Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Перерозподіл доходів і насущниеблага


Як ми відзначали в кінці гл 3. Розподіл до-ходу, що породжується вільними ринками, що не відпові- чає етичним вимогам справедливості або че-місцевість. Залежно від того, хто починає справу ис якими ресурсами, приватні ринки можуть порож-дати багато різних (у сенсі «для кого») вариан-тов кінцевих розподілів ресурсів та благосост-яния. Приватні ринки можуть породити розподілений-ня, при якому 1% доходоотримувачів получает40% сукупного доходу в економіці, або вони мо-гут породжувати рівномірний розподіл дохода.І в тому, і в іншому випадку у держави може віз-никнути бажання втрутитися, щоб вплинути на
розподіл доходу, обкладаючи податком одних і да-вая переваги іншим.
На практиці сучасні держави залученість широкомасштабне перерозподіл доходу. За період з 1960 р. частка трансфертів у державних-них витратах зросла не тільки в СоедіненнихШтатах, але і у всьому світі 11% ВНП, расходуемиеправітельством в Сполучених Штатах на виплатитрансфертов, дають уявлення про государственномперераспределении доходу на користь престарілих (через систему соціального забезпечення), безработ -них (через допомоги по безробіттю), фермерів, які виробляють тютюн (через цінові надбавки натабачние вироби), та інших отримувачів пособій.Бистрий зростання трансфертних витрат став источни-ком реальної полеміки з критиками, стверджую-ські, що багато урядових соціальниепрограмми завдали шкоди людям , яким биліпрізвани допомогти.
Існує відмінність між государственнымвмешательством з метою вплинути на рас-пределеніе доходу і втручанням з метою забезпе-чення необхідного обсягу виробництва загально-дарських благ або того, щоб зовнішні еффектинаходілі відображення в ринкових цінах.
У двох по-следних випадках держава вживає дей-наслідком, які можуть, принаймні в принципі, поліпшити становище всіх людей у суспільстві. Нокогда держава втручається в розподіл до-ходу, воно покращує становище одних за рахунок ухуд-шення становища інших.
Державні органи влади та управленіяімеют відношення не тільки до розподілу дохо-так, але також і до споживання певних това-рів і послуг.
<З> Нагальні блага - це такі блага, кото-які, на думку суспільства, люди повинні по-споживати або отримувати незалежно від іхдоходов7.
Нагальні блага зазвичай включають здоров'я, образо-вання, дах і їжу. Так, ми - суспільство - можемпонять, що кожен повинен мати соответствующеежілье, і робимо кроки для забезпечення ім.Существует чи економічне виправдання государ-ственному втручанню, коли справа стосується на-сущн благ? У відомому сенсі воно завжди суще-няє, оскільки вид бездомного породжує зовн-неї вплив, що робить всіх інших несчаст-ними. Забезпечуючи житлом або покровом тих, хто впротівном випадку виявився б на вулиці, государствоулучшает самопочуття інших.
Турбота суспільства про насущні благах тісно связа-
'Нагальні блату - це блага, що забезпечують гідне (merit) сущест-вованіе. (Прим. пер.)
На з турботою про розподіл доходу. Відмінність ситуа-ції з насущними благами полягає в тому, що про-суспільством хоче гарантувати споживання індивіда-ми певних благ, а не благ взагалі Некото-які блага, що надаються державою та пере-чисельні в табл. 4-1, наприклад здоров'я і образо-вання, є нагальними.
Турбота держави про споживання як насущних, так і суспільних благ не виправдовує держав-ного виробництва.
Економічна теоріяоправдивает таку політику, яка гарантіруетіндівідам споживання насущних благ в певних кількостях. У ній не йдеться ні про те, що держава повинна виробляти ці блага саме, ні про те, як саме має здійснюватися дер-дарственное втручання.
Один із способів може полягати в простомтребованіі, щоб блага споживалися в належ-щем кількості У випадку з освітою каждийдолжен відвідувати школу до певного возраста.Но ніхто не повинен відвідувати саме государ-ственную школу - годиться будь офіційно при-знанні школа. У випадку з житлом держава мо-же будувати низькодохідні дому та здавати їх посубсідірованним орендними ставками, предоставлятьрентние надбавки або просто визначити міні-формальні житлові стандарти.
