ви-плати повинні-надаватися багатьом сім'ям, яка не є бідними, проти чого можуть виступатьработнікі, за рахунок податків з яких фінансують-ся ці виплати. Знову ми бачимо в дії ком-промісс між рівністю та ефективністю.
к
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " велфер і податкова система "
 1. Брутто-ефект налогообложеніяі ефективне оподаткування
  велфері або оборо-ної, такий висновок зробити не можна. Граничні найвигід-ди на долар витрат можуть бути і набагато больше1, 30 дол СФЕРА ДІЇ ЕФЕКТУ налогооблож-НИЯ. У вікні 4-1 ми обговорювали питання про сфередействія ефекту оподаткування: хто в дійсності несе тягар податку? Нагадаємо, що ответсостоял в тому, що тягар податку несе не той, ктопосилает чек державі. У більш
 2. 1. Компроміс між равенствомі ефективністю
  велфері було зайнято більше 400 тис. державних-них службовців. Ця ситуація найбільш точно биласформулірована Артуром Окунем: «.. ми можемо переносіть'деньгі від багатих до беднимтолько в дірявому відрі .. Враховуючи (1) предпочтеніеобществом рівності (або принаймні равенствав більшою мірою, чим забезпечує ринкове рас-пределеніе доходів), а також (2) витрати відхилений-ний від обумовленого
 3. Програми велфері
  велфері ре-ціпіентам. Незрозуміло, як вирішити цю проблему, оскільки, як зазначають Еллвуд і Саммерс, «дляматерей-одинаків є тільки два шляхи само-беспеченія: робота і заміжжя, - і для обох ізетіх шляхів наявність маленьких дітей створює пре-пятствія» 19. Як показує табл 22-3, 40% сімей, на чолі яких знаходиться жінка, живуть зачертой бідності. Навіть з урахуванням допомог у нату-ральної формі
 4. Отргща-тельіий прибутковий податок
  велфері негативним піді вихідним податком. Негативний прибутковий налогпредполагает два основних моменти. По-перше, кожне домашнє господарство регулярно, возможноежемесячно, отримувало б від уряду чек назначітельно суму, достатню для покритіяосновних потреб. Ці чеки, названі в одному ізпредложеній демогрантамі (demogrants), могліби помістити кожне домашнє господарство в залеж-ності від
 5. 5. Уряд і распределеніедоходов: реальна практика
  велфері і трансфертні програми, проаналізовані у цій главі, являютсяпочті повністю перерозподільними. У гол. 21ми розглядали прогресивність податкової систе-ми. Тепер, коли ми закінчуємо обговорення про-процесів перерозподілу, задамося підсумковим во-просом; який чистий результат впливу діяльно-сти уряду на розподіл доходів? Це питання може бути заданий
 6. Резюме
  велфер і жорсткості вимог, пред'являемихк котрі одержують допомогу. 3. Перерозподіл доходів створює проблему КОМПРО-міс між рівністю та ефективністю, которийіллюстріруется за допомогою «дірявого відра Окуня». Головними «дірками» в ньому є административ-ні витрати, а також негативний вплив, що-моє підвищенням податків і власне программамівелфера на економічні стимули.
 7. Глосарій
  велфері, що надають допомоги бідним слоямнаселенія виходячи зі ступеня їхньої бідності. СИМВОЛІЧНІ ГРОШІ. Token money. Такі средстваплатежа, чия вартість або купівельна спроможність в ка-честве грошей перевершує витрати їх виробництва або еф-фект їх альтернативного використання. СИСТЕМА обмінних курсів. Exchange rate system сукупність правил, що описують поведінку центрального
 8. 1. Характер грошового обліку
  податкових законів привели до відхилень від здорових принципів обліку, спрямованого просто на максимально досяжну ступінь точності. У звичаях і законах відбивається не тільки прагнення до точності балансових рахунків і звітів про прибутки і збитки, скільки переслідування інших цілей. Комерційне законодавство спрямоване на створення такого методу обліку, який побічно захищав би кредиторів від
 9. 17. Вторинні засоби обміну
  податкових та грошових заходів. Капіталісти прагнуть захистити свою власність, тримаючи частину своїх коштів у ліквідній формі, щоб вчасно ухилитися від конфіскаційних заходів. Вони тримають рахунки в банках тих країн, де небезпека конфіскації і девальвації валюти в даний момент менше, ніж в інших країнах. Як тільки перспективи змінюються, вони переводять свої рахунки в країни, тимчасово що обіцяють
 10. 3. Фіскальні і нефіскальні мети оподаткування
  податків в знаряддя руйнування є нормою сучасних державних фінансів. Ми не досліджуємо тут абсолютно довільних суб'єктивних оцінок, що відносяться до проблем шкоди чи користі високих податків, а також розумності та ефективності витрат, які фінансуються за рахунок податків [Саме так в основному трактуються проблеми державних фінансів. Cм., Наприклад: Ely, Adam, Lorenz and Young.
© 2014-2022  epi.cc.ua