Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Проблеми, пов'язані з інформацією


Не будучи добре інформованими, фірми іпотребітелі можуть вживати дії, кото-які не відповідають їх власним інтересам . Еслірешенія засновані на недоброякісної інформації, то ринки не будуть працювати як слід. Нов вільної ринкової економіки, зокрема в со-тимчасової складної економіці, фірми і потреби-тели, схоже, не є добре інформований-ними про наслідки всіх своїх рішень.
Приватні ринки можуть і не надавати інфор-мацію потрібної якості й у потрібних обсягах. Фір-ми, наприклад, слабо зацікавлені в ізученіідолгосрочних наслідків ризику для здоров'я, кото-рому піддаються їх працівники, і якби не б-ло штрафів за шахрайство, то проізводітелінебезопасних товарів використовували б кожен по-вод, щоб приховати шкідливість своїх виробів.
Крім того, сучасні економіки настолькосложни, що мало індивідів можуть переварити іоценіть всю необхідну інформацію, дозволяю-щую приймати рішення. Може виявитися ефек-нормативним передати державним органам обра-лення якоїсь складної інформації по порученіюграждан.
Державні структури давно зрозуміли необ-ність захисту слабо поінформованих потреби-телей від дій, про які вони згодом по-шкодували б.
Закони проти шахрайства сущест-вовали століттями. Сучасні государственниеструктури здійснюють загальне регулювання усло-вий роботи, перевіряють і сортують продукти пі-танія, регулюють зовнішній вигляд і безпека по-споживчих товарів і вимагають, щоб визначено-ні вироби (типу їжі і небезпечних хіміческіхпродуктов) були забезпечені етикетками з відповідної інформацією .
Монополія і влада ринку
Конкурентні ринки в цілому працюють добре, чого не можна сказати про ринки, на яких або поку-Патель, або продавці можуть маніпулювати ціна-ми. Зокрема, на тому ринку, де один-єдність-
ний продавець контролює пропозицію, випускпродукціі буде дуже малим, а ціни - дуже ви-сокімі.
Про Монополіст - це єдиний прода-вець (виробник) товару або послуги.
Монополісти можуть отримувати високі прибутки, обмежуючи обсяг продажів і піднімаючи ціну. Є-Ясь єдиними продавцями, вони не бояться зни-ження цін з боку конкурентів, і споживачі кінцевому рахунку платять більше, ніж повинні.
Деякі монополії практично неізбежни.Большінство підприємств комунального обслугову-вання, таких, як газова або електрична компа-ня, є монополіями місцевого значення.
Го-сударство може регулювати діяльність такіхкомпаній, здійснюючи контроль за цінами, кото-які їм дозволено призначати, чи може ізбратьспособ поставки продуктів при своєму безпосередньому участі. (У Сполучених Штатах великачастина телефонних послуг надається регулюючи-мимі приватними фірмами; постачання водою забезпе-чивается в основному державою.) Інші монополії можуть створюватися штучним чином пу-тем різних маніпуляцій фірм. У їх діяч-ність державні структури вторгаються пріпомощі антитрестовські законів, прагнучи сделатьконкуренцію більш енергійною і препятствоватьмонополіям або іншим спробам осуществлятьконтроль за пропозицією.
