Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаМакроекономіка → 
« Попередня Наступна »
М.Є. Дорошенко, Г.М. Куманін, І.Є. Рудакова. Введення в макроекономіку: Навчальний посібник для вузів, 2000 - перейти до змісту підручника

10.3. Вплив грошово-кредитної політики на спільне рівновагу


Грошово-кредитна політика впливає на спільне рівновагу через зміну рівноваги на грошовому ринку.
- Вплив стимулюючої грошово-кредитної політики
? Механізм впливу стимулюючої грошово-кредитної політики на спільне рівновагу (рис. 10.11).Рис. 10.11. Механізм впливу стимулюючої грошово-кредитної політики на спільне рівновагу


Рис. 10.11. Механізм впливу стимулюючої грошово-кредитної політики на спільне рівновагу


При проведенні стимулюючої грошово-кредитної політики рівноважний обсяг виробництва і доходу збільшується, а процентна ставка знижується (рис. 10.12).Рис. 10.12. Механізм дії стимулюючої грошово-кредитної політики


? Фактори, що визначають ефективність стимулюючої грошово-кредитної політики, показані на рис. 10.13.
Ефективність стимулюючої грошово-кредитної політики буде тим вище, чим вище чутливість попиту на гроші до зміни процентної ставки і чим нижче чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки.
1. Чим вище чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки d, тим вище за інших рівних умов буде ефективність грошово-кредитної політики (рис. 10.13).Рис. 10.13. Вплив чутливості інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки на ефективність грошово-кредитної політики

:
а - інвестиційний попит сильно чутливий до зміни процентної ставки;
б - інвестиційний попит слабо чутливий до зміни процентної ставки
Для того щоб збільшити інвестиційний попит на одну і ту ж величину, в першому випадку довелося значно менше скоротити ставку відсотка, оскільки інвестиційний попит сильно реагує на скорочення процентної ставки. Тому центральному банку у випадку а потрібно забезпечити помітно менший приріст пропозиції грошей, ніж у випадку б.
2. Чим нижче чутливість попиту на гроші до зміни процентної ставки h, тим вище за інших рівних умов буде ефективність грошово-кредитної політики (рис. 10.14).
Для того щоб збільшити інвестиційний попит на одну і ту ж величину, в обох випадках треба було однаково скоротити процентну ставку. Але в першому випадку для зниження ставки відсотка на задану величину треба було створити значно менший надлишковий попит на гроші, оскільки якщо попит на гроші слабо реагує на зміну процентної ставки, то відсоткова ставка сильно знижується навіть при невеликому прирості величини попиту на гроші. Тому добитися необхідного приросту інвестиційного попиту вдалося шляхом відносно невеликого збільшення пропозиції грошей порівняно з другим випадком.Рис. 10.14. Вплив чутливості попиту на гроші до зміни процентної ставки на ефективність грошово-кредитної політики

:
а - попит на гроші слабо чутливий до зміни процентної ставки;
б - попит на гроші сильно чутливий до зміни процентної ставки
Отже, ефективність стимулюючої грошово-кредитної політики тим вище, чим вище чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки і чим нижче чутливість попиту на гроші до зміни процентної ставки.

? Факторами, що знижують ефективність стимулюючої грошово-кредитної політики, є зростання попиту на гроші, викликаний збільшенням сукупного доходу. Тоді виникає надлишковий попит на гроші і надлишкова пропозиція облігацій, які приведуть до падіння цін на облігації і зростанню процентної ставки. За цим піде скорочення інвестиційного попиту і мультиплікативне скорочення сукупного доходу - ефекти, які протидіють стимулюючій грошово-кредитному впливу центрального банку. Тому чим більше буде зростання попиту на гроші, тим нижче ефективність стимулюючої грошово-кредитної політики (рис. 10.15).
Фактор, що визначає ступінь зростання попиту на гроші, - чутливість попиту на гроші до зміни сукупного доходу k.Рис. 10.15. Вплив чутливості попиту на гроші до зміни сукупного доходу на ступінь зростання попиту на гроші

