Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаАналіз → 
« Попередня Наступна »
Д. А. Шевчук. Оцінка та управління нерухомістю: конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

4. Управління процесом інвестування та фінансування нерухомості

Унікальність нерухомості вимагає ретельного опрацювання фінансової, правової, технічної сторони кожного об'єкта інвестування.
До того ж важливо, що прибутковість інвестування залежить від якості управління нерухомістю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Управління процесом інвестування та фінансування нерухомості "
 1. 1.5. Переваги інвестування в нерухомість
  управління власністю. - Ростов-на-Дону: Фенікс, 2007). І все ж ринок нерухомості є привабливим для потенційних інвесторів з наступних причин: - інвестиції в нерухомість характеризуються значним ступенем схоронності, безпеки і можливістю контролю інвестором; - в момент придбання нерухомості інвестор отримує пакет прав, у той час як
 2. 3.2.3. Визначення ставки дисконтування
  управління може знизитися, а це призведе до зменшення вартості власності; - ризик ринку нерухомості - імовірність того, що зміна співвідношення попиту і пропозиції може вплинути на рівень доходів від об'єкта; - ризик ринку капіталу - імовірність того, що зміна норми прибутку і норми відсотка призведе до зміни вартості нерухомості; - ризик інфляції - ризик
 3. 4.3. Ризики при фінансуванні нерухомості
  управлінню невиплаченими кредитами і вилученим майном. Управління кредитним ризиком здійснюється шляхом ретельного аналізу об'єкта застави, платоспроможності позичальника та виробленням рекомендацій за прийнятною величиною кредиту. При визначенні вірогідності повернення кредиту основна увага приділяється встановленню величини доходу позичальника та оцінці вартості переданого в заставу майна.
 4. 4.6. Додаткова інформація
  управління майном довірителя, укладення договорів тощо Договір - угода сторін, за яким передається майно, проводиться робота чи надається послуга. Договір включає в себе три обов'язкові, послідовно розвиваються стадії: укладення, виконання та припинення (відповідальність), тобто встановлення, зміну і припинення певних майнових пов'язаних з ними
 5. 1.1. Нерухомість як об'єкт інвестування
  процесі виробництва відбувається поступово в міру зносу; - корисність нерухомості визначається здатністю задовольняти специфічну потребу людини у житловій та виробничій площах; - можливість позитивного чи негативного впливу нового будівництва на вартість прилеглих земель, будівель ; - існує тенденція до збільшення вартості нерухомості зі
 6. 1.2. Типи нерухомості
  управління ними. Класифікація за найбільш часто зустрічається ознаками представлена в табл. 1.1. Існують такі форми доходу від інвестування в нерухомість: - збільшення вартості нерухомості за рахунок зміни ринкових цін, придбання нових і розвитку старих об'єктів; - майбутні періодичні потоки грошових коштів; - дохід від перепродажу об'єкта наприкінці періоду
 7. 1.4. Учасники та джерела процесу фінансування нерухомості
  управління; - кредитно-фінансові установи; - інвестори і пр. Федеральні і місцеві органи влади і управління забезпечують економіко-правові відносини між учасниками процесу фінансування нерухомості. Держава забезпечує додержання норм і правил, пов'язаних з функціонуванням ринку нерухомості; регулює питання зонування, містобудівного розвитку і
 8. 2.3. Основні принципи оцінки нерухомості
  процесі оцінки. Принцип конкуренції заснований на тому, що ринкові ціни встановлюються на певному рівні з урахуванням конкуренції. Принцип попиту та пропозиції заснований на визначенні вартості об'єкта співвідношенням попиту та пропозиції на ринку нерухомості. На попит і пропозицію впливають такі фактори, як рівень доходів, зміна чисельності і смаків населення, величина
 9. 4.5. Кредитний консалтинг
  управлінської, економічної, фінансової, інвестиційної діяльності організацій, стратегічного планування, оптимізації загального функціонування компанії, ведення бізнесу, дослідження та прогнозування ринків збуту, руху цін і т.д. Іншими словами, консалтинг - це будь-яка допомога, що надається зовнішніми консультантами, у вирішенні тієї чи іншої проблеми. Основна мета консалтингу
 10. Рекомендована література
  управління власністю. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2007. 23. Шевчук Д.А. Організація і фінансування інвестицій: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 24. Шевчук Д.А. Ринок цінних паперів: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 25. Шевчук Д.А. Основи банківської справи: Навчальний посібник. - Ростов-на-дону: Фенікс, 2006. 26. Шевчук Д.А. Основи банківської
© 2014-2022  epi.cc.ua