Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви М-О, 2013 - перейти до змісту підручника

МЕТОД ВИТРАТИ-ВИПУСК

метод зіставлення витрат на виробництво продукції та її випуску, використовуваний в моделях типу міжгалузевого балансу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " МЕТОД ВИТРАТИ-ВИПУСК "
 1. Змінні витрати
  витрати - витрати залежать від обсягу виробництва. Чим більше обсяг виробництва, тим більше його змінні витрати на даний випуск. Вони включають в себе вартість витраченої сировини, матеріалів, палива, витрати на оплату праці працівників за випуск продукції та нарахування на неї, транспортні витрати з доставки сировини, відвантаження продукції та
 2. 25. ОТЕЧЕСТВЕННАЯЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА.Л.В. КАНТОРОВИЧ: ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
  методів економічного аналізу. В.К. Дмитрієв - один з перших економістів-математиків в Росії. Його метод обчислення повних витрат праці на виробництво продукції. Теоретичні розробки Е.Е. Слуцького. Роботи економістів-математиків в 20-30-і рр.. Російська основа методу «витрати-випуск» В. Леонтьєва. Розробка балансових методів аналізу економіки. Розробка Л. В. Канторовичем
 3. Питання 60. Статистичні показники собівартості продукції. Динаміка середнього рівня собівартості продукції
  методу. Індекс собівартості змінного складу характеризує динаміку середнього рівня собівартості під впливом зміни рівня витрат на одиницю продукції на кожному підприємстві і зміни частки підприємств з різним рівнем витрат на одиницю продукції в загальному обсязі випуску: характеризує вплив на собівартість зміни рівня витрат на одиницю продукції на кожному підприємстві:
 4. Сукупний продукт
  витрати праці «Джайгентік», виміряні кількістю працівни-ків, що працюють повний день, на тиждень, а у дру-ром стовпці показаний відповідний обсяг випу- ска глобусів на тиждень. Малюнок 8-1 графічно по-ТАБЛИЦЯ 8-2. Сукупний, граничний і среднійпродукти праці у виробництві глобусів Витрати Сукупний Граничний Середній праці, продукт продукт праці продукт праці
 5. ВИТРАТИ-ВИПУСК
  витрат у грошовому вираженні на її
 6. 9.3.2. ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ
  витрат тривалого періоду типового підприємства, SATC1, SMC1, SATC2, SMC2, SATC3, SMC3 - криві середніх і відповідно граничних витрат заводів трьох масштабів (невеликого, середнього та великого). Припустимо, що при ринковій ціні Р підприємство використовує потужності невеликого заводу 1. У цьому випадку максимізує прибуток (точніше, здатний мінімізувати збитки) випуск складе q1. Очевидно, що такий
 7. 14. МІЖГАЛУЗЕВИЙ БАЛАНС
  метод "витрати - випуск». Суть останнього полягає в неоднозначному розгляді різних галузей і секторів економіки, з одного боку як споживають продукцію, а з іншого - як випускають ті чи інші види товарів і послуг для власного споживання та потреб інших галузей і секторів економіки. Особливістю даного методу є його спрямованість на облік не тільки кінцевих, але і валових
 8. 33. Калькулювання собівартості
  методу калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) можна розрахувати суму витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг); а також визначити фінансові результати діяльності підприємства, рівень його ефективності та ін Собівартість продукції (робіт, послуг) являє собою вартісну оцінку використовуваних у процесі виробництва продукції (робіт, послуг)
 9. Економічне зростання в моделі міжгалузевого балансу
  метод отримав в економічній літературі назву «витрати - випуск». Модель «витрати-випуск», за визнанням В. Леонтьєва (у монографії «Структура американської економіки»), являє собою «спробу застосувати економічну теорію загальної рівноваги до емпіричного вивчення взаємозалежності між різними галузями народного господарства ...» 1. У самому методі економічного аналізу «витрати -
 10. АНАЛІЗ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ
  витрати на виробництво основних видів економічного продукту і результати у вигляді обсягів виробництва, випуску цього продукту. Такий аналіз дозволяє виявити рівень загальних, повних витрат на виробництво продукту, встановити взаємозв'язки між різними секторами і галузями економіки. Подібний аналіз використовується в якості дослідницького інструменту, а також у прогнозних, передпланових
 11. 9.2.3. НАДЛИШОК ВИРОБНИКА
  витрат. Якщо ціна збільшиться до P3, а випуск до q3, надлишок виробника складе P4P3C'D 'і частина постійних витрат НЕ буде відшкодована. При ціні P2=minSATC надлишок виробника збільшиться на величину, рівну площі P3P2В'С ', і досягне величини площі P4P2В'D', хоча прибуток підприємства при випуску q2 виявиться нульовий. Нарешті, при ціні P1=SMC (q) надлишок виробника збільшиться на
 12. МЕТОД СЕРЕДНЬОЇ ЦІНИ
  метод розрахунку вартості, витрат виходячи з середньої ціни одиниці товару, продукції, цінних паперів, множимо на кількість
 13. Прямі і непрямі витрати
  методів аналізу господарської діяльності не представляється
 14. приведення витрат
  витрати поточного періоду (найчастіше капітальних), наведені до майбутнього періоду. Обчислюються у вигляді суми собівартості майбутньої продукції і капіталовкладень, необхідних для її випуску, помножених на нормативний коефіцієнт окупності капітальних вкладень. У сучасній економічній практиці розрахунок приведених витрат здійснюється
 15. 2. Виробництво в краткосрочномперіоде
  витрат пе-ремінних факторів. Таким чином, ми маємо делос короткостроковій виробничою функцією, ха-теризується залежність обсягу випуску від обсягу змінних витрат фірми при неизмен-них витратах інших факторів. Для простоти рас-дивимося приклад, в якому праця є едина змінним фактором виробництва В табл. 8-2 показана залежність між випу-ському глобусів фірмою
 16. 3. Оптимізація витрат при двох змінних факторах
  витрат. Припустимо, що сільськогосподарський товаровиробник, займаючись вирощуванням ячменю, крім незмінних витрат власної праці і техніки має справу з двома змінними взаємозамінними факторами виробництва: земельною площею і
 17. 26. АНАЛІЗ матеріаломісткі
  метод.
 18. 31. Методи оцінки при витратному підході
  методу оцінки при витратному підході: кошторисний, порівняльної одиниці, індексний і поелементний. Метод порівняльної вартості одиниці - оцінка майна на основі використання одиничних скоригованих укрупнених показників витрат на створення аналогів. Суть методу полягає в тому, що для об'єкта, який буде оцінюватися, підбирають об'єкт-аналог, який буде дуже схожий з
© 2014-2022  epi.cc.ua