Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Буква П, 2013 - перейти до змісту підручника

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

сукупність відносин між страховиками зі страхування ризику. Страховик, беручи на страхування ризик, що перевищує його можливості, передає частину ризику іншому страховику. Відносини оформляються договором, за яким одна сторона, перестрахувальник або цедент, передає ризик і відповідну частину премії іншій стороні, перестраховщику або цессионарию. Останній зобов'язується при виникненні страхового випадку оплатити прийняту на себе частину ризику. Операції з передачі ризику іноді називаються цессией. У свою чергу перестраховик може передати частину ризику в перестрахування наступного страховому товариству. У цьому випадку перестраховик виступає в ролі ретроцедентом, нове страхове товариство отримує назву ретроцессіонаріем, а операція з передачі ризику називається ретроцессию. Відносини з перестрахування припускають два види договорів - з перестрахування всіх отриманих ризиків, незалежно від їх розміру, і з перестрахування лише окремих "надлишкових"
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ПЕРЕСТРАХУВАННЯ"
 1. 8.1. Сутність і функції перестрахування
  Перестрахування - система економічних страхових відносин між страховими організаціями (страховиками) з приводу укладених із страхувальниками договорів страхування. У відповідності з договором перестрахування перший (прямий) страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності по них передає на узгоджених умовах іншим страховикам (перестраховикам) з метою створення по
 2. Тема 8. Перестрахування
  Тема 8.
 3. 8.2. Форми перестрахування
  За формою передачі ризиків у перестрахування і оформлення правових взаємовідносин страховика і перестраховика перестрахувальні операції поділяються на факультативні (необов'язкові), облігаторні (обов'язкові), і факультативно-облігаторні і пулів. Характерними рисами факультативного перестрахування є: 1) повна свобода потенційних сторін договору щодо його
 4. 8.3. Види перестрахувальних договорів
  Перестрахувальні договори поділяються на дві основні групи: - пропорційне перестрахування (ПП); - непропорційне перестрахування (НПП). Основні види договорів пропорційного перестрахування: - квотний або часткової; - ексцедентна 'або лімітний; - квотно-ексцедентний або змішаний. Крім цих видів договорів іноді застосовуються їх модифікації, які використовуються в
 5. НАДЛИШОК У СТРАХУВАННІ
  1) сума, що є першою частиною витрат, які несе страхувальник за умовами страхування (наприклад , адміністративні витрати, що входять в страхову премію), 2) залишок ризику, який не може бути розміщений на страховому ринку і для якого потрібно додаткове покриття, найчастіше
 6. 4.7. Доходи, витрати і прибуток страховика
  Страховики обчислюють оподатковувану базу для розрахунку податку на прибуток як різниця між отриманими доходами і зробленими витратами. Доходи страхових організацій складаються з таких трьох елементів: доходів від реалізації товарів (робіт, послуг), позареалізаційних доходів і доходів від страхової діяльності. До доходів від реалізації відноситься, наприклад, виручка від реалізації
 7. Програма курсу «Страхування»
  Тема 1. Сутність страхування. Основні поняття: страхування, страховик, страхувальник. Класифікація у страхуванні: за формою організації, формою проведення, об'єктах страхування, видами страхових виплат, балансовий класифікації. Форми проведення страхування: обов'язкове, добровільне. Тема 2. Правові основи страхових відносин. Нормативно-правова основа страхових відносин.
 8. І.А. Марчева. Страхування, 2012

 9. 4.1. Поняття фінансової стійкості страховиків
  Фінансова стійкість страховика являє собою збереження оптимального якісного та кількісного стану активів і зобов'язань, що дозволяє страховій організації забезпечити безперебійне здійснення своєї діяльності та її розвиток. Головною ознакою фінансової стійкості страховиків є їх платоспроможність, тобто здатність страхової організації своєчасно
 10. 9.2. Продавці та покупці страхових послуг
  Основними суб'єктами страхового ринку виступають страхувальники - покупці страхових послуг і страховики - продавці страхових послуг. Крім того, у страхових відносинах в якості споживачів страхових послуг можуть брати участь застраховані особи і вигодонабувачі. Інфраструктуру страхового ринку складають страхові посередники, перестрахувальники, аварійні комісари, аджастер і
 11. 4.5. Страхові резерви, їх види
  Страхові резерви - сукупність грошових коштів цільового призначення, формована за рахунок отриманих страховиком страхових премій і використовується ним для забезпечення прийнятих на себе страхових зобов'язань. Страхові резерви утворюються страховиком по кожному виду страхування і в тій валюті, в якій проводиться страхування. Страхова організація розраховує розміри страхових резервів при
 12. 54. Страхування нерухомості
  Страхування нерухомості регулює Закон РФ № 4015-1 від 27.11.1992 г «Про організацію страхової справи в Російській Федерації» (в ред. Від 10 грудня 2003 г) і ГК РФ. Страхування нерухомого майна здійснюється на підставі договору майнового страхування. Договір укладається між громадянином чи юридичною особою (страхувальником) та страховою організацією (страховиком). В якості
 13. 6.2.7. Ринок страхових і банківських послуг
  Значне місце серед світових послуг займають купівля-продаж страхових і банківських послуг. Страхові послуги - це комплекс послуг із страхування найрізноманітніших ризиків. Їх зародження пов'язано з розвитком ринку послуг, що неабиякою мірою було обумовлено наявністю ризиків при продажу таких послуг, як транспортні. Міжнародний товарообіг насамперед підданий ризикам, пов'язаним з
© 2014-2022  epi.cc.ua