Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афон. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

3. Полеміка про цінності: критика марксизму


У 1896 р. вийшов російський переклад довгоочікуваного III томи «Каг тала», а в (898 р. - перевидання старого перекладу Лопатіна-Дан ельсона і новий переклад, виконаний під редакцією Струве, же час вийшли переклади книги Л. Брентано із зауваженням, що | орія цінності Маркса не має в даний час ніяких пс дователей в наукових колах », і твори Бем- Баверка «Теорія Ki Маркса та її критика * (1897). Всі ці книги дали рясний матері для полеміки, що розгорнулася головним чином в новому« товстий журналі «Наукове огляд» (заснований в 1894 р.), редактором до> рогобил Михайло Михайлович Філіппов (1858-1903), легендарого
10 Туган-Барановський М.І. До кращого майбутнього. М., 1996. С. 354. "Булгаков С.Н. Лекції з історії економічних вчень. М. ,
С. 13.
до Струве П.Б. Дж. Чемберлен. Некролог / / Російська думка. 1914. '
366
учений-енциклопедист, доктор філософії і письменник, який симпатизував марксизму і ще в 1885 р. відецензовані в «Російському багатство» II том «Капіталу».
М . М. Філіппов першим звернув увагу, що переведення ключі-| 'их марксової термінів Werth, Gebrauchswerth, Tauschwerth, Mehr-^ erth як «вартість», «споживча вартість», «мінова вартість», «додаткова вартість» може призвести до непорозумінням . Те ж саме підкреслив М.І. Туган-Барановський у спеціальному "'' зоре російських перекладів« Капіталу », визнавши гідністю нового перекладу Струве максимальне наближення до оригіналу і термінологічний ряд« цінність »,« споживна цінність »,« мінова цінність », «додаткова цінність». Всі автори «Наукового огляду», за винятком В.І. Ульянова, взяли етоттермінологіче-
'КИЙ РЯД.
Однак головним предметом для полеміки стало зазначене l.
i-м-Баверком «велике протиріччя» між I і III томами «Капіталу». Цілком погодився з Бем-Баверком Струве назвав це> отіворечіе «основний антиномією трудової теорії цінності»; iaH-Барановський визнав «цілком уявним» закон тенден-ш норми прибутку до зниження. Філіппов і Булгаков не погодилися з цими твердженнями, але визнали трудність «проблеми | нности» і можливість її вирішення тільки за рахунок критичного | етворенія Марксової теорії. Філіппов у своєму «Досвід крити-« Капіталу »запропонував направити вістря критики на посилку АРКСа про сталість норми додаткової цінності в галузях з | зним органічним будовою капіталу. Це допущення Філіп-- і пов'язував з« останньої поступкою Маркса утопічним теоріям | »енства» - уявленням про зведення складної праці до просто-ш. Булгаков висунув формулу «здійснення закону цінності | рез його нездійснення»: врівноваження прибутків за допомогою об-| тання цін виробництва як «компроміс між громадськими-відносинами цінності і капіталу», який досягається всупереч со-1втельним намірам окремих капіталістів - «пайовиків»} ІГ> аіочной цінності.
нажних моментом обидва учасника вважали можливість для індиві-Вльпих підприємців витягувати за рахунок технічних усовер-(Іствованій, тобто підвищення органічної будови капіталу, Ьсчренную прибавочну цінність »(Філіппов),« ряд рент »,« чрез-^ чайну прибуток »(Булгаков). Прийняти теорію австрійської шко-вони відмовилися. Булгаков вважав, що теорія трудової цінності не | / Ждастся в психологічному обгрунтуванні, оскільки політична
387
економія вивчає «ті суспільні відносини, в які кожен * з учасників процесу товарного виробництва потрапляє" помімс відома і бажання "».
Філіппов в спеціальній статті «Психологія i політичної економії» вказав, що «економічна психології повинна взяти до уваги два моменти: силу випробовується шя требности і величину зусилля, необхідного для здійснення цієї потреби. Теорія австрійської школи не помічає, що« зусилля ^ необхідне для задоволення потреби , чи не знаходиться в прямому зв'язку з величиною потреби ». По мірі впорядкування обмін) суб'єктивна оцінка, а разом з нею і принцип настійності пі требностей все більш відтісняються на другий план і замінюються і меном еквівалентів, що представляють пещи, що коштували обладаті мм! рівних зусиль ». Суб'єктивну теорію цінності Філіппов C4in.ii | правомірною хіба що для первісної торгашества, роблячи прим ^ чательно застереження:« Торгашество витіснене із торгівлі культур них країн, але є одна область, в якій воно процвітає: облаем! біржової гри ». Виникнення маржинализма Філіппов зв'язку із зростанням в капіталістичному суспільстві шару освічених люде | живуть нате або інші форми рент.
