Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаПідприємництво. Бізнес → 
« Попередня Наступна »
В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002 - перейти до змісту підручника

2.9.3. Аналіз чутливості

В умовах невизначеності ніколи не можна точно визначити заздалегідь, якими будуть фактичні значення тієї чи іншої величини через певний час. Однак для успішного планування виробничої діяльності слід передбачити і зміни, які можуть відбутися в майбутніх цінах на сировину та кінцеву продукцію підприємства, на можливе падіння або збільшення попиту на товари, вироблені підприємством. Для цього виконується аналітична процедура, звана аналізом чутливості. Дуже часто цей метод використовується при аналізі інвестиційних проектів, а також при прогнозуванні величини чистого прибутку підприємства.
Розглянемо суть цього методу на наступній моделі. Припустимо, що чистий прибуток підприємства визначається виручкою за мінусом всіх витрат (змінних і постійних) та податку на прибуток. Факторна модель прибутку в цьому випадку буде виглядати так:


де R - виручка;
ТС - повні витрати;
FC - постійні витрати;
КС - змінні витрати;
N-сума податку на прибуток, обчислена за ставкою Т=40%.

Модель звіту про прибутки і збитки, сформованого для даного підприємства на основі такого угрупування витрат, а також вихідні дані для розрахунку представлені в табл. 2.7.
Таблиця 2.Ісходное дані для аналізу чутливості

Вихідні дані для аналізу чутливості


З цих даних видно, що ринкова ціна р одиниці продукції, реалізованої підприємством, дорівнює 500 у.о., а змінні витрати на одиницю продукції z - 300 у.о.
Повні витрати визначаються за формулою: ТС=FC + VС=FC + zQ.
Оподатковуваний прибуток становитиме: (R - FC - zQ).
Чистий прибуток розраховується за формулою:?=[(Р - z) Q - FC] (1 - Т).
Аналіз чутливості полягає у визначенні того, що буде, якщо один або декілька чинників змінять свою величину. Аналіз одночасної зміни декількох факторів виконати вручну практично неможливо, для цього слід використовувати комп'ютер. Ми ж розглянемо чутливість чистого прибутку до зміни лише одного фактора (наприклад, обсягу продажів) при незмінності всіх інших.Ця величина показує, наскільки зміниться прибуток при зміні кількості реалізованих примірників на одиницю.


Виходить, що при зміні кількості реалізованих примірників продукції на одиницю чистий прибуток зміниться на 120 у.о. Цей результат підтверджується детальним розрахунком (див. табл. 2.8).
Таблиця 2.8
Чутливість прибутку до зміни обсягу реалізації

