Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
BC Автономслз, О.І. Ананьін, С.А. Афон. Історія економічних вчень, 2002 - перейти до змісту підручника

4. Виникнення ревізіонізму і його проникнення в Росію


Своєрідна роль «доктринеров капіталізму», що випала частку російських марксистів в особі Струве і Туган-Барановського, Ш ханів і Ульянова, не могла перейти в скільки-небудь тривалий «серіал» . Чисельний зростання фабрично-заводського пролетаріату, обн (! ружівшееся в робочому середовищі прагнення до об'єднання, самообра; ь зованию та організованою боротьбі підготували грунт для перерости ня «гурткового» марксизму в партійне оформлення російської]
10Туган -Барановський М.І. Нариси з новітньої історії політично!! економії і соціалізму, Харків, 1919. С. 58.
368
i пціал-демократії та її включення в марксистський II интернац-| | iл. Але оформлення соціал-демократії в Росії збіглося за време-пі з виникненням в європейській цитаделі марксизму - герман-11 ой соціал-демократії - течії, настаіваішего на істотному перегляді (ревізії) теорії Маркса і Енгельса та відповідних і Шенен стратегії і тактики робочого руху. Засновником t ревізіонізму став Едуард Бернщтейн (1850-1932). Багаторічний со-рудник Енгельса, він у 1896-1898 рр.. виступив з циклом статей в те-ретические журналі «Neue Zeit», опублікованих потім окремою in тієї «Передумови соціалізму і завдання соціал-демократії» (1899, УССКИЙ переклад - 1901), Бернштейн підкреслював, що значення його нитки «полягає не в тому, що вона відкриває досі невідоме, і тому, що вона визнає вже відкрите» - включаючи протиріччя вжду різними твердженнями самих Маркса й Енгельса. Старійшина російських марксистів Плеханов поспішив полемічний-«атакувати» ревізіонізм, підхоплений в Росії Сергієм Про-повічем20. Навпаки, Струве, який представляв у 189і р.
російських со-1-демократів на Лондонському соціалістичному конгресі і почав Маніфест Російської соціал-демократичної робочої тин (РСДРП) для її установчого з'їзду, вітав виступ-| ше Бернштейна «проти застарілих ідей і ортодоксальної фра-|> логії». Багато чого у ревізіонізму збігалося з вже висловленим еуве на адресу марксистської «ортодоксії». Критична реакція. янова і Плеханова на колишні твердження Струве про неразрабо-^ Іост філософської основи марксизму тепер не могла обмежитися полемічними тертями, а вела до неминучого розриву. Остаточна риса між «ортодоксами» і «ревізіоністами »па проведена в 1900 р., коли Плеханов наполіг на ухваленні вер-вшіміся з посилань лідерами марксистських груп в Росії - Ульяновим, А. Потресова і Л. Мартовим - жорстких формули: проти тих, чиї погляди« зближуються з буржуазною Апологети-Ь> - маючи на увазі Струве і Туган-Барановського. У 1901 р. росій-ре «ортодоксальні марксисти» приступили до організації випу-
1 С.Н. Прокопович (1871-1955), учасник «Союзу російських соціал -де-крптов за кордоном »і автор книги« До критики Маркса »(1901), разом зі | | en дружиною Е.Д. Кускової очолював протягом в російському робочому дви-І1І, що отримало назву« економізму »- відмови від політико-ідеолого - i ської загостреності і організації трудящих для боротьби за поступового-поліпшення буденних економічних умов існування. прок-ич вважав вчення Маркса абстрактно-раціоналістичним і тенденци-мм і особливо наполягав, слідом за Бернштейном, що «практичний со-irjM, і протилежність науковому, продовжує справу лібералізму ».
3G9
ска своєї нелегальної газети« Іскра »; Туган-Барановський, гкчрч сенний смертю молодої дружини,> їхав в провінцію і на час то йшов від наукової та громадської діяльності; Струве в книзі «Марк - Совська теорія соціального розвитку» (1901) систематизував mnll ревізіонізм, погодившись з Бернштейном в;
запереченні «теорії катастрофи» - краху кагтіталістічс <.