:
а - попит на гроші сильно чутливий до зміни сукупного доходу;
б - попит на гроші слабо чутливий до зміни сукупного доходу
Чим вище чутливість попиту на гроші до зміни сукупного доходу k, тим більше за інших рівних умов буде зростання попиту на гроші.
При однаковому збільшенні сукупного доходу в першому випадку попит на гроші зростає на більшу величину і обсяг витіснення інвестицій буде помітно більше, ніж у другому випадку.
Отже, зростання попиту на гроші, що послабляє вплив стимулюючої грошово-кредитної політики на сукупний дохід, тим слабкіше, чим нижче чутливість попиту на гроші до зміни сукупного доходу.
- Вплив одержувати грошово-кредитної політики
Вплив стримуючої грошово-кредитної політики на спільне рівновагу відбувається через той же передавальний механізм, що і вплив стимулюючої політики (рис. 10.16).Рис. 10.16. Механізм впливу стримуючої грошово-кредитної політики на спільне рівновагу


При проведенні стримуючої грошово-кредитної політики рівноважний обсяг виробництва і доходу знижується, а процентна ставка збільшується (рис. 10.17).Рис. 10.17. Механізм дії стримує грошово-кредитної політики


Ефективність стримуючої грошово-кредитної політики буде тим вище, чим вище чутливість попиту на гроші до зміни процентної ставки і чим нижче чутливість інвестиційного попиту до зміни відсоткової ставки.
Ефективність стримуючої грошово-кредитної політики може бути ослаблена зростанням попиту на гроші, викликаним збільшенням сукупного доходу. Тоді виникають надлишкову пропозицію грошей і надлишковий попит на облігації, які призведуть до зростання цін на облігації і зниження процентної ставки. За цим піде зростання інвестиційного попиту і мультиплікаційне збільшення сукупного доходу - ефекти, які протидіють стримуючому грошово-кредитному впливу центрального банку. Тому чим сильніше знизиться попит на гроші, тим нижче ефективність стримуючої грошово-кредитної політики.