Будь-якого покупця або продавця, способногооказивать істотний вплив на ринкову ціну, характеризують як володіє владою над рин-ком, або монопольною владою. Государственноевмешательство, що обмежує владу над ринком, може поліпшити розподіл ресурсів. Напри-заходів, держава перешкоджає фірмам, володію-щим владою над ринком, встановлювати високіецени.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Проблеми, пов'язані з інформацією "
 1. Глава 21: Податки і державні витрати
  проблем, кото-які досі є центральними в полемікео ролі держави в економіці та вплив послід -нього на процес розподілу ресурсів. «Податки - це наша плата за цівілізованностьобщества», - стверджував Олівер Уенделл Холмс, маючи на увазі те, що багато хто з функцій державиє істотно важливими і, отже, для їх реалізації необхідні податки. Але податки, як ми знаємо з
 2. 2. Формальний і апріорний характер праксиологии
  проблеми істини і абсолютних вічних цінностей, не повинен засмічувати свій розум зверненням до економічної науки. Проблема наявності або відсутності апріорних елементів мислення, тобто необхідних і неминучих інтелектуальних умов мислення, передують будь-якому задумом або досвіду, не слід плутати з генетичними проблемами здобуття людиною своїх специфічно людських розумових
 3. 4. Принцип методологічного індивідуалізму
  проблем людини метод універсалізму або колективізму. Дискусія про те, що логічно первинно, ціле або його частини, безглузда. Логічно поняття цілого і частини є співвідносними. Як логічні концепції вони знаходяться поза часом. Недоречна щодо нашої проблеми і посилання на антагонізм реалізму і номіналізму в тому сенсі, який їм надавали середньовічні схоласти.
 4. 8. Концептуалізація і розуміння
  проблемою: пролити світло на унікальні та індивідуальні характеристики події за допомогою розуміння. Як зазначалося вище, стверджується, що історія ніколи не зможе стати науковою, так як історичне розуміння залежить від історично суб'єктивних оцінок. Розуміння, говорять нам, всього лише евфемізм довільності. Роботи істориків завжди однобічні і партійністю; вони не повідомляють факти; вони їх
 5. 4. Імовірність події
  проблеми, не є членами жодного класу. Ми можемо утворити клас Президентські вибори в Америці. Концепція цього класу може виявитися корисною і навіть необхідною для різного роду міркувань, наприклад для трактування проблеми з точки зору конституції. Але якщо ми маємо справу з виборами 1944 або до виборів з їх майбутнім результатом, або після виборів з аналізом факторів, що визначили
 6. 6. Рікардіанський закон утворення зв'язків
  проблемі міжнародної торгівлі, є особливим випадком більш загального закону утворення зв'язків. Якщо А більш ефективний, ніж В, і йому для виробництва однієї одиниці товару p потрібно 3 год проти 5 год, потрібних для В, а для виробництва товару q йому потрібно 2 год проти 4, потрібних для В, то обидва вони виграють, якщо А обмежиться виробництвом q і залишить В виробляти р. Якщо кожен з них
 7. 2. Абстракція бартеру в елементарній теорії цінності і ціни
  проблеми, що лежать в основі методів економічного розрахунку. Економісти схильні сприймати економічний розрахунок як само собою зрозумілий. Вони не розуміють, що він є не кінцевою даністю, а похідним, що вимагає зведення до більш елементарним явищам. Вони неправильно витлумачують економічний розрахунок, приймаючи його за категорію будь-якої людської діяльності, не помічаючи, що він
 8. 9. Підприємницькі прибутки і збитки в економіці, що розвивається
  проблему, як і будь-яку іншу проблему змін ринкової інформації, ми повинні остерігатися поширеної помилки жорсткого поділу короткострокових і довгострокових результатів. Те, що трапляється в короткому періоді, є першим етапом ланцюжка послідовних змін, які в тенденції призводять до довгострокових результатів. У нашому випадку довгостроковий результат це зникнення
 9. 10. Промоутери, керуючі, фахівці та бюрократи
  проблеми. У будь-якому випадку ясно, що будь-які невдачі у врегулюванні дрібних проблем призводять до розбазарювання рідкісних факторів виробництва і, як наслідок, шкодять вирішенню основного завдання максимального задоволення споживачів. Важливо зрозуміти, в чому розглянута нами проблема відрізняється від технологічних завдань фахівців. Реалізація будь-якого проекту, починаючи який, підприємець
 10. 3. Ціни на товари вищих порядків
  проблемами. Вони являють собою три сторони одного неподільного явища, яке по ходу нашого аналітичного дослідження розкладається на три частини. У ринковому процесі вони досягаються uno actu *. Тільки люди, полонені соціалістичними навчаннями, не здатні позбутися жаданих поглядів на соціалістичні методи, говорять про три різних процесах, коли розглядають ринкові явища:
© 2014-2022  epi.cc.ua