Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
Н.М. Бурханова. Економіка нерухомості Шпаргалки, 2008 - перейти до змісту підручника

45. Звіт про оцінку нерухомості

Звіт про оцінку - письмовий документ відповідає основним вимогам професійної етики, які зрозумілим і доступним чином відображають хід процесу оцінки і містять в собі використані оцінювачем вихідні дані, їх аналіз, висновки і підсумкову величину вартості. Звіт про оцінку нерухомості повинен містити додаток. Додаток повинен містити всі фотографії, замальовки і карти, які не були включені в основні розділи цього звіту. У додаток можна включити словник термінів.
У звіті можна вказати допущення - це твердження які робляться оцінювачем в процесі оцінки на основі його професійної думки, але вони не підкріплені фактичними даними
Згідно ст. 11 Закону від 29.07.1998 р. № 135-ФЗ «Про оціночної діяльності в РФ», належним виконанням оцінювачем своїх обов'язків, покладених на нього договором, є своєчасне складання в письмовій формі і передача замовнику звіту про оцінку об'єкта оцінки
Звіт не повинен допускати неоднозначного тлумачення або вводити в оману.
У звіті в обов'язковому порядку зазначаються дата проведення оцінки об'єкта, використовувані стандарти оцінки, цілі і завдання її проведення.
У випадку, якщо при проведенні оцінки об'єкта визначається не ринкова, а інші види вартості, у звіті повинні бути зазначені критерії встановлення оцінки об'єкта і причини відступу від можливості визначення ринкової вартості об'єкта оцінки.
У звіті повинні бути зазначені:
1) дата складання та порядковий номер звіту;
2) підстава для проведення оцінювачем оцінки об'єкта ;
3) місцезнаходження оцінювача і відомості про видану йому ліцензії на здійснення оціночної діяльності по даному виду майна;
4) точний опис об'єкта оцінки, а щодо об'єкта оцінки , що належить юридичній особі, - реквізити юридичної особи та балансова вартість даного об'єкта оцінки;
5) стандарти оцінки для визначення відповідного виду вартості об'єкта оцінки, обгрунтування їх використання при проведенні оцінки даного об'єкта, перелік використаних при проведенні оцінки об'єкта даних із зазначенням джерел їх отримання, а також прийняті при проведенні оцінки допущення;
6) послідовність визначення вартості об'єкта оцінки та її підсумкова величина, а також обмеження і межі застосування отриманого результату;
7) дата визначення вартості об'єкта оцінки;
8) перелік документів, що використовуються оцінювачем і які визначають кількісні та якісні характеристики об'єкта оцінки.

