Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Зовнішні ефекти


Ринки працюють добре тоді, коли ціна товару
дорівнює суспільних витрат виробництва етоготовара і коли цінність товару для покупця з-впадає з вигідністю цього товару для общества.Однако витрати і вигоди виробництва іноді ненаходу повного відображення в ринкових цінах.
Розглянемо проблему забруднення навколишньогосередовища. Фірма виробляє хімічні продукти ісбрасивает відходи в озеро. Відходи забруднюють ме-стние запаси води, гублять рибу і птахів, поширеною-няют огидні запахи. Ці отріцательниепобочние ефекти обертаються витратами дляобщества, пов'язаними з виробництвом хіміческіхпродуктов, і відповідно повинні бути отраже-ни в їх ринкових цінах, хоча це вимога незавжди дотримується на практиці. Якщо хіміческаякомпанія не платить за заподіяну її забруднюючих-ські відходами збиток, то ринкова ціна її про-дукції буде применшувати справжні іздержкіпроізводства для суспільства. У цьому випадку при про-ізводстве хімічних продуктів має місце зовн-ний ефект.

Про Зовнішній ефект має місце, коли про-ництво або споживання товару оказиваетнепосредственное вплив на виробляєте-лей або споживачів, не залучених в про-цес купівлі-продажу даного товару, і когдаеті побічні ефекти не знаходять полногоотраженія у ринкових цінах.
Не всі зовнішні ефекти є негатівнимі.Проізводя забарвлення будинку, його власниця забезпечувала-ет зовнішні вигоди своїм сусідам; їм більше непрідется дивитися на обшарпаний і ветхий домВо всіх зовнішніх ефектах присутнє щось, віз-чинне на витрати фірм або добробуту ня споживачів (як, наприклад, забруднення ілівнешній вид знову забарвлених будинків), але не є-ющееся предметом купівлі-продажу на ринку. Еко-номістів часто говорять про зовнішніх ефектах як офакторах, обумовлених «відсутніми ринку-ми» (тобто мають позаринкових характер).
Коли присутні зовнішні ефекти, то ринкові-ні ціни не відображають всіх громадських іздер-жек і вигод виробництва товару. Государственноевмешательство може поліпшити функціонірованіеекономікі, наприклад вимагаючи від фірм в обов'язковому порядку очищати їх виробничі отходиперед скиданням Так як зовнішні ефекти являютсобой відсутні ринки, то управління етіміеффектамі може в принципі здійснюватися так-же за допомогою рішень ринкового типу.
Дер-ство, наприклад, може змусити фірми платити (згідно з оцінкою) за шкоду, завдану їх забруднювачів, або може дати дозвіл на визна-ленний обсяг забруднюючих викидів і дозволити
7 *
66
фірмам купувати і продавати права на викид від-ходів. Однак поки накопичено мало досвіду в ис-користуванні такого роду ринкових рішень.
Наявність зовнішніх ефектів може служітьоправданіем деяких дій держави, по-мимо контролю за забрудненням навколишнього се-ди. Приклади простягаються від контролю за теле-ірадіовещаніем (втручання тут - це зовн-ний ефект) до зонування та інших ограніченійв сфері землекористування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Зовнішні ефекти "
 1. 4.6. Додаткова інформація
  зовнішній ефект (екстерналій). Зовнішній ефект відбувається тоді, коли дія однієї людини позначається на добробуті іншої людини або інших людей. Освічена людина може висувати ідеї, які стають корисними для інших, загальним надбанням, ними має можливість користуватися всі, хто опиняється в сферу дії позитивного зовнішнього ефекту освіти. У цьому зв'язку особливо
 2. РОЛЬ УРЯДУ
  зовнішніми ефектами ». Освіта може доставити позитивні зовнішні ефекти, оскільки робота з освіченими людьми підвищує продуктивність індивіда. Тому індивід може бути зацікавлений у субсидуванні їх утворення. Навпаки, аеропорт породжує негативні зовнішні ефекти, оскільки живуть поблизу нього змушені слухати його шум. Але в кожному разі правильною відповіддю виявляється,
 3. КАПІТАЛІЗМ БЕЗ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
  зовнішнім капіталістам, а працюючим партнерам. Якщо навіть вони зареєстровані на фондовій біржі, вони зовсім інакше управляються. Їх працівники отримують зазвичай значну частку свого доходу у вигляді премій, заснованих на результатах роботи (що є формою власності), і часто повинні залишати у фірмі більшу частину цих премій до відходу на пенсію (тобто їх по суті змушують ставати
 4. Економічне зростання
  зовнішня торгівля, що дозволяє збільшити кількість ресурсів, і т. п. При цьому кваліфікація робітників і продуктивність їх праці, якість обладнання та технологія не змінюються, тому віддача продукції та доходу на одиницю праці і капіталу залишається колишньою, 2) фактори, які впливають на якість ресурсів. Факторами інтенсивного типу економічного зростання є зростання рівня кваліфікації та
 5. Податкова система та її принципи
  зовнішніми ефектами (екологічна безпека та ін.) Засобами для оплати витрат держави в першу чергу виступають податки. Оскільки послугами держави (які, зрозуміло, не можуть надаватися безкоштовно) користуються всі члени суспільства, то держава збирає плату за ці послуги зі всіх громадян країни. Таким чином, податки являють собою основний інструмент
 6. Гранична корисність
  зовнішніх ефектів), з цього не випливає, що реальний споживач не здатний до обдуманої максимізації
 7. Зовнішні ефекти
  зовнішніми, так як стосуються не тільки беруть участь у даній операції економічних агентів, але і третіх осіб. Виникають вони в результаті як виробництва, так і споживання товарів і послуг. Зовнішні ефекти поділяються на негативні і позитивні. Негативні ефекти пов'язані з витратами, позитивні - з вигодами для третіх осіб. Таким чином, зовнішні ефекти показують різницю між
 8. Три глобальні функції держави
  зовнішні ефекти, 4) суспільні блага. У всіх цих випадках приходить на допомогу держава. У зв'язку з цим в економічній літературі підкреслюється необхідність виконання державою ще трьох глобальних функцій: ефективність, справедливість і стабільність. Ефективність. Держава покликана створити такий економічний «фон», використовуючи різні економічні інструменти, який
 9. Висновки
  зовнішніх ефектів; - задоволення потреб у колективних благах; - ефективність; - справедливість; - стабільність; - компенсація негативних сторін ринку, «провалів» ринку; - підтримка малого та середнього бізнесу; - проведення фіскальної політики; - вирішення регіональних проблем та ін 4. Зовнішні ефекти - вигоди або витрати від ринкових угод, які не отримали відображення
 10. Запитання для самоперевірки
  зовнішні ефекти? Наведіть приклад позитивних і негативних зовнішніх ефектів. 6. Що ви розумієте під суспільними товарами, яка їхня специфіка? 7. Охарактеризуйте модель загальної економічної рівноваги Л. Вальраса. У чому суть закону Вальраса? 8. Які критерії оцінки добробуту ви знаєте, в чому їх відмінність? 9. Які теорії розподілу ви знаєте? |, 10. Охарактеризуйте
© 2014-2022  epi.cc.ua