Критика ММ. Філіпповим і С.Н.Булгакова методології i стрийської школи добре показує відношення російської интелл | | генции ктрудовой теорії цінності З «майже містичним чувствоі як до« принципу справедливості ктрудящімся », очемпісал М.ІЛ ган-Барановскій19 - перший, хто познайомив російську чітающу публіку з теорією граничної корисності і згодом сдел! спробу« органічного синтезу "теорії граничної корисності] трудовою теорією цінності. Для Туган-Барановського і Струве пол | міка про цінність стала поворотною в русі «від марксизму».
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3. Полеміка про цінності: критика марксизму"
 1. 2. Епістемологічні [4] проблеми загальної теорії людської діяльності
  полеміки про істоту, межах і логічному характері економічної теорії змушує кваліфікувати їх як схоластичні софізми педантичних професорів. Існує широко поширена помилка, що, в той час як педанти займалися марними розмовами про найбільш підходящих методиках, сама економічна наука безвідносно до цих пустопорожнім спорах спокійно рухалася своїм
 2. Коментарі
  полеміка з методологічних питань між австрійськими економістами (насамперед К. Менгером) і представниками нової (молодої) історичної школи (Г. Шмоллер). Почався з публікації К. Менгером Дослідження про методи суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології
 3. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  полеміка вульгарних економістів проти утопічного соціалізму в 40-х рр.., в період найбільшого розквіту утопічного соціалізму. Так, наприклад, Бастіа прямо і безпосередньо виступила-упав проти соціалістів-утопістів. Н. Г. Чернишевський, ха-рактерізуя французьку літературу того часу, писав, що французькі економісти страждають коммунізмофобіей. Другий етап вже пов'язаний з появою
 4. 5. Логічна каталлактики versus математична каталлактики
  полеміка з приводу евристичних питань, а суперечка, що зачіпає основи економічної науки. Математичні методи повинні бути відкинуті не тільки з причини їх беззмістовності. Це абсолютно порочне метод, відштовхується від помилкових передумов і ведучий до помилкових висновків. Його силогізми не просто безплідні; вони відводять думка від вивчення реальних проблем і спотворюють взаємозв'язку між
 5. 9. Вплив циклів виробництва на ринкову економіку
  цінності справжніх і майбутніх благ . Якщо економічна наука не змогла б цього зробити, то вона неявно визнала б, що відсоток є грошовим феноменом і може абсолютно зникнути в результаті змін у грошовому відношенні. Для негрошових пояснень виробничого циклу первинним фактом досвіду є існування періодичних депресій. Їх захисники не знаходять в відновлених
 6. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  полеміки з приводу того, що в сучасній Америці називається промисловими відносинами відносинами між роботодавцями і працівниками. Дозвольте підкреслити тільки один аспект цієї проблеми. Величезні географічні регіони Східна Азія, Ост-Індія, Південна і Південно-Східна Європа, Латинська Америка відчувають лише поверхневе вплив капіталізму. Умови цих країн у загальному не відрізняються від
 7. 4. Економічна наука та університети
  цінність оригінальними публікаціями, а не просто складанням підручників і посібників. Репутація і платню викладача більше залежать від його літературної роботи, ніж від дидактичних здібностей. Професор не може не публікувати книги. Якщо він не відчуває схильності до економічної теорії, то він звертається до економічної історії або дескриптивної економічної теорії. Але в такому випадку,
 8. Лекція 1-я Історичні умови виникнення марксизму
  полеміка, в яку пан фон Шапер, тодішній обер-президент Рейнської провінції, вступив з «Rheinishe Zeitung» щодо положе-ня мозельских селян, нарешті, дебати про свободу торгівлі і поблажливим митах дали перші поштовхи моїх занять економічними питаннями »1 (. З окремих статей «Рейнської газети» представляє інте-рес його стаття «Дебати з приводу закону про крадіжку
 9. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  полеміку, особливо навколо питання про співвідношенні між вартістю і ціною виробництва. Буржуазні економісти висунули версію, нібито існує проти-речіе між I і III томами «Капіталу». У I томі «Капіталу» розвивається вчення про те, що вартість визначається працею і ціна визначається вартістю; в III томі розвивається теорія ціни виробництва, яка не збігається зі
 10. Лекція 12-я Неокантіанство і «соціальний напрям»
  полеміці з марксизмом. Тому, для того щоб об'єк- яснити виникнення «соціального напряму», корисно со-поставити його з австрійською школою. Австрійська школа в якості вихідного пункту своєї теорії брала індивідуума, ізольованого суб'єкта, індиві-дуальне господарство, відірване від суспільства, не пов'язане з суспільним виробництвом. Для австрійської школи типовий метод
© 2014-2022  epi.cc.ua