Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаІсторія економіки → 
« Попередня Наступна »
Костакова Тетяна Олександрівна. Шпаргалка з історії економічних вчень, 2008 - перейти до змісту підручника

72. Суспільно - економічні передумови формування концепції «селянського соціалізму»


Концепція «селянського соціалізму» була розроблена А.І. Герценом в 50-х р. XIX століття.
Олександр Іванович Герцен (1812-1870) вніс великий внесок у розвиток вітчизняної економічної думки. Став основоположником потужного громадського течії в Росії - народництва. Герцен шукав для Росії шлях, який дозволив би їй звільнитися від кріпацтва і разом з тим уникнути капіталізму і панування буржуазії.
Основні ідеї Герцена полягали в наступному:
1) досягти соціалізму можна тільки через сільську громаду, з її колективізмом та самоврядуванням;
2) Росії необхідно минути капіталізм, пороки якого роз'їдають Європу, тому їй слід рухати по шляху від кріпацтва до соціалізму. Бажано уникнути революції, а перетворення повинні йти у вигляді кардинальних реформ зверху; необхідно було скасувати кріпацтво, дати селянам землю, зберігши при цьому громаду;
3) необхідно ввести громадянські свободи і демократичне управління.
Передумовами формування концепції «селянського соціалізму» стали:
1) криза кріпосницького ладу, гальмував розвиток країни, а також згубно впливає на всі сфери життя російського суспільства;
2) неготовність і нездатність уряду Миколи I здійснювати докорінні реформи, його прагнення лише впорядкувати існуючу організацію суспільства;
3) вплив досвіду суспільного та економічного розвитку західних країн, які добилися істотних успіхів, але не змогли ліквідувати соціальні конфлікти і бідність трудящих верств суспільства;
4) багато в чому на формування даної концепції вплинуло повстання декабристів. Ідеї перших дворян революціонерів і їх трагічна доля спонукали до нових пошуків шляхів визволення Росії;
5) громадський рух ставало більш демократичним. Вперше була усвідомлена необхідність звернення до народу в боротьбі за його інтереси.
Залишаючись за своїм складом переважно дворянським, цей рух став включати і різночинців.
Протягом усього життя центральними темами творчості Герцена залишалися теми соціалізму та Росії. Соціалістична концепція Герцена уточнювалася протягом довгих років його закордонного життя. Правильніше за все, однак, було б назвати погляди Герцена на соціалізм не теорією або концепцією, а соціальним проектом.
Герцен створив одну з утопічних теорій, оскільки для розвитку суспільства того часу були потрібні саме капіталістичні відносини, проти яких він так гаряче виступав.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 72. Суспільно - економічні передумови формування концепції «селянського соціалізму» "
 1. 1.1. Про зміст перехідної економіки
  громадським менталітетом, оскільки суспільство не приваблює ні повернення до «реаль-ному соціалізму», ні регресивний рух до якоїсь ступені якогось капіталізму - «дикого», номенклатурного і т . д. (Капіталізм - це ж перед соціалізмом!). Звичайно, в даному випадку слід розрізняти концепцію і реальний розвиток соціально-економічних про-процесів в перехідний період, проте важливість концепції в
 2. 4. ОНОВЛЕНИЙ інституціоналізму Дж.К. Гелбрейт
  громадські послуги. Підкресливши достаток товарної маси на американських ринках, Гелбрейт вказав на відсталість сфер комунального будівництва, громадського транспорту, освіти і медичного обслуговування. Він виступив за збільшення державних інвестицій в міське благоустрій, житлове будівництво і особливо в освіту. Гелбрейт виступив проти абсолютизації зростання ВНП як
 3. Лекція 16-я каутськіанства - його буржуазна сутність. Р. Гільфердінг
  суспільною працею; гроші представлялися як технічне знаряддя обме-на, соціальна роль грошей, їх зв'язок з розвитком протиріч товарного виробництва не розкривалися; зубожіння робітничо-го класу зводилося 1 * ільки до відносного зубожіння . Візьмемо книгу «Аграрне питання». Позитивна роль це-го твори полягала в тому, що Каутський вів боротьбу з теорією стійкості
 4. 3. Трагедія «ліквідації»
  громадська думка! відкрили для себе роботи А.В.Чаянова, що стали чи не головним] аналітичним імпульсом у розробці широкого кола проблем! крестьяноведенія. Підхід А.В. Чаянова до сімейно-трудовомухозяй-"Економічна енциклопедія. Політична економія. Т. 4. С. 391. 26 Шанін Т. Поняття селянства / / Великий незнайомець. М., 1992, С. 1112. 456 Ьтву як відносно автономної
 5. СТАТИКА І ДИНАМІКА ТРУДОВОГО СЕЛЯНСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
  суспільно-економічне служіння інтелігенції - невеликий кредит, страхова справа, поширення знань, кооперація. Для аналізу внутрішньогосподарських процесів і природи мотивації діяльності селянської родини Чаянов висунув гіпотезу суб'єктивного трудопотребітельскій балансу, використовуючи такі категорії, як граничні витрати праці і корисність граничного рубля вироблення працівника.