Чутливість прибутку до зміни обсягу реалізації


Аналіз чутливості дозволяє визначити силу реакції результативного фактора на зміну залежних. Приклад проведення аналізу чутливості для промислового підприємства буде розглянутий у розділі 3 (у прикладі 3.2).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.9.3. Аналіз чутливості "
 1. 4.2. Методи аналізу інвестиційних проектів
  аналізі оцінюються найбільш ймовірні, а не єдино можливі параметри. Використовуються терміни: Ризик - можливість відхилення фактичних підсумкових даних від очікуваних запланованих результатів. Ризик дорівнює нулю, якщо є абсолютна впевненість щодо майбутніх подій. Імовірність - відносна можливість того, що якісь події відбудуться. При оцінці інвестицій в
 2. 18. СИСТЕМА показників, що характеризують ПОПИТ НА ПРОДУКЦІЮ
  аналізу ФХД підприємства є аналіз попиту на продукцію та послуги господарюючого суб'єкта. На рівні окремих господарюючих суб'єктів аналіз попиту здійснюється на всіх етапах управління і присутній у всіх видах горизонтального (тимчасового) аналізу - попереднього, поточного, перспективного. Попит відбиває обсяг продукції, що споживач хоче і в змозі придбати за
 3. 10.2. Вплив фіскальної політики на спільне рівновагу
  чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки d; - чутливість попиту на гроші до зміни сукупного доходу k; - чутливість попиту на гроші до зміни процентної ставки h. 1. Чим вище чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки d, тим більше за інших рівних умов буде масштаб ефекту витіснення (рис. 10.6). {Foto173}
 4. 11. ЕТАПИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
  аналіз внутрішніх можливостей: - визначення структури витрат; - виділення збутових каналів; - аналіз виробничих факторів; 4) аналіз конкурентів: - виявлення конкурентів; - аналіз цін конкурентів; - аналіз цінової політики конкурентів; 5) вибір методів ціноутворення: - визначення критеріїв ціноутворення; - визначення рівнів встановлення ціни; - визначення та аналіз факторів,
 5. Відмінності в процентних ставках
  аналізі впливу процентних ставок на валютний курс необхідно враховувати, що дана закономірність справедлива не для номінальних, а для реальних процентних ставок (тобто без урахування темпів інфляції в
 6. 6.5. Використання комбінацій ковзних середніх
  чутлива (короткострокова) лінія ковзної середньої розташована вище, а найбільш груба (довгострокова) - нижче всіх інших. В мед-вежьем ринку спостерігається зворотна закономірність. 2. За перетинанню ліній можна судити про зміну тренда. Спочатку перетинаються лінії більш чутливі, потім в по-рядку зростання - більш і більш грубі. Відповідно до того, 96 Рис.
 7. 10.3. Вплив грошово-кредитної політики на спільне рівновагу
  чутливість попиту на гроші до зміни процентної ставки і чим нижче чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки. 1. Чим вище чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки d, тим вище за інших рівних умов буде ефективність грошово-кредитної політики (рис. 10.13). {foto181} Рис. 10.13. Вплив чутливості інвестиційного
 8. 2. Еластичність попиту
  аналізу стану ринку того чи іншого товару важливе значення має знання реакції попиту на підвищення або пониження ціни. Причому в даному випадку мова йде не просто про загальний принцип взаємодії попиту і ціни (це ми вже знаємо), а про кількісному вимірі чутливості попиту до зміни цін. Таким показником є еластичність попиту за ціною, що показує, на скільки відсотків
 9. Лінійні залежності
  чутливим буде випуск полуниці квнесенію добрив. Значення кутового коефіцієнта, рівне, наприклад, 200, означає, що каждаядополнітельная тонна добрив збільшить вироб-ництво полуниці на 200 т; випуск буде в 2 разаболее чутливий до застосування удобреній12. 12 У гол. 5 показано, що значення кутового коефіцієнта залежно необов'язково є найкращим показником
 10. Поняття циклічності
  чутлива до державного впливу на соціально- економічні процеси в суспільстві. Циклічний характер економічного розвитку в переважній своїй частині обумовлений наростанням, загостренням і руйнуванням внутрішніх протиріч економічної
 11. Питання 48 Еластичність попиту за ціною і за доходом
  чутливості обсягу попиту до зміни ціни товару за умови, що інші фактори, що впливають на попит, незмінні. Еластичність попиту за ціною в різних товарів може значно відрізнятися. Попит на предмети першої необхідності (продукти харчування, взуття) нееластичний, оскільки вони необхідні для життя і, незважаючи на підвищення ціни, відмовитися від їх споживання не можна. Предмети розкоші,
 12. 5. Еластичність попиту та пропозиції
  аналіз має величезне значення: вона важлива в маркетингових дослідженнях, потрібна для пояснення отриманих результатів і для вироблення поведінки з боку виробників товарів. Еластичність визначається на основі розрахунку спеціального коефіцієнта. Коефіцієнт еластичності показує ступінь кількісного зміни однієї величини (y), вираженою у відсотках, при зміні іншої величини -
 13. 3.3. НАСЛІДКИ (ВИТРАТИ) БЕЗРОБІТТЯ. Закон Оукена
  чутливості ВНП до динаміки циклічного безробіття. Якщо фактичний рівень безробіття вище природного на 1%, то фактичний обсяг виробництва буде нижче потенційного на?%. Коефіцієнт? встановлюється емпіричним шляхом і різний в різних країнах. Нерідко його значення потрапляють в інтервал від 2 до 3, що свідчить про значні втрати ВНП, викликаних циклі-чеський
 14. В.В. Ковальов, О.Н. Волкова. Аналіз господарської діяльності підприємства, 2002

© 2014-2022  epi.cc.ua