Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

оборотності оборотних коштів

показник, що характеризує швидкість руху оборотних коштів підприємства, компанії, що дорівнює часу, протягом якого ці оборотні кошти здійснюють повний оборот.
Вимірюється також числом оборотів, здійснюваних оборотними коштами протягом одного року або за інший розрахунковий період.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " оборотність оборотних коштів "
 1. 9.3 Показники рівня використання оборотних коштів
  оборотності оборотних коштів і тривалість одного обороту. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів {foto47} Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб) показує, скільки оборотів здійснили оборотні кошти за аналізований період (квартал, півріччя, рік). Він визначаються-ється за формулою: Тривалість одного обороту в днях (Д) показує, за який термін до
 2. § 10.5. Показники використання оборотних коштів
  оборотності; тривалість обороту; прискорення обороту (в днях та відсотках); вивільнення оборотних коштів у результаті прискорення оборотності (в рублях і відсотках); платоспроможність і ліквідність підприємства. 1. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів характеризує число оборотів оборотних засобів на рік: де Пр - обсяг реалізованої продукції в діючих цінах (на рік,
 3. ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ
  оборотність оборотних коштів, швидкість
 4. Аналіз оборотного капіталу
  оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів) {foto90}, (17.8) де Об-коефіцієнт оборотності оборотного капіталу (оборотних коштів), раз; Qр - обсяг реалізованої продукції; Коб - середньорічна вартість оборотного капіталу (оборотних коштів). Хоча цей показник сильно коливається залежно від галузі, проте він показує, скільки разів на рік відбувається
 5. 8. 4 . Показники ефективності використання оборотних коштів
  оборотності, підвищення рентабельності оборотних активів, підвищення рівня забезпеченості власними оборотними засобами. Тому для оцінки ефективності використання оборотних коштів доцільно використовувати систему показників. Основні показники ефективності використання оборотних коштів: 1. Оборотність оборотних коштів (у днях) дозволяє судити про те, протягом якого
 6. Питання 44. Показники статистики матеріальних оборотних коштів
  оборотності: {foto135} де РП - виручка від реалізації продукції за період;? О - середній залишок матеріальних оборотних коштів: {foto136} Даний коефіцієнт характеризує число оборотів оборотних коштів за аналізований період, тобто він показує скільки разів вартість оборотних коштів, що дорівнює їх середнього залишку, оберталася і поверталася в грошовій формі протягом даного
 7. 59. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І ІНТЕНСИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КАПІТАЛУ
  оборотності капіталу, потребує додаткового вкладення коштів і може викликати значне погіршення фінансового стану підприємства. Коефіцієнт оборотності капіталу (Коб к) становить: Коб. к=Р / Скапена (19) де Р - обсяг реалізації продукції; Скапа - середньорічна вартість продукції. Тривалість одного обороту (О) становить: О=Д: Коб.к, (20) де Д - тривалість
 8. § 10.7. Шляхи прискорення оборотності оборотних коштів
  оборотність оборотних коштів це значить скоротити час їх перебування у кожній стадії обороту, що дозволяє з тими ж їх сумами виконати більший обсяг робіт або виконати той же обсяг робіт з меншою сумою оборотних коштів. Прискорення оборотності оборотних коштів досягається шляхом проведення наступних заходів: зниження виробничих запасів, зменшення обсягу незавершеного
 9. § 4. ПОКАЗНИКИ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ У ГАЛУЗЯХ ПРОМИСЛОВОСТІ
  оборотності всіх елементів оборотних коштів на всіх стадіях кругообігу (Д - СП - П - Г - Д '). Показниками ефективності використання оборотних коштів є наступні: 1. Коефіцієнт оборотності: де: - коефіцієнт оборотності, рази - обсяг реалізації товарів (послуг, робіт), тис. руб. - середньорічна вартість оборотних
 10. 54. ОЦІНКА ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  оборотності капіталу в поточних активах, б) обгрунтованого зменшення запасів; в) поповнення власного оборотного
 11. 13.3. Аналіз оборотності капіталу
  оборотності капіталу. Методика їх розрахунку і аналізу. Фактори зміни тривалості обороту сукупного і оборотного капіталу. Ефект від прискорення оборотності капіталу. Шляхи скорочення тривалості його обороту. Оскільки оборотність капіталу тісно пов'язана з його рентабельністю і служить одним з найважливіших показників, що характеризують інтенсивність використання коштів
 12. § 1. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ОБОРОТНИХ ФОНДІВ І ОБОРОТНИХ ЗАСОБІВ ТА ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ
  оборотності. Від цього залежить ефективність виробництва, фінансовоустойчівость і конкурен-тоспроможність. Актуальність ефективного використання оборотних фондів і оборотних коштів обумовлена, зокрема, тим, що їх величина досить велика. Оборотні фонди становлять, наприклад, половину вартості основних виробничих фондів або другий за величиною з функціонуючих в
 13. залучення коштів
  оборотні), які не належать підприємству, отримані з боку, але тимчасово до їх повернення беруть участь у господарському обороті як джерело формування оборотних коштів. В умовах ринкової економіки це в основному кредитні
 14. Чистий оборотний капітал
  оборотний капітал - різниця між поточними активами і поточними пасивами. Його часто також називають власними оборотними засобами
 15. Норматив оборотних коштів
  оборотних коштів - мінімально необхідна сума грошових коштів, що забезпечують господарську діяльність
 16. 61 . Майнового стану ПІДПРИЄМСТВА
  оборотності всієї сукупності коштів підприємства. Збільшення питомої ваги необоротних активів у майні підприємства свідчить про капіталізацію прибутку і вдалих напрямах інвестиційної політики підприємства. При великому питомій вазі довгострокових фінансових вкладень, а тим більше його підвищенні за рік, вивчається ефективність вкладення коштів в інші підприємства. Для цього
 17. Норма оборотних коштів
  оборотних коштів - відносна величина, що відповідає мінімальному, економічно обгрунтованого обсягу запасів товарно-матеріальних цінностей, що встановлюється, як правило, в
 18. § 10.2. Кругообіг оборотних коштів
  оборотних коштів відшкодовується в складі виручки від реалізації продукції (робіт, послуг). Це створює можливість систематичного поновлення процесу виробництва. Схема кругообігу оборотних коштів показана на рис. 10.2. Рис.10.2. Схема кругообігу оборотних коштів {foto27} Оборотні кошти завжди одночасно перебувають у всіх трьох стадіях обороту. По закінченні обороту
 19. Питання 69. Показники ліквідності і оборотності підприємств і організацій
  оборотності короткострокових активів використовуються для аналізу фінансової стійкості та платоспроможності підприємства (організації). До даних показників відносяться: 1) тривалість обороту запасів за період (у днях): {foto222} Збільшення тривалості обороту характеризується для підприємства як негативна тенденція, 2) середній термін погашення короткострокової дебіторської заборгованості (в
 20. 24.9 . Прогнозування і розробка моделей фінансового стану суб'єкта господарювання
  оборотності; метод бюджетування; метод попередніх (прогнозних) балансів. При використанні першого методу виходять із припущення про існування прямого зв'язку між оборотним капіталом і об'ємом продажів, яка може бути виражена за допомогою простого коефіцієнта (відношення чистого оборотного капіталу до обсягу продажів), або за допомогою рівняння зв'язку: Y=а + b х, де а - постійна
© 2014-2022  epi.cc.ua