Головна
Економіка
Мікроекономіка / Історія економіки / Податки та оподаткування / Підприємництво. Бізнес / Економіка країн / Макроекономіка / Загальні роботи / Теорія економіки / Аналіз
ГоловнаЕкономікаТеорія економіки → 
« Попередня Наступна »
С. Фішер, Р. Дорнбуш, P. Шмалензи. Економіка, 1995 - перейти до змісту підручника

Лінійні залежності


Залежність, графік якої зображений на ріс.1П-1, є лінійною; це означає, що лінія, що представляє цю залежність, є прямой.Чтоби побудувати графік лінійної залежності, нам треба знати тільки дві величини: значення вільних члена і значення кутового коеффіціента.Еслі значення X розташовані на горізонтальнойосі, а значення У - на вертикальній, як на ріс1П-1, то вільний член визначається значенням Yпрі X=O. Отже, графічно свободнийчлен являє собою точку перетину лінііграфіка з вертикальною віссю, так як значення X ветой точці дорівнює нулю. Вільний член залежно-сті f, графік якої зображений на рис 1П-1, ра-вен 100. У прикладі з полуницею цій точці відповідної обсяг її виробництва без іспользованіяудобреній.

Значення кутового коефіцієнта прямої визна-виділяється зміною У при зміні X на едини-цу. Теоретична залежність, графік которойпредставлен на рис. 1П-1, показує, що якщо Xувелічівается на одиницю (на 1 т внесених удоб-реній), то У зросте на 100 одиниць (буде про-ізведен додатково 100 т полуниці). Таким об-разом, значення кутового коефіцієнта для прямойна рис. 1П-1 повинна дорівнювати 100. У нашому при-міру чим більше значення кутового коефіцієнта, тим більш чутливим буде випуск полуниці квнесенію добрив. Значення кутового коефіцієнта, рівне, наприклад, 200, означає, що каждаядополнітельная тонна добрив збільшить вироб-ництво полуниці на 200 т; випуск буде в 2 разаболее чутливий до застосування удобреній12.

12 У гол. 5 показано, що значення кутового коефіцієнта залежно необов'язково є найкращим показником чутливості під всехсітуаціях.
17
Кутовий коефіцієнт лінійної залежності мо-же також бути розрахований безпосередньо наоснове графіка. Малюнок показує, що якщо X=O, то Y=100, а якщо X=3, то Y - 400. Зміна Yмежду цими двома значеннями одно 300 (400 -100), а збільшення X дорівнює 3 (3 - 0). Таким обра-зом, зміна Y при збільшенні X на одиницю рав-но 100 (300/3). Кожна пара точок, іспользуемаяподобним чином для обчислення значення кутів-го коефіцієнта лінійної залежності, дасть тотже самий відповідь.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лінійні залежності "
 1. Методи
  лінійної (тобто постійної), тоді графік являє собою пряму лінію, розташовану під кутом між двома осями - вертикальної (її зазвичай позначають буквою Y) і горизонтальної (X). Якщо лінія графіка йде зліва направо по низхідній, то між двома змінними існує зворотний зв'язок (так, в міру зниження цін на товар звичайно зростає обсяг його продажу - рис. 1, а). Якщо лінія графіка йде
 2. Побудова графіка
  лінійна, або ли-Нейн, залежність У=ДХ) між двома змінними X і Y.Каждая точка даної прямої відповідає значенням X і Y, що задовольняє визначеним вище співвідношенню раю частина рівності (П1) конкретизує ставлення-ня / Малюнок 1П-1 показує графік цієї залеж-ності. Кожна точка на прямій, обозначеннойY=ДХ), відповідає парі чисел, задовольняю-щих співвідношенню в рівнянні (П1).
 3. КУТОВИЙ КОЕФІЦІЄНТ І КРУТІЗНАПРЯМОЙ
  лінійна залежність між двумяпеременнимі XnY. На цьому малюнку зображена залежність Y=g (X), яка пов'язує зменшення У з збільшенням X.Напрімер, коли X=O, У=400 (значення вільного члена), нопрі збільшенні X до 1 значення У падає до 300. Кутовий коефіцієнт цієї прямої дорівнює -100 фициент і крутизна взаємопов'язані тільки при по-постійному масштабі осей. Якби вертикальна Осьно рис
 4. Нелінійні залежності
  лінійні, зображені жаем у вигляді прямої лінії залежності междудвумя змінними XHY Лінійні завісімостіособенно легко піддаються аналізу, оскільки оніполностью описуються двома параметрами: значе-ням кутового коефіцієнта і вільного члена. Ксожалению, багато співвідношення, що зустрічаються векономіке, як, наприклад, PPF на рис 1-2, що не є-ються лінійними. Повертаючись до прикладу з полуницею, можна
 5. 2. Теорія модернізація
  лінійну догму і стверджує, що існує багато шляхів від традиційного до сучасного. Разом з тим ця концепція містить сильне допущення про те, що капіталістичний шлях через плюралістичну демократію, як в США і Західній Європі, є кращою і найбільш ефективною з альтернатив, тобто ототожнює модернізацію і вестернізацію. Теорії модернізації та неоеволюціонізма домінували
 6. 4.3. Аналіз правильності визначення розміру фінансування бюджетних установ
  лінійних норм витрати палива, норм пробігу, норм витрати мастильних матеріалів, масел, мастил. Норми витрати палива встановлюються на 100 км пробігу і збільшуються на 10% в зимовий час. Так, норма витрати палива для легкового автомобіля ВАЗ-21099 складає 8,2 л на 100 км, а норма пробігу - 12 800 км. Норми витрат мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для
 7. 3. Методи економічної теорії. Економічні категорії і закони
  лінійної (тобто постійної), тоді графік являє собою пряму лінію, розташовану під кутом між двома осями - вертикальної (її зазвичай позначають буквою Y) і горизонтальної (X). Якщо лінія графіка йде зліва направо по низхідній, то між двома змінними існує зворотний зв'язок (так, в міру зниження цін на товар звичайно зростає обсяг його продажу - рис. 2.3 а). Якщо лінія графіка
 8. Економічна рента на ринку праці
  лінійно: приріст продуктивності праці на один відсоток супроводжується приростом заробітної плати на 0,3 або 0,5% залежно від прийнятої фірмою схеми. В системі Рована винагороду представляє частку погодинної ставки робітника, що відповідає частці зекономленого часу в нормі часу. Наприклад, погодинна ставка робітника становить 0,96 ден. од. Якщо він виконав десятигодинну норму за
 9. Концепції загальної економічної рівноваги
  лінійних рівнянь «витрати-випуск». По-друге, на її основі було створено низку динамічних моделей «витрати-випуск» Для розширюється економіки. Найбільш відомою серед них є модель Дж. фон Неймана. По-третє, вона була вдосконалена в статичному варіанті представником монетаристського напряму Д. Патінкіна, якому вдалося вирішити основне протиріччя теоретичної моделі
 10. Висновки
  лінійних рівнянь «витрати - випуск» В. Леонтьєва, моделями Дж. фон Неймана і Д. Патінкіна. Найбільш відомі сьогодні дві графічні інтерпретації макроекономічної рівноваги: «національний дохід - сукупні витрати» (кейнсіанський хрест) і «сукупний попит - сукупна пропозиція» (AD-AS). 5. Розрізняють економічні системи рівноважні (Y=С + I, де Y-реальний НД; С-споживчі
© 2014-2022  epi.cc.ua