Отже, умови, при яких стримуюча грошово-кредитна політика ефективна, ті ж, що забезпечують ефективність стимулюючої грошово-кредитної політики (табл. 10.2).
Таблиця 10.2. Умови, при яких грошово-кредитна політика високоефективна Вплив на сукупний дохід сильну протидію вплив зміни попиту на гроші слабке Чутливість інвестиційного попиту до зміни ставки відсотка d Висока Чутливість попиту на гроші до зміни сукупного доходу k Низька Чутливість попиту на гроші до зміни ставки відсотка h Низька
Завдання
Завдання 1. Коли в США в 1981 р. прийшла до влади адміністрація Р. Рейгана, то в якості трьох основних цілей її економічної політики були висунуті: скорочення інфляції, зниження податків і збільшення витрат на озброєння. Поясніть, яку фіскальну і грошово-кредитну політику було потрібно проводити адміністрації Р. Рейгана, щоб досягти всіх трьох цілей одночасно, якщо економіка США в цей період перебувала близько до рівня потенційного ВВП.
Завдання 2. У закритій економіці державні закупівлі товарів і послуг та пропозиція грошей змінилися одночасно таким чином, що величина сукупного доходу залишилася на колишньому рівні, а реальна процентна ставка знизилася. Як (в яку сторону) змінилися державні закупівлі і пропозиція грошей? Мотивуйте свою відповідь.
Завдання 3. В економіці країни за минулий рік автономне споживання склало 160 трлн руб.; Гранична схильність до споживання з сукупного доходу дорівнює 0,8; прибуткове оподаткування здійснюється за ставкою 10%, незалежно від рівня доходу; інвестиційний попит і обсяг державних закупівель товарів і послуг автономні і склали 100 трлн руб. і 300 трлн руб. відповідно; норма обов'язкового мінімального резервування вкладів встановлена центральним банком на рівні 10%. Бюджетний дефіцит уряд цієї країни повністю фінансує шляхом позики грошей у центрального банку, який з цією метою здійснює додаткову емісію відповідної суми готівки, що залишаються на руках у населення. Підрахуйте, як змінювалося пропозицію грошей у цій країні за минулий рік у зв'язку з станом державного бюджету.
Завдання 4. Припустимо, що в економіці попит на гроші стабільний, а причиною нестабільності є коливання автономною складовою інвестиційного попиту. Яке правило недіскреціонной грошово-кредитної політики призведе до менших коливань сукупного попиту - кейнсианское або монетаристское? Аргументуйте свою відповідь.
Завдання 5. Як ви відповісте на питання попереднього завдання, якщо в економіці автономний інвестиційний попит стабільний, а причиною нестабільності служать коливання автономною складовою попиту на гроші?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Вплив грошово-кредитної політики на спільне рівновагу "
 1. Глосарій
  впливу на величину попиту на даний товар зміни ціни іншого товару Змінні витрати - витрати, розмір яких залежить від обсягу виробництва фірми Перехідна економіка - економічна система, в якій поєднуються економічні відносини і механізми, властиві як відмираючої, так і народжується системі; взаємодія елементів старої і нової систем призводить до витіснення перших і
 2. § 6. Основні напрямки сучасної економічної теорії
  впливу монетарної політики на розвиток економіки, а негативної - необгрунтована абсолютизація ролі грошової маси як визначального ланки господарського механізму. Виражаючи інтереси найконсервативніших кіл монополістичного капіталу, монетаристи намагаються ліквідувати або суттєво урізати соціальні програми держави, виступають за масову безробіття як за засіб боротьби з
 3. § 24. Сутність ринкової, соціально-ринкової та змішаної економіки
  впливу держави на інвестиційну, цінову, промислову політику великих приватних підприємств, завдяки чому відбувається розширення частки державного капіталу. Цей шлях переважніше націоналізації окремих підприємств і галузей. На думку реформаторських теоретиків, доцільно також створення спеціальних державних фінансових інститутів, які скуповують контрольні пакети акцій
 4. § 25. Причини виникнення ринково-регульованої системи і основні функції держави
  впливу на місцеву промисловість, утримання пошти, портів, транспортних засобів, організація географічних досліджень. За допомогою відповідного законодавства держава також регулює тривалість робочого дня, частково - розмір заробітної плати. У міру переростання продуктивними силами вузьких меж монополістичної власності розгортається процес все більшого
 5. § 48. Національний ринок і механізм встановлення рівноваги між попитом і пропозицією
  вплив на споживання має динаміка цін. Стійке зростання цін знецінює накопичення і заощадження. Це спочатку призводить до номінального зростання споживання, а фактично - до недоспоживання товарів і послуг. Їх стійке підвищення веде до того, що гроші втрачають свою купівельну спроможність. Фактично споживання населення скорочується. При низькій інфляції заощадження і накопичення знецінюються,
 6. Глосарій
  впливом зміни ціни на один відсоток _ J р - АР / Р Еластичність попиту за ціною - показує відносну зміну обсягу попиту під впливом зміни ціни на один відсоток Ag / g &. Р / Р Еластичність попиту по доходу Зміна Q,%?,=Зміна Р,% Ag / g Д / / 7 Ефект витіснення - зниження економічної активності приватного сектора через зростання ставки відсотка, обумовленого
 7. ГЛАВА 6. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ І ФІНАНСОВА СИСТЕМА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
  вплив бюджетної політики на рух національного доходу, його розподіл і перерозподіл в процесі справляння податків та отримання державних замовлень, трансфертів, субсидій; фінансова політика в галузі податків, трансфертів, державних закупівель товарів і послуг повинна заохочувати споживчий попит та інвестиції; надходження коштів з бюджету в приватний сектор і зворотний процес
 8. ГЛАВА 9. ПРОБЛЕМИ РИНКУ ПРАЦІ В РОСІЇ
  вплив емоцій на прийняття економічних рішень і стояв на позиціях "рахункового раціоналізму". Представники історичної школи, зокрема німецькі вчені Б. Гільдебрант і К. Кніс, розглядали людину не як сукупність індивідуальних особливостей, а як продукт суспільного розвитку з точки зору цивілізованого та історичного підходів. При цьому велика увага приділяється національним
 9. ГЛАВА 11. ІНВЕСТИЦІЙНО-СТРУКТУРНА ПОЛІТИКА В РОСС
  вплив проблема неплатежів і монополізм. Роль інвестицій в економіці країни полягає в тому, що вони створюють умови для подальшого розширення виробництва. Інвестиції - те, що «відкладають» на завтрашній день, щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Крім того, частина інвестицій спрямовується на приріст невиробничих основних фондів у сфері освіти, охорони здоров'я та
 10. ГЛАВА 13. ПРОГНОЗУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
  впливу процесів приватизації на характер виробництва та оцінки ефективності функціонування різних секторів економіки. У рамках середньострокової перспективи стоїть завдання вироблення стратегії внутрішньофірмового планування і управління. У підприємницькій сфері роль держави (республіканських органів управління) повинна зводитися переважно до створення певного клімату і системи
© 2014-2022  epi.cc.ua