 6. ГЛАВА 13. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  суспільних фондів, піклувальних рад. Основна частка ресурсного забезпечення цієї сфери повинна лягати на державу. Поетапне здійснення житлової реформи передбачає: встановлення на республіканському рівні мінімально допустимих житлових умов (окремо для міста і села), але не нижче аналогічних показників в Російській Федерації, які будуть лежати в основі надання
 7. Коментарі
  суспільних наук, де він говорив про точний методі дослідження, за допомогою якого економічна теорія може бути розчленована на свої найпростіші елементи, а історії та соціології відводилася допоміжна роль. За думку Менгера, емпіричний матеріал відіграє допоміжну роль в економічному дослідженні. Історичний метод дослідження характеризувався при цьому як чисто описовий. Менгер
 8. Неокейнсианские моделі економічного зростання
  суспільного продукту залежать від розподілу національного доходу, яке, в свою чергу, є функцією нагромадження капіталу. Саме швидкість накопичення капіталу визначає норму прибутку, а отже, і частку прибутку в національному доході. Частка ж заробітної плати визначається як залишкова величина. Реальне значення посткейнсіанской теорії полягає в тому, що в ній зроблена
 9. Лекція 10-я Нова історична школа
  суспільного механізму прев-зойденной щаблем (uberwundener Standpunkt). Економічна наука повинна, по цьому переконанню, не досліджувати соціальні закони та зводити їх в цільну систему, а обмежуватися про-токольним описом окремих соціальних фактів минулого і сьогодення. Так вона і звикає до того, щоб торкатися толь-ко поверхневої сторони явищ. А коли той чи інший
 10. Лекція 11 я Економічні погляди В. Зомбарта
  суспільне виробництво, під яким розумілися підприємства, що належать державі. Громадський ук-лад трактувався як самостійний, незалежний від капита-лизма. Ця теорія «соціального плюралізму» отримала велике поширення в сучасній буржуазній літературі і зокрема в США у вигляді так званої теорії змішаної або подвійний економіки. Бажання всіляко прикрасити
 11. Лекція 17-я Реформістські ілюзії і зрадницька роль лейборизму
  суспільних витрат. Іншими словами, лейбористи по суті виконують роль рознощиків буржуазної ідеології, яку вони намагаються ра-спространіть серед робітників. Цілком природно, що, оскільки лейбористам доводиться діяти серед робітників, вони змушені видозмінити бур-жуазную теорії, для того щоб зробити їх більш доступними і більш прийнятними для робітників. Зокрема
 12. 9. Теоретичні розробки економістів Росії
  суспільних відносин у селі, перший російський марксист Георгій Валентинович Плеханов (1856-1918). Економічні погляди Плеханова формувалися в ході постійних дискусій з опонентами. Він був одним з основних критиків народництва, ревізіоністських Бернштейна. «Квітневі тези» Леніна Плеханов характеризував як перехід учасника на позиції анархістів, ігнорували реальні
 13. 3.2. Особливості еволюції форм господарство-вання та структури економіки в макромоделі феодалізму
  суспільних норм стримували процес імущі-жавної та соціальної диференціації селянства і в кінцевому підсумку надавали відому застійність східному феодалізму. У XVI-XVIII ст. в багатьох країнах Сходу можуть бути виявлені лише елементи розкладу общинного землеволодіння. Раніше всього цей процес почався в Японії. Східні середньовічні міста також мали поруч специфічні-чеських рис:
 14. § 9. НТР та її роль в економічному прогресі
  суспільного способу виробництва, в тому числі суперечності в системі відносин власності. Сутність НТР виявляється в її основних рисах (рис. 3). Перша риса НТР-перетворення науки в безпосередню продуктивну силу. Наука - це загальний духовний продукт суспільного розвитку, загальний інтелект, суспільне знання. Процес перетворення її в безпосередню продуктивну
 15. § 50. Причини і механізм циклічних коливань
  суспільного виробництва циклічний характер , і які не можна пояснити тільки дією випадкових факторів. Діапазон одиничного циклу охоплює рух економіки від однієї кризи до іншої. За критерієм тривалості в економічній літературі розрізняють три типи економічних циклів: великі (довгі хвилі) - 45-60 років; середні - 7-13 років; малі (короткі) - 3-4 роки. Малі цикли
 16. Адам Сміт і радянська статистика
  суспільний продукт і національний доход створюється лише у виробничій сфері, тоді як невиробнича сфера (або сфера послуг) - це види діяльності, що обслуговують його споживання. Доходи, одержувані в сфері послуг (правоохоронних, освітніх, медичних, побутових, фінансових, пасажирського транспорту тощо), трактувалися як вторинні (перерозподілені) і щоб уникнути
© 2014-2022  epi.cc.ua