i |> го ладу під тягарем власних суперечностей;
відмову від гасла революційної диктатури пролетаріату; ii | ui пріоритетів «ослаблення протиріч» капіталізму, особливо noq »'i ством фабричного законодавства;
запереченні Марксова «загального закону капіталістичного ni копления» - тенденції прогресуючого пригнічення нижчих K'ui'a сов і розкладання середніх класів;
запереченні самого поняття « науковий соціалізм », можливою і соціалізму як суспільного ідеалу піднятися до науки;
переорієнтації практичного соціалізму на« действітел1. "" <-економічний і політичний розвиток влади робітничого клас межах капіталістичного громадського порядку »- рефор | * (формула Бернштейна "рух - все, кінцева мета - ніщо *)
Зі свого боку до ревізіонізму прийшов третій з« легаш марксистів »- С.Н. Булгаков. Його увагу привернув аграрні прос як« сама нез'ясована і сумнівна частина економічний доктрини марксизму », і початковим наміром Булга було довести« справедливість економічної схеми Маркса, загальну приложимость закону концентрації виробництва і але * тотожність еволюції промисловості і землеробства ». Ре i тат був зовсім інший.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "4. Виникнення ревізіонізму і його проникнення в Росію "
 1. Глосарій
  А Абсолютна межа бідності - мінімальний рівень життя, який визначається на основі фізіологічних потреб людини в продуктах харчування, одязі і житло, тобто на базі вартості кошика товарів, достатніх для задоволення основних потреб людини Абсорбційний підхід - кейнсіанський підхід до проблем платіжного балансу, що пропонує для його поліпшення насамперед підвищувати
 2. 3. Могутність
  Суспільство є продуктом людської діяльності. Людська діяльність спрямовується ідеологіями. Таким чином, суспільство і будь-який конкретний суспільний лад є результатом ідеологій; всупереч твердженням марксистів ідеології не є продуктом певної структури суспільства. Зрозуміло, думки та ідеї людей не є досягненням ізольованих індивідів. Роздум точно
 3. 6. Монопольні ціни
  Конкурентні ціни являють собою результат повного пристосування продавців до попиту споживачів. В умовах конкурентних цін продається весь наявний запас, а специфічні фактори виробництва використовуються в тій мірі, наскільки дозволяють ціни на неспецифічні компліментарні чинники. Жодна частина наявного запасу не таїв від ринку, а гранична одиниця специфічного фактора
 4. 2. Класифікація економічних систем
  Людське суспільство у своєму розвитку використовувало і використовує різні економічні системи, серед яких виділяють традиційну, ринкову, командну (або централізовану) і змішану економіки. Традиційна економіка заснована на традиціях, що передаються від покоління до покоління. Ці традиції визначають, які товари та послуги виробляти, для кого і яким чином . Перелік благ,
 5. Методи і засоби ведення конкурентної боротьби монополій наступні
  1) позбавлення сировини, матеріалів - один з найважливіших прийомів для примусу до вступу в картель; 2) позбавлення робочих рук за допомогою «альянсів», тобто договорів підприємців з робочими союзами; 3) позбавлення підвозу; 4) позбавлення збуту; 5) договір з покупцем про ведення торговельних зносин виключно з картелями; 6) планомірне збивання цін (для розорення «сторонніх», тобто
 6. Причини (джерела) інфляції
  Причини виникнення інфляції надзвичайно різноманітні. Часто буває важко визначити, яка саме причина викликала інфляцію в кожному конкретному випадку, так як вони завжди існують у якійсь комбінації. Перш за все слід назвати центральний емісійний банк країни, оскільки диспропорційність і незбалансованість державних доходів і витрат, що виражається в дефіциті
 7. Лекція 9-я Суб'єктивізм. Австрійська школа
  Труднощі вивчення цього розділу історії економічної думки полягає в тому, що є мало літератури, осве-щающей дану епоху, а навчальної літератури взагалі немає. Що стосується робіт самих буржуазних економістів, то в основному вони є тільки на іноземних мовах. Почнемо з австрійської школи, яка представляє різно - видність вульгарної політичної економії. Класичне
 8. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  Всрнер Зомбарт - один з найбільш видних буржуазних економістів кінця XIX в. і перших десятиліть XX в. - був центральною фігурою в буржуазної політичної економії майже до 40-х рр.. цього століття (помер у 1941 р.). Чи можна зарахувати Зомбарта до історичної школі? Ні-сомненно. Він був пов'язаний з цією школою і притому непосредст-венно . Зомбарт був учнем Шмоллера і сприйняв некою рие
 9. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  Розглянемо погляди самого великого представника реви-зіонізма Карла Каутського . Каутський пройшов вельми звивистий життєвий шлях, пре-терпів велику еволюцію. Він почав свою наукову та політи-чний кар'єру захистом мальтузіанства, відразу ж виступивши як буржуазний ідеолог. Пізніше Каутський приєднався до соці-ал-демократії, причому на перших порах перебував під значи - тельним впливом
 10. Тема 58. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  1. Світове господарство - це глобальна економічна система, вовлекающая національні економіки в єдині для всіх господарські процеси за допомогою міжнародного поділу праці . Воно виникло на основі міжкраїнових економічних зв'язків і відносин, які спочатку проявилися у сфері зовнішньої торгівлі, а потім поширилися на виробничу сферу, наукові дослідження і розробки,
© 2014-2022  epi.cc.ua