Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
А.С. Булатов. ЕКОНОМІКА, 2003 - перейти до змісту підручника

Монополія і ефективність


Сучасні економісти вважають, що поширення монополії знижує економічну ефективність, принаймні, з трьох основних причин.
По-перше, обсяг виробництва, максимізує прибуток монополіста, нижче, а ціна - вище, ніж в умовах досконалої конкуренції. Це призводить до того, що ресурси товариства використовуються не в повному обсязі, і при цьому частина продукції, необхідна суспільству, не виробляється. Кількість випущеної продукції не доходить до точки, відповідної мінімальним середнім валовим витратам, внаслідок чого виробництво здійснюється не з мінімально можливими при даному рівні технології витратами. Іншими словами, максимальна виробнича ефективність не досягається.
По-друге, будучи єдиним продавцем на ринку, монополіст не прагне до зниження виробничих витрат. У нього не існує стимулу використовувати найбільш прогресивну технологію. Оновлення виробництва, зниження витрат, гнучкість не є для нього питаннями виживання. З тих же причин монополіст слабко зацікавлений у науково-дослідних розробках і використанні новітніх досягнень НТП.
По-третє, бар'єри для вступу нових фірм у монополізовані галузі, а також величезні сили і засоби, які монополісти витрачають на збереження і зміцнення власної ринкової влади, роблять стримуючий вплив на економічну ефективність.
Дрібним фірмам із новими ідеями важко пробитися на монополізовані ринки.
Інша точка зору на проблеми монополії й ефективності представлена позицією Дж. Гелбрейта і Й. Шумпетера. Не заперечуючи негативні сторони монополії (наприклад, більш високі ціни на продукцію), вони виділяють і її переваги з погляду науково-технічного прогресу. Ці переваги, на їхню думку, полягають у наступному:
1. Досконала конкуренція вимагає від кожного виробника використовувати найбільш ефективну техніку і технологію з вже існуючих. Однак розробка нових прогресивних технічних рішень не під силу окремій конкурентній фірмі. Необхідні значні кошти для фінансування НДДКР, яких не може бути в дрібної фірми, яка не одержує стабільну економічну прибуток. Водночас монополії або олігополії, що мають високу економічну прибуток, мають достатніми фінансовими ресурсами для інвестицій у науково-технічний прогрес.
2. Високі бар'єри, які існують для входу нових фірм у галузь, дають олігополій і монополіям впевненість у тому, що економічна прибуток, яка є результатів використання у виробництві науково-технічних досягнень збережеться довгий час і інвестиції в НДДКР дадуть довгострокову віддачу.

3. Отримання монопольного прибутку за рахунок більш високих цін є стимулом інноваційної діяльності. Якби слідом за кожним нововведенням, що знижують витрати, слід було зниження цін, то причин для розвитку інноваційних процесів не існувало б.
4. Монополія стимулює конкуренцію, так як монопольно високі прибутки є вкрай привабливими для інших фірм і підтримують прагнення останніх ввійти в галузь. В окремих випадках монополія сприяє зниженню витрат і реалізації ефекту масштабу (природна монополія). Конкуренція в таких галузях привела б до зростання середніх витрат і зниження ефективності.
У всіх країнах з ринковою економікою діють антимонопольні законодавства, контролюючі та обмежують монопольну владу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Монополія і ефективність "
 1. 3. Капіталізм
  монополії, вони кажуть: сучасний капіталізм символізує протекціонізм, картелі і знищення конкуренції. Дійсно, додають вони, британський капіталізм протягом певного періоду минулого благоволив вільну торгівлю на внутрішньому ринку і в міжнародних відносинах. Причиною цього було те, що в той час така політика найкраще відповідала класовим інтересам британської
 2. 5. Конкуренція
  монополії. При цьому термін монополія застосовується в різних значеннях, які необхідно чітко розрізняти. У першому значенні, дуже часто неявної при повсякденному вживанні, монополія позначає стан справ, при якому монополіст, неважливо, індивід або група індивідів, одноосібно контролює обставини, що забезпечують людське виживання. Такий монополіст має
 3. 6. Монопольні ціни
  монопольні ціни, вони є порушенням панування споживачів і демократії ринку. Особливі умови та обставини, що вимагаються для виникнення монопольних цін, і їх каталлактіческіе властивості полягають у наступному: 1. На ринку має існувати монополія пропозиції. Всі пропозицію монополізованого товару контролюється одним продавцем або групою продавців, що діють
 4. 6. Вплив минулого на діяльність
  монополія, яка надається винахіднику на його винахід на обмежений період часу. Тут ми не торкаємося питання, чи є розумною політикою надавати такі виняткові привілеї винахідникам [Див с. 361 і 638 639.]. Ми розглядаємо тільки твердження, що великий бізнес зловживає патентної системою, щоб приховати суспільну користь, яку можна витягти шляхом
 5. 3. Заробітна плата
  монополія попиту на працю. Більшість прихильників цієї доктрини вважають, що задовільно обгрунтували свою заяву посиланнями на деякі випадкові зауваження Адама Сміта про свого роду мовчазному, але постійному і единообразном об'єднанні роботодавців з метою не допустити підвищення зарплати [Див: Сміт А. Дослідження про природу і причини багатства народів. Т. 1. Кн. 1. Гол. VIII. М.: Наука,
 6. 7. Вплив негативної корисності праці на пропозицію праці
  монополії; її інституційною основою були ліцензії та дарована патентна монополія; її філософією були обмеження та заборону конкуренції, як внутрішньої, так і іноземній. Кількість людей, для яких не було місця в жорсткій системі патерналізму і державної опіки комерційної діяльності, швидко росло. Фактично вони були вигнанцями. Апатичне більшість цих нещасних жило
 7. 3. Гармонія правильно розуміються інтересів
  монополії. Всі сучасні соціалістичні маніфести просторікують з приводу монопольної влади. Державні діячі і професори намагаються перевершити один одного, описуючи пороки монополії. Наша епоха називається епохою монополістичного капіталізму. Головним аргументом, висунутим сьогодні на користь соціалізму, є посилання на монополію. Дійсно, слід визнати, що поява
 8. Коментарі
  монополістична, 336, 357; недосконала, 337, 351; обмеження, 263-264, 352-353; репутація та , 356; вільна, 260; соціальна, 259; працю і, 589; ціни і, 335, 337 Конституційна асамблея, 270сн. Конт, Огюст, 71, 142 Контроль народжуваності, 625-631 Конфіскація: тягар ризику, 759-761; оподаткування та, 755-761; перерозподіл і, 754-761; філософія, 758-759; Конфлікти (і
 9. ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ
  монополією встановлювати ціни, якою користувалися ОПЕК і країни Перської затоки. Тепер, коли зник комунізм, для людей, зайнятих нафтовим бізнесом, все абсолютно змінилося: де робити інвестиції в свердловини і трубопроводи, з ким вести переговори і як можуть скластися майбутні ціни на нафту. Але все це справедливо не тільки для нафтового бізнесу - це вірно і для всіх інших. У 1993 р.
 10. Кейнсіанська макроекономічна модель
  монополії, олігополії або фірми - монополістичні конкуренти, які мають можливість фіксувати ціни. Тому на графіку ринку товарів (рис. 3.3, в) при скороченні попиту на товари рівень цін не знизиться до Р 2, а збережеться на рівні Р 1. Ставка відсотка, на думку Кейнса, формується не на ринку капіталу (позикових коштів) в результаті співвідношення інвестицій і заощаджень, а на
© 2014-2022  epi.cc.ua