Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
І.А. Марчева. Страхування, 2012 - перейти до змісту підручника

8.1. Сутність і функції перестрахування


Перестрахування - система економічних страхових відносин між
страховими організаціями (страховиками) з приводу укладених зі
страхувальниками договорів страхування . У відповідності з договором
перестрахування перший (прямий) страховик, приймаючи на страхування ризики,
частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим
страховикам (перестраховикам) з метою створення по можливості
збалансованого страхового портфеля, забезпечення фінансової стійкості і
рентабельності страхових операцій. Перестрахування дозволяє страхової
компанії приймати ризики клієнтів, які були б занадто великі для
одного страховика. Перестрахування називають також «вторинним»
страхуванням або страхуванням страховиків.
Страховик, що прийняв на страхування ризик і передав його частково в
перестрахування, називається цедентом. Перестрахувальник (страхове товариство),
приймаючі ризик у перестрахування, називається Цесіонарій.
Договір
передачі ризику в перестрахування називається договором цесії (цедірованіем).
Сутність перестрахування полягає в перерозподілі зобов'язань по
відшкодуванню збитку, прийнятих на себе страховиком за договорами страхування,
між двома чи кількома організаціями з метою забезпечення фінансової
стійкості страховика.
Перелік прийнятих на страхування і підлягають перестрахуванню ррісков
називається бордеро. Перелік заявлених і оплачених страховиком збитків
(із зазначенням їх дати і розміру), що підлягають відшкодуванню з боку
перестраховика, називається бордеро збитків.
Перестрахувальники можуть у свою чергу перестрахувати свої зобов'язання.
У цьому випадку укладений договір іменуватиметься договором ретроцесії;
особа яка передає зобов'язання надалі перестрахуванні -
ретроцедентом, а особа приймає на себе такі зобов'язання -
ретроцессіонаріем.

Мета укладання договору ретроцесії - подальший перерозподіл
ризиків і збалансування зобов'язань перестрахувальника з метою забезпечення його
фінансової стійкості.
Опції перестрахування на страховому ринку
1. Формування збалансованого страхового портфеля.
2. Скорочення ризику виникнення збитків від проведення страхових
операцій.
3. Збільшення можливостей страховика в укладанні договорів
страхування на високі страхові суми.
4. Регулювання співвідношення між розмірами власного капіталу і
об'ємом страхових операцій.
5. Наявність можливості укласти договір перестрахування дозволяє
страховикам займатися операціями з нових видів страхування.
6. Надання страховикам різних послуг, необхідних для підвищення
ефективності їх діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8.1. Сутність і функції перестрахування "
 1. Програма курсу« Страхування »
  функції перестрахування. Форми перестрахування (факультативное,облигаторное,факультативно-облигаторное).Виды перестрахувальних договорів (пропорційне перестрахування, квотний договір, ексцедентний договір і квотно-ексцедентний договір) і непропорційне перестрахування (договір ексцедента збитку і договір ексцедента збитковості). Активне і пасивне перестрахування. Тема 9.
 2. Тема 8. Перестрахування
  Тема 8.
 3. 8.2. Форми перестрахування
  перестрахування та оформлення правових взаємовідносин страховика і перестраховика перестрахувальні операції поділяються на факультативні (необов'язкові), облігаторні (обов'язкові), і факультативно-облігаторні і пулів. Характерними рисами факультативного перестрахування є: 1) повна свобода потенційних сторін договору щодо його укладення і умов, відсутність
 4. 8.3. Види перестрахувальних договорів
  перестрахування (ПП); - непропорційне перестрахування (НПП). Основні види договорів пропорційного перестрахування: - квотний або часткової; - ексцедентна 'або лімітний; - квотно-ексцедентний або змішаний. Крім цих видів договорів іноді застосовуються їх модифікації, які використовуються в залежності від поставлених цілей. До них відносяться: відкритий килим, поштовий килим;
 5. Глава 8. Ринкова економіка і її еволюція
  сутність сучасної ринкової
 6. Глава 5. Сутність, структура, механізм ринку і проблеми його розвитку
  сутність ринку, його найбільш важливі складові елементи, з'ясувати функції тих інститутів, установ, за допомогою яких здійснюються операції з приводу купівлі-продажу різних
 7. 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика
  перестрахування; - суми зменшення страхових резервів, утворених у попередні звітні періоди; - винагороди за договорами, переданими в перестрахування; - винагороди від страховиків за договорами співстрахування; - суми відшкодування перестраховиками частки страхових виплат за договорами, переданими в перестрахування; - суми отриманих відсотків, нарахованих на депо премій по ризиках,
 8. § 2.4. Функції оподаткування
  сутності і властивостей, то в першу чергу необхідно відзначити, що в податках безпосередньо реалізується їхнє соціальне призначення як інструмента вартісного розподілу і перерозподілу доходів государства1. У той же час необхідно відзначити, що на практичному рівні оподатковування виконує кілька функцій, у кожній з яких реалізується те чи інше призначення податків. Взаємодіючи,
 9. Глава 4. Основні форми економічного розвитку. Товарне виробництво і його роль в еволюції суспільства
  сутність товарної форми виробництва; з'ясувати соціально-економічну природу її найпростішої структурної одиниці - товару; розкрити його суперечності, які призводять до появи грошей; проаналізувати зміст і функції закону звернення грошей, закону
 10. Зміст податкових відносин
  сутність податків, їх типи, структура і роль видозмінюються разом з природою і функціями держави. Вирішальними передумовами виникнення податків, становлення і розвитку податкових систем є держава і товарне виробництво з його ринковими відносинами. У формі податків держава отримала у свої руки потужний інструментарій не тільки підтримки власної дієздатності, а й
 11. 63. ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВИ І ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ
  сутність як соціального явища. Функції державних органів подібним якістю володіти не можуть, у них мають сутність держави не отримує безпосереднього вираження. Функції держави виконуються всіма або багатьма державними органами, проте часто окремі органи відіграють пріоритетну роль у справі здійснення якої-небудь функції держави. Під функціями органів зазвичай
 12. Тема 3 Сучасна ринкова економіка
  сутність і види. Грошові агрегати. Рівняння обміну Фішера. Кількість грошей в обігу. Вартість грошей. Основні характеристики ринкового господарства. Цивільний кодекс Російської Федерації та «правила поведінки» у ринковій економіці. Ринкова система і фундаментальні питання економіки. Кругообіг товару і грошей. Переваги та недоліки ринкової економіки. Держава в ринковій
 13. ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  сутності. 2. З яких елементів складається процес управління і які його основні функції та принципи? 3. Охарактеризуйте організаційні форми управління. 4. Розкажіть про основні методи і вимогах до управління. 5. У чому сутність економічної демократії? 6. Дайте характеристику основних ланок менеджерів. 7. У чому полягає історичний характер категорії «маркетинг»? 8.
© 2014-2022  epi.cc.ua