Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаЗагальні роботи → 
« Попередня Наступна »
Словник економічних термінів. Букви А-Д, 2013 - перейти до змісту підручника

АНАЛІЗ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ

використання балансових таблиць, в яких зафіксовані і підсумовані витрати на виробництво основних видів економічного продукту і результати у вигляді обсягів виробництва, випуску цього продукту.
Такий аналіз дозволяє виявити рівень загальних, повних витрат на виробництво продукту, встановити взаємозв'язки між різними секторами і галузями економіки. Подібний аналіз використовується в якості дослідницького інструменту, а також у прогнозних, передпланових обгрунтуваннях, розрахунках.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " АНАЛІЗ ВИТРАТ І РЕЗУЛЬТАТІВ "
 1. А. Аналіз ефективності витрат
  1. Наскільки виправдані і оптимальні здійснювані в рамках служби регіональної маркетингової діяльності за різними напрямками
 2. 30. АНАЛІЗ СПІВВІДНОШЕННЯ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТКУ: ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ
  Велике значення в прийнятті управлінського рішення займає аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку. Аналіз співвідношення витрат, обсягу виробництва та прибутку (Cost - Volume - Profit; CVP-аналіз) (операційний аналіз) - це аналіз, на основі якого виявляються позитивні або негативні результати діяльності підприємства. При співвідношенні витрат, обсягу виробництва і
 3. 15.4. Аналіз прибутку на рубль матеріальних витрат
  Фактори, що визначають прибуток на рубль матеріальних витрат. Методика розрахунку їх впливу. Одним з показників ефективності використання матеріальних ресурсів є прибуток на гривню матеріальних витрат. Підвищення його рівня позитивно характеризує роботу підприємства. У процесі аналізу необхідно вивчити динаміку даного показника, виконання плану по його рівню, провести
 4. КОЕФІЦІЄНТ ЕФЕКТИВНОСТІ
  відношення результату до зумовив його витратам. Результат і витрати можуть бути виражені як в однорідних так і в різних неоднорідних
 5. 19.3. Аналіз собівартості окремих видів продукції
  Аналіз динаміки та виконання плану по рівню собівартості найважливіших виробів. Фактори першого порядку, що формують рівень собівартості виробу. Методика розрахунку їх впливу. Для більш глибокого вивчення причин зміни собівартості аналізують звітні калькуляції по окремих виробах, порівнюють фактичний рівень витрат на одиницю продукції з плановим і даними минулих років у цілому і по
 6. 40. АНАЛІЗ СОБІВАРТОСТІ ОКРЕМИХ ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ
  Аналіз собівартості окремих видів продукції проводиться по калькуляціях (плановим і фактичним). При аналізі калькуляцій собівартості окремих видів продукції фактичні витрати в цілому і по окремих статтях порівнюються з плановими показниками, а по порівнянній продукції - з даними попереднього року. Особливу увагу необхідно приділити виробам, складовим найбільшу питому вагу в
 7. 4.11. Аналіз витрат, витрат і собівартості продукції
  4.11. Аналіз витрат, витрат і собівартості
 8. Функціонально-вартісний аналіз
  Функціонально-вартісний аналіз - метод системного дослідження об'єктів (виробів, процесів, структур тощо), спрямований на оптимізацію співвідношення між корисним ефектом і сукупними витратами ресурсів за життєвий цикл застосовуваного за призначенням
 9. 2.9.3. Аналіз чутливості
  В умовах невизначеності ніколи не можна точно визначити заздалегідь, якими будуть фактичні значення тієї чи іншої величини через певний час. Однак для успішного планування виробничої діяльності слід передбачити і зміни, які можуть відбутися в майбутніх цінах на сировину та кінцеву продукцію підприємства, на можливе падіння або збільшення попиту на товари, вироблені
 10. 31. ЕЛЕМЕНТИ CVP-АНАЛІЗУ
  Основні елементи аналізу співвідношення витрат, обсягу виробництва і прибутку: 1) маржинальний дохід; 2) маржинальний запас міцності; 3) виробничий леверидж; 4) точка беззбитковості (поріг рентабельності). Маржинальний дохід - різниця між виручкою підприємства від здійснення реалізації продукції (робіт, послуг) і сумою змінних витрат. Розрахунок маржинального доходу здійснюється не
 11. Догма Сміта
  Виходячи з даного положення, А. Сміт зробив висновок: вартість товарів складається з суми доходів. Дане теоретичне положення увійшло в історію економічної думки під назвою догми Сміта. При цьому за рамками аналізу залишалися витрати на засоби виробництва, тобто на предмети і засоби праці, або, відповідно до марксистської термінології, витрати на постійний
 12. 2.5.2. Витратний підхід
  Витратний підхід - це сукупність методів оцінки, заснованих на визначенні витрат, необхідних для відновлення або заміщення об'єкта оцінки з урахуванням накопиченого зносу. Базується на припущенні, що покупець не заплатить за готовий об'єкт більше, ніж за створення об'єкта аналогічної корисності. При застосуванні цього підходу враховуються витрати інвестора, а не підрядника. В
 13. Непрямі постійні витрати
  Непрямі постійні витрати - постійні витрати всього підприємства (оклади керівництва, витрати на бухгалтерію й інші служби, на оренду та утримання офісу, амортизаційні відрахування по власним адміністративним будівлям, витрати на наукові дослідження та інженерні вишукування та
© 2014-2022  epi.cc.ua