Найбільш важке запитання, на який треба від-тить, обговорюючи насущні блага і розподіл до-ходу, полягає в тому, як суспільство або государ-ство вирішує, хто повинен отримати і що повинен по-лучити . Будь-яка людина може мати совершенноразумную точку зору з цих питань, напри-мер: чим більш рівномірним є розподіл ня доходу, тим краще, або то розподіл дохо-так, яке ми маємо, і є найкращим, ілічто люди, що працюють більш напружено, должниполучать більше, або що кожен повинен іметьскромное, пристойне житло і ніхто не повинен го-ЛОДА. Зведення цих різних думок до цільної (несуперечливої) концепції, яка приймається-ється державою і реалізується в політиці оподаткування і трансфертної політики, представляетсобой нереальну політичне завдання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Перерозподіл доходів і насущниеблага "
 1. 10. Сенс грошового відношення
  перерозподілу випливає зі структури цін. Деякі напрямки виробництва стають більш прибутковими, а в інших прибуток падає або виникають збитки. Тим самим робота ринку спрямована на усунення цих широко обговорюваних нерівноважних станів. Збільшивши кількість грошей в обігу, можна відстрочити або перервати це процес пристосування. Але неможливо зробити його зайвим чи менш
 2. 1. Історичне походження соціалістичної ідеї
  перерозподілу; частка кожної людини повинна дорівнювати часткам всіх інших, а постійна пильність влади повинна забезпечувати збереження цієї егалітарної системи. Ці плани стали нездійсненними, коли з'явилися великі підприємства у виробництві, горнодобича і на транспорті. Не могло виникнути і питання про те, щоб розщепити великі підприємства і розподілити його фрагменти в рівних
 3. Коментарі
  перерозподіл і, 754-761; філософія, 758-759; Конфлікти (і гармонія) інтересів, 623-645 Концептуалізація і розуміння, 52-58 Коперник Микола, 58, 176 Корпоративізм і синдикалізм, 762-770 Корпорації, 283, 289-290, 499сн., 662-663 Корупція, 258, 688 - 689 Непрямий обмін, 65, 192, 373-446 Коен Моріс Р., 39сн., 84сн., 607сн. Короткостроковий період: принцип, 614, 703, 795;
 4. 11.2. Аналіз дебіторської заборгованості
  перерозподіл структури боргів у бік їх збільшення за розрахунками: за комунальні послуги на 11,1%, за телефонні розмови на 0,5% і ін, в результаті чого частка заборгованості орендарів впала на 14,6%. Однак за абсолютною величиною вона залишилася найбільшою, більше того, зросла на 287,5%. Найнесприятливіші зміни відбулися за розрахунками з іншими дебіторами і кредиторами за
 5. 2.6.2. Оцінка ефективності використання міських земель
  перерозподілу землі між конкуруючими типами землекористування; - стимулювання ефективного використання та активізації інвестицій в реконструкцію і розвиток в процесі реструктуризації території. Викуп земельної ділянки підприємством дозволяє отримати можливість використання землі в якості застави для банківської позики, розширити інвестиційні можливості, продати надлишки
 6. нехтуванні побічних ефектів і віддалених наслідків ЕКОНОМІЧНИХ РІШЕНЬ є найбільш поширеною причиною прорахунок В ЕКОНОМІЦІ
  перерозподіл робочих місць, а аж ніяк не їх створення. Чи варто звідси, що даний проект не треба здійснювати? Зовсім ні. Але його обгрунтування має виходити з тих вигод, які принесе високошвидкісна залізнична лінія, а не з ілюзорних надій на розширення
 7. Економічний прогрес і роль держави
  перерозподілу доходів набагато перевищують вигоди тих, кому призначаються перерозподіляються кошти Централізоване планування - всього лише підміна влади ринку політичною владою, що веде до порожньої розтрати ресурсів і економічному занепаду Конкуренція між владою так само важлива, як і конкуренція між фірмами Конкуренція влади між собою і з приватними
 8. ДЕРЖАВА
  перерозподіл, оскільки не всі ті, кому доводиться платити підвищені податки, отримають доходи від державних облігацій. Більшість економістів, проте, вважають, що позичання грошей урядом для покриття бюджетного дефіциту штовхає вгору ставку відсотка, а це, в свою чергу, призводить до падіння приватних інвестицій. Держава може компенсувати скорочення приватних
 9. ПЕРЕРОЗПОДІЛ КОШТІВ ТОВАРИСТВА ДЕРЖАВОЮ
  перерозподіл. Коли влада діє як неупереджений арбітр, захищаючи права власності та забезпечуючи виконання контрактів, вона заохочує продуктивну діяльність і присікає грабіж, сприяючи економічному процвітанню суспільства. У сучасному світі, однак, сама влада часто стає підсобником грабіжників. У нашу епоху всесилля держави перерозподіл доходів від
 10. ВИТРАТИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ДОХОДІВ
  перерозподілу доходів. По-перше, розширення перерозподілу стримує економічне зростання. Національний дохід не є ні небесної манною, ні пирогом, який випікається на державній кухні, ділиться потім на шматки різних розмірів і подається громадянам у гарячому вигляді. Якраз навпаки - дохід є те, що люди самі виробляють і заробляють, надаючи товари та послуги,
© 2014-2022  epi.cc.ua