Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНЕ

передбачає можливість відмовитися від перестрахування окремих ризиків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ФАКУЛЬТАТИВНЕ "
 1. ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИЙ СЛІП
  перестрахуванні відповідних
 2. 8.2. Форми перестрахування
  перестрахування та оформлення правових взаємовідносин страховика і перестраховика перестрахувальні операції поділяються на факультативні (необов'язкові), облігаторні (обов'язкові), і факультативно-облігаторні і пулів. Характерними рисами факультативного перестрахування є: 1) повна свобода потенційних сторін договору щодо його укладення і умов, відсутність
 3. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ
  перестрахування наступного страховому товариству. У цьому випадку перестраховик виступає в ролі ретроцедентом, нове страхове товариство отримує назву ретроцессіонаріем, а операція з передачі ризику називається ретроцессию. Відносини з перестрахування припускають два види договорів - з перестрахування всіх отриманих ризиків, незалежно від їх розміру, і з перестрахування лише окремих
 4. 8.1. Сутність і функції перестрахування
  перестрахування перший (прямий) страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страховикам (перестраховикам) з метою створення по можливості збалансованого страхового портфеля, забезпечення фінансової стійкості і рентабельності страхових операцій. Перестрахування дозволяє страхової компанії приймати ризики клієнтів,
 5. Програма курсу «Страхування»
  перестрахування, інвестиційна діяльність, тарифна політика, актуарні розрахунки. Забезпечення платоспроможності страхової компанії. Фінансова стійкість страховиків. Попереджувальні заходи та їх финансированиестраховойкомпанией.Необходимостьпроведения інвестиційної діяльності. Принципи інвестування тимчасово вільних коштів: диверсифікація, зворотність, прибутковість і
 6. Тема 8. Перестрахування
  Тема 8.
 7. ПЕРЕСТРАХУВАННЯ ОБОВ'ЯЗКОВЕ
  перестрахування всіх ризиків
 8. 8.3. Види перестрахувальних договорів
  перестрахування (ПП); - непропорційне перестрахування (НПП). Основні види договорів пропорційного перестрахування: - квотний або часткової; - ексцедентна 'або лімітний; - квотно-ексцедентний або змішаний. Крім цих видів договорів іноді застосовуються їх модифікації, які використовуються в залежності від поставлених цілей. До них відносяться: відкритий килим, поштовий килим;
 9. НАДЛИШОК У СТРАХУВАННІ
  перестрахування.
 10. 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика
  перестрахування; - суми зменшення страхових резервів, утворених у попередні звітні періоди; - винагороди за договорами, переданими в перестрахування; - винагороди від страховиків за договорами співстрахування; - суми відшкодування перестраховиками частки страхових виплат за договорами, переданими в перестрахування; - суми отриманих відсотків, нарахованих на депо премій по ризиках,
 11. Управління державним боргом
  факультативна. При добровільній конверсії власник облігації має право вибору: або погодитися з новими умовами, або погасити облігацію. При примусової конверсії власник облігації зобов'язаний погодитися з новими умовами позики, а при факультативної конверсії кредитор може або погодитися, або відмовитися від нових умов позики. Конверсія, як правило, здійснюється при надлишку
 12. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 13. 6.2.7. Ринок страхових і банківських послуг
  перестрахування. Розрізняють передані договори перестрахування (цесії) та прийняті (акцептовані). Перестрахування може здійснюватися раз-особистими компаніями на основі укладених між ними договорів факультативного або прямого перестрахування. Зазвичай при нерозвиненості національного ринку перестрахування компанії, що здійснюють страхування великих ризиків, передають у перестрахування (ділять
 14. 4.1. Поняття фінансової стійкості страховиків
  перестрахування; - інвестиційна діяльність. Андеррайтерських політика - діяльність страхової організації, пов'язана з укладанням договорів страхування. Страховики повинні ретельно оцінювати ступінь страхового ризику за укладеними договорами, розраховувати ймовірність настання страхових випадків, максимальні суми очікуваного збитку і, виходячи з цього, приймати рішення про
 15. 9.2. Продавці та покупці страхових послуг
  перестрахування зі страховиками. Суть договорів перестрахування полягає у прийнятті на себе перестрахувальником ризику виконання страховиком всіх або частини зобов'язань за договором страхування. перестраховиків можуть бути як організації, функцією яких є тільки укладання договорів перестрахування (професійні перестраховики), так і страхові організації, які поряд з
 16. 4.5. Страхові резерви, їх види
  перестрахування, крім договорів перестрахування, відповідно до умовами яких у перестрахувальника виникає обов'язок з відшкодування заздалегідь встановленої частки в кожній страховій виплаті, виробленої страховиком за кожним прийнятим у перестрахування договором (договорами), за яким стався збиток, що підпадає під дію договору перестрахування (договори непропорційного
 17. 8.3.5. Класифікація податків
  факультативні податки. Загальнообов'язкові встановлюються законодавчими актами РФ і стягуються на всій її території, незалежно від рівня бюджету, в який вони надходять. До таких податків відносяться всі федеральні податки, а також податок на майно підприємств, лісовий дохід, плата за воду, земельний податок та ін Факультативні податки передбачені основами податкової системи, однак
 18. Актуальні проблеми економіки
  факультативного) вивчення студентами економіки. Можна запропонувати таке вивчення всіх елементів економіки. Умовою успішності цього рівня навчання є особисті інтереси педагога як дослідника і здатність запропонувати їм оригінальні трактування актуальних проблем економіки. Одночасно такі заняття продуктивні при наявності опублікованих робіт за відповідними аспектам економіки.
 19. 54. Страхування нерухомості
  перестрахування і отримали ліцензії у встановленому законодавством порядку. Договір майнового страхування - це угода між страхувальником і страховиком, в силу якого страховик зобов'язується за обумовлену договором плату (страхову премію) при настанні передбаченого в договорі події (так званого страхового випадку) відшкодувати страхувальникові чи іншій особі, на користь
© 2014-2022  epi.cc.ua