Для проведення оцінки окремих видів об'єктів законодавством Російської Федерації можуть бути передбачені спеціальні форми звітів.
Звіт повинен бути пронумерований посторінково, прошитий, скріплений печаткою, а також підписаний оцінювачем - індивідуальним підприємцем або працівником юридичної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 45. Звіт про оцінку нерухомості "
 1. 2.8. Звіт про оцінку нерухомості
  Звіт про оцінку - це письмовий документ, який відповідає всім вимогам професійної етики, зрозумілим і доступним чином відображає хід процесу оцінки і містить в собі використані оцінювачем вихідні дані, їх аналіз, висновки і підсумкову величину вартості. Додаток до звіту про оцінку містить всі фотографії, замальовки і карти, не включені в основні розділи звіту. Іноді в
 2. 1.2. Типи нерухомості
  Можна виділити три основні типи нерухомості: земля, житло та нежитлові приміщення. Базовим об'єктом нерухомості є земля. Поряд з поділом на типи нерухомість класифікується по ряду ознак, що сприяє більш успішному дослідженню ринку нерухомості і полегшує розробку і застосування методів оцінки різних категорій нерухомості, управління ними. Класифікація за
 3. Д. А. Шевчук. Оцінка та управління нерухомістю: конспект лекцій, 2007
  У книзі представлено системний виклад основних економічних і управлінських питань, пов'язаних з теорією і практикою оцінки нерухомості та управління власністю. Призначено для оцінювачів, ріелторів, студентів, аспірантів і викладачів економічних, юридичних, будівельних, архітектурних і технічних вузів; банкірів, інвесторів, фахівців з нерухомості, управління,
 4. 2.5.3. Прибутковий підхід
  Прибутковий підхід заснований на тому, що вартість нерухомості, в яку вкладено капітал, повинна відповідати поточній оцінці якості і кількості доходу, який ця нерухомість здатна принести. Прибутковий підхід - це сукупність методів оцінки вартості нерухомості, заснованих на визначенні поточної вартості очікуваних від неї доходів. Основною передумовою розрахунку вартості таким
 5. 2. Оцінка нерухомості
  2. Оцінка
 6. 4. Управління процесом інвестування та фінансування нерухомості
  Унікальність нерухомості вимагає ретельного опрацювання фінансової, правової, технічної сторони кожного об'єкта інвестування. До того ж важливо, що прибутковість інвестування залежить від якості управління
 7. 2.5. Підходи до оцінки нерухомості
  2.5. Підходи до оцінки
 8. 29. Порівняльний підхід до оцінки нерухомості
  Порівняльний похід до оцінки нерухомості заснований на принципі заміщення - покупець не придбає об'єкт нерухомості, якщо вартість цього об'єкта перевищує всі витрати з придбання на ринку подібного об'єкта, який володіє тією ж корисністю для покупця. Даний підхід в основному використовується там, де існує достатня база даних про угоди купівлі-продажу або оренди на ринку
 9. 2.4. Види оцінки нерухомості
  Оцінка нерухомості буває масова і індивідуальна. Масова оцінка нерухомості - це оцінка великої кількості об'єктів нерухомості на конкретну дату з використанням стандартних методик і статистичного аналізу. При цьому уніфікується процедура оцінки великого числа об'єктів. При масовій оцінці на заключному етапі перевіряється використовувана для розрахунків модель і контролюється
 10. 35. Аналіз доходів і витрат
  На основі дохідного підходу оцінку нерухомості починають з визначення потенційного валового доходу. Під потенційним валовим доходом розуміють максимальний дохід, який здатний приносити оцінюваний об'єкт нерухомості, визначається шляхом розрахунку суми очікуваних надходжень від об'єкта при 100%-й завантаженні площ Розрахунок потенційного валового доходу здійснюється на основі аналізу поточних
 11. 1.4. Учасники та джерела процесу фінансування нерухомості
  Традиційно учасників процесу фінансування нерухомості ділять на наступні категорії: - федеральні і місцеві органи влади і управління; - кредитно-фінансові установи; - інвестори і пр. Федеральні і місцеві органи влади і управління забезпечують економіко-правові відносини між учасниками процесу фінансування нерухомості. Держава забезпечує додержання
 12. 30. Витратний підхід
  Витратний підхід базується на розрахунку витрат на відтворення оцінюваних споруд і будівель з урахуванням всіх видів зносу і підприємницької прибутку. До отриманої вартості додається ринкова вартість ділянки землі Витратний підхід являє собою сукупність методів оцінки, які засновані на визначенні витрат, необхідних для заміщення або відновлення об'єкта оцінки з урахуванням
 13. Витратний підхід
  Витратний підхід представлений насамперед методом оцінки накопичених активів. Він включає оцінку фінансових, матеріальних (земля, будівлі, споруди, машини та обладнання) та нематеріальних (кваліфікація, торгова марка тощо) активів на основі балансового звіту з урахуванням різного роду поправок (знос, старіння і інш.). Перевага даного підходу полягає в тому, що він грунтується на
 14. Запитання для самоконтролю
  1. Перерахуйте об'єкти податку на майно фізичних осіб. 2. Як встановлюється інвентаризаційна вартість об'єктів нерухомості? 3. Як визначити податкову базу з податку на майно фізичних осіб? 4. Перерахуйте платників податку на майно фізичних осіб. 5. Як визначити ставку податку на майно фізичних осіб? 6. Які існують пільги при справлянні податку на
 15. 2.7. Майнові податки
  майнові податки в США є одними з перших податків, отримали розвиток в країні. У доходах місцевих бюджетів їх питома вага досягає 80%. Об'єкт оподаткування з податків на майно в різних штатах не збігається. У чотирьох штатах обкладається тільки нерухомість - земля, що знаходяться на ній будівлі і постійні споруди. В інших штатах майнові податки стягуються по
 16. 2.5.1. Порівняльний підхід
  Порівняльний підхід до оцінки - це сукупність методів оцінки вартості, заснованих на порівнянні об'єкта оцінки з його аналогами, щодо яких є інформація про ціни угод з ними. Умови застосування порівняльного підходу: 1. Об'єкт не повинен бути унікальним. 2. Інформація повинна бути вичерпною, що включає умови здійснення операцій. 3. Фактори, що впливають на
 17. 42. Кадастровий облік
  Кадастрове поділ території РФ - це одне з основних напрямів управління нерухомим майном. Одиницями кадастрового поділу території Російської Федерації є райони, квартали округу. Кадастровий номер земельної ділянки складається з номерів округу, району, кварталу та земельної ділянки в кварталі. Урядом РФ встановлюється порядок кадастрового поділу території РФ і
 18. 2.1. Фактори, що впливають на вартість нерухомості
  Можна виділити чотири чинника, що впливають на вартість нерухомості. 1. Попит - кількість даного товару або послуг, що знаходить на ринку платоспроможних покупців. Найбільший потенційний попит - на ринку житла. 2. Корисність - здатність майна задовольняти деякі потреби людини. Корисність спонукає бажання придбати певну річ. Корисність житла -
 19. 1.3. Ринок нерухомості
  Ринок нерухомості - це сукупність відносин навколо операцій з об'єктами нерухомості: купівлі-продажу нерухомості, іпотеки, здачі об'єктів нерухомості в оренду і т. д. Основні сегменти ринку нерухомості: ринок землі, ринок житла і ринок нежитлових приміщень. Окремо виділяють ринок дохідної нерухомості, який сегментируется за функціональним призначенням об'єктів: - ринок
© 2014-2022  epi.cc.ua